توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کدام مورد از عوامل طبیعی جذب جمعیت نمی باشد

  1 بازدید

  کدام مورد از عوامل طبیعی جذب جمعیت نمی باشد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  درس چهاردهم : پراکندگی و رشد جمعیت

  درس چهاردهم : پراکندگی و رشد جمعیت

  تعریف تراکم جمعیت : رابطه و نسبت بین انسان و زمین را بیان می کند و تعداد افراد ساکن در یک واحد را به

  طور متوسط نشان می دهد. 

  تراکم جمعیت : رابطه بین جمعیت و مساحت را بیان می کند یعنی  تراکم جمعیت = تعداد جمعیت تقسیم بر مساحت

                                                                   عوامل موثر در پراکندگی جمعیت : عوامل دافعه ، عوامل جاذبه .

  تعریف عوامل دافعه : عواملی که سبب دور شدن انسان ها از یک مکان می شوند . مانند : جنگ ، بیکاری .

  تعریف عوامل جاذبه : عواملی که سبب تشویق جمعیت به یک مکان می شوند . مانند : درآمد بیشتر ، آب و هوای بهتر .

  دسته بندی عوامل دافعه : عوامل طبیعی ، عوامل انسانی .

  دسته بندی علل طبیعی دفع جمعیت  : آب و هوای نا مناسب ، وضع نامناسب ناهمواری ها  ، پوشش گیاهی نامناسب ، وضعیت نا مناسب خاک ها ، عدم وجود منابع طبیعی .

  آب و هواهائی که سبب دفع جمعیت می شوند : آب و هواهای بسیار سرد ، بسیارگرم ، بسیار مرطوب ، بسیار خشک .

  اشکال ناهمواری هائی که سبب دفع جمعیت می شود : نواحی بسیار بلند ، بسیار پرشیب ، آتشفشانی ، زلزله خیز . انواع پوشش های گیاهی که سبب دفع جمعیت می شوند : جنگل های انبوه ، ماطق بدون پوشش گیاهی .

  اشکال خاک هائی که سبب دفع جمعیت می شود : خاک های فقیر ، خاک های فرسایش یافته .

  کمی چه نوع منابع طبیعی سبب دفع جمعیت می شود ؟ ذخائر آب ، ذخائر انرژی ، منابع معدنی .

  عوامل انسانی دفع جعیت به چند دسته تقسیم می شود ؟ سیاسی ، اقتصادی ، حمل و نقل .

  از نظر حمل و نقل چه مناطقی کم جمعیت هستند ؟ چرا ؟ نواحی دور افتاده به دلیل عدم دسترسی به وسائل حمل و نقل و ارتباطات و نواحی داخلی قاره ها به دلیل عدم اکان تجارت ،بازرگانی و دریانوردی .

  دلائل اقتصادی کمی جمعیت در یک ناحیه : فقدان ثروت و سرمایه ، سطح پائین تکنولوژی .

  دلائل سیاسی کمی جمعیت در یک ناحیه : عدم سرمایه گذاری دولت ، عدم ایجاد مشاغل ، عدم ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی .

  عوامل طبیعی جذب جمعیت : وجود منابع طبیعی ( منابع معدنی ، آب ، ذخائر انرژی ) ، خاک های حاصلخیز ، پوشش گیاهی مناسب ، شکل مناسب ناهمواریها ، آب و هوای مناسب .

  عوامل انسانی جذب جمعیت :

  وجود وسائل حمل و نقل مناسب ، دلائل اقتصادی ( وجود ثروت و سرمایه ، سطح پائین تکنولوژی) . دلائل سیاسی (  سرمایه گذاری دولت ،  ایجاد مشاغل ،  ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی ) .

  تعریف انفجار جمعیت : به افزایش بسیار سریع تعداد جمعیت را در یک مکان گفته می شود . ( به رشد زیاد و سریع جمعیت درکشور های در حال توسعه  قاره های آسیا ، آفریقا ، آمریکای لاتین گفته می شود . )

  علت انفجار جمعیت در زمان حال : بیشتر بودن  میزان  تعداد متولدین نسبت به مرگ و میر است .

  علل ثابت بودن رشد جمعیت جهان در گذشته : وقوع قحطی و کمبود مواد غذائی ، جنگ ها ، بیماریهای واگیردار مانند : آبله ، طاعون ، حصبه و وبا .

  علل افزایش رشد جمعیت جهان پس از انقلاب صنعتی : با پیشرفت علم پزشکی و بهداشت ، توسعه ابزار و آلات و شیوه های کشاورزی و افزایش تولید غذا ، پیشرفت امکانات حمل و نقل و ارتباطات میزان مرگ و میر کاهش  و رشد جمعیت افزایش یافته است .

  کشورهائی که رشدجمعیت آنها صفر یا پائین تر از صفر است : آلمان ، فنلاند ، سوئد ، اسپانیا و دانمارک .

  * 97% رشد جمعیت جهان مربوط به کشور های در حال توسعه  قاره های آسیا ، آفریقا ، آمریکای لاتین است ، که حدود 84 % جمعیت جهان را در خود جای داده اند .

  * 39 % جمعیت جهان در دو کشور هند و چین زندگی می کنند .

  تعریف رشد طبیعی  جمعیت  : حاصل تفاوت نرخ موالید و مرگ و میر است .

  مسئله : در سال 1990 در کشور تانزانیا نرخ موالید 51 در هزار و نرخ موالید 14 در هزار بوده است . رشد طبیعی جمعیت تانزانیا را به درصد محاسبه نمائید .

  رشد جمعیت تانزانیا به در هزار

                            رشد جمعیت تانزانیا به درصد

   علت کمی رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته صنعتی : به موازات کاهش مرگ و میر از میزان موالید نیز کاسته شده است .

  علت رشد زیادجمعیت در کشورهای درحال توسعه : با پیشرفت بهداشت و وضع اقتصادی نرخ مرگ و میر کاهش یافته ولی نرخ موالید همچنان بالا است . به همین دلیل جمعیت همچنان در حال افزایش است .

  انواع رشد جمعیت : افزایش جمعیت ( رشد مثبت ) ، کاهش جمعیت ( رشد منفی ) ، ثبات جمعیت .

  * ساختمان سنی جمعیت را با هرم سنی جمعیت نشان می دهند .

  دسته بندی گروه های سنی از نظر اقتصادی : کودکان و نوجوانان ( 14 – 0 سال ) ، کهنسالان ( بیشتر از 65 سال ) که معمولا تولید کننده نمی باشند ، بزرگسالان ( 65 – 15 سال ) گروه اصلی تولید کننده و فعالان اقتصادی هستند .

  شکل هرم سنی  در کشورهای در حال توسعه نظیر مکزیک: در کشورهای در حال توسعه قاعده هرم پهن است ، یعنی درصد زیادی از جمعیت کمتر از 15 سال سن دارند ، که به این مسئله جوانی جمعیت گفته می شود .

  مشکلات شکل هرم سنی در کشورهای در حال توسعه : باید برای تامین نیازهای جوانان بخصوص در آموزش و پرورش و ایجاد شغل سرمایه گذاری کنند .

  شکل هرم سنی جمعیت در کشورهای توسعه یافته صنعتی مانند سوئد : در کشورها یتوسعه یافته نرخ موالید و مرگ و میر هردو پائین است و امید به زندگی هم بالا است ، قاعده هرم باریک و هرم به شکل یک زنگ درآمده است .

  مشکلات شکل  هرم سنی جمعیت در کشورهای توسعه یافته صنعتی مانند سوئد : در این کشورها تعداد فعالان اقتصادی زیاد است ولی جمعیت رو به پیری می رود .

  جمعیت در کشور ما چگونه پراکنده شده است ؟

  تراکم جمعیت ایران در سال 1375 : 37 نفر در کیلومتر مربع

  دسته بندی عوامل موثر در توزیع  جمعیت : عوامل طبیعی ، عوامل انسانی .

  عوامل طبیعی موثر در توزیع جمعیت : آب و هوا ، خاک های مساعد ، دسترسی به دریا ها ، نوع ناهمواری ها .

  عومل آب و هوائی موثر توزیع جمعیت و پیدایش کانون های شهری و روستائی : ریزش های جوی بویژه « دسترسی به آب »

  عوامل انسانی موثر در تراکم بیش از حد جمعیت در استان تهران : مرکزیت سیاسی ( پایتخت کشور ) ، تمرکز وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، امکانات زیر ساختی نظیر راه ها ،  امکانات برتر آموزشی و خدماتی ، تمرکز صنایع ( 37 % صنایع کشور در استان تهران قرار دارند .)

  ویژگی های جمعیتی ایران :

  سرشماری ها :

  هدف از سرشماری ها : بدست آوردن اطلاعات جمعیتی به منظور استفاده در برنامه ریزی های مختلف .

  اولین سرشماری رسمی در ایران : در سال  1335

  فاصله سرشماریهای رسمی در ایران : 10 سال

  میزان جمعیت ایران در آخرین سرشماری رسمی ( 1385 ) : حدود 70 میلیون نفر .

  علل افزایش رشد سرع جمعیت ایران در 70 سال اخیر : گسترش بهداشت و واکسناسیون ، لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی ، رونق صادرات نفت و واردات مواد غذائی .

  نرخ رشد جمعیت ایران در سال 1365 : نرخ رشد مطلق جمعیت 9/3% و نرخ رشد طبیعی جمعیت 2/3 % و نرخ مهاجرپذیری از افغانستان 7/0 % بوده است .

  راه های کاهش رشد جمعت ایران توسط مسئولین کشور : اتخاذ سیاست های جمعیتی ، آگاهی دادن به مردم از پی آمدهای انفجار جمعیت .

  ساختمان سنی جمعیت ایران : ایران همانند کشورهای در حال توسعه دارای هرمی با قاعده پهن است ، که نشان دهنده میزان بالای موالید است ( 42 % جمعیت ایران کمتر از 15 سال سن داشته است و جمعیت کهنسال ایران بین 4 % - 5 % است .  )  که همین جوان بودن جمعیت بر بالا ماندن رشد جمعیت در آینده نیز تاثیر خواهد گذاشت .

  منبع مطلب : geoturkman.blogfa.com

  مدیر محترم سایت geoturkman.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس سلام

  -1علت اصلی رشد فوق العاده جمعیت در سال های اخیر چیست ؟ کاهش میزان مرگ و میرها و به ویژه مرگ و میر کودکان .زیرا در گذشته بسیاری از مردم بر اثر بیماری های واگیر دار و عفونی ، گرسنگی و قحطی یا جنگ از بین می رفتند .


  -2در دو قرن اخیردو عامل موجب کاهش چشمگیر مرگ ومیرها شده است نام برده و توضیح دهید . ؟
  -1بهبود بهداشت: با پیشرفت در پزشکی و تولید واکسن ها و آنتی بیوتیک ها و کنترل بیماریهای واگیردار چون وبا و سل و ... مرگ و میرها کاهش یافت . -2بهبود تغذیه : با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی ، تولید مواد غذایی افزایش یافت و با پیشرفت وسایل حمل و نقل ، انتقال غذا به نواحی دورتر امکان پذیر شد .
   
  -3رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به دو عامل بستگی دارد آنها را بنویسید؟ -1میزان موالید )تولدها( -2میزان مرگ و میرها .
   


  -4رشد منفی جمعیت چیست؟ اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد ، به آن رشد منفی می گویند .در این حالت میزان موالید کمتر از مرگ و میرها می شود .
   


  -5چه کشورهایی رشد جمعیت آن ها منفی است؟در قاره آسیا کشورهای ژاپن و روسیه و در قاره اروپا آلمان ، مجارستان ، لهستان و رومانی این گونه اند .


  -6چرا آینده کشورهایی که با رشد منفی و یا افزایش جمعیت سالخورده و از کارافتاده مواجه هستند نگران کننده است؟
   در کشورهای دارای رشد منفی ، جمعیت سالخورده و از کار افتاده افزایش می یابد و چون زاد و ولد کم است ، جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم آموزی و کار و پیشرفت محروم می شود و جمعیت کشور نیز کاهش می یابد .  -7چه موقع رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان یک نعمت بزرگ و مایه ی پیشرفت خواهد بود؟ چنانچه در یک کشور برای آموزش صحیح و کار و تأمین شغل جوانان برنامه ریزی مناسب و سرمایه گذاری صورت بگیرد ، رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان یک نعمت بزرگ و مایه ی پیشرفت خواهد بود .
   

  -8چهار کشور نام ببرید که دولت ها برنامه های مهمی برای تشویق فرزندآوری طراحی و اجرا می کنند تا با کاهش رشد جمعیت مقابله کنند ؟ ژاپن ، سنگاپور ، کره جنوبی ، روسیه .


   
  -9از جمله برنامه های دولت ها برای تشویق به فرزندآوری چیست ؟ اعطای جایزه و کمک های مالی به خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند ، واگذاری مسکن ، معافیت از پرداخت مالیات و افزایش مرخصی ت حصیلی کاری مادران است .
   


  -10عوامل طبیعی و عوامل انسانی جذب جمعیت چیست؟
   عوامل طبیعی : آب و هوا و پوشش گیاهی – ناهمواری – آب و خاک – معادن و ذخایر عوامل انسانی : سیاسی و اداری – اقتصادی – امکانات و تسهیلات – فرهنگی .


   
  -11با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت ابتدا نوع تراکم جمعیت )زیاد یا کم( را در مکانهای زیر مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته های خود از سال گذشته علت این نوع تراکم را در هر کشور بنویسید؟ (بنگلادش ) زیاد . علت:آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و رودهای پرآب.(ژاپن ) زیاد. علت:آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و پیشرفت علم وصنعت ،(لیبی وچاد ) کم. علت: آب وهوای گرم وخشک، باران کم، نامناسب بودن خاک، تبخیرشدید. ،(سیبری ) کم . علت :آب وهوای بسیارسرد وخشک، کمبود باران (آلمان )زیاد . علت: آب وهوای معتدل، خاک های حاصلخیز، سرزمین های پست وهموار، باران فراوان،پیشرفت علم وصنعت.
  (استرالیا) کم . علت : سرزمین خشک وکم باران، خاک های نامرغوب.
  (کانادا ) کم . علت: آب وهوای سرد، بارندگی کم، زمین های یخ بسته وسیع(  -12مهاجرت چیست؟ یعنی رفتن مردم از جایی به جای دیگر به منظور کار یا زندگی .
  -13مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی را تعریف کنید ؟
   گاهی مهاجرت در داخل مرزهای یک کشور صورت می گیرد که به آن مهاجرتداخلی می گویند . مانند مهاجرت روستاییان به شهرها یا مهاجرت کارگران فصلی در داخل یک کشور.
   گاهی مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر صورت می گیرد که به آن مهاجرت خارجی یا بین المللی می گویند .
  -14مهاجرت اختیاری و مهاجرت اجباری را توضیح دهید ؟
   در مهاجرت اختیاری ، افراد با میل و تصمیم خود برای دستیابی به زندگی بهتر به جای دیگر ی مهاجرت می کنند . یکی از عظیم ترین مهاجرتهای بشر در قرن نوزدهم و بیستم مهاجرت اختیاری بیش از100میلیون نفر از مردم قارهٔ اروپا به سرزمینهای جدید، یعنی آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا می باشد.
   در مهاجرت اجباری ، افراد بدون میل خود و به دلیل عواملی چون قحطی ، خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی و یا جنگ ها و درگیری های سیاسی مجبور به ترک محل زندگی خود می شوند .مانند مهاجرت اجباری مردم فلسطین از سرزمین های اشغالی یا مهاجرت گروهی از افغان ها یا عراقی ها به کشورهای همسایه به دلیل شرایط جنگ و اشغال نظامی کشورهایشان .
   


  -15رشد شهرنشینی و پیدایش شهرهای پرجمعیت با چه چیزهایی همراه بوده است؟ با مهاجرت گسترده ی مردم از روستا ها به شهرها به دنبال کسب درآمد بیشتر و امکانات بهتر زندگی همراه بوده است .

   
  -16اغلب شهرهای بزرگ جهان با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟ ترافیک سنگین – آلودگی هوا – زاغه نشینی در حومه شهرها – افراد بی خانمان
  . -* رشد جمعیت در همه ی کشورها یکسان............. ( نیست ) -* به طور کلی برخی عوامل ................. و ......................... موجب جذب جمعیت به یک ناحیه می شود . (طبیعی - انسانی)
  -* علاوه بر رشد طبیعی جمعیت ، عامل دیگری که موجب افزایش جمعیت یک مکان می شود ..... است . ( مهاجرت )
  -* در صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت ، ................... بوده است. (گسترش شهرنشینی )
  -* رشد شتابان شهرنشینی در بیشتر کشورها بدون ...... برای سکونت جمعیت زیاد صورت گرفته است .( برنامه ریزی)

  منبع مطلب : motaleat-bj.blog.ir

  مدیر محترم سایت motaleat-bj.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید