توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه نام دارد؟

  1 بازدید

  هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه نام دارد؟ را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  انواع چهار ضلعی ها

  خطوط موازی

   دو خط واقع بر یک صفحه را موازی می گوییم هر گاه آن دو خط بر هم منطبق باشند و یا هیچ نقطه ی مشترکی نداشته باشند .مانند دو خط1d و2d که با هم موازیند.

  می نویسیم:

  میخوانیم: خط های 1d و 2d با هم موازیند.

  توضیح تصویری:

  چهار ضلعی ها:

  هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع و چهار رأس می باشد.

  دو ضلع چهار ضلعی که در یک رأس  مشترک باشند دو ضلع مجاور نام دارد.

  دو ضلع که نقطه مشترک ندارند ، دو ضلع مقابل نام دارد.

  انواع چهار ضلعی ها :

  1) متوازی الاضلاع: چهار ضلعی است که اضلاع آن دو بدو موازی باشند 

  خواص متوازی الاضلاع :  در هر متوازی الاضلاع زاویه های مجاور مکمل اند  و زاویه های مجاور مقابل مساویند .

  در هر متوازی الاضلاع ضلع های  مقابل با هم برابرند.

  در هر متوازی  الاضلاع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

  2) مستطیل: چهار ضلعی که تمام زاویه های آن قائمه باشد به عبارت دیگر مستطیل متوازی الاضلا عی است که یک زاویه ی قائمه داشته باشد .

  خواص  مستطیل: چون مستطیل نوعی متوازیالاضلاع  است پس تمام  خواص متوازی الاضلاع را داراست .

  قطر های مستطیل با هم برابرند .

  3) لوزی : چهار ضلعی که چهار ضلع آن مساوی باشند لوزی است .

  خواص لوزی:  چون لوزی نوعی متوازی الاضلاع است پس همه ی  خواص متوازی الاضلا ع را داراست .

  قطرهای لوزی بر هم عمودند

  هر قطر لوزی نیمساز دو زاویه ی مقابل لوزی است .

  4) مربع : چهار ضلعی است که چهار ضلع آن مساوی و چهار زاویه ی آن قائمه هستند .

  بنابراین مربع هم نوعی لوزی، هم نوعی مستطیل و در نتیجه نوعی متوازی الاضلاع است. پس تمام خواص آن ها را داراست

  ذوزنقه : چهار ضلعی است که فقط  دو ضلع آن با هم موازی باشند .

  در ذوزنقه دو ضلع موازی را قاعده و دو ضلع غیر موازی را ساق های ذوزنقه می گویند 

  خواص ذوزنقه: در ذوزنقه  زاویه های مجاور به هر ساق  مکمل یکدیگرند

  انواع ذوزنقه :

   ذوزنقه قائم الزاویه :  ذوزنقه ای است که یک ساق آن بر دو قاعده عمود شده باشد 

  ذوزنقه متساوی الساقین : ذوزنقه ای است که دو ساق آن با هم برابر باشد .

  آموزشی

  تعریف متوازی الاضلاع :

  چهار ضلعی که اضلاع روبه رو آن باهم موازی باشند .

  نکته : مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازی الاضلاع می باشند .

  خاصیت متوازی الاضلاع : 1. زاویه های مقابل باهم مساویند .   

                                              اضلاع مقابل مساویند.

                                              زاویه های مجاور به هر ضلع مکملند .

                                              قطرها ، همدیگر را نصف می کنند .

  نکته : چون مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازی الاضلاع هستند تمام خواص را به ارث می برند .

  تعریف مستطیل : متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه و اضلاع روبه روی آن دو به دو مساویند .

  نکته : مربع نوعی مستطیل است چون در خاصیت تعریف مستطیل می گنجد .

  خاصیت ویژه مستطیل : در مستطیل قطر ها باهم برابرند .

  نکته : چون مربع نوعی مستطیل است خاصیت ویژه مستطیل را به ارث می برد .

  تعریف لوزی :

  متوازی الاضلاعی که اضلاع آن باهم مساوی باشند .

  نکته : مربع نوعی لوزی است  چون در تعریف لوزی می گنجد .

  خاصیت ویژه لوزی :

  در لوزی قطرها بر هم عمودند .

  نکته : مربع نوعی لوزی است پس خاصیت لوزی را به ارث می برد .

  تعریف مربع :

  متوازی الاضلاعی که چهار زاویه قائمه .چهار اضلاع مساوی دارد را مربع گویند .

  نکته : هر مربعی نوعی مستطیل است ولی هر مستطیلی،  نوعی مربع نیست

  نکته :هر مربع نوعی لوزی است ولی هر  لوزی ، نوعی مربع نیست .

  تعریف ذوزنقه :

    چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد  .

  انواع ذوزنقه :    

  قائم الزاویه  - متساوی الساقین –

  ذوزنقه ای که دو زاویه قائمه دارد ذوزنقه قائم الزاویه گویند .

  ذوزنقه متسای الساقین : ذوزنقه ای که دو ساق آن باهم برابر باشند .

  خاصیت کلی برای همه ی ذوزنقه ها : زاویه های مجاوزر به ساق مکمل هم دیگر هستند . 

  آموزشی

  تعریف متوازی الاضلاع :

  چهار ضلعی که اضلاع روبه رو آن باهم موازی باشند .

  نکته : مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازی الاضلاع می باشند .

  خاصیت متوازی الاضلاع : 1. زاویه های مقابل باهم مساویند .   

                                              اضلاع مقابل مساویند.

                                              زاویه های مجاور به هر ضلع مکملند .

                                              قطرها ، همدیگر را نصف می کنند .

  نکته : چون مربع – مستطیل – لوزی ، نوعی متوازی الاضلاع هستند تمام خواص را به ارث می برند .

  تعریف مستطیل : متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه و اضلاع روبه روی آن دو به دو مساویند .

  نکته : مربع نوعی مستطیل است چون در خاصیت تعریف مستطیل می گنجد .

  خاصیت ویژه مستطیل : در مستطیل قطر ها باهم برابرند .

  نکته : چون مربع نوعی مستطیل است خاصیت ویژه مستطیل را به ارث می برد .

  تعریف لوزی :

  متوازی الاضلاعی که اضلاع آن باهم مساوی باشند .

  نکته : مربع نوعی لوزی است  چون در تعریف لوزی می گنجد .

  خاصیت ویژه لوزی :

  در لوزی قطرها بر هم عمودند .

  نکته : مربع نوعی لوزی است پس خاصیت لوزی را به ارث می برد .

  تعریف مربع :

  متوازی الاضلاعی که چهار زاویه قائمه .چهار اضلاع مساوی دارد را مربع گویند .

  نکته : هر مربعی نوعی مستطیل است ولی هر مستطیلی،  نوعی مربع نیست

  نکته :هر مربع نوعی لوزی است ولی هر  لوزی ، نوعی مربع نیست .

  تعریف ذوزنقه :

    چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد  .

  انواع ذوزنقه :    

  قائم الزاویه  - متساوی الساقین –

  ذوزنقه ای که دو زاویه قائمه دارد ذوزنقه قائم الزاویه گویند .

  ذوزنقه متسای الساقین : ذوزنقه ای که دو ساق آن باهم برابر باشند .

  خاصیت کلی برای همه ی ذوزنقه ها : زاویه های مجاوزر به ساق مکمل هم دیگر هستند . 

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مریم : چهارضلعی که دوضلع موازی داردچیست

  رضا : ذوزنقه

  مهتاب : ذوزنقه نام داره چون میگیم فقط دو ضلعش موازی باشن برای همین ذوزنقه میشه

  تینا : ذوزنقه

  💓 : ذوزنقه

  فاطمه شاه محمدی : جواب ذوزنقه هستش.

  💓 : ذوزنقه

  ♥️ : ذوزنقه

  💓 : ذوزنقه

  ستایش : ذوزنقه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 25 روز قبل
  1

  ذوذنقه

  عسل 5 ماه قبل
  3

  ذوزنقه چهار ضلعی

  ذوزنقه 5 ماه قبل
  1

  ذوزنقه نام دارد

  ذوزنقه 5 ماه قبل
  2

  .

  📒 6 ماه قبل
  3

  جواب میشه ذوزنقه

  زهرا عزیزی 6 ماه قبل
  3

  اگر فقط دو ضلع موازی باشد زوزنقه نام دارد❤️

  1
  اتوسا بابایی 5 ماه قبل

  ذوزنقه

  زهرا 6 ماه قبل
  3

  چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن موازی باشد زوزنقه نام دارد😍🦋

  فاطمه 6 ماه قبل
  1

  فاطمه

  ستایش 6 ماه قبل
  5

  ذوزنقه

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  نه اشکالی نداره

  💓 7 ماه قبل
  5

  ذوزنقه

  💓 7 ماه قبل
  6

  ذوزنقه

  💓 7 ماه قبل
  7

  ذوزنقه

  💓 7 ماه قبل
  2

  ذوزنقه

  💓 7 ماه قبل
  1

  ذوزنقه

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  ممنونم

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  سلام هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه نام دارد

  -1
  ذوزنقه 5 ماه قبل

  .

  تینا 8 ماه قبل
  7

  ذوزنقه

  فاطمه 8 ماه قبل
  2

  جواب ذوزنقه است.

  فاطمه شاه محمدی 8 ماه قبل
  0

  ذوزنقه چون فقط دو ضلعش باهم موازی اند.

  میشہ 8 ماه قبل
  -1

  میشہ جواب سوال کہ اول اول نوشتید را بنویسید

  6
  فاطمه شاه محمدی 8 ماه قبل

  جواب ذوزنقه هستش.

  sarin 8 ماه قبل
  0

  به نظرم ذوزنفس

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  ذوزنقه

  نگار 8 ماه قبل
  -2

  متوازی الضلاع

  ♥️ 10 ماه قبل
  5

  ذوزنقه

  0
  🦊🧡 آلیا 🧡🦊 6 ماه قبل

  ببخشید درسته

  Mahdi🤪 10 ماه قبل
  0

  بابا ما یک سوال خاستیم شما ۱۰۰ پاسخ اوردید من نارازیم از این سایت

  -1
  ارامیس 6 ماه قبل

  منم موافقم اصلا به درد نمیخوره

  Mahsa 10 ماه قبل
  1

  ذوزنقه هستش

  Mahsa 10 ماه قبل
  3

  ذونقه هستش

  مریم 10 ماه قبل
  12

  چهارضلعی که دوضلع موازی داردچیست

  0
  ذوزنقه 6 ماه قبل

  ذوزنقه

  مهتاب 10 ماه قبل
  7

  ذوزنقه نام داره چون میگیم فقط دو ضلعش موازی باشن برای همین ذوزنقه میشه

  رضا 11 ماه قبل
  7

  ذوزنقه

  برای ارسال نظر کلیک کنید