توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هر ماده ای که در اطراف ما قرار دارد دارای چه چیزی است

  1 بازدید

  هر ماده ای که در اطراف ما قرار دارد دارای چه چیزی است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  مواد اطراف ما :: آموزش مینا (پایه دوم و سوم ابتدایی )

  به همه چیزهایی در اطراف ما که دارای جرم و حجم می باشند ماده می گویند .

  ماده به چند حالت دیده می شود (جامد ، مایع ، گاز و پلاسما )

  جامد به موادی گفته می شود که از خود شکل مشخصی دارند مثل مداد ، گچ و....

  مایع به موادی گفته می شود که از خود شکل معینی ندارند و به شکل ظرفی که در آن قرار می گیرند در می آیند و حجم معینی دارند . مثل آب ، شیر و دوغ و...

  گاز به موادی گفته می شود که فاصله مولکول های شان زیاد است  و در همه جا پخش می شوند . مثل هلیوم که برای پرکردن بالن ها به کار می رود یا گاز دی اکسید کربن که برای خاموش کردن آتش به کار می رود و یا گاز اکسیژن برای تنفس

  حالت های ماده : با گرفتن دما و یا از دست دادن آن قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند که برای زندگی ما ضروری است .

  تبدیل جامد به مایع با گرم کردن آن صورت می گیرد ذوب نامیده می شود  مثل تبدیل یخ به آب

  تبدیل مایع به گاز که با گرم کردن آن صورت می گیرد تبخیر نامیده می شود مانند تبدیل آب به بخار آب

  تبدیل مایع به جامد که با سرد کردن آن صورت می گیرد انجماد نامیده می شود مانند تبدیل آب به یخ

  تبدیل گاز به مایع که با سرد کردن آن صورت می گیرد میعان نامیده می شود مانند تبدیل بخار آب به شبنم

  تبدیل جامد به گاز که با گرم کردن زیاد و ناگهانی آن صورت می گیرد تصعید گفته می شود مانند تبدیل نفتالین به گاز

  تبدیل گاز به جامد که با سرد کردن آن صورت می گیرد چگالش نامیده می شود مانند برفک یخچال

  حال کمی فکر کنید که اگر این تبدیل ها صورت نمی گرفت زندگی ما چگونه بود .

  منبع مطلب : mseyyedian.blog.ir

  مدیر محترم سایت mseyyedian.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات علوم بخش 3 مواد اطراف ما

  درس 3 علوم ( مواد اطراف ما )

  1)    ماده چیست ؟   جواب: آن چه در اطراف ما هست ماده نام دارد .

  2)    سه حالت ماده را نام ببرید .      جواب : جامد – مایع – گاز

  3)    حباب هایی که از آب و صابون ساختید از چه چیزی پر شده است ؟      جواب :   هوا

  4)    به مودی مانند هوا که در همه جا پخش می شوند چه می گویند ؟

  جامد ⃝                  مایع ⃝                     گاز ⃝                       هر سه مورد ⃝

  5)    مهم ترین گازی که در اطراف ما وجود دارد و رنگ و بو ندارد و دیده نمی شود چیست ؟ جواب:   هوا

  6)    گاز پر ارزش اکسیژن توسط ...................... تولید می شود .     جواب :     گیاهان

  7)    مواد همیشه به یک حالت باقی ......................   .         جواب : نمی مانند

  8)    برای تبدیل جامد به مایع به چه چیز نیاز داریم ؟       جواب : گرما

  9)    برای تبدیل مایع به جامد به ........................ نیاز داریم .       جواب : سرما

  10)    کدام ماده در طبیعت است که به سه حالت جامد مایع و گاز دیده می شود ؟               جواب :         آب     ( یخ ، آب ، بخار آب )

  11)    چه چیزی باعث تغییر حالت مواد می شود ؟         جواب : گرما و سرما

  12)    کلمات زیر را توضیح دهید .

  ذوب:   تبدیل جامد به مایع بر اثر گرما را ذوب می نامند مثال :ذوب شدن یخ ، بازشدن کره

  انجماد : تبدیل مایع به جامد بر اثر سرما را انجماد می گویند . مثال : یخ زدن آب

  تبخیر : تبدیل مایع به گاز را تبخیر می نامند . مثال : بخار شدن آب

  13) از گاز در چه جاهایی استفاده می شود ؟    جواب : گاز اکسیژن برای غواص ها و بیماران برای باد کردن بادکنک ها و بالن ها برای پخت غذا با گاز شهری و....

  منبع مطلب : agarazhian.blogfa.com

  مدیر محترم سایت agarazhian.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  هدف های پیامد محور درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

  ۱ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه ملاک « پخش شدن در همه فضای ظرف»مواد گازی را تشخیص دهند و کاربردهای آنها را در زندگی شناسایی کنند.

  ۲ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود  بتوانند مواد را در سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه بندی کنند.

  ۳ اثر گرم کردن و سرد کردن را بر نمونه هایی از مواد جامد و مایع ناشناخته بررسی کنند.

  دانستنی ها درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  در عمومی ترین دسته بندی مواد به سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه بندی شده اند.
  در جامد ذرات تشکیل دهندهٔ ماده در جاهای نسبتاً ثابتی قرار دارند.

  در حالی که در مایع این ذرات می توانند بر روی هم بلغزند و در گازها ذرات تشکیل دهندهٔ ماده می توانند آزادانه حرکت کرده به هم نزدیک یا از هم دور شوند.

  با دادن گرما به مواد یا گرفتن گرما از آنها می توان فاصله بین ذره ای ماده را تغییر داد.

  اگر دادنیا گرفتن گرما به اندازه مناسبی باشد ماده از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود.
  وقتی به ماده جامد گرما می دهیم حرکت ذرات آن زیاد و ربایش بین مولکول های سازنده آن کم می شود

  تا جایی که مولکول ها می توانند آزادانه روی هم بلغزند در این شرایط ماده از حالت جامد به حالت مایع در می آید.

  تبدیل جامد به مایع ذوب نامیده می شود.

  قسمت دوم دانستنی ها

  اگر مایعی را به اندازه کافی سرد کنیم به جامد تبدیل می شود، تبدیل مایع به جامد را انجماد می گویند

  برای یک ماده نقطه انجماد با نقطه ذوب یکسان است مثلاً در مورد آب خالص نقطه ذوب و انجماد دمای صفر درجه است.

  بعضی از مواد نقطه ذوب معینی ندارند برای نمونه قیر، شیشه، کره وقتی گرم می شوند

  ابتدا نرم می شوند و از حالت جامد خارج می گردند و سپس در اثر گرم شدن بیشترکم کم به طور کامل به حالت مایع در می آیند.

  در یک مایع انرژی تمام ذرات یکسان نیست بعضی از ذرات آن در اثر برخورد با یکدیگر تندتر و برخی کندتر حرکت می کنند

  ذراتی که در سطح مایع اند دارای انرژی بیشتر هستند و به صورت گاز در می آیند به این پدیده تبخیر می گویند

  اگر به مایع گرما دهیم ذرات داخلی تر آن انرژی دریافت کرده، به سطح مایع می آیند

  و با غلبه بر نیروهای جاذبه سطح مایع به گاز تبدیل می شوند. این عمل جوشیدن نام دارد.

  دمایی که مایع در آن به جوش می آید نقطه جوش نامیده می شود مواد مختلف، نقطه جوش های متفاوتی دارند.

  تبدیل گاز به مایع میعان نامیده می شود این عمل با از دست دادن گرما همراه است.

  فعالیت های یادگیری درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  قبل از آموزش درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1):

  ۱ دستورالعمل اجرای آزمایش را به تفکیک فعالیت های کتاب درسی آماده کنید.
  ۲ آزمایش های درس را انجام دهید تا از حصول نتیجه آنها اطمینان پیدا کنید.

  شروع آزمایش
  ۱ بدون بیان اهداف درس به گروه های دانش آموزان بیان کنید که می خواهید،
  مسابقه حباب سازی برگزار کنید روش کتاب مبنایی برای انجام فعالیت است
  اما آنها بر پایه تجربه خود می توانند آن را توسعه دهند و کامل نمایند.

  ۲ پس از انجام فعالیت از آنها بخواهید پس از مشورت در گروه به سؤال های فعالیت پاسخ دهند.

  گاز چیست؟

  ۱ تعدادی بادکنک در اختیار گروه ها قرار دهید از آنها بخواهید بادکنک هایی به اندازه متفاوتباد کنند سپس از آنها سؤال کنید داخل بادکنک چیست؟
  ۲ از آنها بخواهید ویژگی های هوا را با صابون و آب مقایسه کنند.
  ۳ به روش بارش فکری و با بیان ویژگی های هوا، مفهوم گاز را کشف کنند.
  4 به کمک تصاویر درباره استفاده های گوناگون گازها گفت وگو کنید.
  مواد همیشه در یک حالت باقی نمی مانند.

  در این قسمت به کمک مقداری آب و یخ و یک کتری که روی شعله گاز قرار دارد
  با انجامآزمایش های متنوع مفهوم سازی ذوب، انجماد، تبخیر را به کمک گروه های دانش آموزی انجامدهید.

  بعد از آموزش درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1) :

  ۱ از گروه ها بخواهید با بررسی محیط اطراف خود نمونه هایی از کاربردهای دیگر گازها را بیان کنند.
  ۲ با دقت در زندگی روزمره نمونه هایی از پدیده های ذوب، انجماد و تبخیر را فهرست کنند.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ااشرف 10 ماه قبل
  -1

  اقامت دایم

  ااشرف 10 ماه قبل
  -1

  ج۴۴۳

  باتوم سیامک امامت دائم

  تجسمی معمار سابقه دا ر

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  من این رو بلد نیستم

  ما چگونه اجسام را می بینیم

  -1
  ناشناس 1 سال قبل

  لطفا جواب بدین

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  هضم غذا چه تغییری است

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  هضم غذا چه تغییری است

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید