توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کاربرد یک ماده به چه چیزی بستگی دارد

  1 بازدید

  کاربرد یک ماده به چه چیزی بستگی دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نمونه سوالات علوم هفتم

   فصل 1

  1-    صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.

  الف - سوال کردن و جواب دادن ،مهمترین نکته در علم است. ص               غ

  ب- اختراع و استفاده از خودرو ،در دنیای امروز ضرری ندارد.  ص                 غ

  2-    شما چه تعریفی از علوم دارید؟ تعریف خود را در یک جمله بنویسید.

  3-    فناوری یعنی چه؟ یک فناوری نام ببرید.

  4-    علوم تجربی به چند شاخه تقسیم شده است؟ نام ببرید.

  5-    دو نمونه از تبدیل علم به فناوری را بنویسید.از نظر شما این فناوری مفید است یا مضر ؟ توضیح دهید.

  6-    آیا می توان تنها به کمک یکی از شاخه های علوم تجربی ، فناوری ایجاد کرد؟چرا؟

  7-    بهترین راه  بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی ما چیست؟ مثالی بزنید.

  8-    زهرا و مریم می خواهند به وسیله یک آزمایش حل شدن سه ماده ی : شکر ، سدیم کلرید (نمک خوراکی ) وبراده ی آهن را  در آب بررسی کنند.  در دو بطری آب شیر و در دیگری آب داغ می ریزند. آیا می توانند به نتیجه ی درستی برسند؟ چرا؟

  9-    سینا و پوریا مشغول انجام یک آزمایش در آزمایشگاه مدرسه هستند. سینا به دنبال سرکه می گردد.به یک بطری دارای مایع برخورد می کند.قصد دارد در بطری را باز کند و از راه بو کردن مایع را بشناسد. آیا کار او درست است؟ چرا؟

  سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم (فصل 2)

  1-    صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.

  الف – جرم هر جسم با وزن آن برابر است.  ص               غ

  ب- سانتی متر یکی از یکاهای اندازه گیری حجم است. ص                 غ

  2-    جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

  ( ترازو ،کمیت،  نیروسنج، یکا ، کیلوگرم، نیوتون، متر ، سانتی متر مربع)

  الف - وزن احمد  450 ...................  است.    ب- طول این میز 4 ...........  است.

  ج - جرم نوعی ........... است که به وسیله ی  .............. اندازه گیری می شود.

  3-    برای اندازه گیری طول جامدادی از یکای سانتی متر استفاده می کنیم یا متر ؟ چرا؟

  4-    نیروسنج چیست؟ چه کاربردی دارد؟ کشیدگی فنر آن به چه چیزی بستگی دارد؟

  5-    در جمله ی : طول حیاط این مدرسه 8 متر است.، کمیت و یکای اندازه گیری را مشخص کنید.

  6-    فاصله ی خانه ی فرید تا مدرسه 5/3 کیلومتر است. این فاصله چند متر است؟

  7-    علی از باغ خانه ی خود گلابی بزرگی میکند و میخواهد به وسیله یک استوانه مدرج و آب، حجم آن را حساب کند.

  الف- به نظر شما او باید چگونه این  کار را انجام دهد؟

  ب- اگر  علی بخواهد چگالی این گلابی را هم محاسبه کند، به چه وسایل دیگری  نیاز دارد. او را راهنمایی کنید.

  8-    دو بشر داریم که از نظر جرم و حجم برابر هستند.کیمیا درو یکی از بشر ها 20 میلی لیتر آب و در دیگری 20 میلی لیتر روغن می ریزد.سپس جرم هر دو بشر را دوباره اندازه می گیرد.آیا جرم دو بشر باز هم برابر است ؟ چرا؟

  9- مریم و مینا در حال بحث کردن در مورد مسافرت به فضا هستند.مینا می گوید وزن ما در کره ی ماه کمتر از وزنمان در زمین است.به نظر شما این حرف مینا درست است ؟ چرا؟

  10- چگالی چند ماده در زیر آورده شده است. کدام ماده روی آب میماند؟ کدام ماده در آب فرو می رود؟چرا؟

   سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

   فصل 3

  1-  ماده چیست؟ 
  2- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟ 
  3- اتم چیست؟ 
  4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید. 
  5- ترکیب را تعریف کنید؟ 
  6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید.  
  7- ویژگی های جامدات را بنویسید. 
  8- ویژگی های مایعات را بنویسید. 
  9- ویژگی های گازها را بنویسید. 
  10- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد. 
  11- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد. 
  12-  چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید. 
  13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید. 
  14- چند عنصر فلز را نام ببرید. 
  15- چند عنصر نافلز را نام ببرید. 
  16- مولکول چیست. 
  17- عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختار.......................دارند. 
  18- چند ویژگی کلر را بنویسید. 
  19- چند ویژگی گوگرد را بنویسید. 
  20- 5 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دلیل) 
  21- 7مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دلیل) 
  22- چند ویژگی جیوه را بنویسید. 
  23- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می شود. 
  24- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟ 
  25- هر مولکول کربن دی اکسید  از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟ 
  26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟ 
  27- در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد. 
  28- ذرات تشکیل دهنده اتم را بنویسید. 
  29- نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است. 
  30- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟ 
  31- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟ 
  32- چرا گازها تراکم پذیر هستند؟
  33- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم پذیرند. 
  34- انبساط را تعریف کنید. 
  35- انقباض را تعریف کنید. 
  36- با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهید. 
  37- با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهید. 
  38- با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهید. 
  39- انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنید. 
  40- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب-اکسیژن-آهن -چوب) 
  41-  چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه سرد می کنیم از بیشترین تا کمترین انقباض را بنویسید.(شیشه-الکل-نیتروژن- مس) 
  42- انبساط و انقباض مس آلمینیوم و آهن در شرایط یکسان با هم مقایسه کنید. 
  43- دو لیوان شیشه ای در هم گیر کرده اند چگونه آنها را از هم جدا کنیم؟ 
  44- یک گلوله مسی و یک حلقه آهنی هم قطر گلوله مسی داریم اگر هر دو را به یک اندازه گرم کنیم باز هم گلوله از حلقه عبور می کند ؟با دلیل
  45- گرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟ 
  46- سرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟ 
  47- ذوب را تعریف کنید با مثال. 
  48- انجماد را تعریف کنید با مثال. 
  49- تبخیر را تعریف کنید با مثال. 
  50-میعان را تعریف کنید با مثال. 
  51-فرازش را تعریف کنید با مثال. 
  52- چگالش را تعریف کنید با مثال. 
  53- نام علمی آهک چیست؟ 
  54- چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید. 
  55- چند کاربرد نفت خام را بنویسید. 
  56- چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسید.

   سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

   فصل 4

  1-گوگرد در کجا یافت می شود؟ 
  2- طلای خالص کجا یافت می شود؟ 
  3- الماس در کجا یافت می شود؟ 
  4- نمک خوراکی را چگونه به دست می آورند؟ 
  5- چند گاز نام ببرید که در طبیعت یافت می شود. 
  6- چند عنصر نام ببرید که از سنگ معدن آنها را به دست می آورند. 
  7- شیشه از.....................و سیمان از.....................و پلاستیک از.....................ساخته می شودو 
  8- کاغذ از چه موادی درست شده است؟ 
  9-  چند ویژگی مس را بنویسید. 
  10- برای بیان ویژگی های مواد از چه عبارت هایی استفاده می شود؟ 
  11- منظور از این که ماده ای از ماده دیگر سخت تر است چیست؟ 
  12- الماس سخت تر است یا شیشه؟ دلیل بیاورید 
  13- ناخن سخت تر است یا صابون؟ با دلیل 
  14- کاغذ سخت تر است یا مغز مداد؟ با دلیل 
  15- منظور از انعطاف پذیری یک ماده چیست؟ 
  16-کاربردهای یک ماده به چه عواملی بستگی دارد؟ 
  17- شناخت ویژگی های یک ماده چه کمکی به ما می کند؟ 
  18- منظور از چکش خواری چیست؟ 
  19- گوناگونی و ویژگی فلزها چه کمکی به آن می کند؟ 
  20- منظور از استحکام یک ماده چیست؟ 
  21- استحکام فلزها و نافلزها را با هم مقایسه کنید. 
  22- چرا جنس بدنه خودرو از فلز است؟ 
  23- چگالی آلمینیوم - طلا -  فولاد- سرب را با هم مقایسه کنید 
  24- چگالی فلز بیشتر است یا نافلز؟ 
  25- در ساخت تایر ماشین از رشته های.......................استفاده می کنیم 
  26- در بدنه هواپیما از چه فلزی استفاده می کنند چرا؟ 
  27- ویژگی های آهن را بنویسید. 
  28- چند ویژگی فولاد را بنویسید. 
  29- چند ویژگی طلا را بنویسید. 
  30-  چند ویژگی شیشه را بنویسید. 
  31- چکش خواری طلا چه کمکی به آن می کند؟ 
  32- آلمینیوم و فولاد را با هم مقایسه کنید. 
  33- هنگام ساختن وسایل به چه چیزهایی باید توجه کرد.
  34- هر کدام از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید 
  راکت تنیس                                             بدنه و در یخچال 
  قابلمه دسته دار                                         تایر اتوموبیل 
  کلاه ایمنی 
  35- علت اضافه کردن آهک به گل چیست؟ 
  36- چند ویژگی کربن را بنویسید. 
  37- نرمی کربن چه مشکلی را  ایجاد می کند؟ 
  38- برای سخت شدن کربن چه می کنند؟ 
  39- چگونه می توان خواص فلزها را تغییر داد؟ 
  40- تغییر خواص فلزها چه کمکی به آن می کند؟ 
  41- آلیاژ را تعریف کنید. 
  42- آلیاژ را چگونه تهیه می کنند. 
  43- فولاد از چه موادی درست شده؟ 
  44- چدن از چه ماده ای درست شده؟ 
  45- تفاوت فولاد و آهن را بنویسید. 
  46- تفاوت چدن و آهن را بنویسید. 
  47- برنز از چه موادی درست شده؟ 
  48- مفرغ از چه موادی درست شده؟ 
  49-یک تفاوت و شباهت مفرغ و برنز را بنویسید. 
  50- یک تفاوت مس و برنز را بنویسید. 
  50- چند کاربرد برای مواد زیر بنویسد. 
  چدن                                      برنز                
  فولاد                                      مفرغ 
  51- منظور از مواد هوشمند چیست؟ 
  52- چند وسیله نام ببرید که از مواد هوشمند درست شده است؟ 
  53- علت استفاده از فولاد در بدنه خودرو چیست؟ 
  54- علت استفاده لاستیک در تایر چیست؟ 
  55- علت استفاده از پلاستیک در چراغ های خطر خودرو چیست؟ 
  56- علت استفاده از نوار لاستیکی در برف پاک کن چیست؟ 
  57- آیا از طلای خالص می توان انگشتر ساخت؟چرا 
  58- برای ساختن سیم انتقال برق فشار قوی از.......................و.......................استفاده می کنیم. 
  59- چند دلیل استفاده از آلمینیوم در ساخت سیم انتقال برق بنویسید. 
  60- چرا سیم های برق فشار قوی را فقط از آلمینیوم ویا فولاد نمی سازند؟

   سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

   فصل 5

  1-در معدن ها چه چیزی  یافت می شود؟ 
  2- در معادن مواد معمولا به صورت...................یافت می شود.
  3- چند کاربرد معدن را بنویسید
  . 
  4- از ترکیب های مهم آهن که در معادن یافت می شود....................نام دارد. 
  5- برای دستیابی به فلز آهن چه باید کرد؟ 

  6- مراحل تبدیل اکسید آهن به آهن را بنویسید. 
  7- مراحل استخراج فلز آهن را بنویسید. 
  8- زغال کک چیست؟ 
  9-معادله نوشناری تولید آهن  از اکسید آهن را بنویسید. 
  10- چرا نمی توان برای ساخت قاشق و چنگال از آهن خالص استفاده کرد؟ 
  11- برای  ساخت قاشق و چنگال از...................استفاده می کنیم که مخلوط.............و..............است. 
  12- برای ساخت میلگرد و تیر آهن از آلیاژ.................و.....................استفاده می کنیم
  . 
  13- یک قاشق و چنگال مخلوطی از مواد زیر است علت کاربرد هر کدام را بنویسید. 
  آهن                                         نقره                                  کروم و نیکل               
  چوب یا پلاستیک                      چسب 
  14- استفاده همزمان از......................و.....................در ساختمان باعث استحکام ساختمان می شود. 
  15- چند کاربرد بتن را بنویسید 
  16- ماده اولیه تولید سیمان....................است 
  17- سیمان مخلوطی از................و.........است 
  18- یکی از کاربردهای مخلوط آب آهک را بنویسید. 
  19- معادله نوشتاری تولید آهک از سنگ آهک را  بنویسید 
  20- از کجا می فهمیم آب آهک خاصیت اسیدی دارد یا نه؟ 
  21- افزوده کردن.......................به لعاب سبب تولید رنگ سبز به ظروف آشپزخانه می شود 
  22- بشقاب چینی از................................و....................و لیوان شیشه ای از.....................ساخته شده 
  23- خاک رس برای تهیه.......................و........................کاربرد دارد 
  24- مراحل تبدیل خاک رس به ظروف سفالی را بنویسید .
  25- در تولید ظروف سفالی رنگی از اکسید......................و.............و...................و.............استفاده میکنیم 
  26- مراحل تهیه شیشه را بنویسید .
  27- چگونه یک جام شیشه ای را به شکل های مختلف در می آورند 
  28- برای حفاظت از منابع طبیعی سه راه وجود دارد نام ببرید
  .
  29-بازیافت مواد چه کمکی به طبیعت می کند .
  30-بازیافت مواد چه تاثیری بر آلودگی هوا دارد .
  31-بازیافت زباله چه تاثیری در نگه داری منابع طبیعی برای نسل آینده دارد 
  32- بازیافت آلمینیوم –آهن-کاغذ را با هم مقایسه کنید.

   سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

   فصل 6

  منبع مطلب : olomjiroft.blogfa.com

  مدیر محترم سایت olomjiroft.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ندای هفتم

  سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم


   فصل 1


  1- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.


  الف - سوال کردن و جواب دادن ،مهمترین نکته در علم است. ص غ


  ب- اختراع و استفاده از خودرو ،در دنیای امروز ضرری ندارد. ص غ


  2- شما چه تعریفی از علوم دارید؟ تعریف خود را در یک جمله بنویسید.


  3- فناوری یعنی چه؟ یک فناوری نام ببرید.


  4- علوم تجربی به چند شاخه تقسیم شده است؟ نام ببرید.


  5- دو نمونه از تبدیل علم به فناوری را بنویسید.از نظر شما این فناوری مفید است یا مضر ؟ توضیح دهید.


  6- آیا می توان تنها به کمک یکی از شاخه های علوم تجربی ، فناوری ایجاد کرد؟چرا؟


  7- بهترین راه بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی ما چیست؟ مثالی بزنید.


  8- زهرا و مریم می خواهند به وسیله یک آزمایش حل شدن سه ماده ی : شکر ، سدیم کلرید (نمک خوراکی ) وبراده ی آهن را در آب بررسی کنند. در دو بطری آب شیر و در دیگری آب داغ می ریزند. آیا می توانند به نتیجه ی درستی برسند؟ چرا؟


  9- سینا و پوریا مشغول انجام یک آزمایش در آزمایشگاه مدرسه هستند. سینا به دنبال سرکه می گردد.به یک بطری دارای مایع برخورد می کند.قصد دارد در بطری را باز کند و از راه بو کردن مایع را بشناسد. آیا کار او درست است؟ چرا؟  سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم (فصل 2)


  1- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.


  الف – جرم هر جسم با وزن آن برابر است. ص غ


  ب- سانتی متر یکی از یکاهای اندازه گیری حجم است. ص غ


  2- جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.


  ( ترازو ،کمیت، نیروسنج، یکا ، کیلوگرم، نیوتون، متر ، سانتی متر مربع)


  الف - وزن احمد 450 ................... است. ب- طول این میز 4 ........... است.


  ج - جرم نوعی ........... است که به وسیله ی .............. اندازه گیری می شود.


  3- برای اندازه گیری طول جامدادی از یکای سانتی متر استفاده می کنیم یا متر ؟ چرا؟


  4- نیروسنج چیست؟ چه کاربردی دارد؟ کشیدگی فنر آن به چه چیزی بستگی دارد؟


  5- در جمله ی : طول حیاط این مدرسه 8 متر است.، کمیت و یکای اندازه گیری را مشخص کنید.


  6- فاصله ی خانه ی فرید تا مدرسه 5/3 کیلومتر است. این فاصله چند متر است؟


  7- علی از باغ خانه ی خود گلابی بزرگی میکند و میخواهد به وسیله یک استوانه مدرج و آب، حجم آن را حساب کند.


  الف- به نظر شما او باید چگونه این کار را انجام دهد؟


  ب- اگر علی بخواهد چگالی این گلابی را هم محاسبه کند، به چه وسایل دیگری نیاز دارد. او را راهنمایی کنید.


  8- دو بشر داریم که از نظر جرم و حجم برابر هستند.کیمیا درو یکی از بشر ها 20 میلی لیتر آب و در دیگری 20 میلی لیتر روغن می ریزد.سپس جرم هر دو بشر را دوباره اندازه می گیرد.آیا جرم دو بشر باز هم برابر است ؟ چرا؟


  9- مریم و مینا در حال بحث کردن در مورد مسافرت به فضا هستند.مینا می گوید وزن ما در کره ی ماه کمتر از وزنمان در زمین است.به نظر شما این حرف مینا درست است ؟ چرا؟


  10- چگالی چند ماده در زیر آورده شده است. کدام ماده روی آب میماند؟ کدام ماده در آب فرو می رود؟چرا؟


   نام مواد


  چگالی مواد


  آب


  1


  یخ


  9/0


  فولاد


  8/7


  شیشه  5/2


   سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم


   فصل 3  1- ماده چیست؟ 

  2- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟ 

  3- اتم چیست؟ 

  4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید. 

  5- ترکیب را تعریف کنید؟ 

  6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید.  

  7- ویژگی های جامدات را بنویسید. 

  8- ویژگی های مایعات را بنویسید. 

  9- ویژگی های گازها را بنویسید. 

  10- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد. 

  11- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد. 

  12- چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید. 

  13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید. 

  14- چند عنصر فلز را نام ببرید. 

  15- چند عنصر نافلز را نام ببرید. 

  16- مولکول چیست. 

  17- عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختار.......................دارند. 

  18- چند ویژگی کلر را بنویسید. 

  19- چند ویژگی گوگرد را بنویسید. 

  20- 5 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دلیل) 

  21- 7مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دلیل) 

  22- چند ویژگی جیوه را بنویسید. 

  23- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می شود. 

  24- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند اتم دارد؟ 

  25- هر مولکول کربن دی اکسید از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند اتم دارد؟ 

  26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟ 

  27- در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد. 

  28- ذرات تشکیل دهنده اتم را بنویسید. 

  29- نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است. 

  30- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟ 

  31- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟ 

  32- چرا گازها تراکم پذیر هستند؟

  33- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم پذیرند. 

  34- انبساط را تعریف کنید. 

  35- انقباض را تعریف کنید. 

  36- با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهید. 

  37- با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهید. 

  38- با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهید. 

  39- انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنید. 

  40- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب-اکسیژن-آهن -چوب) 

  41- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه سرد می کنیم از بیشترین تا کمترین انقباض را بنویسید.(شیشه-الکل-نیتروژن- مس) 

  42- انبساط و انقباض مس آلمینیوم و آهن در شرایط یکسان با هم مقایسه کنید. 

  43- دو لیوان شیشه ای در هم گیر کرده اند چگونه آنها را از هم جدا کنیم؟ 

  44- یک گلوله مسی و یک حلقه آهنی هم قطر گلوله مسی داریم اگر هر دو را به یک اندازه گرم کنیم باز هم گلوله از حلقه عبور می کند ؟با دلیل

  45- گرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟ 

  46- سرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟ 

  47- ذوب را تعریف کنید با مثال. 

  48- انجماد را تعریف کنید با مثال. 

  49- تبخیر را تعریف کنید با مثال. 

  50-میعان را تعریف کنید با مثال. 

  51-فرازش را تعریف کنید با مثال. 

  52- چگالش را تعریف کنید با مثال. 

  53- نام علمی آهک چیست؟ 

  54- چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید. 

  55- چند کاربرد نفت خام را بنویسید. 

  56- چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسید.


   سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم


   فصل 4  1-گوگرد در کجا یافت می شود؟ 

  2- طلای خالص کجا یافت می شود؟ 

  3- الماس در کجا یافت می شود؟ 

  4- نمک خوراکی را چگونه به دست می آورند؟ 

  5- چند گاز نام ببرید که در طبیعت یافت می شود. 

  6- چند عنصر نام ببرید که از سنگ معدن آنها را به دست می آورند. 

  7- شیشه از.....................و سیمان از.....................و پلاستیک از.....................ساخته می شودو 

  8- کاغذ از چه موادی درست شده است؟ 

  9- چند ویژگی مس را بنویسید. 

  10- برای بیان ویژگی های مواد از چه عبارت هایی استفاده می شود؟ 

  11- منظور از این که ماده ای از ماده دیگر سخت تر است چیست؟ 

  12- الماس سخت تر است یا شیشه؟ دلیل بیاورید 

  13- ناخن سخت تر است یا صابون؟ با دلیل 

  14- کاغذ سخت تر است یا مغز مداد؟ با دلیل 

  15- منظور از انعطاف پذیری یک ماده چیست؟ 

  16-کاربردهای یک ماده به چه عواملی بستگی دارد؟ 

  17- شناخت ویژگی های یک ماده چه کمکی به ما می کند؟ 

  18- منظور از چکش خواری چیست؟ 

  19- گوناگونی و ویژگی فلزها چه کمکی به آن می کند؟ 

  20- منظور از استحکام یک ماده چیست؟ 

  21- استحکام فلزها و نافلزها را با هم مقایسه کنید. 

  22- چرا جنس بدنه خودرو از فلز است؟ 

  23- چگالی آلمینیوم - طلا - فولاد- سرب را با هم مقایسه کنید 

  24- چگالی فلز بیشتر است یا نافلز؟ 

  25- در ساخت تایر ماشین از رشته های.......................استفاده می کنیم 

  26- در بدنه هواپیما از چه فلزی استفاده می کنند چرا؟ 

  27- ویژگی های آهن را بنویسید. 

  28- چند ویژگی فولاد را بنویسید. 

  29- چند ویژگی طلا را بنویسید. 

  30- چند ویژگی شیشه را بنویسید. 

  31- چکش خواری طلا چه کمکی به آن می کند؟ 

  32- آلمینیوم و فولاد را با هم مقایسه کنید. 

  33- هنگام ساختن وسایل به چه چیزهایی باید توجه کرد.

  34- هر کدام از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید 

  راکت تنیس بدنه و در یخچال 

  قابلمه دسته دار تایر اتوموبیل 

  کلاه ایمنی 

  35- علت اضافه کردن آهک به گل چیست؟ 

  36- چند ویژگی کربن را بنویسید. 

  37- نرمی کربن چه مشکلی را ایجاد می کند؟ 

  38- برای سخت شدن کربن چه می کنند؟ 

  39- چگونه می توان خواص فلزها را تغییر داد؟ 

  40- تغییر خواص فلزها چه کمکی به آن می کند؟ 

  41- آلیاژ را تعریف کنید. 

  42- آلیاژ را چگونه تهیه می کنند. 

  43- فولاد از چه موادی درست شده؟ 

  44- چدن از چه ماده ای درست شده؟ 

  45- تفاوت فولاد و آهن را بنویسید. 

  46- تفاوت چدن و آهن را بنویسید. 

  47- برنز از چه موادی درست شده؟ 

  48- مفرغ از چه موادی درست شده؟ 

  49-یک تفاوت و شباهت مفرغ و برنز را بنویسید. 

  50- یک تفاوت مس و برنز را بنویسید. 

  50- چند کاربرد برای مواد زیر بنویسد. 

  چدن برنز                

  فولاد مفرغ 

  51- منظور از مواد هوشمند چیست؟ 

  52- چند وسیله نام ببرید که از مواد هوشمند درست شده است؟ 

  53- علت استفاده از فولاد در بدنه خودرو چیست؟ 

  54- علت استفاده لاستیک در تایر چیست؟ 

  55- علت استفاده از پلاستیک در چراغ های خطر خودرو چیست؟ 

  56- علت استفاده از نوار لاستیکی در برف پاک کن چیست؟ 

  57- آیا از طلای خالص می توان انگشتر ساخت؟چرا 

  58- برای ساختن سیم انتقال برق فشار قوی از.......................و.......................استفاده می کنیم. 

  59- چند دلیل استفاده از آلمینیوم در ساخت سیم انتقال برق بنویسید. 

  60- چرا سیم های برق فشار قوی را فقط از آلمینیوم ویا فولاد نمی سازند؟


   سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم


   فصل 5  1-در معدن ها چه چیزی یافت می شود؟ 

  2- در معادن مواد معمولا به صورت...................یافت می شود.

  3- چند کاربرد معدن را بنویسید. 

  4- از ترکیب های مهم آهن که در معادن یافت می شود....................نام دارد. 

  5- برای دستیابی به فلز آهن چه باید کرد؟ 

  6- مراحل تبدیل اکسید آهن به آهن را بنویسید. 

  7- مراحل استخراج فلز آهن را بنویسید. 

  8- زغال کک چیست؟ 

  9-معادله نوشناری تولید آهن از اکسید آهن را بنویسید. 

  10- چرا نمی توان برای ساخت قاشق و چنگال از آهن خالص استفاده کرد؟ 

  11- برای ساخت قاشق و چنگال از...................استفاده می کنیم که مخلوط.............و..............است. 

  12- برای ساخت میلگرد و تیر آهن از آلیاژ.................و.....................استفاده می کنیم. 

  13- یک قاشق و چنگال مخلوطی از مواد زیر است علت کاربرد هر کدام را بنویسید. 

  آهن نقره کروم و نیکل               

  چوب یا پلاستیک چسب 

  14- استفاده همزمان از......................و.....................در ساختمان باعث استحکام ساختمان می شود. 

  15- چند کاربرد بتن را بنویسید 

  16- ماده اولیه تولید سیمان....................است 

  17- سیمان مخلوطی از................و.........است 

  18- یکی از کاربردهای مخلوط آب آهک را بنویسید. 

  19- معادله نوشتاری تولید آهک از سنگ آهک را بنویسید 

  20- از کجا می فهمیم آب آهک خاصیت اسیدی دارد یا نه؟ 

  21- افزوده کردن.......................به لعاب سبب تولید رنگ سبز به ظروف آشپزخانه می شود 

  22- بشقاب چینی از................................و....................و لیوان شیشه ای از.....................ساخته شده 

  23- خاک رس برای تهیه.......................و........................کاربرد دارد 

  24- مراحل تبدیل خاک رس به ظروف سفالی را بنویسید .

  25- در تولید ظروف سفالی رنگی از اکسید......................و.............و...................و.............استفاده میکنیم 

  26- مراحل تهیه شیشه را بنویسید .

  27- چگونه یک جام شیشه ای را به شکل های مختلف در می آورند 

  28- برای حفاظت از منابع طبیعی سه راه وجود دارد نام ببرید .

  29-بازیافت مواد چه کمکی به طبیعت می کند .

  30-بازیافت مواد چه تاثیری بر آلودگی هوا دارد .

  31-بازیافت زباله چه تاثیری در نگه داری منابع طبیعی برای نسل آینده دارد 

  32- بازیافت آلمینیوم –آهن-کاغذ را با هم مقایسه کنید.


   سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم


   فصل 6

  1-بخار آب موجود در اتمسفر به صورت........................به سطح زمین می رسد 

  2- چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟ 

  3- آب کره چیست؟ 

  4-آب کره شامل چه آبهایی می باشد؟ 

  5-با توجه به نمودار صفحه 97 درصد آبهای زمین.................و بقیه..............هستند 

  6-از بین آبهای شیرین بیشترین آن در..........................و بعد از آن در......................و کمتر از همه در..................قرار دارد 

  7- ابرها چگونه تشکیل می شود؟ 

  8- بارش چگونه به وجود می آید؟ 

  9- بارش به چه صورت هایی وجود دارد؟ 

  10- انواع ابرها را نام ببرید(تحقیق)؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

  11- تگرگ چگونه به وجود می آید؟ 

  12- برف چگونه به وجود می آید؟ 

  13- هواشناسی چیست؟ 

  14- ابرها چگونه بارور می شوند؟ 

  15- منظور از بارش مصنوعی چیست؟ 

  16- پس از بارش آب ها به چه صورت در می آیند؟ 

  17- منظور از آب جاری چیست؟ 

  18- حوضه آبریز چیست؟ 

  19- مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟ 

  20- هدف از احداث سد چیست؟ 

  21- تبدیلات انرژی آب پشت سد تا ایجاد برق را بنویسید؟ 

  22- مخروط افکنه چگونه تشکیل می شود؟ 

  23- اهمیت مخروط افکنه را بنویسید؟ 

  24- آبشار یا تنداب چیست؟ 

  25- علت تشکیل آبشار چیست؟ 

  26- سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟ 

  27- در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

  28- در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟ 

  29- آبدهی رود را تعریف کنید 

  30- فرمول آبدهی رود را بنویسید 

  31- اگر سرعت رود 3 متر بر ثانیه و سطح مقطع آن 20 متر مربع باشد آبدهی رود چقدر است؟ 

  32- اگر آبدهی رود 6 متر مکعب بر ثانیه و سطح مقطع آن 2 متر بر ثانیه باشد سرعت رود چقدر است 

  33- مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها را بنویسید 

  34- آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟ 

  35- دریاچه ر اتعریف کنید 

  36- دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟ 

  37- بزرگترین دریاچه جهان.........................نام دارد 

  38- انواع دریاچه ها را نام ببرید 

  39 – علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟ 

  40- علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟ 

  41- دریاچه خزر در چه استان هایی قرار دارد؟ 

  42- دریاچه....................در اردبیل قرار دارد که علت تشکیل آن.................................است. 

  43- غار علیصدر در استان................قرار دارد که علت تشکیل آن............................................است 

  44- علت های ایجاد دریاچه مصنوعی چیست؟ برای هر کدام مثالی بزنید 

  45- سیاره زمین از فضا به چه رنگی دیده می شود علت آن چیست؟ 

  46- شکل سواحل دریا به چه صورت هایی دیده می شود؟ 

  47- در چه صورت ساحل هموار و ماسه ای است؟ 

  48- در چه صورت سواحل صخره ای و پرتگاهی است؟ 

  49- حرکت آب دریا به چه صورت هایی است؟ 

  50- موج آب چیست؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

  51- موج دریا چه تاثیری بر ساحل دارد؟ 

  52- سونامی یا آبتاز چیست؟ 

  53- جریان دریایی چیست؟ 

  54- دو علت جریان دریایی را نام ببرید؟ برای هر کدام مثالی بزنید 

  55- جزر چیست؟ 

  56- مد چیست؟ 

  57- علت جزر و مد چیست؟ 

  58- کاربرد جزر و مد را بنویسید؟ 

  59- یخچال طبیعی چیست؟ 

  60- انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید. 

  61- ضخامت کدام یخچال بیشتر است؟

  فصل 7(سفر آب درون زمین)


  1-منظور از آب زیرزمینی چیست؟

  2- رایج ترین راه های دستیابی به منابع آب زیرزمینی را بنویسید

  3- یکی از عوامل موثر در ویژگی خاک را بنویسید .

  4- ماسه و رس را  با هم مقایسه کنید .

  5- منظور از قابلیت نفوذپذیری چیست .

  6- سه عامل موثر بر نفوذ آب به داخل زمین را بنویسید ؟نام ببرید

  7- زمین های که نفوذ پذیری زیاد دارند برای کشاورزی مناسب نیستند دلیل چیست

  8- سرعت حرکت آب زیرزمینی در سال چقدر است

  9- جهت حرکت آب زیرزمینی چگونه است

  10- سرعت حرکت آب زیرزمینی به چه عواملی بستگی دارد

  11- غار چگونه به وجود می آید

  12- آبرفت چیست

  13- به چه دلیل آبرفت ها برای تشکیل آب زیزمینی مناسب است

  14- آیا خاک رس برای ذخیره آب زیرزمینی مناسب است؟ چرا؟

  15- منظور از منطقه اشباع چیست

  16- سطح ایستابی چیست

  17- چه رابطه ای بین عمق چاه و سطح ایستابی وجود دارد .

  18- عمق چاه به چه عواملی بستگی دارد

  19-عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد

  20- برای تامین آب مصرفی از آبهای....................و......................استفاده می کنیم

  21- آبخوان چیست http://nedayeoloom.blogfa.com/

  22- انواع سفره آب زیرزمینی را نام ببرید

  23- منظور ازسفره آب زیرزمینی آزاد چیست و بیشتر در کجا قرار دارد

  24- آب موجود در آبخوان آزاد از چه طریق قابل بهره برداری است

  25- چشمه چگونه به وجود می آید؟

  26- چشمه آب گرم در کجا وجود دارد؟

  27- برداشت بی رویه از آب زیرزمینی چه مشکلاتی را به وجود می آورد

  28- آبخوان تحت فشار در کجا تشکیل می شود؟

  29- ویژگی آبهای زیرزمینی را بنویسید

  30- مهمترین املاح موجود در آب زیرزمینی ....................و......................هستند

  31- منظور از آب سخت چیست؟

  32- قنات چیست و بیشتر در چه مکانی از آن استفاده می شود

  33- چرخه آب چیست

  34- انرژی موجود در چرخه آب از ..................................... تامین می شود

  فصل8( کار و انرژی و تبدیل انرژی) 


  1-انرژی را تعریف کنید

  2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟

  3- در هر کدام از جملات زیر کار به چه معنایی دارد

  امروز خیلی کار دارم                      کار من دندان پزشکی است

  در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم                 

  4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید

  5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید

  6- در هرمورد اثر نیرو را بنویسید

  الف)ماشین در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار میدهیم

  ب)وقتی فنر را می کشیم

  ج)وقتی پدال ترمزماشین را فشار می دهیم

  د)وقتی فوتبالیست برای پنالتی  به توپ ضربه می زند

  ه)وقتی فرمان اتوموبیل را می چرخانیم

  7- وقتی جسمی را روی زمین می کشیم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد 


  پاسخ:اصطکاک، نیروی افقی


  8- وقتی جسمی را از زمین بلند می کنیم  بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد 


  پاسخ : جاذبه زمین، نیروی رو به بالا (تکیه گاه)


  9- در چه صورت نیرو کار انجام نمی دهد

  10- علی میخواهد جعبه سنگینی را  بلند کند ولی نمی تواند

  آیا انرژی و نیرو مصرف کرده است؟        آیا کار انجام داده است؟دلیل بیاورید

  11- فرمول کار را بنویسید . وب سایت ندای علوم تجربی

  12- جسمی را با نیروی50 نیوتون را 4 متر جابجا می کنیم مقدار کار را حساب کنید؟

  13- برای بالا بردن جسمی به جرم 10 کیلوگرم 2500 ژول انرژی مصرف می شود این جسم تا چه ارتفاعی بالا می رود وب سایت ندای علوم تجربی


  نیرو .جابجایی=کار    100نیوتن  =10*10=وزن(نیرو)


  100*جابجایی  =  2500


     2500:100 = جابجایی   در نتیجه 25متر  14- سامان 2 کیلو ژول انرژی مصرف می کند تا جسمی را 400 سانتی متر جابجا کند جرم جسم چقدر است؟


  پاسخ:


  کار=نیرو * جابجایی     2000=  4 * نیرو        درنتیجه         نیرو ( وزن ) =  4  : 2000 


  وزن = 500 نیوتن    و  جرم برابر با 50 کیلو گرم


  15- اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک ماشین نصف شود و مقدار جابجایی ماشین 4 برابر شود مقدار کار انجام شده چقدر است؟

    وب سایت ندای علوم تجربی

  16- دانش آموزی کتابی به وزن 4 نیوتن را با نیروی 2 نیوتنی روی میز به انداره 2 متر می کشد کار نیروی دانش آموز و نیروی جاذبه زمین چقدر است؟

  17- شکل های مختلف انرژی را بنویسید  و برای هر کدام مثال بزنید

  18- در هر کدام از وسایل یا پدیده های زیر چه تبدیل انرژی روی می دهد

  استارت خودرو                         ماشین لباسشویی                     میکروفون

  کرم شب تاب                          سوختن چوب                          بلندگو

  موتور ماشین                          باتری معمولی                          بخاری برقی

  ژنراتور(دینام)                         بخاری نفتی                            غذاسازی گیاهان

  19- انرژی جنبشی چیست؟

  20- انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد

    وب سایت ندای علوم تجربی

  21- اگر دو اتوموبیل مشابه باشد و سرعت یک ماشین بیشتر باشد انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید

  22- یک ماشین سواری و یک کامیون را در نظر بگیرید اگر با سرعت برابر و در یک مسیر ثابت حرکت کنند انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید

  23- فرمول انرژی جنبشی را بنویسید

  24- جسمی به جرم 20 کیلوگرم با سرعت 4 متر بر ثانیه حرکت می کند انرژی جنبشی این متحرک را حساب کنید

    وب سایت ندای علوم تجربی

  25- انرژی پتانسیل را تعریف کنید

  26- شکل های مختلف انرژی پتانسیل را نام ببرید

  27- منظور از انرژی پتانسیل گرانشی چیست

  28- وقتی از کوه بالا میرویم انرژی..............به..............تبدیل می شود

  29- وقتی از کوه پایین می آییم انرژی........................به........................تبدیل می شود

  30 رضا در قله کوه است و به طرف پایین می آید در کدام قسمت کوه انرژی جنبشی صفر است و در کدام قسمت انرژی پتانسیل و جنبشی برابر است؟

  31- انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟

  32- فرمول انرژی پتانسیل گرانشی را بنویسید

  33- جسمی به وزن 50 نیوتون در ارتفاع 6 متری قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید

  34- توپی به جرم 2 کیلوگرم را در ارتفاع 600 سانتی متری از سطح زمین قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید

  35- شخصی به جرم 60 کیلوگرم از 30 پله بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 15 سانتیمتر باشد انرژی پتانسیل گرانشی را به دست آورید؟

    وب سایت ندای علوم تجربی

  36- شخصی 20 کیلوژول انرژی مصرف می کند تا از ارتفاع 40 متری بالا می رود جرم این شخص چقدر است؟

  37- منظور از انرژی پتانسیل شیمیایی چیست؟

  38- منظور از پتانسیل کشسانی چیست

  39- وقتی فنر را می کشیم یا رها میکنیم انرژی.................به..................تبدیل می شود

  40- وقتی فنر کشیده شده یا فشرده شده را رها کنیم انرژی..................به.................تبدیل می شود

  41- وقتی کمان تیر را می کشیم انرژی...................به......................تبدیل می شود

  42- وقتی کمان فشرده شده را رها می کنیم انرژی......................به.....................تبدیل می شود

  43- یک ورزشکار پرش با نیزه را انجام میدهد در هر حالت چه تبدیل انرژی روی می دهد

  1-هنگامی که دونده می دود

  2- هنگامی که با نیزه خود را پرتاب می کند

  3- وقتی ورزشکار از طرف دیگر مانع پایین می آید

  4- وقتی ورزشکار به سطح تشک برخورد کند و توقف کند

  44- تاندون یا زردپی چیست و بزرگترین آن چه نام دارد

  45- وظیفه تاندون آشیل چیست؟ وب سایت ندای علوم تجربی

  46-وقتی توپی را پرتاب می کنیم چه تبدیل انرژی به وجود می آید

  47- وقتی کار انجام میشود چه تغییری در انرژی ایجاد می کند

  48- قانون پایستگی انرژی را تعریف کنید

  49- بدن انسان در چه زمانی به انرژی نیاز دارد

  50- بدن انسان از طریق......................انرژی خود را به دست می آورد

  51- انرژی شیمیایی را تعریف کنید

  52- یکای انرژی شیمیایی چیست؟

  53- منظور از کیلوژول بر گرم چیست

  54- منظور از انرژی موجود در روغن نباتی 2/32کیلوژول بر گرم است چیست؟

  55- چه رابطه ای بین ژول و کیلو کالری وجود دارد؟

  56- 10 کیلو کالری چند ژول است؟ وب سایت ندای علوم تجربی

  57- منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟

  58- آهنگ مصرف انرژی در بدن 16 کیلوژول است این جمله یعنی چه؟


  فصل9(منابع انرژی) 


  1-منبع اصلی انرژی های ما ر ابنویسید . وب سایت ندای علوم تجربی

  2- انرژی خورشیدی در چه قسمتی از آن تولید می شود

  3- انرژی خورشیدی از تبدیل انرژی....................به.................تولید می شود

  4- دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است

  5- انواع سوخت ها را بنویسید

    وب سایت ندای علوم تجربی

  6- بیشترین انرژی ما را...................با...............درصد و بعد از آن..............با...............درصد و..................با..............درصد و بقیه را .........................و...................تشکیل میدهد

  7- سه نوع سوخت فسیلی را نام ببرید

    کاربرد علوم تجربی د زندگی

  8- سوخت فسیلی...............درصد و سوخت هسته ای...........درصد انرژی ما را فراهم می کند

  9- استفاده زیاد از سوخت فسیلی چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟

  10- منظور از انرژی تجدید ناپذیر چیست؟ وب سایت ندای علوم تجربی

  11- چند انرژی تجدید ناپذیر را نام ببرید

  12- سوخت فسیلی چگونه تشکیل می شود

  13- نفت خام  و گاز چگونه تشکیل می شود

  14- زغال سنگ  چگونه تشکیل می شود

  15-سوخت فسیلی چه اثری دمای کره زمین دارد علت آن چیست؟

    وب سایت ندای علوم تجربی

  16-سوخت هسته ای چگونه گرما تولید می کند

  17- منظور از انرژی تجدید پذیر چیست؟

  18- چند انرژی تجدید پذیر را نام ببرید

  19- انرژی خورشید چگونه به زمین می رسد؟

  20- وظیفه صفحه خورشیدی چیست؟

  21- نیروگاه خورشیدی چگونه کار می کند

  22-صفحه خورشیدی در چه وسایلی وجود دارد؟

  23- وظیفه آبگرمکن خورشیدی چیست؟ وب سایت ندای علوم تجربی

  24- انرژی مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی چگونه تامین می شود

  25- باد چیست فیلم های آموزشی و سرگرمی

  26- چند کاربرد آسیاب بادی را بنویسید

  27- وظیفه توربین بادی چیست

  28-مراحل تولید انرژی الکتریکی به وسیله توربین بادی را بنویسید

  29-وقتی باد بر سطح آب می وزد چه تبدیل انرژی روی می دهد

  30- موج دریا چگونه به وجود می آید

  31- درچه صورت موج دریا یزرگتر است

  32- برای مهار انرژی ذخیره شده در موج دریا از چه وسیله ای استفاده می کنیم

  33- انرژی برق آبی یا هیدرولیک چیست؟

  34- انرژی پتانسیل گرانش آب توسط..................و.......................تبدیل به انرژی الکتریکی می

  شود

    وب سایت ندای علوم تجربی

  35- پاک ترین روش تولید برق کدام است

  36- چگونگی تبدیل انرژی آب پشت سد به انرژی الکتریکی را بنویسید

  37-منظور از انرژی زمین گرمایی چیست؟ دانستنیهای علمی

  38- چند دلیل بیاورید که انرژی گرمایی زمین را ثابت کند

  39- چند کاربرد انرژی زمین گرمایی را بنویسید

  40- در کدام مناطق ایران  از انرژی  زمین گرمایی استفاده می کنند

  41- چگونه از انرژی زمین گرمایی استفاده می شود

  42- انرژی خورشید از طریق......................در گیاهان ذخیره می شود

  43- پسماند چیست وب سایت ندای علوم تجربی

  44-منظور از شرایط هوازی و بی هوازی چیست

  45- زیست گاز چیست؟

  46-چند کاربرد زیست گاز را بنویسید

  47- کامپوست چیست وب سایت ندای علوم تجربی

  48-مراحل تبدیل سوخت زیستی به گاز را بنویسید

  49- دو مزیت کاربرد گاز طبیعی به جای دیگر منابع تجدید پذیر چیست؟

  50- دو عیب گاز طبیعی را بنویسید.

  منبع مطلب : soalat-soheil20.blog.ir

  مدیر محترم سایت soalat-soheil20.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات هفتم

  1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

  الف ) علوم تجربی :

  ب ) جرم :

  2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید.                                                                              

  الف ) یکای اصلی کمیت طول .................................... نام دارد .

  ب ) میزان شدت جاذبه زمین تقریباً ..................................... نیوتون بر کیلوگرم است .

  پ  ) دقت اندازه گیری به دقت شخص و دقت .......................................... وابسته است .

  3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

  الف ) جمع آوری اطلاعات نخستین مرحله از مراحل روش علمی است .

  ب ) وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند .

  منبع:http://www.olumtaheri.blogfa.com

  برای مشاهده ی ادامه ی سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنید:

  4. یک فناوری را نام ببرید و یک فایده و یک ضرر آن را ذکر کنید .  

                                    

  5 . با توجه به شکل و اعداد داده شده حجم شکل مقابل را محاسبه کنید.                                                                                    

  7. چگالی سرب 11 گرم بر سانتی متر مکعب است . 3/3 کیلوگرم از این فلز چه حجمی دارد

  8 . سوالات تستی                                                                                                                      A  ) مهم ترین نکته در علم چیست ؟

  الف ) سوال کردن       ب ) یافتن پاسخ        ج ) استفاده از روش علمی      د ) گزینه های الف و ب

  B ) حجم یک مشت شن را چگونه اندازه می گیرند ؟

  الف با بشر              ب ) با ترازو           ج ) با استوانه مدرج               د ) با خط کش

  C) چگالی آلومینیوم 2/7 ، چوب کاج 0/44 ،  یخ 0/9 و نوعی پلاستیک 2 گرم بر سانتی متر مکعب است . در کدام یک از گزینه ماده اول در آب شناور باقی می ماند و ماده دوم در آب فرو می رود ؟

  الف ) آلومینیوم ـ پلاستیک     ب ) چوب کاج ـ پلاستیک   

  ج ) آلومینیوم ـ چوب کاج            د ) یخ ـ چوب کاج

  D ) واحد اصلی کمیت زمان چه نام دارد ؟

  الف ) ثانیه                ب ) دقیقه                ج ) ساعت                    د ) سال

  سوالات قسمت شیمی        فصل 3 و 4 کتاب درسی

  1.  اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

  الف ) مولکول :

  ب ) استحکام :

  ج ) آلیاژ :

  2. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.                               

  الف ) در هسته اتم ها پروتون ها و  ...................................... قرار دارند .

  ب ) مولکول اکسیژن از پیوند بین  ...................................... اتم اکسیژن تشکیل شده است .

  ج ) منظور از ویژگی ...................................... مقاومت یک ماده در برابر شکستن و ترک خوردن است .

  د ) فلز ...................................... به عنوان یک فلز سبک شهرت دارد .

  3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید .                                  

  الف ) دلیل استفاده گسترده از آهن در صنایع، فراوانی و ارزان بودن آن است .

  ب ) میزان انبساط آلومینیوم از مس بیشتر است .

  4. با توجه به ساختار اتمی مواد زیر ، نوع هر یک از آن ها را مشخص کنید . ( عنصر فلزی ـ عنصر نافلزی ـ ترکیب ) 

                               

   

  5. عبارات ستون A را به گزینه مناسب  در ستون B وصل کنید . ( در ستون B یک لغت  اضافه است . )

                                                                                                                                      

  6 . تصویر زیر چه تغییر حالتی را نشان می دهد؟

                                    

      مثالی از این تغییر حالت بنویسید . 

                                                                                            

                                       

  7. با توجه به شکل زیر بگویید چرا  مواد جامد چکش خوار هستند؟                                                                                   

   

  9. برای ساخت هر یک از وسایل زیر از چه ماده ای استفاده می شود ؟ دو دلیل برای استفاده از آن ماده را ذکر کنید

      الف ) ظروف آشپزخانه         ماده سازنده  :  ..............................    

  دلایل : 1ـ ...........................................................

           2ـ ...........................................................

        ب ) توپ فوتبال             ماده سازنده :  ...................................    

   دلایل : 1ـ ...........................................................

           2ـ ...........................................................

  10. جدول زیر را تکمیل کنید.

   

   (سوال مربوط به آلیاژ برنج حذف شده است)

  11. سوالات تستی 

  A) کدامیک از مواد زیر از نظر ساختار اتمی با بقیه متفاوت است ؟

  الف ) شکر              ب ) نشاسته             ج ) مس               د ) کربنات کلسیم

  B) به تبدیل حالت ماده از جامد به گاز چه گفته می شود ؟

  الف ) میعان            ب ) چگالش             ج ) تبخیر               د ) تصعید     

  C) کدام گزینه تعداد ذرات سازنده اتم اکسیژن را به درستی بیان می کند ؟

  الف)6 پروتون،6 الکترون و6 نوترون    ب) 8 پروتون، 8 الکترون و 8نوترون             

  ج) 22 پروتون،22 الکترون و26 نوترون    د)1 پروتون، 1 الکترون و0 نوترون           

  D) مقاومت کدامیک از مواد زیر در برابر زنگ زدن بیشتر است ؟

  الف ) آلومینیوم           ب) آهن                     ج ) مس                د ) طلا

  E ) برای ساخت کلید پریز و سیم برق به ترتیب باید از چه موادی استفاده شود ؟

  الف ) پلاستیک ـ پلاستیک                  ب) پلاستیک ـ فلز               

   ج ) فلز ـ پلاستیک                              د)  فلز ـ فلز


  سوالات قسمت زمین شناسی       فصل 5 ، 6 و 7 کتاب درسی

  1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید

  الف ) بازیافت :

  ب ) آبتاز:

  ج ) آب سخت:

  2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید .                 

  الف ) ........................................  مخلوطی از سیمان ، ماسه و آب است .

  ب ) هر چه شیب زمین بیشتر باشد ، میزان آب های جاری آن منطقه ....................................... خواهد شد

  ج  ) عامل اصلی به وجود آورنده موج ها ..................................... است .                            د ) ........................................ بعد از یخچال ها ، بزرگترین ذخیره گاه آب شیرین است .

  3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

  الف ) به بالا آمدن آب دریا و حرکتشان به سمت ساحل جزر گفته می شود .

  ب ) قنات ها معمولاً در جاهایی حفر می شوند که میزان باران سالیانه کم باشد .

  4. واکنش های لازم برای تهیه آهن از سنگ معدن را بنویسید.                                                                                                           

  5. الف ) ماده اولیه ظروف سفالی  چیست؟                                                                                                               

     ب ) مراحل تهیه این ظروف را بنویسید .

  6 . رودها در چه صورتی در مسیر مستقیم و در چه صورت در مسیر های مارپیچ جاری می شوند؟                                                       

  7. جدول زیر را تکمیل کنید.                                                                                                                      

   

  8 . برای هر یک از موارد زیر یک مثال بنویسید                                                                                                               

  الف ) در یاچه ی مصنوعی برای ایجاد گردشگری : ............................. 

   ب) دریاچه ای مصنوعی که برای تولید برق از آن استفاده می شود : ..................................


  9. احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است ؟ یک دلیل برای پاسخ خود بیاورید                                                                 

   

  11. در تصویر مقابل سطح ایستابی و منطقه اشباع را مشخص کنید                                                                                     

   

  12. سفره های آب زیرزمینی تحت فشار چگونه و در چه مناطقی تشکیل می شوند ؟                                                                      

  13 . سوالات  تستی:

  A  ) بعد از خارج کردن سنگ معدن چه مرحله ای باید انجام شود ؟

  الف ) ذوب کردن     ب ) مخلوط کردن با کُک    ج ) جداسازی سنگ معدن خالص      د ) خرد کردن سنگ ها

  B ) اگر هنگام متراکم شدن ابرها دمای هوا خیلی سرد باشد ( زیر صفر درجه سانتیگراد ) بارش به چه صورتی خواهد بود ؟

  الف ) برف                    ب ) باران                 ج ) مه                     د ) تگرگ

  C) چند درصد از آب های روی کره زمین برای آشامیدن مناسب نیستند ؟

  الف ) 75%                  ب ) 3%                       ج ) 97%                    د ) 50%

  D ) در مناطقی که آب های زیرزمینی به طور طبیعی به سطح زمین برسند و جاری شوند چه پدیده ای رخ داده است ؟

  الف ) چاه                    ب ) کاریز                 ج ) چشمه                        د ) رود

  سوالات قسمت فیزیک         فصل 8 ، 9 و 10 کتاب درسی

  1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید

  الف ) انرژی پتانسیل :

  ب ) انرژی تجدید پذیر :

  پ ) تعادل گرمایی :

  2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید                                                         الف ) مهم ترین ویژگی .............................. ، قابلیت تبدیل آسان ان از یک شکل به شکل دیگر است .

  ب ) انرژی ذخیره شده در انواع مواد غذایی و سوخت ها از نوع پتانسیل ....................................... می باشد .

  پ  ) منبع اصلی اکثر انرژی هایی که از آن ها استفاده می کنیم ، .................................. است

  ت ) به پسماند محصولات کشاورزی ...................................... می گویند .

  ث ) در ................................. ، به علت ایجاد جریان همرفتی نسیم از سمت ساحل به سمت دریا می وزد .

  3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                           

  الف ) انرژی جنبشی موتور سیکلتی با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت با انرژی جنبشی اتومبیلی با همین سرعت برابر است.

  ب ) برای انتقال گرما به روش تابش ،نیازی به وجود هوا و ماده نیست .

  4. در شکل مقابل کودکی در حال پرتاب کردن یک توپ به سمت بالا است                                        

                                       

  الف ) در کدام نقطه توپ بیشترین انرژی پتانسیل گرانشی را دارد؟ چرا؟

  ب ) در کدام نقطه انرژی پتانسل گرانشی توپ صفر است ؟

  پ ) در کدام نقطه توپ بیشترین انرژی جنبشی را دارد ؟

  5 . شخصی در حال هُل دادن خودرو است . در صورتی که او با 15 متر جابه جایی خودرو 3000 ژول کار انجام  دهد ، وزن خودرو را محاسبه کنید . ( با ذکر فرمول و یکا

  7. در هر یک از وسایل زیر چه تبدیل انرژی ای صورت گرفته است؟                                                                                       

  الف ) کرم شب تاب                                               ب) بلندگو

  8 . شکل مقابل را تفسیر کنید                                                                                                                                

  9. چگونه می توان از انرژی زمین گرمایی بهره برداری نمود  ؟ ( به طور خلاصه توضیح دهید)                                                        

  10. باد چگونه ایجاد می شود؟                                                                                                                                    

  11.یک مزیت و یک عیب استفاده از گاز طبیعی را به عنوان منبع انرژی بنویسید .                                                                       

                                                                                              

  12. با طراحی آزمایشی رسانایی گرمایی جامدات فلزی را با جامدات غیر فلزی مقایسه کنید .                                                         

  13. گرما از طریق همرفت چکونه منتقل می شود؟                                                                                                              

  14. رنگ اجسام چه تاثیری بر میزان تابش گرما توسط آن جسم دارد ؟                                                                                    

  15. دو مورد از کارهایی که با آن ها می توان اتلاف انرژی را کاهش دارد بنویسید .                                                                    

  16. در دماسنج های آزمایشگاهی معمولاً از چه مایعاتی استفاده می شود  ؟

  17. سوالات تستی 

    یک گرم  از کدام ماده انرژی بیشتری دارد ؟

  الف ) مرغ                  ب ) سیب                   ج ) شکر                     د ) روغن

  B ) در کدام حالت کار روی جسم انجام نشده است ؟

  الف) ساسان کیفش را به سمت زمین رها می کند     ب ) علی جعبه ای را با استفاده از نردبان بالا می برد                         

  ج ) رضا کیسه ای را از روی زمین بلند می کند      د ) وزنه برداری وزنه را بالای سرش نگه داشته است

  C) کدامیک از منابع انرژی زیر با بقیه متفاوت است ؟

  الف ) سوخت هسته ای          ب ) انرژی خورشیدی          ج ) نفت       د ) ذغال سنگ

  D ) در پدیده های زیر به ترتیب گرما با چه روشی منتقل شده است  ؟

    چسبیدن به بخاری ـ گرم شدن در اثر ایستادن مقابل خورشید ـ ایجاد نسیم در روز

  الف ) تابشی ـ همرفت ـ همرفت    ب) رسانایی ـ تابشی ـ همرفت   

   ج ) تابشی ـ همرفت ـ همرفت      د ) همرفت ـ تابشی ـ همرفت

   سوالات قسمت زیست شناسی    

  فصل 11 ، 12 ، 13 ، 14  و 15 کتاب درسی 

  1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید .                                                                                                                                

  الف ) سلول :

  ب ) آمینواسیدهای ضروری :

  پ ) جذب :

  ت ) نبض :

  ث ) نفرون

  2. جاهای خالی را با اصطلاحات داخل کادر پرکنید .   

    بطن راست ـ گار اکسیژن ـ روده بزرگ ـ A ـ سیتوپلاسم ـ غشا ـ   گاز کربن دی اکسید ـ دهلیز راست ـ D ـ روده  باریک

  الف ................................... در سلول ، ضمن محافظت از سلول ، ورود و خروج مواد را نیز کنترل می کند .

  ب ) ویتامین ...................................... ، در سلامت چشم و بینایی به ویژه در نور کم موثر است .

  پ  ) بیشترین مقدار جذب غذاها در دستگاه گوارش در ......................................... صورت می گیرد .

  ت ) بزرگ سیاه رگ زیرین و زبرین خون حاوی مواد زاید و Co2 را از اندام های مختلف بدن وارد ......................................... می کنند .

  ث ) ................................ محصول همیشگی عمل تنفس است .

  3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

  الف ) قند مرکب سلولز ، قندی بدون انرژی و غیر مفید برای بدن است .

  ب ) در زمان رسیدن غذا به حلق ، راه بینی به وسیله ی زبان کوچک و راه نای به وسیله ی اپیگلوت بسته می شود .

  پ ) نگه داشتن ادرار در مثانه باعث سنگ کلیه می شود .

  ت) افزایش نمک ( سدیم) در غذا باعث افزایش فشار خون می شود.

  4. با توجه به توضیحات ارائه شده در ستون A ، هر کدام از این توضیحات را به اندامک مورد نظر در ستون B وصل کنید . ( در ستون B   یک کلمه اضافی است )           

                           ستون A                                       ستون B                                       

              محل ذخیره آب ، مواد غذایی و دفعی در سلول                  شبکه آندو پلاسمی

                             ایجاد ارتباط و حمل مواد در سلول                   واکوئل

        بسته بندی و ترشح مواد در سلول       میتوکندری                               

   محل ساخته شدن پروتئین در سلول                                                                                     جسم گلژی

                                                                                         ریبوزوم

  5. کدامیک از تصاویر زیر یک جاندار تک سلولی  را نشان می دهد ؟ چرا؟                                                                                  

   

  6 . چرا پزشکان توصیه می کنند که از چربی های جامد کمتر استفاده شود؟                                                                               

  7. جدول مقابل را تکمیل کنید :

                                                       

                                                                                        

  8. در تصویر مقابل محل مری و معده را مشخص کنید و مختصراً در مورد وظیفه شان در دستگاه گوارشی توضیح دهید.

   

  وظیفه مری :

  وظیفه معده :

  9. آنزیم ها چه نقشی در گوارش غذا ها دارند؟                                                                                                               

  10. چرا به افرادی که چربی خون بالایی دارند ، توصیه می شود که مصرف قند و شیرینی را کم کنند؟                                              

  12. با توجه به توضیحات داده شده ، نام قسمت مورد نظر در قلب را بنویسید .                                                                           

  الف ) دریچه ی بین دهلیز چپ و بطن چپ : ...................................          

  ب ) رگ ورودی به قلب از شش ها : ........................................

  پ ) رگ خروجی از قلب به سمت اندام های بدن : ..................................   

  ت ) حفره ورودی سمت چپ قلب : ....................................

  12. چرا دیواره بطن چپ ضخامت بیشتری از دیواره بطن راست دارد ؟           

  13. شکل مقابل را تفسیر کنید . ( در مورد آن توضیح دهید.

  14. چه انتقالاتی در کیسه های هوایی صورت می گیرد ؟

  15. وظیفه کلیه در دستگاه دفع ادرار چیست ؟

  16.   سوالات تستی                                                                                                                                                 

  A  ) کدامیک از موارد زیر از تفاوت های بین سلول گیاهی و جانوری نیست ؟

  الف ) دیواره سلولی           ب ) کلروپلاست                      ج ) شکل             د ) جسم گلژی مرکزی

  B ) برای رشد استخوان ها کدام دو ماده معدنی باید مصرف شود ؟

  الف) کلسیم و فسفر                  ب ) گوگرد و فلوئور           ج ) روی و ید          د ) آهن و منیزیم

  C) صفرا در کجا ساخته و در کجا ذخیره می گردد ؟ ( به ترتیب )

  الف کبد ـ کبد                        ب ) کبد ـ صفرا             ج ) صفرا ـ کبد             د ) صفرا ـ صفرا

  D ) کدام دسته از سلولهای خونی به ترتیب " انتقال گازهای تنفسی ـ انعقاد خون ـ دفاع از بدن " را بر عهده دارند  ؟

  الف ) گلبول قرمز ـ پلاکت ـ گلبول سفید                    ب) گلبول قرمز ـ گلبول سفید ـ پلاکت   

  ج ) گلبول سفید ـ پلاسما ـ گلبول قرمز                         د ) گلبول قرمز ـ پلاسما ـ گلبول سفید

  E) کدام یک از قسمت های زیر مربوط به دستگاه تنفسی نمی باشد ؟

  الف ) بینی                 ب ) نای                                ج ) مری                          د ) شش

  منبع مطلب : saeedkharidar.blogfa.com

  مدیر محترم سایت saeedkharidar.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زینب 8 روز قبل
  0

  به انعطاف پذیری بستگی دارد

  مژگان 11 روز قبل
  0

  کابرد های یک جسم به چه عواملی بستگی دارد ؟

  anzharos 11 ماه قبل
  1

  🤷🏻‍♂️

  دنیز 11 ماه قبل
  1

  نمیدونم دقیقا عشقم

  دنیز اقچلی 11 ماه قبل
  1

  به انعطاف پذیری مواد بستگی دارد

  دنیز اقچلی 11 ماه قبل
  1

  خوب بود اما تا اون حد نبود که من میخوام 😘😁

  خیلی خوب نبود 11 ماه قبل
  1

  از طرف دنیز

  Sh 1 سال قبل
  1

  کاربرد ماده به چه چیزی بستگی دارد

  0
  دنیز اقچلی 11 ماه قبل

  به انعطاف پذیری ان

  هادی‌گوزلی 1 سال قبل
  0

  کاربرد‌‌یک‌ماده‌به‌چه‌چیز‌بستگی‌دارد

  1
  سلین 7 ماه قبل

  ویژگی

  هادی‌گوزلی 1 سال قبل
  2

  کاربرد‌‌یک‌‌ماده‌به‌چه‌چیز‌بستکی‌دارد

  مهدی 1 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید