توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نمونه سوال متر و کیلومتر سوم ابتدایی با جواب

  1 بازدید

  نمونه سوال متر و کیلومتر سوم ابتدایی با جواب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نمونه سوالات درس ریاضی

  این عبارتها را کامل کنید

  1 )   9 متر = .............. سانتیمتر

  2 ) 5 کیلومتر = .............. متر

  3 ) 7000 متر = .............. کیلومتر

  4 ) 700 سانتیمتر = .............. متر

  5 ) 3550 سانتیمتر = .............. متر و .............. سانتیمتر

  6 ) 5500 متر = .............. کیلومتر و .............. متر

  7 ) 10 کیلومتر = .............. متر

  8 ) 475 متر = .............. سانتیمتر

  9 ) 5 کیلومتر و 400 متر = .............. متر

  10) 4008 متر = .............. کیلومتر و .............. متر

  11) 1 کیلومتر = .............. متر

  12) 10 تا صدمتر = .............. متر

  13) 10 تا صدمتر = .............. کیلومتر

  14) 1000 متر = .............. کیلومتر

  15) 1 متر = .............. سانتیمتر

  16) 348 سانتمتر = .............. متر و .............. سانتیمتر

  17) 2 کیلومتر و 37 متر = .............. متر

  18) 2200 متر = 1 کیلومتر و .............. متر

  19 ) 2200 متر = 1 کیلومتر و .............. صد متر

  20 ) 30 تا صدمتر = .............. کیلومتر

  21 ) 30 تا صدمتر = .............. متر

  22 ) ا کیلومتر = .............. 500 متر

  23 ) 4034 متر = .............. کیلومتر و .............. متر

  24 ) 1 کیلومتر = .............. ده متر

  25 ) 5 کیلومتر = .............. ده متر

  26 ) 1 کیلومتر = .............. صد متر

  کیلومتر و متر

  جمله های زیر را با یکی از کلمه های سانتیمتر ، متر و کیلومتر کامل کنید .

  1 ) بلندی پرده اتاق 2 .......... است .

  2 ) طول قد مریم 128 .......... است .

  3 ) فاصله تهران تا قم 100 .............. است .

  4 ) طول فرش 3 ........... است .

  5 ) برای اندازه گیری طول اتاق از واحدی بنام .............. استفاده می کنیم

  6 ) فاصله بین شهرها را با واحد .............. اندازه می گیریم

  7 ) فاصله بین روستاها را با واحد .............. اندازه می گیریم

  8 ) برای اندازه گیری فاصله شهرها از .............. استفاده می کنیم که برابر است با 1000 ...........

  9 ) برای اندازه گیری فاصله های دور از واحد .............. استفاده می کنیم

  10) فاصله بین دو شهر ایلام تا خراسان را با واحد .............. اندازه گیری می کنیم

  علامت مناسب = >< بگذارید

  1) یک کیلومتر دو تا 500 متر

  2 ) 7908 متر   8 کیلومتر

  3) 8 کیلومتر و 29 متر 8 کیلومتر و 299 متر

  4) 2 کیلومتر 2001 متر

  5) 5 کیلومتر 4950 متر

  کیلومتر و متر

  مسئله های زیر را حل کنید

  1) یک دوچرخه در یک مسابقه باید 5 کیلومتر را طی کند . اگر در فاصله 450 متری از خط پایان پنچر شود . دوچرخه سوار چه مقدار مسافت را طی کرده است ؟

  2) فاصله تهران تا قم 100 کیلومتر است و فاصله قم تا اصفهان 236 کیلومتر است . فاصله تهران تا اصفهان چقدر است ؟

  3 ) فاصله خانه علی تا مدرسه 2 کیلومتر و 349 متر است . او برای رفتن به مدرسه و برگشت به خانه چه مسافتی را هر روز طی می کند ؟ چند متر ؟

  4) فاصله خانه مهری تا مدرسه 5905 متر است و فاصله خانه دوستش مروارید تا مدرسه 4کیلومتر و 200 متر است . خانه کدام یک به مدرسه نزدیکتر است ؟ چند متر ؟

  5) فاصله تهران تا کرج 40 کیلومتر است و فاصله تهران تا دماوند 120 کیلومتر است . کدام شهر به تهران نزدیکتر است ؟ چقدر ؟ فاصله کرج تا دماوند چقدر است ؟

          دماوند                                      تهران                   کرج

  6) علی باید تا خانه پیاده برود . فاصله مدرسه تا خانه 3 کیلومتر و 402 متر است . اگر علی 2004 متر راه رفته باشد ، چقدر دیگر باید طی کند تا به خانه برسد ؟

  7) دوچرخه سواری 895 متر را طی کرده است . او باید چقدر دیگر برود تا 1 کیلومتر راه رفته باشد ؟

  8)   دو دونده مسافتی را در ساعت معینی دویدند . دونده اول 3900 متر دوید و دونده دوم 2 کیلومتر و 950 متر دوید . کدامیک پبیشتر دویدند ؟ چقدر ؟

  9 ) فاصله مدرسه تا پارک 8 کیلومتر و 150 متر است . فاصله مدرسه تا پارک چند متر است ؟

  10) در مسابقه ای که مسافت آن 900 متر بود کامران 510 متر و اتابک 780 متر و کیوان 720 متر دویده است . کدام یک با نقطه پایان فاصله بیشتری دارد ؟

  11) فاصله یک ده تا اصفهان 128 کیلومتر است . فاصله این ده تا شیراز 104 کیلومتر است . این ده به اصفهان نزدیکتر است یا شیراز ؟


  سوالهای تستی

  1) 4 کیلومتر و 40 متر برابر است با .............. متر .

  الف) 4004                                         ج ) 4404

  ب ) 4400                                         د ) 4040

  2) فاصله خانه بیتا تا مدرسه 500 متر است . او هر روز در رفت و برگشت چه فاصله ای را می پیماید ؟

  الف) 1000 متر                                    ج ) ا کیلومتر

  ب ) 500 متر                                      د ) مورد الف و ج

  3) 5500 متر برابر است با 5 کیلومتر و .............. متر

  الف) 1500                                         ج ) 5000

  ب ) 1000                                         د ) 500

  4) طول کوچه ای 10 متر است اگر بخواهند به فاصله ی هر یک متر یک درخت بکارند . چند درخت لازم است ؟

  الف) 10                                            ج ) 11

  ب ) 9                                              د ) هیچ کدام

  5) نواری به طول 4 متر داریم ، چند بار باید آنرا از وسط تا کنیم تا اندازه ی طول آن 1 متر شود ؟

  الف) 2                                              ج ) 2

  ب ) 4                                              د ) 8

  6) زهرا با خانواده اش با ماشین در جاده بودند . او تابلویی را دید که رویش نوشته اند _ تهران 40 _ معنای این تابلو چه بود

  الف) یعنی 40 دقیقه دیگر به تهران می رسیم

  ب ) یعنی تا تهران 40 متر فاصله دارد

  ج ) یعنی دمای تهران 40 درجه است

  د ) یعنی فاصله تهران تا آن نقطه 40 کیلومتر است

  7) 6 کیلومتر برابر است با ..........                                             

  الف) 6000 متر                                     ج ) 60 صدمتر

  ب ) 600 ده متر                                   د ) هر سه مورد

  8) 5 کیلومتر و 34 متر چند متر است ؟

  الف) 3405                                          ج ) 5340

  منبع مطلب : s90mina.blogfa.com

  مدیر محترم سایت s90mina.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات ریاضی پایه سوم ابتدایی - قسمت دوم

  1. با عدد و باحروف بنویسید.

  450396............
  هفت هزار و صد و سی و نه.............

  2. در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

  9064 برابر است با ...... یکی .......ده تایی........صد تایی و ...... هزار تایی.
  5 متر برابر است با ......میلیمتر.
  8 کیلومتر برابر است با ...... متر.
  3 کیلوگرم برابر است با ........گرم.
  9 سانتیمتر برابر است با ........میلیمتر.

  3. علامت > = < بگذارید.

  875-169......610+78
  500-201......600-401
  4*5.......6*4

  4. با رقم های (2و0و4و5)بزرگترین و کوچکترین عدد 4 رقمی را بنویسید و اختلاف ان ها را بدست اورید.

  5. برای شکل روبرو یک ضرب و دو تقسیم بنویس.

  6 عملیات زیر را انجام دهید.

  5 ÷ 5 =
  9 × 0 =
  18 ÷ 6 =
  6 × 8 =
  7 ÷ 1 =
  5 × 9 =
  17 × 100 =

  7 . یک خط متقاطع و یک خط متوازی بکشید.(رسم کنید.)

  8. چه کسری از شکل رنگی است؟

  9. کدام یک از شکل های زیر خط تقارن ندارد؟

  10 . مساحت شکل روبرو را حساب کنید.

  11 . شکل زیر چند ضلعی است؟محیط آن را به دست آورید.

  12 . برای خریدن 9 ورق کاغذ 45 تومان پول داده ایم کاغذ ورقی چند تومان بوده است؟

  13. کلاسی 32 نفر دانش آموز دارد هر کدام 3 جلد کتاب به کتاب خانه‌ی مدرسه هدیه کرده اند این دانش آموزان چند جلد کتاب به مدرسه هدیه کرده اند؟

  14. ساعت روبرو چه ساعتی را نشان میدهد؟  15. تقسیم های زیر را انجام دهید و خارج قسمت و باقیمانده را مشخص کنید.

  امتحان ریاضی سوم
  دبستان دخترانه غیر انتفاعی سما- آذر 86

  1- عددهای زیر را به رقم و حروف بنویسید؟

  2 - ارزش رقم 5 را در عدد 8543 بنویسید

  3 - علامت بگذارید.

  4 - جمع و تفریق کنید و آن را امتحان کنید.

  5 - ساعت مقابل را بخوانید.

   

  6 - برای محور زیر یک تفریق بنویسید.

   

  7- با توجه به جدول بالا جدول پایین را کامل کنید.

  8 - عدد های زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

  <--- 1694 - 1200 - 1351 - 1423

  9 - شکل مربوط به خطهای زیر را بکشید

  راست
  خمیده
  شکسته

  ارزشیابی مستمر - مهر 86

  1 - عددی را که جدول نشان می دهد بنویس .

  2 - مانند نمونه جمع کن .

  14 = 4 + 10 = 6 + 8
  ..... = ..... + 10 = 4 + 9
  ..... = 2 + ..... = 5 + 7

  3 - دو عدد داخل شکل را با هم جمع کن.

   

  در جای خالی رقم مناسب را بنویس .

  5 - تساوی مربوط به محور را بنویس.

   

  6 - تفریق را انجام بده سپس درستی آن را امتحان کن.

  7 - هر یک از شکلها چه نام دارد.

   

  9 - ساعت 20 : 8 را روی شکل نشان بده.

   

  10 - با توجه به شکل جدول را کامل کن و با رقم و حروف بنویس .

   

  با رقم : ...................

  با حروف : ..........................

  11 - از 3100 تا 3200 را ده تا ده تا بنویس.
  .........................................................................

  12 - فروشنده ای 472 جفت جوراب داشت . 85 جفت آن را روز اول و 63 جفت آن را روز دوم فروخت . این فروشنده چند جفت جوراب فروخته است ؟ چند جفت جوراب برایش باقی مانده است ؟

  13 - امیر 570 تومان پول دارد او می خواهد یک توپ به قیمت 750 تومان بخرد . امیر چند تومان دیگر باید پس انداز کند نتا بتواند توپ را بخرد.

   

  14 - در یک دبستان کلاس سوم 94 نفر و کلاس چهارم 108 نفر دانش آموز دارد . در کلاس سوم و چهارم این دبستان چند دانش آموز درس می خوانند ؟

  15 - در زیر هر یک از عددهای جدول عددی بنویس که 1000 تا بیشتر از عدد بالایی باشد.

  600 5 143 28

  تمرین ریاضی فروردین 1386

  1. با توجه به عدد مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید. 3509

  عدد را با حروف بنویسید......................
  رقم 5 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟...........
  کدام رقم بالاترین ارزش مکانی را دارد؟......

  2 . با توجه به جدول سمت چپ جدول راست را کامل کن.

  3 . جاهای خالی را کامل کن.

  1724 برابر است با ...... یکی .......ده تایی........صد تایی و ...... هزار تایی.
  9 یکی و 9 صدتایی می شود.......
  6 کیلومتر برابر است با ...... متر.
  5800 متر برابر است با ......کیلومتر و..........متر.

  4. هر یک از شکل های زیر از چند پاره خط درست شده است؟

  5 . قطرهای شکل زیر را بکشید . چند قطر دارد؟

  6 .در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

  7 . تساوی ضرب مربوط به محور را بنویسید.

  8. علامت > = < بگزارید.

  670 - 79....400+191
  621-180....301+58
  253....238
  100....10

  9. وزن یک قوطی روغن 3500 گرم است.وزن این قوطی چند کیلوگرم است؟

  10 . در یک باغ 405 نهال گیلاس و 218 نهال سیب و 276 نهال گلابی وجوددارد.حساب کنید روی هم چند نهال در این باغ وجود دارد؟

  11. مادر مریم برای هر پیراهن 7 دکمه دوخته است.او برای 3 پیراهن چند دکمه باید بدوزد؟

  امتحان ریاضی پایه سوم دبستان

  1. در شکل زیر اعداد نوشته شده را بنویس.

  2.در جای خالی علامت > = < بگذارید.

  8999.....9001
  1000.....999+1
  193+77.....270
  245.....542

  3. با رقم های (2و5و8و9)بزرگترین و کوچکترین عدد 4 رقمی را بنویسید و اختلاف ان ها را بدست اورید.

  4. با دو عدد 1050 و 3450 دو نامساوی بنویسید.

  .....>.....
  .....<.....

  5. عدد 1023 را با حروف بنویسید
  عدد پنج هزار و یک را با رقم بنویسید

  6 .در جای خالی علامت > = < بگذارید.

  890-30.....423+101
  621-180.....301+58
  500-105.....315+10
  725-348.....120+85
  1000-405.....5000+50
  725-348.....120+85

  7. با رقم های (3و0و5و6)بزرگترین و کوچکترین عدد 4 رقمی را بنویسید و اختلاف ان ها را بدست اورید.

  8.هر دسته از اعداد را زیر هم نوشته ، با هم جمع کرده و سپس درستی آنها را امتحان کنید.

  284،137،29
  140،439،128

  9. با رقم های (7،2،5،8) شش عدد 4 رقمی بنویسید.

  10. از 1150 تا 1250 را ده تا ده تا بشمارید و بنویسید,

  1160،1150.............................................1250

  11. برای شکل زیر یک ضرب و دو تقسیم بنویسید؟

  12. ضرب های زیر را انجام دهید.

  7×...=14
  4×...=32
  ...×3=9
  3×9=...
  5×8=...
  4×9=...

  13. ساعت روبرو چه زمانی را نشان می دهد؟

  14. تعدادی از دانش آموزان یک دبستان از نمایشگاهی دیدن کردند.کلاس اول 24 نفر ، کلاس دوم32 نفر،کلاس سوم 42 نفر،تعداد دانش آموزانی که از نمایشگاه دیدن کردند چند نفر است؟  15.هر مسلمان در یک شبانه روز 5 نوبت نماز می خواند در 3 شبانه روز چند نوبت نماز می خواند؟

  16. برای تقسیم ....=7÷ 21 یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید؟

  امتحان ریاضی پایه سوم دبستان 1385

  1.عدد (چهار صد و نود و شش هزار و سی) را با رقم بنویسید.

  2 . نام شکل های زیر را بنویسید

  3 . در داخل مربع ها عدد منا سب بنویسید

  4 . محیط شکل مقابل را بدست آورید.

  5 . ساعت مقابل چه وقتی را نشان میدهد؟

  6 . حاصل ضرب های زیر را بدست آورید؟

  7 . به کمک محور ، تفریق ها را نشان دهید تا به جواب تقسیم داده شده برسیم.

  8 . در جای خالی علامت >=< قرار دهید.

  36572.....36500
  24×2.....48×1

  9. در شکل مقابل خط راستی بکشید که از نقطه (د) بگذرد و خط دیگر را در نقطه (م) قطع کند.

  10 .جاهای خالی را کامل کنید

  9350 برابر است با ...... یکی .......ده تایی........صد تایی و ...... هزار تایی.
  مکعب از ..... مربع هم اندازه تشکیل شده است
  6 کیلومتر برابر است با ...... متر.
  5800 متر برابر است با ......کیلومتر و..........متر.

  11. با رقم های 7 و 5 و 0 و3 بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را بنویسید.

  12. شکل زیر چند ضلع و چند قطر دارد.

  13 . برای شکل زیر دو تساوی ضرب بنویسید.

  14 . قطار تهران گرگان در ایستگاه گرگان 512 مسافر سوار کرد درایستگاه ساری 24 مسافر و در ایستگاه تهران 63 مسافر سوار کرد این قطار در ایستگاه چند مسافر سوارکرد؟  15. کتابی 120 صفحه دارد زهرا روز اول 30 صفحه، و روز دوم 40 صفحه از آن را خوانده است او در این دو روز چند صفحه خوانده است و چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟

  http://www.tv7.ir/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=384:1388-11-10-07-35-40&catid=68:1388-10-07-11-15-28&Itemid=84

  منبع مطلب : mizanian.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mizanian.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس ریاضی _ مقطع سوم دبستان _ طول ص3

  نام درس : ریاضی ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گیری طول _ صفحه3 )

  کیلومتر و متر

  مسئله های زیر را حل کنید

  1) یک دوچرخه در یک مسابقه باید 5 کیلومتر را طی کند . اگر در فاصله 450 متری از خط پایان پنچر شود . دوچرخه سوار چه مقدار مسافت را طی کرده است ؟

  2) فاصله تهران تا قم 100 کیلومتر است و فاصله قم تا اصفهان 236 کیلومتر است . فاصله تهران تا اصفهان چقدر است ؟

  3 ) فاصله خانه علی تا مدرسه 2 کیلومتر و 349 متر است . او برای رفتن به مدرسه و برگشت به خانه چه مسافتی را هر روز طی می کند ؟ چند متر ؟

  4) فاصله خانه مهری تا مدرسه 5905 متر است و فاصله خانه دوستش مروارید تا مدرسه 4کیلومتر و 200 متر است . خانه کدام یک به مدرسه نزدیکتر است ؟ چند متر ؟

  5) فاصله تهران تا کرج 40 کیلومتر است و فاصله تهران تا دماوند 120 کیلومتر است . کدام شهر به تهران نزدیکتر است ؟ چقدر ؟ فاصله کرج تا دماوند چقدر است ؟


   

          دماوند                                      تهران                   کرج

  6) علی باید تا خانه پیاده برود . فاصله مدرسه تا خانه 3 کیلومتر و 402 متر است . اگر علی 2004 متر راه رفته باشد ، چقدر دیگر باید طی کند تا به خانه برسد ؟

  7) دوچرخه سواری 895 متر را طی کرده است . او باید چقدر دیگر برود تا 1 کیلومتر راه رفته باشد ؟

  8)   دو دونده مسافتی را در ساعت معینی دویدند . دونده اول 3900 متر دوید و دونده دوم 2 کیلومتر و 950 متر دوید . کدامیک پبیشتر دویدند ؟ چقدر ؟

  9 ) فاصله مدرسه تا پارک 8 کیلومتر و 150 متر است . فاصله مدرسه تا پارک چند متر است ؟

  10) در مسابقه ای که مسافت آن 900 متر بود کامران 510 متر و اتابک 780 متر و کیوان 720 متر دویده است . کدام یک با نقطه پایان فاصله بیشتری دارد ؟

  11) فاصله یک ده تا اصفهان 128 کیلومتر است . فاصله این ده تا شیراز 104 کیلومتر است . این ده به اصفهان نزدیکتر است یا شیراز ؟

  منبع مطلب : www.koodakan.org

  مدیر محترم سایت www.koodakan.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : کاش جواب سوالات هم بود

  ریاضی : سانتی متر متر کیلومتر با جواب

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا 7 روز قبل
  0

  جواب سوال ریاضی

  . 10 روز قبل
  0

  میشه نمونه سوال اول رو جواب بدی

  ناشناس 12 روز قبل
  -2

  جواب نمونه سوالات

  سوگند 15 روز قبل
  1

  ۴۰۰۸متر چند کلیومتر وچند متر است

  یاشار 15 روز قبل
  2

  چرا جوابش نمیگی

  مصطفی 16 روز قبل
  1

  علی بود ممنون

  0
  مصطفی 16 روز قبل

  عالی بود ممنون ولی ای کاش جوابش هم بوی

  ریاضی 16 روز قبل
  4

  سانتی متر متر کیلومتر با جواب

  ریاضی 16 روز قبل
  -1

  نمونه سوال متر وکیلو متر واسانتی متر

  بهار 17 روز قبل
  -1

  جواب سوالها رو میخوام بدم

  1
  مصطفی 16 روز قبل

  بله

  سلام 20 روز قبل
  0

  لطفا جوابهارو هم بزارید

  آیسان فتاحی 6 ماه قبل
  0

  جواب ها را می‌خواهم ممنونم

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  منون

  علی 10 ماه قبل
  2

  جواب سوالات رو بذارین

  علی 10 ماه قبل
  1

  جواب نیس

  سلام 10 ماه قبل
  0

  سلام من مومو هستم.

  سلام 10 ماه قبل
  0

  غزل

  فاطمه صیادی روش 11 ماه قبل
  1

  سلام من میخواستم بدونم که این ۵۴۲ نگفتم چی شد پس چرا توی بخش شما نبود خدا نگهدار.

  0
  فاطمه صیادی روش 11 ماه قبل

  Hfutu.. uhff..

  0
  فاطمه صیادی روش 11 ماه قبل

  سلام من مو مو هستم

  anita 11 ماه قبل
  3

  جواب لطفا

  0
  فاطمه صیادی روش 11 ماه قبل

  Salam♥️

  با جواب 12 ماه قبل
  -1

  با جواب

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام میشهجوابهارابزارید

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  میشه جواب سوال هاروبزارین

  زهرا 1 سال قبل
  -2

  5یک کیلوگرم.....گرم است

  هستی 1 سال قبل
  0

  جواب

  نازی 1 سال قبل
  0

  خیلی عالی بود

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  با جواب ایخوام

  هلیا 1 سال قبل
  0

  جواب بنویسید لطفا

  0
  یک متر برابر چند میلی متر است 1 سال قبل

  باز تو به من میگی

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  باسلام لطف میکنید تای حدودی بقیه سوال ها باجواب باشد برای نمونه؟

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سوال ها با جواب نیست

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  کاش جواب سوالات هم بود

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید