توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هر عدد طبیعی بزرگتر از یک حداقل یک شمارنده اول دارد

  1 بازدید

  هر عدد طبیعی بزرگتر از یک حداقل یک شمارنده اول دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نمونه سوال فصل پنج هفتم

  )درستی Rیا نادرستی Tعبارتهای زیر رامشخص کنید .

  الف)تعداد شمارنده های هر عدد بزرگتر از یک  همیشه زوج است.

  ب)عدد 60 دارای سه شمارنده اول است .

  پ)هر عدد طبیعی بزرگتر از یک حداقل یک شمارنده اول دارد.

  ت)عدد 7 تنها شمارنده اول عدد 21 است .

  ث) 91 عددی اول است .

  ج) اگر a   شمارنده ی b  و b شمارنده c باشد پس a شمارنده cهم است.

  چ)هر عدد شمارنده خودش است.

  ح)اگر a عددی اول باشد ب.م.م a با هر عدد دیگر برابر با یک می شود.

  خ)ب.م.م دو عدد a,b  شمارنده دو عدد a,b است.

  د)کوچکترین مضرب هر عدد خود عدد است.

  ذ)ششمین مضرب عدد 4 عدد 24 است.

  ر) حاصل جمع اعداد اول یک رقمی عددی است اول.

  ز)ک.م.م دو عدد طبیعی بر هردوی آن ها بخش پذیر است.

  *****************************************************************

  2) در جای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویسید.

  الف)عدد 144 دارای ................. شمارنده اول است..

  ب)هر عدد طبیعی که دقیقاً دو شمارنده داشته باشد عددی .................... است .

  پ)کوچکترین شمارنده هر عدد ..................... است.

  ت)عدد 5 یک .......................... عدد 30 است.

  ث) عدد طبیعی .................. شمارنده اول ندارد .

  ج) مجموع دوعدد اول اگر فرد باشد یکی از آنها عدد .............. است.

  چ)ک.م.م دوعدد اول برابر با ........................ آنها است.

  ح)اگر عددی برعدد دیگر بخش پذیر باشد  ب. م.م آنها ................. و ک.م.م آنها ............... است.

  خ)ب.م.م دو عدد .................... هردو عدد است.

  3) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

  1) کوچکترین عدد مرکب عدد چه عددی است؟......................... .                                                                                                 

  2) بزرکترین عدد اول یک رقمی چه عددی است؟......................... . 

  3) مجموع اعداد اول یک رقمی برابر با چه عددی است؟......................... . 

  4)هر عدد طبیعی که بیش از دو شمارنده  داشته باشد چه عددی است؟......................... . 

  5)حاصل ضرب هر دوعدد اول چه عددی است؟......................... . 

  **************************************************************

  4) گزینه صحیح را انتخاب کنید.

  1/4) کدامیک از اعداد زیر اول است ؟

  الف) 143                       ب) 51                            ج) 91                          د) 107

  2/4)در مجمو عه { 1،91،67،93،83 }=A چند عدد اول وجود دارد ؟

  الف) 1                            ب) 2                               ج)3                               د) 4

  3/4)کدام دسته از اعداد زیر شمارنده های  اول عدد 42 است ؟

  الف) 5،3،2                  ب) 14،5،3                       ج) 7،5،2                        د) 7،3،2

  4/4)کدامیک از اعداد زیر تعداد شمارنده های آن فرد است؟

  الف) 64                       ب) 80                             ج) 91                            د) 27

  5/4)ب .م.م دوعدد 28 و ک.م.م آنها 840 می باشد اگر یکی از آنها 140 باشد عدد دیگر کدام است؟

  الف) 84                       ب) 168                            ج) 70                           د) 280

  6/4)کدام جفت از اعداد زیر نسبت به هم اول نیستند؟

  الف)12و13                 ب)7و11                               ج)9و6                       د)24و35

  7/4)عدد  دارای چند شمارنده اول است؟

  الف)1                      ب)2                                ج)3                        د)4

  8/4)مجموع دو عدد اول 99 است . اختلاف آنها کدام است؟

  الف)93                     ب)95                                ج)97                     د)83

  **************************************************************

  5) شمارنده های اول اعداد زیر  را بنویسید .(روش تجزیه)سپس آنها  را به صورت ضرب اعداد اول بنویسید

                                            280                                                                 360

  **************************************************************

  6-الف)عدد 5400 را تجزیه کنید وبه صورت حاصل ضرب عدد های اول بنویسید .

  ب)تعداد شماره های اول این عدد چند تاست؟

  پ)تعداد کل شمارنده های این عدد چند تاست؟

  7)با توجه به عدد مقابل                                      

  الف) این عدد چند شمارنده اول دارد؟آنها را بنویسید

  ب)3شمارنده دیگر این عدد را بنویسید که اول نباشد.

  **************************************************************

  8) عدد 288 را به روش درختی به عامل های اول تجزیه کنید.

  **************************************************************

  9)می خواهیم یک طرف دیوار حیاط مدرسه مستطیلی به ابعاد 30در 18 را با کاشی های مربع شکل شطرنجی کنیم  اضلاع مربعها به چه اندازه های می تواند باشد . بزرگترین مربع ضلعش چقدر است؟

  **************************************************************

  10) مینا هر 5روز یک بار از پدرش پول توجیبی می گیرد وبردارش سینا هر 3روز یک بار اگر هر در روز30ام دی  با هم شروع به پول گرفتن کنند در چه روزهای از ماه بهمن با هم دوباره پول می گیرند؟

  *************************************************************

  11)دانش آموزان یک کلاس 6کروه 3نفره ودانش آموزان کلاس دیگر به 11گروه 2نفره تقسیم شده اند اگر این دو کلاس با هم بخواهند به گروههای مساوی تقسیم شوند چند گروه تشکیل می شود واعضای هر گروه چند نفر می شود؟

  *************************************************************

  12)با تجزیه دو عدد 980و504 به شمارنده های اول ب.م.م و ک.م.م آنها را بدست آورید.

  *************************************************************

  13)اگر  باشند . آن گاه حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید.

  *****************************************************************

  14)تساوی های زیر را کامل کنید .(به روش تجزیه)

                = 

  ****************************************************************

  15)کسرهای زیر را به کمک تجزیه اعداد صورت ومخرج ساده کنید.

  *****************************************************************

  16)اعداد کمتر از 200 که فقط شمارنده اول آنها فقط 3 و 5 می باشد را بنویسید.

  منبع مطلب : sv1349.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sv1349.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  sci_twi 10 روز قبل
  0

  جواب پ درست هر عدد بزرگ تر از یک حداقل یک شمارنده اول دارد

  هستی 7 ماه قبل
  0

  میخواهم جوابشان را بدانم

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  سوال ث چی میشه

  جهانبخش 9 ماه قبل
  0

  جواب پ را می‌خوام کسی می دونه

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید