توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چه تفاوتی بین اب اقیانوس و آب چاه وجود دارد

  1 بازدید

  چه تفاوتی بین اب اقیانوس و آب چاه وجود دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  دانستنی های علوم بخش دریاها

  1-    اقیانوس چیست؟ دریاهای بسیار بزرگ رااقیانوس می نامند

  2-    تفاوت آب دریا باآب چشمه و چاه در چیست؟

  مزه آب دریا شور است وهمچنین درآب دریاها واقیانوس ها وجانوران زیادی زندگی می کنند ودرصورتی که آب چشمه وچا ه چنین نیست.

  3-    درروی زمین مقدار آب زیادتراست یا خشکی؟ مقدار آب زیاد تر است.

  4-    اگرمقداری آب شور را حرارت دهیم چه اتفاقی می افتد؟

  آب آن بخارش شده وبه هوا می ر ود وفقط نمک در ظرف باقی می ماند؟

  5-    آیا فقط بادیدن آب می توان فهمید که نمک دارد یا نه؟ نخیر باید مزه ی آن را چشید

  6-    نمک ها چگونه وارد دریا می شوند؟

  رودهایی که از خشکی به دریا می رسند،مقدار زیادی خاک وسنگ همراه دارند دربعضی ازاین خاک ها وسنگ ها ،نمک وجود دارد که درآب حل می شود وبه دریا می رسد.

  7-    موج چگونه ایجاد می شود؟وقتی دردریا باد می وزد، بر روی آب موج ایجاد می شود.

  8-    آیا درزیر اب هم موج وجود دارد؟خیر

  9-    چرا موج ها ساحل های سنگی را تغییر می دهند؟

  موج ها دارای انرژی هستند،درنتیجه وقتی با ساحل سنگی برخورد می کنند تغییرات مهمی درشکل ساحل پدید می آورند.

  10-امواج کدام ساحل رابیشترخراب می کنند- ساحل سنگی را.

  زیرا درساحل ماسه ای فقط ماسه ها راعقب وجلو می برند.

  11-شکل کف دریا چگونه است؟ کف دریاها نیزمانند روی خشکی ها پر از پستی وبلندی است.

  12-در کدام قمست دریا ،جانوران وگیاهان زیادی زندگی می کنند؟ چرا؟

  درقسمت های کم عمق ساحلی. زیرا دراین قسمت ها عمق آب کم است، درنتیجه نورو غذا هم زیاد است ،درضمن فشار آب کم است و جانوران به راحتی شنا می کنند.

  13-موادی که هرهمراه رودها از خشکی ها به دریا می رسند درکجا رسوب می کنند؟

  درقسمت های کم عمق ساحلی

  14-جزیره چیست؟ درقسمت عمیق دریاها .کوه های زیادی وجود دارد.

  بعضی ازآن ها چنان بلندند که ازآب سر درآورده اند.به این کوه ها جزیره می گویند.

  15-ازدریاها چه استفاده هایی می شود؟

  1-    به دست آوردن غذا

  2-    گرفتن نمک

  3-    شیرین کردن آب دریا

  4-    کشتیرانی

  5-    استخراج نفت

  16-انسان اززمان های گذشته وامروزه چگونه ازدریاها واقیانوس ها برای خود غذا تهیه می کند؟

  با ماهی گیری وشکاردیگرجانوران دریایی- دربعضی کشورها ازگیاهان دریایی هم غذا تهیه می کنند.

  17-به عقیده دانشمندان درآینده مقداری از غذای انسان ها را چه چیزی تامین خواهد کرد؟

  گیاهان دریایی

  18-چه باید کرد تا هم انسان ها از ماهی استفاده کنند وهم تعداد ماهی ها کم نشود؟

  1-    باید صید را محدود کرد یعنی درفصل های خاصی صید آزاد باشد که فصل تخم ریزی ماهی های نباشد.

  2-    دراستخرهای مخصوصی بچه ماهی ها را پرورش داردوبه دریا ریخت و...

  19-انسان ها ازنمکی که از دریا به دست می آورند درچه کارهایی استفاده می کنند؟

  برای خوردن واستفاده وصنعت مصرف می شود.

  20-نفت وگاز را چگونه استخراج می کنند؟

  باحفر (کندن) چاه هایی درسنگ های کف دریاها ،نفت گاز رااستخراج میکنند.

  21-آب شیرین چیست؟ آبی که درصنعت، کشاورزی وآشامیدن استفاده می شود.

  22-دربعضی از شهرها ی جنوبی ایران که آب شیرین کم است، آب را از کجا به دست می آورند؟

  دراین شهرها، از آب شور دریا، شیرین به دست می آورند

  23-کشتیرانی چه سودی دارد؟

  کشتی ها می توانند مقدار زیادی کالا را با قیمت ارزان جابه جا کنند.

  24-مقداری آب شور را می جوشانیم یک بشقاب سردرا روی بخار آن می گیریم تا بخار آب مایع شود قطره های به وجود آمده روی بشقاب چه مزه ای دارند؟ شیرین است.

  چرا؟ چون وقتی که به آب شور حرارت می دهیم فقط اب تبخیر می شود ونمک درظرف باقی می ماند.

  25-کدام کشورها آ ب دریاها را آلوده می کنند؟ کشورهای صنعتی

  26-مواد الوده کننده از کجاها وارد اقیانوس ها می شوند؟

  از کارخانه ها – زمین ها کشاورزی –شهرها – کشتی ها

  27-خانه ها وکارخانه ها چگونه دریاها را آلوده می کنند؟

  مواد زاید وفاضلاب خانه ها وکارخانه ها به وسیله ی رودها به دریا می رسند ودریا آلوده می شود.

  28-زمین ها وکشاورزی چگونه دریاها را آلوده می کنند؟

  باران کودها وبرخی مواد سمی آلود کننده را از زمین های کشاورزی می شوید وبه رودخانه ها می برد.

  29-کشتی ها چگونه دریاها را آلوده می کنند؟

  1-    بعضی  از کشتی ها مواد زاید خود را به دریاها می ریزند

  2-    گاهی براثرخرابی کشتی ها بی نفت کش، مقدار زیاد مواد نفتی از کشتی ها وارد آب دریاها می شود.

  30-آیا ازبین رفتن جانداران دریایی برزندگی ما اثری دارد؟ بله

  31-برای این که براثرشستشو درکارخانه ها آلوده می شوند به دریاها ریخته نشود چه باید کرد؟

  1-    آب را دراستخرهایی جمع کنند ودوباره با پمپ ازآن برای شتشو استفاده کنند

  2-    آب را دوباره تصفیه کنند

  منبع مطلب : medugr3.blogfa.com

  مدیر محترم سایت medugr3.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دریا .دریاچه. اقیانوس

  دریا .دریاچه. اقیانوس

  دریاچه : به گودی های بزرگ سطح زمین که به وسیله ی آب پر شده باشد و با آب های آزاد دریاها و اقیانوس ها راه نداشته باشد دریا چه می گویند .این گودال ها بر اثر فرسایش وبا عوامل سطح زمین به وجود می آیند . دریا جه ها در نواحی کوهستانی ،دست ها و در ته دره ها و…….به وجود می آیند .

  دریاچه ها را از نظر مزه به دریاچه های آب شیرین دریاچه های آب شور و دریاچه های تلخ مزه  تقسیم می کنند .

  دریاچه هایی که آب شیرین دارند آب آن ها دائما در حال حرکتند و همیشه مقدار آبی که وارد دریاجه می شود طرف دیگر خارج می گردد. اما آب دریاچه های شور بدون حرکت هستند و مرتبا همراه با آب ، املاح مختلف وارد دریاچه می شود از.

  دریاها:به گودال های بسیار بزرگی که پر از آب هستند و به آب های آزاد راه دارند دریا می گویند . مزه ی آب دریا ها شور است و با آب چاه و چشمه ها تفاوت دارند .رود هایی که از خشکی به دریا می رسند مقدار زیادی خاک وسنگ همراه دارندکه در بعضی از این خاک و سنگ ها نمک وجود دارد که باعث شوری آب دریا می شوند .

  اقیانوس ها :دریا های بسیار بزرگ را اقیانوس گویند . در آب دریا ها و اقیانوس ها جانداران

  زیادی زندگی می کنند .

  موج :وقتی در دریا ها باد می وزد روی آب (موج ) ایجاد می شود . موج ها فقط روی آب وجود دارند .و زیر آب حرکتی حس نمی شود موج ها دارای انرژی هستند و در برخورد با ساحل های سنگی ، تغییرات مهمی در شکل آن ها پدید می آورند .،اما در برخورد با ساحل های ماسه ای ،فقط ماسه ها را جا به جا می کند .کف دریا ها نیز مانند خشکی پراز پستی و بلندی است . وقتی از ساحل به سمت دریا می رویم عمق آب به آرامی تغییر می کند و زیاد نیست در این قسمت  گیا هان و جانوران زیادی زندگی می کنند .موادی که همراه رودها از خشکی به دریا می رسند در اینجا رسوب می کنند.در قسمت عمیق دریا ها کوه های زیادی وجود دارد .

  استفاده ها ی دریا :۱-تهیه ی غذا (صید ماهی و میگو و………..) ۲-گرفتن نمک و مواد معدنی ۳- شیرین کردن آب دریا ۴- کشتی رانی و حمل و نقل .

  منابع آلودگی آب دریا ها : ۱- فاضلاب صنعتی ، فاضلاب شهرها.۲- نشت نفت سکو های نفتی

  ۴ – نشت نفت نفتکش ها ۵- فاضلاب کشتی ها

  منبع مطلب : foruzandeh.blogfa.com

  مدیر محترم سایت foruzandeh.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اقیانوس

  اقیانوس

  اُقیانوس، در سیارهٔ ما، به پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزوی از مجموعه آب‌های کرهٔ زمین است و مرز آبی میان چند خشکی بزرگ کرهٔ زمین را می‌سازد.[۱]

  این واژه گاهی به قسمت‌های بزرگی از آنچه اقیانوس جهانی خوانده می‌شود، گفته می‌شود. واژهٔ دریا و اقیانوس گاهی به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند اما دریا پیکره‌ای از آب‌های شور است (غالباً بخشی از اقیانوس جهانی) که به خشکی‌ها نزدیک است.[۲]

  اقیانوس زمین بزرگ‌ترین اقیانوس سطحی تأیید شدهٔ سیاره‌های قابل رویت است. تقریباً ۷۱ درصد از سطح کرهٔ زمین (که مساحتی حدود ۳۶۱ میلیون کیلومتر مربع را شامل می‌شود) را آب‌های شور پوشانده‌اند که به‌طور کلی به چند اقیانوس و تعدادی دریا تقسیم می‌شوند. حجم کلی اقیانوس‌ها حدود ۱٫۳ میلیارد کیلومتر مکعب[۳] با عمق متوسط ۳٬۷۹۰ متر است. در اقیانوس‌ها حدود ۲۳۰٬۰۰۰ گونهٔ جانوری شناخته شده وجود دارد؛ البته قسمت عمده‌ای از ژرفای اقیانوس‌ها کشف نشده باقی‌مانده و تخمین زده می‌شود که بیش از دو میلیون گونهٔ جانوری آبزی وجود داشته باشد.[۴] منشأ اقیانوس‌های زمین ناشناخته باقی مانده‌است. البته دانشمندان معتقد هستند که نخستین بار در دوران هادئن تشکیل یافته و ممکن است که منشأیی برای آغاز حیات در زمین بوده باشند. بیش از نیمی از این اقیانوس‌ها دارای عمقی بالغ بر ۳٬۰۰۰ متر (۹٬۸۰۰ فوت) هستند. میزان شوری آب اقیانوس‌ها غلظتی حدود ۳۵ نقطه از هزار را دارا هستند و در نزدیکی دریاها این غلظت شوری به میزان ۳۰ الی ۳۸ نقطه تغییر پیدا می‌کند.

  آب همهٔ اقیانوس‌ها شور است. علت آن ورود آب رودخانه‌ها به آن‌هاست. قسمتی از این آب‌ها هنگامی که در رودها جریان دارند از سنگ‌های بستر رودها نمک در خود حل می‌کنند. اما این نمک کند چندان نیست که آب رودها شورمزه شود، ولی همین رودها میلیون‌ها سال است که نمک به اقیانوس‌ها می‌برند و در تمام این سال‌ها مقداری از آب اقیانوس بخار شده و نمک به جای گذارده‌است و قرن به قرن آب اقیانوس‌ها شورتر شده‌است. در اقیانوس‌ها کانی‌های دیگر هم وجود دارد و برخی برآوردها حاکی از وجود ۸۳۰ میلیون تن طلا در اقیانوس جهانی است که بهره‌برداری از این کانی‌ها البته با دشواری زیادی روبروست. حجم مواد غذایی به دست آمده از اقیانوس‌ها بسیار زیاد است که بیشتر آن را ماهی‌ها تشکیل می‌دهند و میگو و خرچنگ و صدف‌ماهی خوراکی نیز از آن جمله هستند. روغن نهنگ، اسفنج، و مروارید از دیگر کالاهای به دست آمده از اقیانوس‌ها است.[۵]

  در اقیانوس‌ها رودهای بسیار عظیم وجود دارد که به آن‌ها جریان دریایی می‌گویند. بعضی از این جریان‌ها گرم و بعضی سردند. این جریان‌ها بر آب و هوای سرزمین‌های پیرامون تأثیر بسیاری دارند. امروزه اقیانوس‌ها و دریاهای جهان شاهراه‌های بسیار عظیمی به‌شمار می‌روند و در سراسر این آب‌ها کشتی‌های باری و مسافری پیوسته کالا و مسافر حمل و نقل می‌کنند.[۶]

  اقیانوس‌های جهان (به ترتیب وسعت):

  نام‌شناسی[ویرایش]

  واژهٔ اقیانوس از واژهٔ یونانی okeanus) Ωκεανός) گرفته شده‌است. در متون قدیمی‌تر فارسی به آن دریای مُحیط یا بحر محیط می‌گفتند.[۷] بحر محیط به معنای «دریای دربرگیرنده (خشکی‌ها)» است.

  در متون قدیمی‌تر، با اینکه از لحاظ نظری دریای محیط اقیانوسی محیط بر ربع مسکون به‌شمار می‌رفت، غالباً مراد از آن فقط اقیانوس اطلس بود. در این متون، وقتی که بحر محیط به معنای اقیانوس اطلس به کار می‌رود با بحر مُظْلِم یا بحر ظُلْمَة یا بحر ظُلُماتْ (دریای تاریکی) مترادف است و به شمال اقیانوس اطلس اطلاق می‌شود و این اسامی از هوای نامساعد و مخاطرات آن اقیانوس حکایت می‌کند.[۷]

  دید کلی[ویرایش]

  برخلاف دریاهایی که هم‌اکنون می‌بینید و ممکن است تکه‌تکه باشند و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، اقیانوس‌ها یکپارچه هستند و با یکدیگر در ارتباط هستند. قسمت متصل این آب نمک‌ها اکثراً به اقیانوس جهانی یاد می‌شود. مفهوم «اقیانوس جهانی» به‌معنی تکه‌های آبی پهناوری است که با یکدیگر در ارتباط هستند و از لحاظ اقیانوس سنجی دارای ارزش بسیار می‌باشند. تکه‌های عظیم این اقیانوس‌ها، در قاره‌های مختلف پراکنده هستند و شامل مجمع الجزایرهای گوناگون و معیارهای دیگر می‌گردد.

  اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس شامل زیر مجموعه‌هایی بر روی خط استوا، قسمت‌های شمالی و جنوبی آن است. در زمین‌شناسی قسمت‌های کوچک‌تر اقیانوس به نام‌هایی مانند «دریا»، «ساحل»، «دلتا» و سایر نام‌ها شناخته می‌شوند. همچنین بعضی از بخش‌های اقیانوس در خشکی وجود دارند که با اقیانوس جهانی در ارتباط نیستند مانند دریاچهٔ خزر در فلات ایران، دریاچهٔ آرال (خوارزم) در آسیای میانه و دریاچهٔ نمک در ایالت یوتا در ایالات متحدهٔ آمریکا که ممکن است با نام دریا شناخته شوند ولی در حقیقت دریاچهٔ شور هستند.

  از آنجایی‌که اقیانوس‌ها قسمت‌های بزرگی از کرهٔ زمین را می‌پوشانند، از این‌رو تأثیرات مهمی بر روی زیست کره دارند. تبخیر آب اقیانوس (به‌عنوان عضوی از چرخهٔ آب) نقش مهمی در ایجاد بارش دارد و در واقع دمای اقیانوس یکی از مهترین کلیدهای تغییر آب و هوا در کرهٔ زمین است. قدمت اقیانوس‌ها، چیزی حدود ۳ میلیارد سال تخمین زنده شده و پس از آن بود که گیاهان و موجودات زنده بر روی آن پدید آمدند. لجهٔ اقیانوس‌ها محل زندگی گونه‌های متفاوتی از حیوانات و گیاهان آبزی است و قسمت مهم اقیانوس‌ها در فواصلی بسیار دور از سواحل قرار دارند که تعیین‌کنندهٔ نوع زیست‌بوم‌ها در خشکی‌های سطح کرهٔ زمین هستند.

  پنج اقیانوس جهان[ویرایش]

  لایه‌ها و ژرفاها[ویرایش]

  اقیانوس‌شناسان، اقیانوس را بر اساس ویژگی‌های فیزیکی و زیست‌شناسی تقسیم‌بندی می‌کنند. لایهٔ لجه شامل همهٔ قسمت‌های باز اقیانوس می‌شود و خود می‌تواند بسته به عمق یا فراوانی نور به زیر لایه‌هایی تقسیم کرد. بخش نورگیر از سطح آب تا ژرفای ۲۰۰ متری را شامل می‌شود. این لایه‌ای است که امکان فتوسنتز در آن وجود دارد و از همین جهت بیشترین گونهٔ جانوری را داراست. از آنجا که گیاهان به فتوسنتز نیاز دارند، زندگی در پایین‌تر از این ژرفا باید به یک منبع دیگر وابسته باشد. در بخش بی نور این منبع می‌تواند ریزش آبزیان یا مجراهای گرمایی درون آب باشد. قسمت لجه‌ای بخش نورگیر را برلجه می‌گویند. قسمت لجه‌ای بخش نورگیر خود می‌تواند به زیر لایه‌هایی بر حسب دما تقسیم گردد. میان لجه قسمت بالایی را تشکیل می‌دهد. مرز پایینی آن را دما شیب °۱۲ تشکیل می‌دهد که در مناطق گرمسیری حدوداً در ژرفای ۷۰۰ تا ۱٬۰۰۰ متری است. ناحیهٔ بعدی ژرف لجه است که در محدودهٔ دمایی ۱۰ تا ۴ درجه سانتی‌گراد قرار گرفته و معمولاً ۱٬۰۰۰ تا۴٬۰۰۰ متری را شامل می‌شود. بالای صفحهٔ مغاک، لایهٔ مغاک قرار گرفته که مرز پایینی آن در ژرفای ۶٬۰۰۰ متری قرار گرفته‌است. آخرین لایه زیر مغاک است که گودال‌های بستر اقیانوس را شامل می‌شود. این لایه در ژرفای ۶٬۰۰۰ تا ۱۱٬۰۰۰ متری قرار گرفته‌است. به موازات بخش بی‌نور لجه، بخش بی نور دریابن نیز قرار دارد که از سه ناحیه عمیق بستر دریا تشکیل شده‌است.

  آلودگی و مرگ اقیانوس‌ها[ویرایش]

  مطالعهٔ جدید و گسترده‌ای نشان داد نرخ بی‌سابقهٔ کاهش اکسیژن در اقیانوس‌ها به دلیل تغییر اقلیم، آلودگی فاضلاب و فعالیت‌های کشاورزی، باعث گسترش سریع «مناطق مرده» در اقیانوس‌های جهان شده و موجب بروز تهدید زیستی برای زیست‌بوم‌ها و حیات دریایی شده‌است.[۱۶]

  میزان کلی اکسیژن در اقیانوس‌ها تا حدود ۲ درصد افت کرده و تعداد «مناطق مرده» که به عارضهٔ کم‌اکسیژنی دچار شده‌اند (یعنی میزان کاهش اکسیژن در آن‌ها به مرز خطرناکی رسیده) از ۴۵ نقطه در دههٔ ۶۰ میلادی، به دست کم ۷۰۰ منطقه در حال حاضر رسیده‌است. بسیاری از جانداران دریایی بزرگ‌تر و فعال‌تر مانند کوسه، نیزه‌ماهی و ماهی تن نمی‌توانند در این مناطق زندگی کنند و در درازمدت در معرض خطر انقراض دسته‌جمعی قرار دارند مگر آنکه روند کنونی برعکس شود.[۱۶]

  کمبود اکسیژن اقیانوس‌ها به خاطر ورود بیش از حد مواد مغذی به آن‌ها، به علت کشاورزی و ورود سایر آلودگی‌هاست، اما عامل اصلی این پدیدهٔ گرمایش جهانی است.[۱۶]

  در طول دو دههٔ منتهی به سال ۲۰۱۹ دمای اقیانوس‌ها هر سال بیشتر از سال پیش شده و میزان گرمایش اقیانوس‌ها هم‌ارز گرمایش حاصل از انفجار پنج بمب اتمی به قدرت بمب هیروشیما در هر ثانیه است. تا به حال اقیانوس‌ها نقش حائل را بازی کرده‌اند و بیش از ۹۰ درصد گرمای حاصل از انتشار گازهای گلخانه‌ای را جذب کرده‌اند. اقیانوس‌ها حدود یک سوم گازهای گلخانه‌ای تولیدی را جذب می‌کنند. اما مطالعات نشان داده هرچه اقیانوس‌ها گرم‌تر شوند این فرایند جذب کندتر می‌شود. در نتیجه این گازها بیشتر در جو می‌مانند و باعث گرمایش بیشتر هوا می‌شوند.[۱۶]

  جستارهای وابسته[ویرایش]

  منابع[ویرایش]

  ویکی‌پدیای انگلیسی

  پیوند به بیرون[ویرایش]

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  چه اتفاقی بین اب اقیانوس و اب چاه وجود دارد

  هما نوری 1 سال قبل
  1

  چه تفاوتی بین اب اقیانوس واب چاه وجود دارد

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  چه تفاوتی بین اب اقیانوس واب چاه وجود دارد علوم سوم ابتدایی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  چه تفاوتی بین اب اقیانوس اب چاه وجود دارد

  دتذچ 2 سال قبل
  0

  ریدید

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  آب اقیانوس ها آب شور است ولی آب چاه می‌تواند شیرین باشد

  برای ارسال نظر کلیک کنید