توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کارگاه متن پژوهی درس پنجم فارسی یازدهم

  1 بازدید

  کارگاه متن پژوهی درس پنجم فارسی یازدهم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم آغازگری تنها صفحه 43 و 44 فارسی یازدهم

  جواب جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۴۳ و ۴۴ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم قلمرو فکری زبانی ادبی جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم آغازگری تنها از سایت نکس لود دریافت کنید.

  قلمرو زبانی : 1) هم آوای کلمه «سفیر» را بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید.
  2) چهار «ترکیب وصفی» که اهمّیت املایی داشته باشند، از متن درس انتخاب کنید.
  3) همان طور که می دانید، هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با کی یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.
  به انواع وابسته های پیشین توجّه کنید:
  صفت پرسشی ← کدام روز
  صفت تعجّبی ← عجب روزی
  صفت اشاره ← آن روز
  صفت مبهم ← هر روز
  صفت شمارشی اصلی ← یک روز
  صفت شمارشی ترتیبی (با پسوند -ُ مین) ← دومین روز
  صفت عالی ← بهترین روز
  اینک با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا می شویم :
  شاخص : شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، در کنار اسم قرار می گیرند.
  مانند: «امام، علّمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشکر، مهندس و …»
  توجّه: شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هستۀ گروه اسمی، مضاف الیه و یا … قرار بگیرند؛ در این صورت، شاخص محسوب نمی شوند.
  مثال : استاد معین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است. شاخص
  ایشان، استاد زبان و ادبیات فارسی بودند. هستۀ گروه اسمی
  کتاب استاد، دربردارندۀ مطالب مفیدی است. مضافٌ الیه
  اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان «شاخص» و بار دیگر به عنوان «هسته» گروه اسمی در جمله به کار ببرید.
  سرهنگ: سیّد:

  جواب قلمرو زبانی : 1) سفیر: هر دانش آموز سفیر جامعه فرهنگی ایران است.
  2) دارالسّلطنه تبریز -خواست او-بزرگان طوایف-حامل زنبورک – لازمه حضور – از دست رفتن محض – صفیر گلوله
  3) سرهنگ: شاخص: سرهنگ رحیمی از سربازان سان دید.
  هسته: من به سرهنگ اردوگاه گزارشی دادم.
  سید: شاخص: بچه ها به سید رضا سلام کردند.
  هسته: آن سید بزرگوار سخرانی می کرد.

  قلمرو ادبی : 1) متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید.
  2) برای هر یک از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هفتم درس (سپیده فردای گنجه …) انتخاب کنید و بنویسید.
  تشبیه:
  کنایه:
  تشخیص:
  3) در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟
  در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

  جواب قلمرو ادبی : 1) ادب پایداری (مبارزه با بیگانگان) : در واقع درس در مورد مبارزه با ظلم و سر دادن فریاد عدالت خواهی است و خواننده را دعوت به ایستادگی و مبارزه با ظلم می کند.
  2) تشبیه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند.
  کنایه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند
  شوری در جان ها می نهاد.
  تشخیص : سپیده فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله های توپ روس باز شد.
  شهری داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد.
  3) واج آرایی : درصامت های ((ر/ز/د))
  تکرار : رزم/بزم/درباز
  تناسب : پدر وپسر
  جناس : بزم و رزم
  تضاد : بزم و رزم
  سجع : بزم و رزم / پدر و پسر

  قلمرو فکری : 1) چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می کرد؟
  2) درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص شده چیست؟
  «مردمی که به خانه های تاریکی و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند.»
  3) با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید.
  چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی

  جواب قلمرو فکری : 1) مشاهده صحنه های ناب وتوفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را به وجد می آورد ودلش را برای تحقق آرمان های ملی اش استوار وامید وار میکرد.
  2) خانه های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری.
  پنجره های باز ونور گیر: اندیشه ها و افکار نو و ترقی جویانه.
  3) با توجه به بیت می توان گفت ((عباس میرزا)) شخصیتی برجسته و شجاع و وطن پرست و کم نظیر بوده است.

  جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس پنجم

  پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس پنجم

  جواب کامل و پاسخ کارگاه متن پژوهیکتاب فارسی یازدهم درس پنجم رشته های ریاضی و تجربی و انسانی را بخوانید.

  1-کلیدها. ساکن. ثروتمند

  2- قصه های اصیل – ذوق لطیف –انعطاف جاودگرانه – لطایف غزل

  3-بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا . در اینجا ((واو عطف )) آمده است .

  4-

  1-این تنها  خصوصیات سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد .

  2-الف : آرامش طوفانی

  ب: حقیقی ترین مجاز

  1-پررنگ و نگار بودن و پران و نرم (خیال انگیز و لطیف)

  2-ظرفیت و گنجایش ذهنم بیشتر می شد . با ذوق و شوق و جست وخیز حرکت می کردم .

  3-توکل به خدا و ایمان قلبی به او باعث آن می شود که راحتی و سختی که به انسان در مراحل مختلف زندگی می رسد  همه از جانب خداوند دانسته شود.پس این امر باعث می شد  اگر به خوشی رسید ، خدا را فراموش نکند و اگردچار سختی شد ، ناامید و سرخورده نشود. چرا که همه چیز را در دست قدرت حق می داند .

  4- در این بیت گفته می شود که من ناگزیر از استفاده از شرایط بودم  هر چند که آن را بدون خطا انجام نداده باشم . در این درس هم نویسنده می گوید کلام سعدی که من از آن بهره بردم ، آنقدر شیرین و خوش بود  که نمی شد به آن نپردازم وبه طبع از آن نیاموزم هرچند که در کلام من خامی و خطا وجود داشته باشد . و این را برجسارت من حمل نکنید و ایراد نگیرید .زیرا از جاذبه کلام سعدی بود که من در آن وارد شدم.

  پاسخ کارگاه درس پنجم

  در این مطلب جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی یازدهم + در این مطلب جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی یازدهم + در این مطلب جواب کارگاه متن پژوهی درس سوم فارسی یازدهم + در این مطلب جواب کارگاه متن پژوهی درس چهارم فارسی یازدهم :

  در این مطلب بخوانید: پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم

  منبع مطلب : ensanibook.ir

  مدیر محترم سایت ensanibook.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 27 روز قبل
  0

  دوستان کسی جواب پیدا نکرد

  ناشناس 27 روز قبل
  0

  سلام

  ناشناس 27 روز قبل
  0

  واژه مهندس را یکبار به عنوان شاخص وبار دیگر به عنوان هسته گروه اسمی به کار ببرید

  -1
  ناشناس 27 روز قبل

  میشه واضح بگید

  ناشناس 27 روز قبل
  -1

  واژه مهندس را یکبار به عنوان شاخص وبار دیگر به عنوان هسته گروه اسمی به کار ببرید

  نفس 9 ماه قبل
  0

  سلام

  نفس 9 ماه قبل
  0

  والا چی بگیم

  فاطمه 1 سال قبل
  -1

  بدک نبود خیلی اطلاعات نداره

  -1
  نفس 9 ماه قبل

  یعنی هنوز کسی پیدا نکرده جوابشو

  0
  نفس 9 ماه قبل

  والا منم هنوز پیگیر جوابشم

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید