توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نمونه سوال الزامات محیط کار پودمان 1

  1 بازدید

  نمونه سوال الزامات محیط کار پودمان 1 را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  <-بانک سوالات علوم دامی->

  نمونه سوالات الزامات محیط کار

  فصل اول

  تکمیل کنید(5نمره) .

  1)     ...................مهمترین دلیل کارامدی یا ناکارامدی در یک محیط کار است .

  2)     برای مخاطب قرار دادن مرتبه بالاترهیچگاه از ...................استفاده نکنید .

  3)     به ارتباط کلامی .................نیز گفته می شود .

  4)     برای برقراری یک ارتباط ................استفاده همزمان ازارتباط کلامی و غیر کلامی لازم است .

  5)     ................ برخورد با همکاران مهمترین برخورد است .

  6)     هنگام حرکت با همکاران ................. یکدیگر حرکت کنید .

  7)     ..................... مجموعه ای از واکنشهای فیزیکی و عاطفی است که در نتیجه تغییرات در زندگی فرد تجربه می شوند .

  8)     قبل از ..................هر کاری برای برنامه ریزی و زمان بندی ان اقدام کنید .

  9)     در برخورد با مقام مافوق هرگز برای .................... پیش دستی نکنید .

  10) ارتباط داشتن با دیگران یکی از نیازهای زندگی ................ است .

  گزینه درست را انتخاب کنید (3نمره).

  1)     اگر در محیط کار به خدمات رسانی رستوران اعتراض دارید به کدام مسئول باید مراجعه کنید ؟

  حراست           اداری مالی          خدمات پشتیبانی        ایمنی و بهداشت                          

  2)     نمودار ارتباطات واحدهای محیط کار تمودار سلسله مراتب محیط کار محسوب (   میشود    نمی شود ) 

  3)     در جلسات همکاران برای نشستن پشت میز کدام گزینه مناسب می باشد ؟

  صاف و مرتب نشستن    کج شدن     لم دادن           گذاشتن دست زیر چانه

  4)     کدام از مشکلات جسمی ناشی از استرس طولانی می باشد ؟  

  افسردگی   بدبینی     ریزش مو     پرخاشگری

  5)     کدام گزینه از دلایل فردی ایجاد استرس می باشد؟

  تبعیض در محیط کار          شبکه ارتباطی ناسالم   کار طولانی   ترس ازشکست

  6)     ایه خداوند رحمن قران را بیاموخت انسان را خلق کرد به او صحبت کردن اموخت .به کدام ارتباط اشاره دارد؟     کلامی                 غیر کلامی

  ارتباط دو رردیف را معلوم کنید(1نمره) .

  الف – دبیران                   ب – دفتردار             ج – هنرجویان                د – کتابخانه  

   1 – معاون پرورشی   2 – معاون اموزشی     3 – معاون اجرایی   4 – معاون فنی

  درستی یا نادرستی را معلوم کنید(5/0 نمره) .

  ا –در ارتباط با همکاران در سلام پیش دستی کنید ولی دست خود را برای احترام جلو نیاورید .

  ب – در ارتباط با مافوق هنگام داشتن درخواست بهتر است درخواست خود را مکتوب کنید .

  پاسخ کوتاه دهید . 5/10

  1)     الزامات محیط کار راتعریف کنید .

  2)     اجزای محیط کار را نام ببرید . اگر محیط کار مزرعه باشد برای هرکدام از اجزا مثال بزنید .

  3)     محیط های کاری بر چه اساس به واحدهای مختلفی تقسیم می شوند ؟

  4)     کدام ویژگی از ویژگیهای انسانها در محیط کار فرد را متخصص نشان می دهد ؟

  5)     کدام سبب پذیرش فرد در گروه می شود ؟

  6)     دستورات کاری از چه مرتبه هایی برای شما قابل صدور است ؟

  7)     ارتباط با دیگران از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟

  8)     تذکر را به گونه ای بگویید که غیر از شما و همکارتان فرد دیگری متوجه نشود .چرا؟

  9)     هنگام رفع مشکل همکار اگر احساس کردید اعتماد به نفسش را از دست داده چه اقدامی انجام می دهید ؟

  10) در صورت وجود رابطه صمیمانه فرد را چگونه میتوان خطاب کرد ؟

  11) اینکه شما از صدای همکار خود به عنوان نقطه قوت او تعریف می کنید ولی به او یاداوری می کنید نیازبه سکوت دارید  کدام تعارض است ؟

  12) اینکه شما تلاش می کنید به همکارتان بفهمانید عملش اشتباه است و همکارتان به اجبار حرف شما را کی پذیرد کدام تعارض است ؟

  13) کدام دسته از اثار روانی استرس فقط در افت کیفیت کار در محیط کار نقش دارند ؟

  14) هر وقت ناامید شدید بهتر است به چه انسانهایی فکر کنید ؟

  15) از گوش دادن به چه اهنگهایی باید خودداری کرد ؟

  16) کدام وعده غذایی اهمیت بیشتری دارد؟

  17) نشانه های استرس را نام ببرید ؟

  فصل دوم

  تکمیل کنید .5

  1)     در سالهای اخیرفناوریهای ارتباطی در محیط کار رواج یافته و در نتیجه ...........و............ در کارها بیشتر شده است ؟

  2)     محصول یا خدمات می تواند به صورت وسایل (...............) یا مفاهیم (.................) و یا ترکیبی از هر دو باشد .

  3)     کار با فناوری جدید نیازمند ......................و.................... است .

  4)     در شبکه داخلی پیام رسان هر فرد دارای.................. مشخصی است که به ان ................. می گویند .

  5)     به منظور نقل و انتقال اطلاعات در گذشته تنها فناوری مورد استفاده ................... بود .

  6)     کمتر از ده سال است با فعال شدن شبکه های ....................... انقلاب عظیمی در دنیای ارتباطات رخ داده است .

  ارتباط دو رردیف را معلوم کنید1

  الف-200                    ب-30                 ج-150              د-200

  1-تلفن   2- تلگراف   3- اینترنت    4 – تلفن همراه

  درستی یا نادرستی را معلوم کنید .2

  1)     اشنایی با شبکه داخلی نیازی به یادگیری رایانه ندارد.

  2)     چاپخانه هایی که اصرار براستفاده از فناوری جدید داشتند به شدت متضرر شدند.

  3)     مدت زمانی طول می کشد تا یک فناوری جدید فراگیر شود.

  4)     در گذشته پیشرفت فناوری کند اتفاق می افتاد. 

  گزینه درست را انتخاب کنید . 2

  1)     دستگاههای چاپ در گذشته به چه نام معروف بودند ؟

  بلوک ظریف سربی      ملخی      دیجیتال       الف و ب

  2)     ارسال و دریافت نامه به صورت الکترونیکی چه نام دارد؟

  3)     رایانامه      تارنما      کانال     پیامک

  4)     کدام ترتیب زمانی درست است ؟

  عصرسنگ-مفرغ-اهن    اهن-سنگ-مفرغ     سنگ-اهن-مفرغ     حجر- اهن-برنز

  5)     کدام از اهداف تغییر فناوری نیست؟

  افزایش سرعت       افزایش کیفیت     افزایش سادگی       افزایش درامد           

  پاسخ کوتاه دهید .

  1)     افیس در زبان انگلیسی به چه معنا است ؟ چه عاملی به این برنامه چنین معنای اصطلاحی راداده است؟1

  2)     یکی از شروط استخدام نیروی کار اشنایی باچه نرم افزاری می باشد؟ این مسئله در کدام مشاغل اهمیت بیشتری دارد؟1

  3)     مهمترین روش ارتباط مجازی چیست ؟5/0

  4)     فناوری چیست ؟5/1

  5)     فناوری های محیط کار رابنویسید .1

  6)     اهداف فناوریهای تولید محصول چیست ؟دو مورد1

  7)     راههای اطلاع یافتن از فناوریهای در حال شکل گیری را بیان کنید ؟ دو مورد1

  8)     کسب شایستگی در کدام حیطه ها مطرح است ؟1

  9)     کدامیک از فناوری های زیر سخت افزار و کدام نرم افزار است ؟1

  10) کامپیوتر:                  سی دی :              برنامه ورد :            برنامه اکسل:

  11) دو مورد از کاربردهای اینترنت را بنویسید .1

  فصل سوم

  تکمیل کنید .5

  1)     به بایدها و نبایدهایی که اعضای اجتماع باید انها را رعایت کنند ......................... گفته می شود.

  2)  قرارداد کار قراردادی است ............. یا .................. که باستناد ان کارگر کاری را برای کارفرما انجام میدهد. .قراردادی که ابتدا و انتهای ان مشخص است قرارداد کار ......................... نام دارد .

  3)     در قراردادهای تمام وقت ساعت کار کارگران در شبانه روز .................. ساعت است .

  4)     در کار سخت و زیان اور حداکثر ساعت کاری روزانه ......................... ساعت است .

  5)     بیمه امکانی است که سازمان .......................... برای کارگران و کلیه افراد شاغل فراهم اورده است .

  6)     کارفرما مکلف به بیمه کردن نیروی کار است به این بیمه   بیمه ........................ می گویند .

  7)     در بیمه فوت برای فرزند دختر تا ........................ و برای پسر تا.....................مقرری به انها پرداخت می شود .

  گزینه درست را انتخاب کنید . 5/3

  1)     کسی که در مقابل دریافت مزد برای فرد یا شرکتی کار می کند چه نام دارد ؟

  کارفرما    کارگر     شخص حقیقی    شخص حقوقی

  2)     تامین ایمنی و بهداشت کارگاه از وظایف کیست ؟

  کارگر          کارفرما        سرپرست کارگاه         نماینده کارفرما

  3)     در این روش اساس پرداخت دستمزد  انجام دادن کار به اندازه معین شده است .

  دائم      موقت        پاره وقت        کار معین

  4)     کار در شب برای کدام سنین ممنوع است ؟

  15 تا 18    زیر 15 سال       14 تا 16       هیچکدام

  5)     در کدام مرخصی به روزهای مرخصی دستمزدی تعلق نمی گیرد ؟

  بدون حقوق      استعلاجی       استحقاقی        الف و ب

  6)     در کدام نوع بیمه کارگر خود می تواند با پرداخت مستقیم حق بیمه از مزایای ان بهره مند شود ؟ 

  خویش فرما    اجباری   بیکاری       کارمندی

  7)     بیمه بیکاری حداکثر تا چند ماه پرداخت می شود ؟

  18       15       36           21

  ارتباط دو رردیف را معلوم کنید .2

  الف-نانوایی         ب- راننده اژانس          ج- کار در مناطق دور افتاده          د- روز جها نی کارگر

  1- کار اقماری          2- کار متناوب         3 -مزد نامشخص             4- 12 اردیبهشت          

   5- 11 اردیبهشت

  درستی یا نادرستی را معلوم کنید .5/2

  1)     قوانین کار در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود .

  2)     فضاهای جانبی محل هایی هستند که در کنار یا داخل کارگاه برای اموری غیر از کارکردن می باشند .

  3)     قراردادی که به موجب ان کارگر تمام روزهای کاری هفته وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد قرارداد پاره وقت است .

  4)     در روش پرداخت دستمزد بر اساس اندازه کار انجام شده ساعت کار کارگر شاخص پرداخت دستمزد نیست .

  5)     ساعتهایی مانند زمان زفت و امد جزئ زمان کار محسوب می شود .

  پاسخ کوتاه دهید .

  1)     کدام قرارداد ابتدای ان مشخص ولی انتهایش مشخص نیست ؟5/0

  2)     در کدام قرارداد معمولا مرخصی و ساعت کاری تعیین نمیشود ؟5/0

  3)     دو مورد از مواردی که قرارداد اجباری پایان می یابد را بنویسید .1

  4)     کدام مرخصی به میزان 30 روز در سال است ؟5/0

  5)     کسورات قانونی از دستمزد را بیان کنید .1

  6)     هدف از پرداخت پاداش به کارگران چیست ؟  5/0

  7)     انواع خدمات ارائه شونده در بیمه اجباری را بنویسید ؟2

  8)     مرخصی اضطراری در چه مواقعی به شخص تعلق می گیرد ؟ و چند روز می باشد ؟1

  فصل چهارم

  تکمیل کنید .3

  1)     نام دیگر کمربند ایمنی ............................... میباشد .

  2)     متناسب بودن کار با تواناییهای روحی و جسمی انسان را .............................میگویند .

  3)     اتصال دادن دو نردبان به یکدیگر به منظور افزایش طول ........................... است .

  4)     برای بالا و پایین رفتن از نردبان شخص باید همواره رو به نردبان و دارای حد اقل .......................... نقطه اتکا باشد .

  5)     هنگام استفاده از اتش خاموش کن ها در فضاهای رو باز ............... به باد و در فضای بسته جلوی .......................... بایستید.

  گزینه درست را انتخاب کنید . 6

  1)     کدام از مخاطرات مکانیکی محسوب نمی شود ؟

  حوادث شغلی          نحوه استقرار        صدا            خرابی دستگاه

  2)     کدام از مخاطرات فیزیکی محسوب نمی شود ؟

  ارتعاش           صدا               مواد سمی      پرتوهای یونیزان

  3)     چگونه می توان شنوایی را که توسط صدای بیش از حد اسیب دیده را درمان کرد ؟

  دارو   سمعک    عمل جراحی     درمان ندارد

  4)     این نوع گوشیهای حفاظتی در داخل کانال گوش قرار می گیرند ؟ 

  روگوشی       توگوشی         توام         ترکیبی

  5)     شدت مسمومیت با مواد شیمیایی به چه عاملی بستگی ندارد؟

  نوع و غلظت      قابلیت اشتعال بالا     مدت تماس    راه ورود به بدن

  6)     کدام مربوط به وسایل حفاظت فردی کار با تجهیزات الکتریکی نمی باشد .

  دستکش فلزی  کفش عایق   کلاه سخت  زیرپایی پلاستیکی

  7)     پوششی از جنس الیاف که معمولا از انتهای بالای ران تا روی کتف را می پوشاند .

  عایق بند   کتف بند   حمایل بند   شوک گیر

  8)     ابزاری که هنگام کاردرارتفاع برای کاهش ضربه نیروی حاصل ازسقوط استفاده می شود.

  عایق بند  کتف بند  حمایل بند  شوک گیر

  9)     برای خاموش کردن مایعات قابل اشتعال از کدام استفاده نمی شود ؟

  پودر        هالوژن     کف      گاز کربن دی اکسید

  10) کدام از عوارض ناشی از روشنایی نامطلوب نمی باشد ؟

  خستگی چشم        سرگیجه     افزایش بازدهی             سردرد

  11) کدام از عوارض ناشی از گرما نمی باشد ؟

  کند شدن نبض          خواب الودگی         کم شدن ادرار         عطش فراوان

  12) کلاه ایمنی برای کدام شغل ضرورتی ندارد ؟ 

  کار گر ساختمان       رنگ کار       اهنگر         جوشکار

  ارتباط دو رردیف را معلوم کنید .2

  الف- قرمز                      ب- ابی               ج- زرد              د- سفید

  1 خطرات خاص          2 واکنش پذیری         3 خطرات اتش سوزی            4 خطرات بهداشتی

  درستی یا نادرستی را معلوم کنید .2

  1)     برای خاموش کردن مواد غذایی از هالوژنها نمی توان استفاده کرد.

  2)     در هنگام خوابیدن همیشه از تشک نرم استفاده کنید که کمر گود شود.

  3)     باکتریها از مخاطرات شیمیایی محیط کار می باشند .

  4)     اگر مقدار ابی که در اختیار دارید کم است ابتدا پاهای فرد گرمازده را خنک کنید .

  پاسخ کوتاه دهید .

  1)     هر یک به کدام قسمت از موضوع ( بهداشت- ایمنی – محیط زیست) ارتباط دارد ؟5/1

  2)     استفاده از اب جوشیده                دفن زباله دور از رود خانه                ساخت پل روی رودخانه

  3)     سه عامل اصلی بروز اتش سوزی را بیان کنید؟5/1

  4)     هدف ارگونومی چیست ؟1

  5)     در استقرار صحیح نردبان نسبت قاعده به ارتفاع چقدر است ؟5/0

  6)     معنی رنگهای زیر در علائم ایمنی را بنویسید . 2

  7)     قرمز                      سبز                   زرد                    ابی

  فصل پنجم

  تکمیل کنید .5/5

  1)     انسان از طریق ........................علاوه بر تامین نیازهای مادی نیازهای اجتماعی خود را نیز پاسخ می دهد .

  2)     افرادی که مهارتهای .......................... را بهتر به کار گیرند در تصاحب فرصتهای شغلی موفق ترند .

  3)     معمولا در ............................. کشور شرکتهایی که بدنبال نیروی کار می گردند درخواست خود را چاپ میکنند .

  4)     برای پیدا کردن کار به دوستانی که در زمینه .........................شم کار می کنند مراجعه کنید .

  5)     ........................ به کسی می گویند که با شرکتهای مختلف قرار داد دارد تا برای انها نیروی مناسب پیدا کند .

  6)     هنگام مصاحبه حتما به ...........................مصاحبه کننده نگاه کنید .

  7)     با لباس .................... به مصاحبه بروید .

  8)     قبل از جواب دادن کمی ............................ کنید

  9)     در نوشتن کارنامک از ........................بیش از حد توانمندیهای خود اجتناب کنید .

  10) مهارتهایی کاریابی مهارتهایی است که به افراد کمک می کند تا در................ زمان بتوانند کاری مناسب با .................... .خود بیابند .

  گزینه درست را انتخاب کنید . 2

  1)     .......... مصاحبه بسیار مهم است .

  2)     پنج دقیقه اول            دفعه اول        پایان                 پنجاه دقیقه اول

  3)     چرا در حال حاضر رقابت برای به چنگ اوردن فرصتهای شغلی مهم می باشد .

  4)     بالا رفتن میزان دانش اموختگان جویای کار            افزایش تعداد کاریابها            

  5)     مصاحبه ستخدامی                                                 الف و ب

  6)     ........ مجموعهای از اطلاعات شخصی تجربی و تحصیلی است ؟

  7)     کارنامک       رزومه          رایانامه        الف و ب

  8)     ........ هنگامی است که توانایی های اعلام شده در کارنامک مورد سوال قرار می گیرد .

  9)     مصاحبه فنی         مصاحبه عمومی          کاریابی           هیچکدام

  درستی یا نادرستی را معلوم کنید .5/2

  1)     در مصاحبه از پیام غیر زبانی استفاده نکنید .

  2)     مصاحبه استخدامی فقط در یک مرحله برگزار می شود .

  3)     در تهیه کارنامک از چندین قلم و چارچوب استفاده کنید .

  4)     در کارنامک مواردی که با کار ارتباط دارد بالاتر بیاورید .

  5)     برای انتخاب یک نیرو چگونه به نظر امدن او نیز اهمیت دارد

  6)     پاسخ کوتاه دهید .

  7)     همه گامهایی که برای برداشتن کار باید برداشته شود را به ترتیب بنویسید .2

  8)     اگر بعد از پایان مصاحبه ها با شما تماس نگرفتند چه باید کرد ؟ چرا ؟5/1

  9)     بخشهای مختلف یک کارنامک حرفه ای شامل چه مواردی است ؟ چهار مورد2

  10) در مصاحبه دو نوع سوال مطرح شده کدامند ؟1

  11) چهار مورد از روشهای مرسوم پیدا کردن کار را بیان کنید .2

  12) کدام قسمت از کنفرانسها فرصت خوبی برای پیدا کردن رابطه و اشنا شدن با بازار کار مربوطه است ؟5/1

  منبع مطلب : 501.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 501.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  امیر : چون بدونه جوابه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 7 روز قبل
  0

  عالی

  لل 8 ماه قبل
  2

  نز

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  در کدام قرار داد مرخصی و ساعت کاری تعیین نمیشود

  نازی 9 ماه قبل
  0

  چرا جواباش نیس

  امیر 2 سال قبل
  5

  چون بدونه جوابه

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  فقط همراه با جواب باشه خیلی بهتره

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید