توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

  1 بازدید

  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  ادبیات فارسی(2)

  معني شعر

  علي اي هماي رحمت

  علي اي هما ي   رحمت تو چه آيتي خدا خدارا                                                                                                             ****                                                                                                    كه به   ماسوافكندي   همهسايه   هما   را

  معني: علي(ع)، اي كه همچون پرنده خوشبختي و سعادت هستي، تو چه نشانه اي از خداوند هستي كه سايه مهر و سعادت را بر سر همه موجودات قرار داده اي

  دلاگرخداشناسي   همه   دررخعليبين                                                                                                                             ****                                                                                                    به عليشناختم   من   ،   بهخداقسم، خدا   را

  معني: اي انسان اگر مي خواهي خدارا بشناسي، خدا را در وجود علي(ع) ببين زيرا من به خدا قسم مي خورم كه كه خدا را به واسطه علي(ع) شناختم

  مگر   اي   سحاب   رحمت   تو   بباري   ارنه   دوزخ                                                                                                ****                                                                                                    به   شرار   قهر   سوزد   همه   جانماسوارا

  معني: مگر تو اي علي(ع) كه چون ابر رحمت هستي بر آتش دوزخ بباري وگرنه شعله هاي عذاب الهي جان تمامي مخلوقات را خواهد سوزاند

  برو    اي   گدا ي   مسكين    در   خانه يعلي   زن                                                                                                      ****                                                                                                    كه نگين   پادشاهي   دهد   از   كرم   گدا   را

  معني: اي گداي بيچاره و مسكين برو و به حضرت علي(ع) متوسل شو و از او كمك بخواه زيرا حضرت علي(ع) از روي كرم و بخشش انگشتر پادشاهي را به گداي مسكين هديه مي كند

  به جز ازعلي كه   گويد   به   پسر   كه   قاتلمن                                                                                                                          ****                                                                                           چواسيرتوست   اكنون به اسير كنمدارا؟

  معني: چه كسي جز حضرت علي(ع) كه به فرزندش بگويد: حالا كه قاتل من اسر و گرفت توست با او به مهرباني رفتار كن

  بهجز   از   علي    كه   آرد   پسري   ابوالعجايب                                                                                                                     ****                                                                                                        كه   علم   كند   به عالم   شهداي   كربلا   را؟

  معني: به جز حضرت علي(ع) چه كسي پسري شگفت آورچون امام حسين(ع) تربيت مي كند كه بتواند در تمام دنيا شهداي كربلا را معروف و مشهور كند

  چو   بهدوست   عهد   بندد    ز   ميان   پاك بازان                                                                                                         ****                                                                                                    چو   علي    كه   مي تواندكه   به سر     برد     وفارا؟

  معني: چون با خداوند عهد و پيمان ببندد چه كسي از ميان عاشقان واقعي مي تواند همچون حضرت علي(ع) پيمانش را به پايان برساند

  نه   خدا   توانمش   خواند      نه    بشر    توانمش گفت                                                                                                        ****                                                                                                    متحيّرمچه   نامم   شه   ملك    لا فتي   را؟

  معني: من حضرت علي(ع) را خدا نمي توانم بنامم و همچنين ايشان را انسان عادي نمي دانم. در شگفتم كه پادشاه سرزمين جوان مردي(حضرت علي(ع)) را چه بنامم

  به   دو   چشم   خون   فشانم، هله   اي    نسيم   رحمت                                                                                           ****                                                                                                    كه   ز   كوي   اوغباريبهمنآر   توتيا   را

  معني: اي نسيم رحمت ، تو را به چشمان خوت بارم قسم مي دهم كه از درگاه حضرت علي(ع) غباري براي روشنايي و درمان چشمانم بياوري

  به   اميد   آنكهشايد   برسد   به   خاك   پايت                                                                                                                            ****                                                                                                    چه   پيام   هاسپردم، همه سوز   دل،صبارا

  معني: به اميد آن كه پيام هاي سوزناكم به خاك پاي تو برسد، چه پيام هاي پر سوز و گدازي به باد صبا سپردم تا آن ها را به خاك پاي تو برساند

  چو   تويي   قضاي   گردان، به   دعاي   مستمندان                                                                                                        ****                                                                                                    كه   زجان   ما   بگردان    ره   آفت   قضارا

  معني: اي علي(ع) چون تو تغيير دهنده ي قضا و پيشامد هاي ناگوار هستي ، به حق دعاي نيازمندان و دل آزردگان پيشامد هاي بد را از ما دور گردان

  چه زنم   چو   ناي   هر   دم، ز نواي    شوق   او   دم؟                                                                                     ****                                                                                                    كه لسان غيبخوش تر بنوازد ايننوا را

  معني: چرا بايد من مانند ني همواره از شوق حضرت علي(ع) سخن بگويم؟    چرا كه حافظ بهتر از من اين آواز را خوانده است

  « همه    شب   در   اين   اميدم   كه   نسيم   صبحگاهي                                                                                                     ****                                                                                                    به         پيام    آشنايي    بنوازد      آشنا     را»

  معني: تمام شب در اميد به سر مي برم كه نسيم صبح با پيامي از حضرت علي(ع) من را مورد نوازش قرار دهد

  ز   نواي    مرغ    يا   ححق   بشنو   كه   در   دل    شب                                                                                                          ****                                         غم    دل    به   دوست    گفتن   چهخوش است   شهريارا

  معني: اي شهريار از آواز مرغ حق در ميان شب بشنو كه مي گويد اي شهريار درد و دل خود را در ميان شب به دوست گفتن خوش و دلپذير است. ايران

  متحیّرم چه نامم شه مُلک لا فتی را ...

  سروده شهریاردوران وملک الشعرای آذربایجان در منقبت امام پرهیزگاران حضرت علی ابن ابی طالب(ع)

  «متحیّرم چه نامم شه مُلک لا فتی را»

  «بیت الغزل» استاد شهریار آنگاه که از سر ذوق می سراید: «نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت / متحیّرم چه نامم شه مُلک لا فتی را» یادآور کلام امام شافعان است که قریب به یکهزارو سیصد سال پیش در آغازین سال های حاکمیت عبّاسیان، که از هیچ جور و جنایتی بر خاندان پیامبر و پیروان علی و اولادش علیهم السلام دریغ نمی ورزیدند، بر صفحه تاریخ به یادگار گذاشت. امام شافعان در وصف علی (ع) می سراید:

  قَالُوا: تَرَفَّضتَ  قُلتُ: کَلَّا             مَا الَّرفضُ ديني وَ لا إعتِقادي

  لکِن تَوَلَّيتُ غَيرَ شَکٍّ                         خَيرَ إمَامٍ وَ خَيرَ هَادي

  إن کَانَ حُبُّ الوَلِيِّ رَفضاً                        فإنََّني أرفَضُ العِبادِ.

  -گويند: تو رافضي و مرتد شدي، گويم: هرگز رفض و ارتداد آيين من نيست

  - اما بي شک من بهترين امام و بهترين راهنما را دوست دارم

  - اگر محبت علي(که دوست خداست) دليل بر رفض و بي ديني است، دنيا بدانند که من بي دين ترين مردمانم.

  آنگاه، سید محمد حسین بهجت تبریزی، موسوم به شهریار با پیروی از پیشینه ای به بلندای تاریخ است که عارفانه، صدا را در آسمانها طنین انداز می نماید و می سراید:

  «علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

  که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

  دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

  به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

  به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

  چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

  مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

  به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

  برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

  که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

  بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من

  چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

  بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب

  که علم کند به عالم شهدای کربلا را

  چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان

  چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

  متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

  بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت

  که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

  به امید آن که شاید برسد به خاک پایت

  چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

  چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان

  که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

  چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم

  که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

  «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

  به پیام آشنائی بنوازد آشنا را»

  ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب

  غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا».

  قربانعلی مهری متانکلایی

  دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس

  20 رمضان 1436

  گنجور » شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ - مناجات

  صادق نوشته:

  سعدی در راز نیاز با خدا میفرماید:

  سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی
  چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

  .
  .
  .

  برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن
  که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی

  شهریار هم در جواب سعدی میفرماید:

  برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

  که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

  .(هرکس خودش را شناخت خدا را شناخت علی (ع) )
  حالا اگه علی رو بشناسیم ببین چی میشه

  👆☹

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امبر 10 ماه قبل
  -1

  نه خدا توانم خواند نه بشر توانم گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  بچه ها کسی معنیش را می‌دونه ؟؟

  اگه می‌دونه بگه لطفاً

  لیایهبهلعبباینبمزجب 1 سال قبل
  0

  خله

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  نه خداتوانمش خواند نه بشر توانمش گفت

  آیلار 2 سال قبل
  -1

  بابا درس چیه اَه آدمو خسته کرده معنی شو هم انقدر زدیم اینترنت اونم رید🤑🤑🖕

  -2
  آیلار 2 سال قبل

  سلام هرکی معنیشو میدونی بگه سریع لطفا ارسال شه🙃🙃

  امیر علی 2 سال قبل
  0

  این برای من معنیش کننین نه خدا توانش خواند نه خدا توانش گفت متحریم چه نام شه ملک لافتی را

  امیر علب 2 سال قبل
  0

  سلام من هیچی نمیدونم

  برای ارسال نظر کلیک کنید