توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کسری را بزرگتر از واحد گویند که

  1 بازدید

  کسری را بزرگتر از واحد گویند که را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  معلم5 فتحی

  معکوس یعنی چه؟

  کسر بزرگتر از واحد

  تقسیم کسر

  مفهوم کسر - مقدمه

  جمع دو کسر با مخرج متفاوت

  ضرب مساحتی کسر

  ضرب عدد در کسر


  کسر بزرگتر از واحد

  مثال:

  در مجموعه بالا ک یک کسر مساوی با واحد هست. 15/15
  مواظب باشید که اشتباه نکنید

    3نوع کسر

  اینجا 3 نوع کسر را ببینید :

  کسر کوچک تر از واحد= صورت کوچکتر از مخرج است.

  : کسر بزرگتر از واحد - صورت> مخرج است.

  عدد مخلوط= کسر + واحد  کسر ها :

  یک کسر (مثل 7/4) دو غدد دارد:

  عدد بالای خط کسری  صورت, و عددی که پایین خط کسری می باشد ،مخرج  می گویند و براساس آن یک چیز  یا یک واحد راتقسیم بندی می شود .

  .

  تعریف:

     3/4کسر کوچک تر از واحد

  کسر بزرگتر از واحد نتیجه:کسر بزرگتر از واحد - صورت> مخرج است.
    فرض: در ترازو صورت کسر سنگین تر از  مخرج


  کسر مساوی با واحد

  صور ت = مخرج کسر? مثل 4/4

   با توجه به تصویر

  کسر بزرگتر از واحد یا عدد مخلوط

  می توانیم کسر بزرگتر از واحد وعدد مخلوط آن را با یک نوع  شکل نشان دهیم                  e:                              1 3/4 = 7/4,  :

  تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

  تبدیل عدد مخلوط به کسر:قدم به قدم:


  منبع مطلب : fathi5.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت fathi5.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کسر بزرگتر از واحد و تبدیل به مخلوط و مقایسه کسرها

  در تبدیل عدد مخلوط به کسر، ابتدا عدد صحیح را در مخرج ضرب کرده و حاصل را با صورت کسر جمع میکنیم و در حاصلش را در صورت کسر جدید می نویسیم، مخرج کسر جدید همان مخرج عدد مخلوط است.

  در تبدیل کسر به مخلوط: ابتدا صورت کسر(که بزرگتر است) را بر مخرج تقسیم می کنیم. خارج قسمت، عدد صحیح مخلوط و باقیماندۀ تقسیم، صورت کسر عدد مخلوط را تشکیل خواهد داد. مخرج کسر عدد مخلوط همان مخرج کسر قدیمی است.


  *مقایسه کسرها:
  کسرهایی که صورتشان با هم برابر است، کسری بزرگتر است که مخرج کوچکتری دارد
  کسرهایی که مخرجشان با هم برابر است، کسری بزرگتر است که صورت بزرگتری دارد
  در مقایسه کسر با عدد مخلوط باید یکسان سازی شود یا هر دو عدد مخلوط شوند یا هر دو به کسر تبدیل گردند
  نکته: در مقایسه دو عدد مخلوط اول به اعداد صحیح دقت میشود که آن عدد صحیحی که بزرگتر هست، آن کسر یا مخلوط بزرگتر است.
  تصویر زیر مقایسه ها را نشان میدهد.

  منبع مطلب : panjomonline.blogfa.com

  مدیر محترم سایت panjomonline.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ریاضی پنجم

  تعاریف مبحث های ریاضی پایه پنجم

  عدد نویسی : برای نوشتن یک عددوخواندن آن ابتدا باید آن را طبقه بندی کرد . این طبقه بندی از سمت راست وسه تا سه تا صورت میگیرد.بعد خیلی راحت می شود آن را هم نوشت وهم خواند. مثال : عددروبه رو را به حروف بنویس وآن را بخوان .                                        123456789

  کسر ها وانواع آن :

  مفهوم کسر : کسر یعنی تکه تکه کردن یا خورد کردن یا شکستن 

  کسر متعا رفی : به کسری می گویند که تعریف شده باشد یعنی تشکیل شده باشد از سه قسمت اصلی که عبارتند از : 1- صورت 2- مخرج 3- خط کسری که وسط صورت ومخرج قرارمی گیرد

  کسر تعریف نشده: به کسری گفته می شود که مخرج آ ن صفر باشد .

  کسر مساوی صفر : به کسری گفته می شود که صورت آن صفر باشد .

  کسر مساوی صورت : به کسری گفته می شود که مخرجش یک باشد .

  کسر کوچکتراز واحد : به کسری گفته می شود که صورت از مخرج کوچکتر باشد .

  کسر بزرگتراز واحد : به کسری گفته می شود که صورت از مخرج بزرگتر باشد .

  عدد مخلوط : به کسری گفته می شود که تشکیل شده از چهار جزء که عبارتند از : 1- عددصحیح که پشت خط کسری قرار می گیرد. 2- صورت . 3- مخرج . 4- خط کسری .

  نکته : کسر بزرگتراز واحد را می توان به عدد مخلوط تبدیل کرد . که از طریق تقسیم کردن صورت به مخرج می توان آن را انجام داد . که جواب به دست آمده ازتفسیم را می توان به صورت زیر نوشت : مقسوم علیه را پشت خط کسری می نویسیم . بعد خط کسری را می کشیم .

  سپس باقی مانده را در صورت می نویسیم .درنهایت مقسوم را مخرج قرارمی دهیم  .   

  بخش پذیری : یعنی یک عدد را برعدددیگری تقسیم کنیم که باقی مانده ی آ ن صفر بیاید . بخش پذیر است .اگر باقی مانده بیارد بخش پذیر نیست .

  کسرهای مساوی : به کسری گفته می شود که صورت ومخرج به یک اندازه اضافه شوند .

  مقایسه کسرها : برای مقایسه کردن دوکسر سه حالت وجود دارد : 1- کسرهایی با مخرج های مساوی . 2- کسرهایی با صورت های مساوی که اینجا کسری بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد . 3- کسرهایی با مخرج های نامساوی که دراین زمان با ید آن ها را هم مخرج کرد تا بتوان مقایسه ی کسر ها را انجام داد.

  جمع کسرها: برای جمع کردن دوکسر ابتدا باید آنهاراهم مخرج کردبعد یکی ازمخرج ها را نوشته وصورت ها را باهم جمع می کنیم . 

  تفریق کسرها : برای تفریق کسرها مانند جمع آنها عمل می کنیم . 

  عددمخلوط ومقایسه آن : برای مقایسه ی دو عددمخلوط ابتدا عدصحیح آن ها را با هم مقایسه می کنیم . اگر باهم مساوی بودن کسرها را مقایسه می کنیم.

  جمع عددمخلوط : برای جمع دوعدد مخلوط ابتدا عددصحیح آن ها را با هم جمع می کنیم وبعد علامت جمع را می گذاریم سپس کسرها را با هم جمع می کنیم .

  تفریق عددمخلوط : همانند جمع عمل می کنیم با یک تفاوت که دیگر بین عددصحیح وکسر علامت تفریق را قرار نمی دهیم .

  نکته : برای تفریق یک عددمخلوط از یک عددصحیح  باید ابتدا از طریق شکل آن را انجام دهیم تا برای بچه ها جا افتد که چرا عددصحیح را باید به عددمخلوط تبدیل کرد . برای تبدیل عدد صحیح به عددمخلوط باید یک واحد از آن کم کرد وباتوجه به مخرج کسر دوم یک کسر برایش نوشت که صورت ومخرجش مشترک باشد .  

  هکتار : هر 10000 هزار متر مربع یک هکتار است .

  متر مربع یعنی یک متر  ضرب در یک متر

  نکته : اگر به واحد کوچک بخواهیم تبدیل کنیم آن را تقسیم می کنیم .واگر به واحد بزرگ بخواهیم تبدیل کنیم آن را ضرب می کنیم .

  کیلو متر : برای اندازه گیری مسافت های طولانی از کیلومتر شمار استفاده می شود . که هر یک کیلو متربرابر با 1000متر است .

  نسبت وتناسب : یعنی رابطه برقرار کردن بین دوچیز . که برای نوشتن آن اوّل عددی نوشته می شود که ابتدا بیان شده بعد عدددیگر .

  مثال : در یک کارگاه دونفر کار می کردنند نفر اوّل 8 ساعت ونفر دوم 10 ساعت کار می کرد . نسبت کار نفر اوّل به کار نفر دوم چیست ؟ نسبت کار آنها مثل 8 به 10 است .

  معرفی عددمرکب : به اعداد ساعت عددمرکب گفته می شود که برای نوشتن آن ابتدا ساعت بعد

  دقیقه وسپس ثانیه نوشته می شود .

  هر یک ساعت 60 دقیقه است.

  هر یک دقیقه 60 ثانیه است .

  هر یک ساعت 3600 ثانیه است .

  مقایسه اعداد مرکببرای مقایسه کردن اعداد مرکب ابتدا از ساعت شروع به مقایسه می کنیم .

  جمع اعداد مرکب : برای جمع اعداد مرکب باید دقت کنیم که هر عددزیر عددمناسب خود نوشته شود . بعد از ثانیه شروع به جمع کردن می کنیم . 

  تفریق اعداد مرکب : برای تفریق هم مانند جمع عمل می کنیم بااین تفاوت که عددبزرگتر بالا وعددکوچکتر زیر آن نوشته می شود .

  تخمین یا ضرب تقریبی یا ذهنی : برای انجام دادن اینگونه ضرب ها باید اعداد را گرد کنیم که برای گرد کردن اعداد باید به رقم یکان آن نگاه کنیم اگر از 5 کوچکتر بود آن را کم می کنیم . واگر از 5 بزرگتر بود آن را اضافه می کنیم .

  نکته : اگررقم یکان هر دو عدد 5 باشد باید یکی ازآن ها را اضافه کنیم ودیگری را کم می کنیم.

  باآ رزوی موفقیّت وسربلندی برای شما دانشمندان آینده

  منبع مطلب : sale9090.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sale9090.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : صورت از مخرجش بزرگتر باشد

  متین : سلام

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سویل روشنی فر 4 ماه قبل
  0

  سلام من ۳ مثال برای کسر بزرگ تر از واحد می خوام

  ❤️❤️ 4 ماه قبل
  2

  خیلی خوب

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  اگه تو می‌توانی بگو

  امیر 4 ماه قبل
  -1

  اگه تو می‌توانی بگو

  2
  حسین اجازه 4 ماه قبل

  نمیدونم

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  مرسی

  م 5 ماه قبل
  -2

  کسر بزرگتر از واحد چیست

  م 5 ماه قبل
  -1

  کسر بزرگتر از واحد چیست

  فاطمه نساء 10 ماه قبل
  1

  خیلی ممنون 🌺

  عالی بود ممنون از زحمات شما ❤

  1
  ❤️❤️ 4 ماه قبل

  ممنون

  مونا 1 سال قبل
  1

  اون چیزی که من دنبالش بودم رو ننوشته بود

  الی 1 سال قبل
  1

  عالیی

  الی 1 سال قبل
  -1

  عالیییب

  امیر محمد 1 سال قبل
  2

  چیزی که میخواستم نبود

  Zra 1 سال قبل
  -1

  بدک نبود فقد او چیزی ک میخواستم نبود :)

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  اره منم ی چیزی رو میخوام اون نیس

  متین 1 سال قبل
  4

  سلام

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  صورت از مخرجش بزرگتر باشد

  کول باشوآ 1 سال قبل
  0

  کول باشوآ

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  ؟؟

  مهیا رجبی پور 1 سال قبل
  -1

  بزرگتر از واحد به کسری گفته می شود که صورت آن از مخفف بزرگتر باشد

  1
  محمد عشقی 4 ماه قبل

  بله یا خیر

  -1
  نمیدانم 12 ماه قبل

  میشه جواب منو بدید در کسر بزرگ تر از واحد 15=3کسر دارای واحد عدد صحیح میباشد

  برای ارسال نظر کلیک کنید