توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چرا برخی نقطه ها نورانی تردیده می شوند

  1 بازدید

  چرا برخی نقطه ها نورانی تردیده می شوند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  سوالات با پاسخ کتاب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب

  سوالات با جواب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب در ادامه مطلب:

  1-منظومه ی شمسی چیست؟

  پاسخ: به خورشید و تمام سیّاره ها و اجرام دیگری که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.

  2 - هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.

  پاسخ:

  3 -سردی و گرمی سیّارات در منظومه شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟

  پاسخ: هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هر چه دورتر باشد سردتر است.

  4- فرق ستاره با سیاره چیست؟

  پاسخ: ستاره از خود نور دارد ولی سیباره از خود نور ندارد.

  5 - چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟

  پاسخ: به دلیل نور زیادخورشید در روز .

  6- چرا سیّاره ها و خورشید در منظومه شمسی به هم برخورد نمی کنند؟

  پاسخ: به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه مشخّص بین آن ها.

  7- چرا نور برخی ستاره ها بیش تراست؟

  پاسخ: برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان ترهستند.

  8-آیا فاصله همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟

  پاسخ: خیر

  9- نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟

  پاسخ: خورشید

  10- کهکشان چیست؟

  پاسخ: تمام ستاره ها و سیّاره ها ومنظومه ها به همراه گرد و غبارو گازهای موجود میان آن ها، به دلیل وجود نیروی جاذبه در بین خودشان؛ درمجموعه ی بسیاربزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

  11 -کهکشانی که منظومه ی شمسی(خورشید وزمین و...) درآن قرارداردچه نام دارد؟

  پاسخ: کهکشان راه شیری

  12 -ستاره و سیّاره چیست؟

  پاسخ: به اجرام آسمانی که از خود نور دارندستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند.

  13- جنس سیاره زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟

  پاسخ: ازگاز

  14-زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: زحل یا کیوان

  15- مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟ چرا؟

  پاسخ: قرمز- به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

  16-نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  17- دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده منظومه شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟

  پاسخ: نپتون

  18- مدار در منظومه شمسی به چه چیزی گفته می شود؟

  پاسخ: به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر اجرام به دور خورشید در منظومه شمسی مدار گفته می شود.

  19-چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟

  پاسخ: زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است و زیادگرم و سرد نیست.

  20-زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟

  پاسخ: به شکل کره آبی و سفید زیبا

  21- یک سال زمینی چگونه به وجودمی آید و تقریباً چند روز است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است.

  22- یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقربیاً چندساعت است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دورخود؛ یک شبانه روز به وجود می آید که تقریباً 24 ساعت است.

  23-تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟

  پاسخ: بر اساس گردش زمین به دورخورشید

  24- چرا سال برخی از سیّاره ها در منظومه ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟

  پاسخ:  زیرا هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و درنتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدار گردش آن به دور خورشیدطولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

  25- آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟

  پاسخ: بله 

  26- آیاماه از خود نور دارد؟ توضیح دهید.

  پاسخ: خیر- ماه نورِ خورشیدرا برمی گرداند.

  27- یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟

  پاسخ: تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

  28- نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟

  پاسخ: ماه

  29 - مهتاب چیست؟

  پاسخ: به نور ماه مهتاب می گویند.

  30- ماه قمری چگونه به وجود می آید؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهارهفته یا 28 روز طول می کشد ماه قمری پدید می آید.

  31 - دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.

  پاسخ: در کره ماه آب وهوا وجودندارد. سطح آن ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک وبزرگ است.

  32- آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟

  پاسخ: خیر

  33 -ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟

  پاسخ: ما قسمت هایی از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم. که این مقدار در طول ماه قمری تغییرمی کند.

  34- اوّلین رصدخانه ایران چندسال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟

  پاسخ: هزار سال پیش در شهررِی

  35- دررصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟

  پاسخ: در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.

  36- اوّلین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟

  پاسخ: به کره ماه

  37- سهم شما در مراقبت ازسیّاره ی زمین چیست؟دومورد ذکرکنید.

  پاسخ: برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند- زباله ها را در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

  38- اگرخاک و آب وهوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتطارهمه جانداران است؟

  پاسخ: همه ما دیریا زود می میریم.

  39 - حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.

  پاسخ: گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

  40- کوچک ترین سّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  41-بزرگ ترین سیباره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: مشتری یا برجیس

  42- کدام سیّاره به زمین شبیه است؟

  پاسخ: زهره یا ناهید

  43 - آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟

  پاسخ: بلی به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد- هر بار گردش خورشید به دور خودش دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

  44- آیا کهکشا ن ها هم می چرخند؟

  پاسخ: بلی

  45- چراسیّاره زهره در آسمان پر نور دیده می شود؟

  پاسخ: به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید؛ تمام آب های سطح زهره بخار شده و آسمان آن پر از ابرهای غلیظ است و وقتی نور خورشید به آن ها برخوردمی کند بازتاب می کند.

  46- کدام سیّاره را صبح و عصر درنزدیکی خورشید می توان دید؟

  پاسخ: سیّاره زهره را.

  بقیه سوالات علوم چهارم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  موضوع : علوم چهارم ابتدایی|آزمون علوم ابتدایی| فصل هشتم علوم چهارم دبستان|نمونه سوال امتحانی فصل هشتم آسمان در شب| نمونه سوال علوم چهارم دبستان|علوم ابتدایی| آزمون چهارم دبستان فصل هشتم آسمان در شب| آزمون فصل 8 آسمان در شب چهارم دبستان|سوال با جواب علوم چهارم دبستان| نمونه سوال فصل 8 با جواب

  بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین

  منبع مطلب : chemnovin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت chemnovin.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ابراهیم : چرا برخی نقطه ها نورانی تر دیده می شوند؟

  من : سلام من اومدم اینجا سوال کنم ولی اونا از من جواب سوال میپرسن

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  چون به ما نزدیک تر هستند یا جوانتر از بقیه ی نقطه ها{ستاره ها} هستند

  . 8 ماه قبل
  2

  چون به ما نزدیک تر هستند یا جوانتر از بقیه ی نقطه ها{ستاره ها} هستند

  من 11 ماه قبل
  4

  سلام من اومدم اینجا سوال کنم ولی اونا از من جواب سوال میپرسن

  مریم 11 ماه قبل
  0

  ۸ونوکگممچندددد

  انا 11 ماه قبل
  0

  چون نزدیک تر هستند

  انا 11 ماه قبل
  3

  چرا چون که نزدیکتر به زمین هستند

  ملینا 11 ماه قبل
  2

  چرا برخی نقطه ها در آسمان نورانی تر دیده می شوند و چرا در روز این نقطه ها را نمی بینیم

  0
  ناشناخت 2 روز قبل

  نمیدانم

  فاطمه 12 ماه قبل
  -1

  ناهید، به دلیل نزدیک‌تر بودن به خورشید

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  خیلی بد هست خواهش میکنم ننویسید

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  خیلی بد بود من سوالی که میخواستم پیدا نکردم

  جواد رحمانی 1 سال قبل
  1

  چون به زمین نزدیک تر هستند

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  عالی بود

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  عالی بود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام خوبی من دوست دارم دوست خوبی برای همه باشم🌸

  نتت،گ 1 سال قبل
  0

  یک بار گردش زمین به دور خودش تقریبا چه مقدار زمان طول میکشد ؟

  ۲۴ ساعت

  امید👆👆 1 سال قبل
  -1

  حهه

  -1
  امید👆👆 1 سال قبل

  کچاپ

  مهرسا 1 سال قبل
  0

  سلام سیاره ناهید گرم تر است یا مشتر ی؟ به چه دلیل ؟

  0
  ناشناخت 2 روز قبل

  ناهید چون نزدیکتر است به خورشید

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  چرا؟

  دیانا 1 سال قبل
  1

  چرابرخی‌نقطه‌ها نورانی‌تر دیده میشود

  -1
  ناشناس 1 سال قبل

  چون برخی جوان تر هستند وبرخی نزدیک به ما

  دیانا 1 سال قبل
  1

  کی جواب این رو میدونه

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام چرا برخی نقطه‌ها‌نورانی‌تر‌دیده‌میشود

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  چرا برخی نقاط در اسمان پر نور تر و برخی کم نور تر هستند

  -1
  ناشناس 11 ماه قبل

  چرا برخی نقاط در اسمان پر نور تر و برخی کم نور تر هستند

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  باشه اشکالی نداره☺

  ... 2 سال قبل
  1

  سلام چرا ستاره ها توی آسمون هستن؟

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  سینا سوال = چرا برخی از ستاره ها نورانی تر دیده می شود!؟؟؟؟؟؟؟

  0
  مهرسا 1 سال قبل

  یا جوان تر هستند یابه ما نظدیک ترند اگه این متلب به دردت خورد لایکم کن

  اگه این متلب به

  ابوالفضل 2 سال قبل
  -2

  چرا برخی ستارها نورانی تر دیده میشوند

  السا 2 سال قبل
  0

  این سوالات من نمیاد

  یلدا 2 سال قبل
  -2

  سلام

  ابراهیم 2 سال قبل
  4

  چرا برخی نقطه ها نورانی تر دیده می شوند؟

  -1
  آیلار 2 سال قبل

  آره منم اونو مینویسم نمیاد

  بهار مظاهری 2 سال قبل
  3

  عاااااااالی

  فاطمه 2 سال قبل
  1

  چرا برخی ستاره ها نورانی تر دیده می شوند

  محمد بهادری 2 سال قبل
  3

  ولی خیلی خوبه 🌷🌷

  محمد بهادری 2 سال قبل
  0

  خوبه جواب سوالات رو خوب میدن

  ولی من به سوال داشتم که نتونستم پیداش کنم جوابش رو😢

  1
  انا 11 ماه قبل

  چه سوالی داشتی

  مائده رنجبر 2 سال قبل
  3

  مائده�🌹 فکر کنم به دلیل این که یا به ما نزدیک تر هستند یا جوان تر هستند

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  -1
  محمد بهادری 2 سال قبل

  خوب بگو

  برای ارسال نظر کلیک کنید