توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هر نیوتن در سطح زمین چند گرم است علوم هفتم

  1 بازدید

  هر نیوتن در سطح زمین چند گرم است علوم هفتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نیوتون (یکا)

  نیوتن یکای نیرو در دستگاه بین‌المللی یکاها است.

  این یکا به پاس قدردانی از آیزاک نیوتن و به رسمیت شناختن کارهای او در زمینهٔ مکانیک کلاسیک، و به ویژه قانون دوم حرکت نیوتن نامگذاری شده‌است.. در سطح زمین هر کیلو گرم برابر ۹/۸ که تقریبا ۱۰ نیوتن می باشد

  تعریف[ویرایش]

  نیوتون واحد اندازه‌گیری وزن بر اساس متر و کیلو گرم است. یک نیوتون مقدار نیرویی است که اگر پیوسته به جسمی با جرم یک کیلوگرم وارد شود ، آن جسم شتاب یک متر بر مجذور ثانیه را حفظ میکند.

  |هر •نیوتون• معادل 10 کیلوگرم می باشد.

  به عبارتی دیگر: ۱ نیوتن مقدار نیرویی است که؛ برای ایجاد یک شتاب ۱ متر در مجذور ثانیه‌ای٬ در یک جرم ۱ کیلوگرمی٬ در جهت نیروی اعمال شده٬ مورد نیاز است.

  1 N = 1 k g m s 2 {\displaystyle {\rm {1~N=1~{\frac {kg\cdot m}{s^{2}}}}}}

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال علوم هفتم

  سوالات علوم تجربی سال هفتممدرسه نمونه دولتی البرز اندیشه

  1- کمیت چیست؟

  1- هرچیزی که قابل اندازه گیری باشد .                     2- هرچیزی که قابل کم وزیاد شدن باشد.

  3- هر چیزی که دارای یک یکا یا واحد باشد .   4-هرچیزی که قابل اندازه گیری باشد و دارای یک یکا یا واحد باشد .             

  2- کدام یک از مواد زیر در آب نامحلولاست؟

  1- نفت ، نمک خوراکی        2- گچ ، نمک خوراکی    3- گوگرد ، نفت       4- جوهر نمک ، نمک خوراکی     

  2- اینکه یک ماده در آب فرو برود یا روی آن شناور بماند به کدام کمیت بستگی دارد؟

  1- وزن                         2- جرم                      3- حجم                    4- جرم حجمی

  3- فناوری چیست؟

  1- تبدیل فناوری به علم است.                    2- تبدیل علم به فناوری است.   

  4- با توجه به شکل مقابل کدام گزینه غلط است؟

  1- جرم دو جسم برابر است.                             2- وزن دو جسم برابر است      

  3- چگالی جسم A از B بیشتر است.                 4- چگالی جسم B از A بیشتر است.

  5- وسیله اندازه گیری کدام یک از کمیت­های زیر را که در جلوی آن نوشته شده است درست است؟

  1- طول ترازو         2- وزن ترازو             3- جرم ترازو                 4- حجم - ترازو

  6- یکای کدام یک از کمیت های زیر را که جلوی آن نوشته شده درست نیست؟

  1- وزن کیلوگرم               2- جرم کیلوگرم           3- حجم لیتر          4- حجم - سانتی متر مکعب

  7- کدام یک از موارد زیر غلط است؟

  1- 20گرم = 020/0 کیلوگرم      2- 18گرم = 18/0/نیوتن       

  3- 4/1 نیوتن = 1400 گرم       4- 1 لیتر = 1000 سی سی

  1- 100 سی سی                 2- 1000سی سی          3- 1 لیتر           4- 1000سانتی متر مکعب

  9- مقدار نیروی جاذبه وارد از طرف زمین بر یک کیلوگرم از جسم های مقابل چگونه است؟ (سرب ، طلا ، جیوه ، هوا)

  1- سرب< طلا< جیوه < هوا                                 2- سرب > طلا > جیوه > هوا     

  10- اگر جرم جسم مقابل 192/0 کیلو گرم باشد ، چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

  1- 8/0                         2- 8                      3- 80                 4- 800

  11- دقت اندازه گیری به چه چیزهایی بستگی دارد؟

  1- دقت شخص        2- دقت وسیله اندازه گیری       3- دقت در نوشتن نتیجه اندازه گیری     4- موارد 1 و2

  12- چگالی آلومینیوم 7/2 گرم بر سانتی متر مکعب است .یک مترمکعب آلومینیوم چقدر جرم دراد؟

  1- 7/2 تن               2- 27کیلوگرم                       3- 2700کیلوگرم                4- 270کیلوگرم

  13- جرم یک انار 170 گرم است ،جرم این انار در کره ماه جقدر است؟

  1- 7/1 گرم          2- 17 گرم                  3- 170گرم                          4- 1700گرم

  14 وزن یک جسم روی زمین 100 نیوتن است، وزن این جسم در کره ی ماه چند نیوتن است؟

  1- 17                2- 170                                  3- 1700                       4- 1000

  15- کدام یک از تعاریف زیر غلط است؟

  1- حجم مقدار فضایی است که یک جسم اشغال می کند .

  2- وزن مقدار نیرویی است از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود.

  3- وزن جسم همواره مقدار ثابتی است وهیچگاه تغییر نمی کند.

  4- نسبت جرم به حجم یک جسم چگالی آن جسم است.

  16- وقتی گفته می شود چگالی آب   1 گرم بر سانتی متر مکعب است معنی این جمله چیست؟

  1- یعنی هر گرم آب 1 سانتی متر مکعب حجم دارد.        2- یعنی هرسانتی متر مکعب آب یک گرم جرم دارد.

  3- یعنی هر متر مکعب آب 1000 کیلو گرم جرم دارد      4- همه موارد 1،2 و3 صحیح می باشند.

  17- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

  1- میلی = 01/0        2- سانتی = 001/0           3- کیلو = 100                4- دسی = 1/0

  18- کدام یک از گزینه های زیر غلط است ؟

  1- استاندارد در واقع میزان ، معیار و شاخصی برای سنجش واندازه گیری است.

  2- اندازه گیری یک مرحله مهم برای حمع آوری اطلاعات است.

  3- تولید سوخت هسته ای واستفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است .

  4- اولین مرحله یک روش علمی آزمایش فرضیه ها می باشد.

  19- کدام وسیله برای اندازه گیری حجم مایعات مناسب تر است؟

  1- بشر                       2- ارلن مایر              3- استوانه مدرج                             4- بالن

  20- با استفاده از کدام یک از موارد زیر می توان پی به خالص یا ناخالص بودن ماده برد؟

  1- حجم                     2- جرم                    3- وزن                           4- چگالی

  الف- حجــــم گاز درون مخــزن کــم می شودومایع درون لوله ازنقطه A بالاتـر می رود.

  ب-حجـم گاز درون مخزن زیاد می شود ومایع درون لوله از نقطهAپایین تر می رود .   

  ج- حجـــم گاز درون مخـــزن ومایع درون لــولــه هیچ تغییری نمی کنند.                   

  د- حجم گاز درون مخزن کم می شود ومایع درون لوله از نقطه A پایین تر می آید.

  22- کدام یک از ویژگی های زیر درمورد مولکول های موجود درآب یک لیوان ومولکول های یک قالب یخ یکسان است؟

  الف- شکل مولکــول ها                         ب- فاصله­ی بین مولکول های مجاور

  ج- انرژی مولکــول ها                          د- نوع حـــرکت مـولـکـــول ها                  

  23- وقتی از ماده ای گرما بگیریم،حجم آن........... یافته، می گوییم ..........شده است.

  الف- کاهش منبسط     ب- افزایش منبسط      ج- افزایش منقبض    د- کاهش منقبض

  24- کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های فلزات نیست؟

  1- رسانایی        2- چکش خواری        3- سطح تیره         4- سطح براق

  25- کدام یک از مواد زیر به ترتیب سختیمرتب شده اند؟

  1- شیشه <گچ< چاقو< کوارتز             2- کوارتز>شیشه>چاقو>گچ

  3- کوارتز>گچ>شیشه>چاقو                4- چاقو>کوارتز>شیشه>گچ

  26- ویژگی کدام یک از مواد زیر که درجلوی آنهانوشته شده است درست است؟

  1- آلومینیوم = سبکی واستحکام                       2- شیشه = انعطاف پذیری

  3- تایرخودرو = شفافیت                                4- کلید وپریز برق = رسانایی

  27- کدام یک از تغییرات زیر گرماگیرهستند؟

  1- چگالش           2- انجماد            3- فرازش          4- میعان

  28- میزان انبساط کدام یک از گزینه های زیر بیش تر است؟

  1-    آب                          2- مس                3- آهن              4- شیشه

  29- کدام یک از مواد زیر تراکم پذیر است؟

  1- یخ                     2-ماسه               3-روغن مایع               4- اکسیژن

  30- کدام یک از تعاریف زیرغلط است؟

  1- عدد جرمی به محموع پروتون ها ونوترونهای یک اتم گفته می شود.

  3- به مجموع پروتنونهای یک اتم عدد اتمی گفته می شود.

  3- به مقدار نیرویی که لازم است تا یک ماده در اثر کشیدن گسسته یا بریده شود استحکام می گویند.

  4- به مقاومت یک ماده دربرابر خراشیده شدن به وسیله ی مواد دیگر انعطاف پذیری می گویند.

  1- 3>2 > 1 2- 3 = 1+2

  32- در نقشه مفهومی زیر،جای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟

  1- کلر 2- آهن 3- جیوه 4- ژرمانیوم

  33-

  موفق باشید : حسینی پویا

  منبع مطلب : arvinpouya.blogfa.com

  مدیر محترم سایت arvinpouya.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  علوم تجربی


     اغلب وقتی افراد در موضوع وزن و جرم صحبت می کنند، هر دو را از یک کمیت می دانند و با واحد کیلوگرم مشخص می کنند، در صورتی که وزن و جرم دو کمیت متفاوت هستند و تفاوت آنها در موارد زیر است:

   


  1- جرم کمیتی است عددی و وزن کمیتی است برداری.
  2- یکای جرم در SI ، کیلوگرم و یکای وزن نیوتن است.
  3- جرم هر جسم از خواص ذاتی آن جسم است، ولی وزن جسم به جرم جسم و میدان گرانش بستگی دارد.
  4- جرم جسم ثابت است ، ولی وزن تغییر می کند.
  مثلا جرم جسمی ثابت و تقریبا 10 کیلوگرم است، ولی وزن آن که در سطح زمین N 100 است، در ارتفاع 1000 کیلومتری زمین ، N75 و در ارتفاع 5000 کیلومتری N31 است. هر چه از سطح زمین دورتر شویم ، اثر جاذبه زمین کمتر و وزن جسم به همان نسبت کمتر می شود.
  تعریف جرم:
  جرم مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم است.

  کلاس مجازی علوم تجربی(اولین کلاس آنلاین علوم تجربی)

  جرم یک جسم به دو عامل بستگی دارد:

  1) تعداد ذره های سازنده آن ماده
  هر چه تعداد ذره های سازنده ماده بیش تر باشد، جرم نیز بیش تری است.

  2) جرم هر ذره
  هر چه جرم هر ذره سازنده بیشتر باشد، جرم نیز بیشتر می شود.

  وسیله اندازه گیری جرم:
  ترازو

  انواع ترازو:

  1) ترازوی دو کفه ای معمولی


  2) ترازوی دو کفه ای دقیق آزمایشگاهی


  3) ترازوی سه اهرمی : در این نوع ترازو به جای قراردادن وزنه برای اندازه گیری جرم، از حرکت دادن سه وزنه که روی سه میله مدرج قرار گرفته اند. استفاده می شود.


  4) ترازوی آشپزخانه


  5) باسکول (برای اندازه گیری جرم اجسام بسیار سنگین)


  6) ترازوهای دیجیتال


  واحد اندازه گیری جرم:
  1) کیلو گرم (kg)
  2) گرم: (g)
  برای اندازه گیری جرم های کوچک از واحد گرم استفاده می شود.
  نکته: هر یک کیلو گرم ، 1000 گرم است.

  3) تُن:
  برای اندازه گیری جرم های بسیار بزرگ از واحد تن استفاده می کنیم.(هر یک تن، 1000کیلو گرم است.) واحد های اندازه گیری را به راحتی می توان به یکدیگر تبدیل کرد.

  نکته: اگر بخواهیم کیلو گرم را به گرم تبدیل کنیم باید عدد مورد نظر را در 1000 ضرب کنیم .

  مثال: 5 کیلو گرم چند گرم است؟


  نکته: اگر بخواهیم گرم را به کیلو گرم تبدیل کنیم باید عدد مورد نظر را بر 1000 تقسیم کنیم.

  مثال:500 گرم چند کیلو گرم است؟


  نکته: هر چه جرم جسم بیش تر باشد، آن جسم سنگین تر است یعنی نیروی جاذبه زمین بر آن بیش تر است.

  وزن(W) :
  نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود.واحد اندازه گیری وزن:
  نیوتن(N)
  وسیله اندازه گیری :
  نیروسنج

   

  یک نیوتن مقدار نیرویی است که از طرف زمین به یک جسم تقریبا 100 گرمی وارد می شود.

   
  زمین به هر یک کیلوگرم از جرم جسمی نیرویی معادل10 نیوتن وارد می کند.
  در واقع می توان گفت که در روی سطح زمین وزن یک جسم(بر حسب نیوتن) از نظر عددی تقریبا ده برابر جرم آن (بر حسب کیلو گرم) است.

  تفاوت جرم و وزن  نکته: اگر یک فضاپیما به فضاهای دور دست سفر کند. ممکن است به جایی برسد که دیگر تقریباً بر آن هیچ نیروی جاذبه ای واد نشود، یعنی در حالت بی وزنی قرار بگیرد. اما در چنین حالتی این فضاپیما همچنان جرم دارد و ذرات سازنده آن پابرجا هستند.
  جرم یک جسم تا زمانی که ذرات سازنده آن کم یا زیاد نشده اند، ثابت می ماند در حالیکه وقتی جسمی از زمین دور شود وزن آن کم و کمتر می شود تا جایی که در فضاهای دور دست وزن آن تقریبا صفر است یعنی در حالت بی وزنی قرار دارد.

   نیروی جاذبه ماه تقریباً یک ششم کره زمین است.
  برای به دست آوردن وزن یک جسم در کره ماه باید جرم آنرا در یا 1/7 ضرب کنیم.
  مثال : جرم جسمی 6 کیلو گرم است . وزن آن در کره زمین و کره ماه چقدر است.  قانون گرانش یا قانون جاذبه عمومی:

  هر دو جسمی بر یکدیگر نیروی جاذبه وارد می کنند. هر چه جرم جسم بیشتر باشد، نیروی جاذبه بین آنها بیشتر است.
  هر چه فاصله دو جسم از هم بیش تر شود، نیروی جاذبه آنها کم تر می شود.
  به همین دلیل است که با دور شدن فضا پیما از سطح زمین نیروی جاذبه زمین بر روی آنها کاهش می یابد.

  تفاوت جرم و  وزن :
  جرم جسم در تمام نقاط دنیا ثابت است ولی وزن جسم در هر نقطه متغییر است .  جرم را با  ترازو اندازه میگیرند و  وزن را با نیرو سنج . جرم یک کمیت اسکالر ( عددی ) است  اما نیرو یک کمیت برداری است .

  منبع : سایت گروه آموزشی علوم تجربی راهنمایی استان مرکزی

  کلاس مجازی آنلاین علوم تجربی

  منبع مطلب : oloometajrobi.blog.ir

  مدیر محترم سایت oloometajrobi.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  معصومه : من از علوم بدم میاد اگه کسی دوست داره جوابش رو بگه😂

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ستایش 3 ماه قبل
  1

  وزن کتاب علوم شما چند نیوتن است ۲۸۰گرم

  . 3 ماه قبل
  2

  میشه توضیح بدید چرا؟

  زهرا 6 ماه قبل
  -2

  میشه اینو پاسخ بدید

  وزن یک جسم روی زمین ۵ نیوتن است جرم جسم چند گرم است؟

  بگید جواب چگونه به دست میاد

  ممنون

  اکبر اکبری 10 ماه قبل
  2

  اون بالا نوشته هر نیوتن برابر ۱۰ کیلوگرم ک غللط

  اااا 10 ماه قبل
  -2

  عالی خدا خیرتون بده

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  هلا

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  خیلی ممنون

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  خیلی ممنون

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  ۱۰گرم چندنیوتن است؟

  -1
  دنیا 1 سال قبل

  یک دهم نیوتن

  matin 1 سال قبل
  0

  ۷۰۰ گرم چند نیتون است

  نازنین مرادی 1 سال قبل
  -2

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

  مونا شفیعی 1 سال قبل
  -1

  عالی ترین مطالبی که میتونستم پیدا کنم ممنون از سایت تون

  معصومه 1 سال قبل
  4

  من از علوم بدم میاد اگه کسی دوست داره جوابش رو بگه😂

  برای ارسال نظر کلیک کنید