توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست از چه شگردی استفاده شده

  1 بازدید

  چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست از چه شگردی استفاده شده را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  علی ده میری :(چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟)

  با نام و یاد وخدایی که انسان راباتمام جمال وکمال افرید وتمام زمین را مسخر اوقرارداد وانقدر برای انسان وانسانیت ارزش قائل شد که حتی اورا درپرستش خود مختارگذاشت وبا ازادی تام از او کلمه قالو بلی راشنید وبه نام خدایی که زبان ازستایشش عاجز وعقل از درک عظمت وبزرگیش  ناتوان وتمامی موجودات به تسبیح ان مشغول هستند. به نام خدایی که همیشه برای گناهان بنده گانش غفارالذنوب وبرای خطاهایشان ستارالعیوب است به نام خدایی که ازهمه ای نعمتهایش  به انسان به نحو احسن داد ولی عد ه ای از ما انسانهای قدرنشناس گاهی درمقام کفران نعمتهایش برامده وازستایش ان غافل میشویم ودچار خودبینی وتکبر میشویم .که مصداقهای این قدرنشناسیها کم نیستند مثلا نادیده گرفتن عهد الست یک مصداق بارز این کفران نعمت میباشد .متاسفانه بعضی ازماانسانها این عهد وپیمان راشکستیم وحتی باپیروان راه حق برای به دست اوردن دوهزارمال ومقام بی ارزش دنیا به ستیز ودشمنی برخواستیم وعده ای ازما تربیت یافته  وپسرعمو وجانشین برحق وداماد پیامبر رحمت رابرای به دست اوردن مطامع پست دنیوی خانه نشین ووادار به سکوت مرگبار وتحمیلی وحالت خاردرچشم واستخوان درگلو قرادادیم وپهلوی دختر پیامبر رحمت را شکستیم وبه نوه ای بزرگش جام زهر صلح تحمیلی با یکی ازپلیدترین انسانها راچشاندیم وبه نوه ای مصباح الهدایش شمشیر ونیزه وقتل وعام راهدیه کردیم  مطلبم رااغاز میکنم

  وامابعد.............

  من نمیدانم که چرامیگویند اسب حیوان نجیبی است وچرادرقفس هیچ کسی کرکس نیست ؟؟؟؟؟؟

   دراینکه سهراب سپهری یک شاعر وعارف بزرگ بودهیچ شکی نبوده ونیست .شاید خیلی از ما بارها این بیت شعر را خوانده یاشنیده باشیم.

  حال قصد داریم دراین شعر تامل بیشتری بکنیم.چون که بارها وبارها شاید برای ما این سوال پیش امده باشد. که منظور سهراب چه بوده؟

  مقدمه اول:

  اگر ما به کل جوامع بشری صرف نظراز عقاید مذهبی نگاه کنیم.خواهیم دید که یکسری عقاید وقیود به صورت جهانشمول درتمامی جوامع انسانی وجود دارد.به عنوان نمونه مثلا دروغ گفتن ودزدی.از نظر تمامی جوامع انسانی امری مذموم است و این مذموم بودن فقط منحصر به دین یا عقیده خاصی نیست.ویک قاعده عقلی ومنطقی وتقریبا جزء مستقلات عقلیه است.

  ازسوی دیگر ما میبینیم که بعضی از اعمال وکارها کاملا قرار دادی هستند.یعنی فقط در دین وعقیده خاصی مذموم ودردین وعقیده دیگر کاملا پسندیده ویا لااقل درمقایسه بادین دیگر ازمذمومیت کمتری برخوردارند. مثلا شرابخواری وزنا دردین اسلام کاملا مذموم وناپسند است.اما  دراروپا وامریکا وخیلی جاهای دنیا این امرگرچه عملی ناپسندی است وقوانین خاص خودش راداردامابه هرحال مانند دین اسلام مورد سرزنش ومذمت قرار نگرفته است .مثلا درجوامع غربی کسی که مشروب نوشیده حق رانندگی ندارد وجریمه میشود ولی درجوامع اسلامی مطلق نوشیدن شراب جرم محسوب میشودوفاعل ان به مجازات حدوحتی مجازاتهای سختتر درصورت استمرار این عمل مواجه میشود یامثلا درجوامع اسلامی زناکارحتی دربعضی موارد بامجازات اعدام روبه رو میشودولی درجوامع غربی  مجازاتهای درنظرگرفته شده  برای این اعمال سختگیرانه نمیباشد .پس بیشترقوانین قردادی و عرفی میباشند

  مقدمه دوم: 

   به هرحال   همه ای ما میدانیم که خداوند حکیم بارها وبارها در قران کریم فرموده است که من تمامی موجودات وحتی اسمانها وزمین را مسخر انسان کرده ام..تا به سوی رستگاری پیش برود.(یتخذ الی ربه سبیلا)

  حال این سوال پیش می اید که که چگونه میتوان از موجودات به عنوان وسیله جهت رستگاری استفاده کرد؟

  وبه عبارتی چگونه این موجودات میتوانندبه عنوان پل یا راه پله ای جهت رسیدن به رستگاری دنیا واخرت باشند..

  من خودم سالها روی این قضیه تحقیق کرده ام.واز صاحبنظران زیادی سوال کرداه م که درنهایت جواب خودرا در این حدیث مهندسی پیچیده پیدا کرده ام. بااین مضمون.

  هرچه برای خودمیپسندی برای دیگران هم بپسندوهرچه برای خود نمی پسندی برای دیگران نپسند.

  شاید باورتان نشود اکثر روانشناسان معروف دنیا چندین کتاب ومقاله حول وحوش ودر عرض این حدیث شریف نوشته اند.ودرک این جمله ونهادینه کردن ان در انسانها سهم به سزایی در سلامت روانی انها دارد.

  .پس به این نتیجه میرسیم که یکی ازمعناهای مسخر کردن حیوانات برای انسان این است.که ما از زندگی حیوانات درس بگیریم البته از باب ادب اموختن از بی ادبان که هرچه از نظر ما در حیوانات پسندیده است. درزندگیمان پیاده کنیم.وبرعکس هرچه ناپسند هست ازان اجتناب کنیم .که مصداق تاریخی ان  داستان دو فرزند حضرت ادم (َع) است که قابیل با مشاهده رفتار کلاغ که کلاغ دیگر را پس از مردن دفن کرد. برادرش هابیل را دفن کرد.وازان پس انسان اموخت که باید مردگان خود رادفن کند بگذریم که حالادربعضی ادیان انهارامیسوزانند.مقصودمادراینجا ازباب اغلبیت هست یعنی ادیان بزرگ دنیا ازهمین شیوه دفن مردگان استفاده میکنند.پس رفتارهای پسندیده حیوانات نیز میتواند قابل تقلید وبه تبع ان  درزندگی انسان پیاده شودوعکس ان نیز صدق میباشدیعنی رفتارهای ناپسندحیوانات نیزمیتواندمورد تنفرانسان وممانعت ازپیاده شدن ان رفتارحیوانی درجوامع انسانی باشد

  باتوجه به این تجربیات روزمره زندگی من خطاب به مرحوم سهراب سپهری میگویم.که اگر ما از دیدگاه توحیدی شما بخواهیم به قضیه نگاه کنیم حق با شماست.ماباید چشمهایمان رابشوییم. وکرکس را حیوان محبوبی فرض کنیم .که به انسان درس میدهد.

  چرا کرکس؟

  اما همه ی ما میدانیم که کرکس برای انسانهای ازاده نماد یک فرصت طلب به تمام معناست.واگر ما دقت کرده باشیم این حیوان ذاتا خیلی از انسان میترسد وحتی جرات نزدیک شدن به انسان را ندارد.اما همین حیوان ترسو در بیابانها یا کوهستانها اگر یک انسان تشنه وبی حال وخسته را ببیند.به انسان حمله میکند.

  ونهایت استفاده را میبرد وانسان را از پادر می اورد ومیکشد.اری این حیوان علی رغم اینکه درشرایط طبیعی از انسان میترسد.درشریط ضعف انسان را از پا در می اورد.باتوجه به  این خصوصیت در عرف وجامعه این حیوان خیلی منفور است.هرچند این حیوان لاشخور هم هست.اما باتوجه به تحقیقات بنده خیلی از حیوانات دیگر نیز لاشخور هستند.مثل کفتار.سگ.یاحتی شیرولی  این حیوانات مانند این پرنده منفور نیستند.چون این حیوانات مثل کرکس فرصت طلب نیستند. 

  حال ما اگر کرکس را نماد یک انسان فرصت طلبی که در شرایط طبیعی از انسانی دیگر هراس دارد بدانیم. اما درشرایط سختی ومشکلات ناجوانمردانه به انسانی دیگر هجوم میبرد بدانیم قضیه کمی روشن تر میشود.

   اگر مابیابان را نماد سختیها ومشکلات برای  انسانها بدانیم.ومعمولا در چنین مواقعی سروکله کرکس صفتها پیدا میشود. وانسان را زمین گیر میکنند.ودران لحظه همین انسان ترسویی که از شنیدن نام تو هراس داشت قصد جانت را میکند.وانسان را به تعجب وشگفتی وا میدارد.وانسان ملول ودرمانده را از پادر می اورد

  ودراینجا هرشخصی  که اندکی از انسانیت بوبرده باشد ازرده میشود واین حرکت زشت را محکوم میکند وبرعلیه ان جبهه میگیرد.واین حرکت فقط از سوی کسانی مورد تحسین واقع میشود که خودشان هم کرکس صفت هستند.وبویی از انسانیت نبرده اند.واز قدیم گفته اند کبوتر با کبوتر باز با باز

  متاسفانه انسانهای کرکس صفت ظاهر پر اب وتابی دارند.که در ابتدا نمیتوان پی به مقاصد شومشان بردوتنها موقعی که وارد عمل شدند شناسایی میشوند. که تقریبا کار هم ازکار گذشته است.وبه قول مختار تزویر سکه ای دو رو است که بر یک روی ان نام خدا وبر روی دیگرش ابلیس است.عوام خدایش را میبینند واهل معرفت ابلیسش را.

  سرچشمه کرکس صفتی:

  انها ازشدت حسادت  دشمنی نسبت به حق ونور وشدت علاقه به باطل وتاریکی فرصت به دست امده راغنیمت میشمارند وضربه کاری خوشان رابرپیکر ملول ودرمانده طعمه خود وارد میکنندومحبت انها درلباس میش اما نیات گرگانه هست و هیچ محبتی دل انها رانرم نمیکند چون دیگربه هیچ عنوان فرصت به دست امده برای صید طعمه را ازدست نمیدهندوطعمه را کشته ومیخورند.

  به قول امام علی (ع)حتی اگرتمام دنیارا به انها ببخشی.بازهم از تو راضی نمیشوند.چون انها منافقند وقلبهایشان تاریک است وفقط اسم انسانبت را یدک میکشند.واز خدا هم فقط جز نام چیزی نمیدانند. نمونه اش ابن ملجم مرادی که حتی حضرت ایشان را برای نماز بیدار کردند.بازهم در نیت شومش اثری نداشت ودراولین فرصت حضرت رابه قتل رساند.

  .انسانهای کرکس صفت{فرصت طلب}گول ظاهراین دنیا رادراثرفراموشی خدا میخورند وبه محض به دست اوردن فرصت برعلیه انسانیت میتازند وقصدمحو وریشه کن کردن ان رادارند وگویی انها باانسانیت بیگانه هستند وناجوانمردانه وباتمام قوا برعلیه نور وبه نفع ظلمت جبهه میگرند. متاسفانه نفس لوامه یاسرزنشگردرواقع همان عذاب وجدان درانها به کلی کاراییش را از دست داده وبا انسانیت بیگانه هستند.

  کرکس صفتهادرتاریخ:

   تاریخ هم اکنده از انسانهای پست فطرتی هست که نماد ونماینده تمام پلیدیها هستند وچندین صفت حیوانی را غافل ازیادخدا یدک میکشیدند.مثلاانسان درواقع کربلا اوج جنایت بشریت را میبیند که حدودا پنجاه سال بعد از وفات پیامبر به شکل وحشیانه ای نوه ای پیامبر رحمت را به نام دین خودش میکشندوحتی از خوشحالی پایکوبی هم میکنند این اوج فاجعه انسانی است که چنین انسانهای پلیدی خلق میکنند وشک نکنید که این انسانها درهردوره وعصری که باشند استعداد قتل حسین ها راخواهند داشت یا مثلا معاویه به محض به دست اوردن قدرت باحیله ای که همه شنیده ایم تمام سعی خودش راکرد که نام علی{ع}رابه هرشکل ممکن محوکند وجنایات زیادی رابا این نیت{محو نام علی (ع)که نماینده وپیاده کننده اسلام ناب بود) انجام داد ازکشتن شیعیان وفادار ان حضرت گرفته تا انجاکه حتی درسر منبرها چیزی حدود دویست سال بعد نماز تکبیرها لعن برعلی شده بود  وهرچه میتوانست جنایت کرد اما به هدفش نرسید.واین یکی از بزرگترین معجزات در طول تاریخ بوده وهست ویکی ازبزرگترین نشانه های صادق بود ن وعده خدا(ان الله یدافع عن الذین امنوا. ایه ۳۸سوره حج) در دفاع از حق.عدالت .راستی.صداقت.پاکی وانسانیت بود .خدا درایه ۲۴سوره ابراهیم به انسانهای پاکیزه وحق طلب وعده و بشارت وبه انسانهای  پست فطرت هشداروانذار میدهد با این ایه {الم ترکیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت وفرعها فی السما}خداوند به قول فقها بااستناد به مفهوم و منطوق این ایه به مومنان میگوید که هیچگاه ازپرستش حق ووعده خدا وکثرت کفارودشمنان وقلیل وکم بودن مومنان نا امید نشوند چراکه  شما قویتر وبزرگترازانها هستید(لاتحنوا ولاتحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین.ایه ۱۳۸سوره ال عمران) خدا دراین ایه (۲۴سوره ابراهیم)حق وعدالت رابسیار قوی وریشه دار معرفی میکند وبه مومنان میگویدنگران نباشید دشمنان گول ظاهروتعداد کم شما را میخورند وریشه های عمیق وقوی شماراکه دراسمان هست رانمیبینند چون ریشه های شمااصلا در زمین نیست بلکه در اسمان هست یعنی من ولی ویار ویاور شماهستم ودرایه ۲۶همین سوره(ابراهیم) کفارودشمنان روشنایی را به شجره خبیثه تشبیه میکند که نه تنها ریشه دراسمان یعنی پشتیبانی خداراندارند بلکه ریشه های انها حتی درزمین هم نرفته بلکه برروی زمین پهن شده یعنی فوق العاده سست وضعیف هستند که های هوی ظاهری انهابی پایه واساس هست یعنی انها حتی موردقبول خودشان هم نیستدوفعلا برسرمنافع باهم شریکند.{نمونه تاریخی ان عمر سعد است که حتی یزید را دوهزار هم قبول نداشت امابه خاطر منفعت که همان طمع حکومت شهرری بودبایزیدشریک شد وامام حسین(ع)رابه شهادت رساند}  وسرگردان وبی قرار بی محابا برای نجات خود از راههای غیر خدایی ونامشروع که یک نمونه ان رفتارهای پست  وفرصت طلبانه وحیوانی است به دنبال نجات خود هستند.در واقع انها خدارافراموش کرده اند که از این اعمال ناشایست برای حل بحرانهای خود استفاده میکنندومصداق ایه ۷سوره بقره میشوند که خدا برقلب وگوششان دراثراعمالشان مهرمیزند که دراین دنیاسرگردان باشند.این انسانها تقصیری هم ندارندیعنی دیگراراده انها به کلی سلب شده به واسطه اعمال زشتی که انجام داده اند به این بیماری یعنی قساوت قلب نسبت به نور وحب قلبی نسبت به تاریکی گرفتار شده اند .وهمیشه مریض هستند.

  عاقبت کرکس صفتها: 

  اما هر انسان کرکس صفتی باید بداند که نباید ناجوانمردانه به حریم دیگران حمله کند.چون خدا برای حریم وکرامت انسانها ارزش ریادی قائل شده است وهرگز بی احترامی به حریم انسانها راتحمل نمیکند.وحتی  خدا با ان همه عظمت کبریاییش از انسان برای پرستش خودسوال کردوجواب قالو ابلی راشنید.

  انسان باید خودراهمیشه درمحضر و زیر سلطه قدرت مطلق خداببیندوهیچ گاه به هیچ انسانی که دراثرغلبه کردن ضعف یا حادث شدن بلایی برایش ضعف نشان میدهد حمله ورنشویم.چون خدا خود در سوره ال عمرن میفرماید{....والله خیرالماکرین}یعنی اگر بنا بر مکروحیله روباهانه وفرصت طلبی کرکس صفتانه باشد.خدا که ولی وسرپرست بندگان ومخصوصا مومنان است ان حیله رانه تنها خنثی میکند بلکه ان رامثل چماق در سرخودت میکوبد.کمااینکه خدای متعال درچندین جای قران داستان گذشتگان ازثروت قارون تاقدرت فرعون ونمرودونبردنابرابراحزاب همه را درنهایت حد مثال زده وبه انسانها هشدار میدهد که گول این زرق وبرق وقدرت پوشالی رانخورند چون درمقابل قدرت لایزال خدا چیزی نیستند.پس انسان هیچ گاه نباید به حقوق دیگران تجاوز کند .متاسفانه بعضی ها این هشدارها رانادیده میگیرندویکی ازنمونه های مستند ومستدل وعینی ان کاری بود که صدام حسین انجام داد ودرحالی که هنوز انقلاب ما یک انقلاب نوپابود ناجوانمردانه  به ایران حمله کرد باتمام قوا وهمکاری همه شیطان صفتها که شکس خورد یا قضیه طبس و.......

  موضع مادرقبال کرکس صفتها:  

    امید وارم ما از این دست انسانها نباشیم .همواره یاور حق باشیم وبرعلیه ظلم جبهه بگیریم  هیچگاه گول ظاهر پراب وتاب انهارانخوریم واز کثرت انها نترسیم چون انسانهای کرکس صفت مورد لعن خدا میباشندوازان مهمتراینکه خداهمواره ولی وسرپرست مومنان میباشد درحالی که اولیاوسرپرست انها شیطان وطاغوت میباشد پس همواره جانبدارحق باشیم واگر کرکس صفتی انسان ضعیفی رانشانه گرفت باان به مقابله ومبارزه برخیزیم وان رابه عقب برانیم.

   سرزنش کرکس صفتی دراحادیث وروایات معصومین علیهم السلام:

   جالب اینجاست که بدانیم حتی ائمه معصومین علیه السلام چندین جادرکلامشان انسانها رااز فرصت طلبی  برحذر دراشته اند مثلا امام علی (ع)درجایی میفرمایند حتی اگرروزی بردشمنت هم دست یافتی(غلبه کردی)بخشش اوراشکرانه پیروزی خودقراربده یادرروز فتح مکه درحالی که عده ای ازمسلمانان فریاد الیوم یوم الانتقام(امروزروزتلافی است) راسرداده بودندپیامبراسلام بابزرگواری فرمودند لاالیوم یوم المرحمه(نه امروزروزبخشش است)راسرداد.

  نتیجه بحث: 

   پس نتیجه میگیریم که چون کرکس دردیدگاه مردم وعرف نماد فرصت طلبی است به همین علت  دراذهان وعرف مردم ازان متنفر میباشند وحتی حاضرنیستند درقفس وبرای زینت هم ازان استفاده کنند. البت سهراب سپهری اگر ازدیدگاه توحیدی وبامضمون اینکه همه ای افریده های خدادوست داشتنی میباشندوحتی درس گرفتن ازکرکس  ولو به صورت ادب اموختن از بی ادبان خود نوعی از الطاف بی حدوحصر خداست حق با ایشان میباشد مادرابتدای تحقیق همه اشاره کردیم که دیدگاه عرفی رامدنظر قرار داده ایم به هرحال چیزی که مشخص است درنزد عرف این پرنده نمادفرصت طلبی میباشد.

  نکته پایانی:

      پس چه خوب است همیشه انسانیت داشته باشیم چرا که انسان کامل نمونه ونماد کامل خداپرستی است وهمواره گمراهان راهدایت میکند وبه سوی خداسوق میدهد وبه معنای کامل کلمه خلیفه الله هست. ورابطه ای ان با خدا پله کانی وطولی است نه عرضی

  اگرکسی نقدی براین مطالب دارددرقسمت نظرات بنویسد استفاده میکنیم


  کاتب حقیر :علی ده میری عاشق سینه سوخته


  منبع مطلب : koohshahi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت koohshahi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  چرا در قفس هیچ‏ کسی «کرکس» نیست‏؟

  چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست / سهراب سپهری

  من نمی دانم

  که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است

  کبوتر زیباست

  و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

  گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد

  چشمها را باید شست جور دیگر باید دید

  واژه ها را باید شست

  واژه باید خود باد

  واژه باید خود باران باشد

  چتر ها را باید بست

  زیر باران باید رفت

  فکر را خاطره را زیر باران باید برد

  با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

  دوست را زیر باران باید دید

  عشق را زیر باران باید جست

  منبع مطلب : temenna.blogfa.com

  مدیر محترم سایت temenna.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  عجب سایتی!

  تنها سایتی است که وقتی وارد می شوی همه چیز است به جز آن چه که جست و جو کرده ای

  سلنا 1 سال قبل
  0

  میشه گزین گفته ها چون شعره

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  😐😂

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید