توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی هفتم درس 1تا12

  1 بازدید

  نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی هفتم درس 1تا12 را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  سوالات تستی مطالعات اجتماعی هفتم...(سری جدید)


  سوالات تستی مطالعات اجتماعی هفتم

  درس 1
  مهم ترین حق انسان ها کدام اند؟
  الف( حق داشتن غذا ، لباس و مسکن                       ب( حق برخورداری از سواد و تحصیل
  ج( حق داشتن امنیت                                            د( حق حیات یا زندگی


  این که))هیچ کس حق ندارد کسی را مسخره کند((از حقوق مشترک کدام یک ازموارد زیر است ؟
  الف( خانواده و کشور     ب( خانواده و مدرسه     ج( محیط زندگی و خانواده      د( مدرسه و محیط زندگی

  اولین حقی که فرد در خانواده باید از آن برخوردار باشد کدام است ؟
  الف( انتخاب نام خوب    ب( استفاده از خدمات بهداشتی    ج( داشتن محیطی سالم و پاکیزه  د( تحصیل و شکوفایی استعداد

  درس 2
  به وظایفی که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار می رودآن ها را انجام دهیم چه می گویند؟
  الف( حقوق متقابل         ب( حقوق طبییعی           ج( مسئولیت           د( حق


  گزینه ی نادرست را انتخاب کنید.
  الف( من وظیفه دارم استعداد های خود را بشناسم و آن ها را شکوفا کنم.

   ب( من نسبت به مسلمانان جهان مسئول نیستم
  ج( من در برابر خون شهیدان مسئول هستم.

  د( من وظیفه دارم از وحدت و استقلال میهن خود دفاع کنم.


  شکرگزار بودن یعنی:
  الف( استفاده ی صحیح از نعمت های خداوند                      ب( قدر نعمت ها را دانستن

  ج( به هدر ندادن نعمت ها                                             د( همه ی موارد صحیح است


  درس 3
  مهمترین علل بوجود آمدن مقررات در جامعه کدام اند؟
  الف( ایجاد عدالت          ب( برقراری نظم           ج( حفظ حقوق افراد              د( برقراری نظم و حفظ حقوق افراد


  گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
  الف( انسان ها در استفاده از حقوق خود از آزادی بی قید و شرط برخوردارند
  ب( هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود،آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم
  ج( انسان ها در استفاده از مسئولیت های خود دارای آزادی بی قید و شرط هستند
  د( هریک از ما تا آنجا می توانیم مسئولیت خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد.


  کدام یک از موارد زیر ،از پیامد های عدم رعایت قانون در جامعه نمی باشد؟
  الف( خللی در جامعه ایجاد نمی شود                 ب( موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود
  ج( تنها امنیت اجتماعی از بین می رود               د( فقط باعث به هم زدن نظم میشود


  درس 4
  به مقرراتی که توسط نهاد مجلس به تصویب می رسند چه می گویند؟
  الف( آداب      ب( رسم       ج( قانون      د( احکام


  شورای نگهبان دارای چند عضو می باشد ؟
  الف( 10عضو      ب( 6عضو      ج( 15عضو      د( 12عضو


  ایستادن در صف نانوایی یک......... است.
  الف( رسم      ب( عادت       ج( توافق گروهی     د( همه موارد


  پس از پیروزی انقلاب کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد؟
  الف( مجلس شورای اسلامی                  ب( شورای نگهبان

  ج( مجلس خبرگان                                     د( رهبری


  حقوقدان های شورای نگهبان از طرف .................. معرفی می شوند.
  الف( رهبر                             ب( مجلس خبرگان

  ج( قوه ی قضائیه                   د( مجلس شورای اسلامی


  نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی ، برای چند سال از سوی مردم انتخاب می شوند؟
  الف( 4سال      ب( 6سال           ج( 8سال          د( 5سال


  دو بخش مهم قوه ی مقننه کدام اند؟
  الف( مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان

  ب( مجلس خبرگان ، شورای نگهبان
  ج( شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی

  د( مجلس خبرگان ، شورای شهر


  فقهای شورای نگهبان به دستور چه کسی انتخاب می شوند.
  الف( رئیس جمهور     ب( رهبر     ج( مجلس شورای اسلامی      د( مردم

  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چند اصل می باشد.
  174 (د     177 ( ج       176 ( ب       175 (الف


  درس 5
  این جمله از کیست؟ ))هر کس اندوهی را از مؤمنی برطرف کند ، خداوند در روز قیامت اندوهش را بر طرف می کند.((
  الف( امام علی)ع(                ب( امام حسین )ع(

  ج( پیامبر اکرم )ص(               د( امام رضا )ع(


  امروزه همدردی و همدلی شکل های جدیدی پیدا کرده و................... مختلفی برای این امور پدید آمده اند.
  الف( مؤسسات     ب( ادارات      ج( دانشگاه        د( وزارتخانه ها


  کدام مؤسسه در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگها به کمک مردم می شتابد؟
  الف( بهزیستی                   ب( جمعیت هلال احمر

  ج( کمیته امداد                    د( تأمین اجتماعی


  درس 6
  طبق قانون ، فرد باید این بیمه را انجام دهد.
  الف( اختیاری     ب( اجباری      ج( احتمالی      د( داوطلبانه


  مؤسسه ای که شما را بیمه کرده است چه نامیده می شود؟
  الف( بیمه شونده       ب( بیمه گذار       ج( بیمه دار      د( بیمه گر


  داشتن دفترچه ی بیمه ی درمان ، مربوط به کدام یک از انواع بیمه هاست؟
  الف( بیمه ی عمر                    ب( بیمه ی بیکاری

  ج( بیمه ی از کار افتادگی          د( بیمه ی بهداشت و درمان


  درس 7
  به طور کلی مشاغل و فعالیت های اقتصادی به چند گروه تقسیم می شوند؟
  الف( کشاورزی ، تولیدی ، خدمات              ب( تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی

  ج( خدمات ، صنعتی ،تولیدی                       د( کشاورزی ، صنعتی ، خدمات


  نقش کدام یک از عوامل زیر در تولید بسیار مهم است ؟
  الف( منابع طبیعی     ب( سرمایه      ج( نیروی انسانی      د( امکانات


  کدام یک از موارد زیر ، سرمایه محسوب نمی شود؟
  الف( ماشین آلات      ب( ابزار کار       ج( زمین یا ساختمان       د( معادن


  نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد.
  الف( تجربه و دانش                          ب( مهارت و دانش

  ج( مهارت و تجربه                              د( تجربه و وسایل مورد نیاز


  درس 8
  کدام یک از موارد زیر مربوط به برچسب مشخصات کالا نمی باشد ؟
  الف( آدرس محل کارخانه یا محل تولید              ب( قیمت کالا

  ج( تاریخ مصرف                                         د( به کارگیری رنگ و مواد تقلّبی


  استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها را چه می گویند؟
  الف( مصرف       ب( تولید       ج( توزیع       د( استاندارد


  کدام یک از موارد زیر از حقوق مصرف کننده محسوب نمی شود ؟
  الف( قوانین و مقررات                     ب(استاندارد

  ج( برچسب مشخصات کالا               د( استفاده از کارت خرید اعتباری


  درس 9
  برای تهیه ی نقشه های جغرافی از کدام یک از عکس های زیر استفاده

  می شود؟
  الف( معمولی      ب( هوایی      ج( ماهواره ای      د( دیجیتالی


  نمونه کوچکی از کره ی زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره ی زمین را روی آن مشاهده کرد.
  الف( نقشه       ب( کره ی جغرافیایی      ج( عکس      د( فرهنگ نامه


  فعالیت های اقتصادی مربوط به کدام یک از ویژگی های زیر است ؟
  الف( انسانی          ب( طبیعی         ج( سیاسی          د( اجتماعی


  درس 10
  استان از چه طریق اداره می شود؟
  الف( شهردار         ب( شورای شهر          ج( فرماندار        د( استانداری


  در شمال شرقی ایران کدام یک از کوهها واقع شده است؟
  الف( البرز         ب( خراسان          ج( دنا            د( آذربایجان


  کدام یک از موارد زیر در فاصله ی بین شیب تند کوه و دشت قرار دارند؟
  الف( کوهپایه ها      ب( جلگه ها      ج( دشت ها      د( کوه ها


  کدام قله در مرکز و جنوب شرقی ایران قرار ندارد ؟
  الف( شیر کوه     ب( هزار      ج( تفتان      د( بینالود  کدام یک از مشاغل زیر خدماتی است.
  الف( مبل سازی      ب( پرورش زنبور عسل     ج( آرایشگری     د( نساجی


  قله سبلان جزو قله های کدام کوههای ایران محسوب می شود ؟
  الف( رشته کوه البرز                      ب( کوههای آذربایجان

  ج( کوههای شمال خراسان             د( رشته کوه زاگرس


  بلندترین قله ایران چه نام دارد؟
  الف( سبلان       ب( علم کوه          ج( دماوند          د( بینالود


  کدام یک از گزینه های زیر جهت رشته کوه های زاگرس را نشان می دهد ؟
  الف( شمال شرقی- شمال غربی           ب( شمال غربی- جنوب شرقی

  ج( شمال غربی- جنوب غربی                  د( شمال شرقی- جنوب شرقی


  ایران در کدام قسمت آسیا واقع شده است.
  الف( جنوب شرقی  ب( شمال غربی   ج( جنوب غربی   د( شمال شرقی


  استان از چه طریقی اداره می شود ؟
  الف( شهردار      ب( شورای شهر      ج( فرماندار      د( استانداری


  درس 11
  مرطوب ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است ؟
  الف( ناحیه نیمه خشک کوهستانی                    ب( ناحیه ی خشک داخلی

  ج( ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوبی           د( ناحیه ی خزری


  کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا به شمار می آید ؟
  ارتفاع و بارش    ب( دما و بارش     ج( ارتفاع و دما    د( دوری از دریا و ارتفاع


  آب و هوای ناحیه ی نیمه خشک کوهستانی چگونه است ؟
  الف ( تابستان های بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد

  ب( زمستان های معتدل و تابستان های گرم
  ج( زمستان های سرد و تابستان های معتدل

  د( تابستان های بسیار گرم و زمستا ن های ملایم


  درس 12
  در چه صورتی تعادل طبیعت به هم می خورد ؟
  الف( با نابودی درختان جنگل

  ب( با کشیدن را ه و ساختن خانه ها و شهرها
  ج( با نابودی جانوران

  د( با نابودی درختان جنگل و جانوران  کدام یک از وظایف محیط بان نمی باشد ؟
  الف( تکثیر و تولید گونه های مختلف گیاهی

  ب( اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه
  ج( بازدید از منطقه تحت نظارت خود

  د( شناسایی عوامل و رویدادهای مؤثر در تخریب محیط زیست


  مهم ترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست کدام است ؟
  الف( مراقبت از زیستگاه های طبیعی کشور

  ب( شناسایی گونه های مختلف گیاهی و جانوری
  ج( جلوگیری از تخریب و آلودگی آب

  د( مراقبت از زیستگاه های طبیعی کشور و جلوگیری از تخریب و آلودگی های آب ها


  درس 13
  طبق سرشماری سال1390کشورمان چند نفر جمعیت دارد ؟
  الف( 75میلییون ب( 80میلیون ج( 70میلیون د( 85میلیون
  کدام یک از کشورهای زیر با رشد منفی جمعیت روبه رو هستند ؟
  الف( ایران و پاکستان ب( سوریه و عراق ج( دانمارک و سوئیس د( فرانسه و انگلستان
  جمعیت سنین بین) ( 2565سال جزو کدام گروه سنی هستند ؟
  الف( کودکان و نوجوانان ب( بزرگسالان ج( جوانان د( سالمندان
  پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه ی کشور ما کجاست ؟
  الف( منطقه شهری تهران ب( جلگه های کناره دریای خزر ج( ناحیه ی خوزستان د( کوهپایه های البرز
  درس 14
  کدام یک از موارد زیر جزء آب های زیر زمینی نمی باشد ؟
  الف( رودها ب( چاه ج( چشمه د( قنات
  رودهای پرآبی که از کوههای البرز سرچشمه می گیرند به کدام یک ازحوضه های آبریز می ریزند ؟
  الف( حوضه ی آبریز خلیج فارس و دریای عمان ب( حوضه ی آبریز داخلی
  ج( حوضه ی آبریز کناره ای د( حوضه ی آبریز دریای خزر
  چرا خاک برخی مناطق داخلی یا جنوبی ایران برای کشاورزی مناسب نیستند ؟
  الف( به علت وجود نمک یا آهک در خاک ب( به علت خشکی هوا
  ج( به علت کمبود ریزش برف و باران د( به علت افزایش دمای هوا


  درس 15
  گردشگری نقش مهمی در افزایش ................ مردم یک منطقه دارد.
  الف( تولید ب( درآمد ج( توزیع د( خدمات
  کدام یک از موارد زیر بر روی نقشه راه ها مشخص نشده است ؟
  الف( رستوران ها ب( تعمیر گاه ها ج( جاده های اصلی و فرعی د( رشته کوه ها و جلگه ها
  کدام یک از وسایل زیر برای گردشگری بسیار مهم است ؟
  الف( نقشه ب( کره ی جغرافیایی ج( قطب نما د( دوربین های فیلمبرداری


  درس 16
  آرامگاه کدام یک از شخصیت های زیر در صحن امام رضا)ع( قرار دارند ؟
  الف( شیخ بهائی،ملاصدرا ب( علامه محمد تقی جعفری، ملاصدرا
  ج( شیخ بهائی ، علامه محمد تقی جعفری د( ملاصدرا، علامه مجلسی
  از مراکز مهم گردشگری به خصوص در زمستان ها کدام مورد زیر است ؟
  الف( سواحل دریای خزر ب( سواحل خلیج فارس و دریای عمان ج( جلگه ی مغان د( جلگه ی گرگان
  در شهر اصفهان کدام یک از مساجد زیر قرار دارند ؟
  الف( مسجد شیخ لطف االله و مسجد گوهر شاد ب( مسجد گوهر شاد و مسجد امام
  ج( مسجد کبود و مسجد گوهرشاد د( مسجد شیخ لطف االله و مسجد امام


  درس 17
  به کسانی که درباره ی زندگی انسان ها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده ، مطالعه و تحقیق می کنند چه می گویند ؟
  الف( مورخ ب( باستان شناس ج( محقّق د( پژوهشگر
  کدام یک از گزینه های زیر جزء چیزهای غیرمادی میراث فرهنگی نمی باشد ؟
  الف( اعتقادات ب( زبان ج( آداب و رسوم د( بناهای تاریخی
  یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی کدام است ؟
  الف( صنایع دستی ب( موزه ها ج( سازمان گردشگری د( حفاظت از محیط زیست


  درس 18

  کدام یک از تمدن های زیر در خوزستان می زیستند ؟
  الف( جیرفت ب( سیلک ج( شهر سوخته د( ایلام
  کدام یک از پیامبران الهی در سرزمین مصر به سر می بردند ؟
  الف( حضرت ابراهیم )ع( ، حضرت نوح )ع( ب( حضرت موسی )ع( ، حضرت عیسی )ع(
  ج( حضرت موسی)ع( ، حضرت ابراهیم )ع( د( حضرت نوح )ع( ، حضرت عیسی )ع(
  گزینه نادرست را انتخاب کنید.
  الف( هنر سفال سازیایلامی ها ب( کتیبه های آجریجیرفت ج( سیلکآذربایجان غربی د( زابلشهر سوخته
  کدام یک از پیامبران الهی در بین النهرین به سر می بردند ؟
  الف( حضرت نوح )ع( ، حضرت عیسی )ع( ب( حضرت موسی)ع( ، حضرت ابراهیم )ع(
  ج( حضرت موسی )ع( ، حضرت عیسی )ع( د( حضرت ابراهیم )ع( ، حضرت نوح )ع(


  درس 19
  آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران کدام است ؟
  الف( اشکانیان ب( هخامنشیان ج( ساسانیان د( سلوکیان
  کوروش با حمله به کدام مناطق توانست قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش دهد ؟
  الف( بابل و لیدی ب( لیدی و فنیقیه ج( بابل و آشور د( آشور و لیدی
  در زمان هخامنشیان بین ایران و کدام کشور جنگ های متعددی روی داد ؟
  الف( روم ب( اعراب ج( یونان د( آشوری ها
  بنیانگذار سلسله ی هخامنشیان که بود ؟
  الف( داریوش ب( کوروش ج( اردشیر د( هخامنش
  مؤسس سلسله ی ساسانیان که بود ؟
  الف( مهرداد دوم ب( شاپور اول ج( اردشیر د( کوروش
  بنیانگذار سلسله ی اشکانیان که بود ؟
  الف( اردشیر ب( کوروش ج( اشک د( مهرداد دوم
  معروف ترین پادشاه هخامنشیان که بود ؟
  الف( داریوش ب( کوروش ج( دیااُکو د( هخامنش


  درس 20
  پایتخت ساسانیان کدام شهر بود ؟
  الف( تخت جمشید ب( شوش ج( صد دروازه د( تیسفون
  اشکانیان در تاریخ جهان به آن مشهور بودند ؟
  الف( معماری ب( جنگاوری ج( کشورداری د( کشاورزی
  در ایران باستان چه کسانی می توانستند شاه را عزل یا بر کنار کنند ؟
  الف( دبیران و موبدان ب( بزرگان و دبیران ج( بزرگان و موبدان د( منشیان و رؤسای دربار
  تهیه گزارش از قسمت های مختلف کشور از وظایف چه کسانی در دوره ی ساسانیان بود ؟
  الف( وزیر بزرگ ب( رئیس دربار یا تشریفات ج( منشیان و دبیران د( مأموران مخفی شاه
  پایتخت مادها کدام شهر بود ؟
  الف( صد دروازه ب( همدان ) هگمتانه ( ج( تیسفون د( تخت جمشید  درس 21
  کدام یک از موارد زیر از طبقه ی بزرگان نبودند ؟
  الف( فرماندهان نظامی ب( دبیران ج( بازرگانان د( موبدان
  در کدام دوره ی تاریخی اختلافات طبقاتی به اوج خود رسید ؟
  الف( اشکانیان ب( ساسانیان ج( هخامنشیان د( سلوکیان
  کدام یک از امتیازات زیر به کشاورزان تعلّق نداشت ؟
  الف( آن ها و فرزندانشان حقّ تحصیل نداشتند ب( بار سنگین مالیات بر دوش آن ها بود
  ج( در جنگ ها ، سپاه سواره نظام بودند د( فعالیت های مهم اقتصادی بر دوش آن ها بود


  درس 22
  منبع اصلی درآمد حکومت در دوره ی باستان چه بود
  الف( فروش محصولات کشاورزی ب( صادرات قالی و قالیچه ج( مالیات د( صادرات ابریشم
  مهم ترین پیشه و وسیله ی معیشت در ایران باستان چه بود ؟
  الف( تجارت ب( دامداری ج( کشاورزی د( بازرگانی
  بخش زیادی از درآمدهای حکومتی صرف چه چیزی می شد ؟
  الف( مصارف شخصی شاه و شاهزادگان ب( جنگ با دشمنان
  ج( پرداخت حقوق مأموران حکومتی د( احداث، نگه داری و تعمیر آتشکده ها
  سکه ی دریک یا زریک به فرمان کدام پادشاه هخامنشی ضرب می شد ؟
  الف( داریوش سوم ب( هخامنش ج( داریوش کبیر د( کوروش


  درس 23
  دین رسمی کشور در دوره ی ساسانیان چه بود ؟
  الف( زرتشتی ب( یهودی ج( مانوی د( مسیحی
  غذای اصلی ، مردم در ایران باستان چه بود ؟
  الف( گندم ب( برنج ج( جو د( گندم و جو
  ایرانیان نخستین کسانی بودند که آن را طراحی نموده و پوشیدند ؟
  الف ( بالا پوش های آستین دار ب( شلوار ج( پیراهن های بلند د( روسری
  کدم یک از بازیهای زیر را ایرانیان ابداع کردند ؟
  الف( تیراندازی ب( پرتاب سنگ ج( چوگان بازی د( فلاخن


  درس 24
  کدام یک از بناهای زیر از نظر معماری ، وسعت و عظمت ، شهرت جهانی دارند ؟
  الف( طاق بستان ب( پاسارگاد ج( تخت سلیمان د( تخت جمشید
  زبان ایرانیان در دوره ی اسلامی چه بود ؟
  الف( پارسی میانه ب( پهلوی ج( دری د( پارسی باستان

   منبع:محمد باقر عزیزی دبیر مطالعات اجتماعی ناحیه 2 زنجان

  منبع مطلب : gorgan48.blogfa.com

  مدیر محترم سایت gorgan48.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مجموعه سوالات تستی درس 1 تا 12 مطالعات اجتماعی (سری1) — نهم متوسطه

  مجموعه سوالات تستی درس 1 تا 12 مطالعات اجتماعی (سری1) — نهم متوسطه

  قوانین و مقررات

  تماس با ما

  درباره ما

  ثبت شکایت

  منبع مطلب : biamoz.com

  مدیر محترم سایت biamoz.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : لطفا جواب رو هم بزارید

  ناشناس : اگر لطف کنید جواب روهم بزارید از اینکه هست عالی تر میشه 👍🏻👍🏻

  لیلا : سلام .... کسی جواب این سوالو میدونه؟؟ کدام یک از امتیازات به کشاورزان تعلق نداشت؟

  لیلا : لطف کنین جوابارو هم بزارین

  ناشناس : بهم جواب این سوال رو بگید کدام یک از امتیازات به کشاورزان تعلق نداشت

  ناشناس : درس ۸ سوال ۱ جوابش میشه گزینه ی د

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 24 روز قبل
  0

  کاش جواب داشت

  ناشناس 27 روز قبل
  0

  خوب بود ولی کاش سوالات بیشتر بود و همچنین جواب هم داشت ......

  Asal 5 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  ممنون متوسط است

  ماینکرافت باز 12 ماه قبل
  2

  خیلی خوبه ولی کاش سوال هاش بیشتر بود و جواب هم داشت

  2
  ناشناس 27 روز قبل

  آره

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  درس ۸ سوال ۱ جوابش میشه گزینه ی د

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  سلام میشه جواب ها رو هم بزارید

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  عالی

  لیلا 2 سال قبل
  5

  سلام .... کسی جواب این سوالو میدونه؟؟

  کدام یک از امتیازات به کشاورزان تعلق نداشت؟

  -1
  نتن در 1 سال قبل

  ه 87 را 9ت

  -1
  نتن در 1 سال قبل

  ه 87 را 9ت

  5
  لیلا 2 سال قبل

  لطف کنین جوابارو هم بزارین

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  بهم جواب این سوال رو بگید

  کدام یک از امتیازات به کشاورزان تعلق نداشت

  ناشناس 2 سال قبل
  10

  لطفا جواب رو هم بزارید

  سجادپورکرم 2 سال قبل
  3

  کانال بسیار کاربردی است

  سپاسگزارم

  ناشناس 2 سال قبل
  8

  اگر لطف کنید جواب روهم بزارید از اینکه هست عالی تر میشه 👍🏻👍🏻

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  عالییییی

  Negar 2 سال قبل
  0

  عالــــــــی بود

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  عالی عالی عالی خیلی خوبه چون بدرد من خیلی خورد من تا ب حال اینجور چیزی ندیده بودم

  -2
  Negar 2 سال قبل

  به منم خیلی کمک کرد <br>واقعا عالــــی بوود

  خوبه 2 سال قبل
  0

  خوب بود ممنون

  عالیه 2 سال قبل
  2

  خیلی خوب هست کانال تو ممنون از شما

  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید