توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلماتی هایی که مثل حتما نوشته میشود

  1 بازدید

  کلماتی هایی که مثل حتما نوشته میشود را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  کلمات تنوین دار

  1-5-1) املای الف مقصوره در فارسی

  الف مقصوره در خط عربی در سه مورد به کار می ­رود:

  1-  در آخر بعضی کلماتی که به‌ «یاء» ختم می­ شوند و باید ā تلفظ شوند، مانند هوی، تقوی، فتوی، مبتلی، اعلی، شوری...

  2-  اشباع فتحه، مانند رحمن، اسمعیل، اسحق.

  3-  در بعضی کلمات روی حرف «و» علامت مقصوره می­ گذارند و آن­ را ā تلفظ می­ کنند چون صلوة، زکوة، حیوة، مشکوة...

  در همه ی این موارد، فارسی ­زبانان مطابق اصل تطابق مکتوب و ملفوظ رفتار می­­ کنند.

  بند1- در این گونه کلمات، یاء پایانی به الف تبدیل می­ شود. پس،

  تبصره- این اصل در دو مورد صدق نمی ­کند:

  - اسمهای خاص عربی، مانند عیسی، موسی، کبری، صغری، یحیی، مرتضی، مصطفی

  - برخی حروف عربی مانند الی، حتی، علی

  بند 2- در کلماتی که الف مقصوره، برای اشباع فتحه به کار رفته است نیز مطابق این اصل عمل می شود. پس،      

  بند 3-  این گونه کلمات نیز مطابق اصل تطابق مکتوب و ملفوظ نوشته می­ شوند. مانند

  مشکات، حیات، زکات، صلات

  2-5-1) املای تنوین در فارسی

  تنوین (nunation) به معنای حرف «ن» به کلمه دادن است [1] و به سه شکل تنوین نصب    ً ، تنوین جر    ٍ  و تنوین رفع    ٌ  فقط در کلمات عربی به کار می ­رود.

  از میان این سه، می ‌توان گفت که تنوین مجرور در فارسی کاربرد ندارد، چنانکه بسختی می ‌توان عبارت «علی ای حالٍ» را در فارسی رایج دانست، و نیز اگر رواج آن را بپذیریم هیچ فارسی زبانی آن را «علی ای حالِن» نمی ‌خواند. تنوین مرفوع را نیز جز در چند عبارت انگشت‌ شمار عربی محض در فارسی نمی ‌توان یافت. مانند «سلامٌ علیکم» و «مضافٌ ­الیه»، «مسندٌالیه». تنوین نصب، اما در فارسی بویژه در قیدهای عربی کاربرد فراوانی دارد. تنوین نصب در قیدهای عربی اصولاً بر روی پایه ی الف نوشته می­ شود. مانند عمداً، قطعاً، موقتاً، ابدآً.

  این قیدها در فارسی نیز به همین شکل نوشته می ­شوند. اما برخی قیدهای مؤنث عربی که به تاء تأنیث (ة) ختم  می ­شوند در فارسی با آنها مطابق اصل تطابق مکتوب و ملفوظ رفتار می ­شود؛ یعنی تاء تأنیث (ة) به «ت» فارسی تبدیل شده و تنوین بر روی الف قرار می ­گیرد. پس،

  نکته ی 1- چنانکه گفتیم، تنوین مخصوص زبان عربی است و به هیچ عنوان نباید آن را در کلمات فارسی و یا حتی کلمات بیگانه به کار برد. پس،

  نکته ی 2- می­ توان برای کاهش کاربرد کلمات عربی در فارسی از معادل­ های فارسی به جای قیدهای تنوین ­دار عربی استفاده کرد؛ البته درصورتی که کاربرد این معادل ­ها به شیوایی و رسایی زبان لطمه ­ای نزند.

  3-5-1) املای تاء تأنیث (ة) در فارسی

  تاء تأنیث در عربی گرد یا مدور است (ة)، اما در فارسی به شکل ملفوظ آن نوشته می ­شود.

  گاه این علامت، در فارسی نشانه ی بیان حرکت است که در آن صورت به شکل «های بیان حرکت» نوشته  می ­شود.

  نکته- برخی از این کلمات مؤنث در فارسی به دو شکل («ت» فارسی و های بیان حرکت) نوشته می شود اما با دو معنی جدا؛ یعنی هرکدام مبین یک معنی هستند. مانند مراقبة: مراقبه (اصطلاحی در عرفان)، مراقبت (پاسداری کردن)

  4-5-1) املای همزه در فارسی

  در بخش پیش تفاوت همزه ی عربی و فارسی را گفتیم و نشان دادیم که همزه در فارسی صامت است و تنها در آغاز واژه می ­آید اما در عربی مصوت است و در آغاز، وسط و پایان کلمه می­ نشیند. مانند أعظم، مأمن، اهداء.

  در عربی، همزه بر روی سه پایه قرار می­ گیرد و این شکل نوشتار مطابق قاعده است؛ به این ترتیب که:

  - همزه ی ماقبل مفتوح بر روی پایه ی «الف» قرار می­ گیرد؛ مانند رأس

  - همزه ی ماقبل مضموم بر روی پایه ی «و» قرار می ­گیرد؛ مانند مؤمن

  - همزه ی ماقبل مکسور بر روی پایه ی «ی» قرار می ­گیرد؛ مانند تبرئه

  * همزه روی پایه ی «الف»

   این همزه به چند شکل در فارسی کاربرد دارد:

  1- به صورت الف در آغاز کلمه، که دیگر علامت همزه بر روی آن قرار نمی ­گیرد؛ مانند اسم، احمد، اعظم، ایمان، اکبر، اعلام

  2- در وسط و آخر کلمه پس از مصوت کوتاه فتحه (همزه ی ماقبل مفتوح)؛ مانند

  رأس، رأفت، مأخذ، مأنوس، مأمن، تأخیر، خلأ، ملأ، منشأ، مستأجر، یأس

  3- در وسط کلمه، میان مصوت کوتاه فتحه و مصوت بلند â؛ که در این صورت به جای علامت کوچک همزه، الف ممدود قرار داده می ­شود؛ مانند منشآت، مآل، مآخذ، مآب، لآلی، مآثر.

  یا پس از صامت ساکن و پیش از مصوت بلند â؛ مانند قرآن، مرآت

  نکته ی مهم- در قاعده ی عربی اگر همزه خود، حرکت فتحه داشته باشد بر روی پایه ی الف قرار می گیرد؛ مانند مسأله، جرأت، هیأت، نشأت

  * همزه روی پایه ی «و»

  چنانکه گفتیم همزه ی ماقبل مضموم بر روی پایه ی واو قرار می ­گیرد؛ مانند

  لؤلؤ، مؤمن، رؤسا، سؤال، فؤاد، مؤثر، مؤلف، مؤاخذه، رؤیت، مؤذن، مؤسس، مؤدب

  نکته ی مهم- طبق قاعده ی عربی، اگر خود همزه، حرکت ضمه داشته باشد، بر روی پایه ی واو قرار می­گیرد؛ مانند مسؤول، شؤون، رؤوس، رؤوف

  * همزه روی پایه ی «ی»

  همزه ی ماقبل مکسور بر روی پایه ی «ی» می­ نشیند؛ مانند تبرئه، توطئه

  نکته ی مهم- طبق قاعده ی عربی، اگر خود همزه، حرکت کسره داشته باشد، بر روی پایه ی «ی» قرار می ­گیرد؛ مانند مسائل، مصائب، فائده، جائز، رسائل، کائنات، خائن، ائمه

  * املای همزه ی ساکن پایانی در فارسی

  این همزه در فارسی اگر پس از مصوت بلند â بیاید، حذف می­ شود:

  نکته ی مهم- این گونه کلمات وقتی در حالت اضافه قرار می­ گیرند، همزه ی پایانی به «یاء میانجی» تبدیل می ­شود. پس،

  تبصره- همزه ی ساکن پایانی، اگر پس از صامت و مصوت بلند ū و ī قرار بگیرد دیگر حذف نمی­ شود و به همان شکل باقی می ­ماند؛ مانند سوء، جزء، شیء، بطیء

  نکته- این دست کلمات در فارسی وقتی به یای نکره می­ چسبند، به این شکل نوشته می ­شوند:

  جزئی، سوئی، شیئی، بطئی

  یادآوری- ظاهراًفارسی­ زبانان در تلفظ همزه ی عربی دچار مشکل می ­شدند بنابراین در آن تخفیف ایجاد کرده ­اند؛ به این معنی که گاه همزه بر روی پایه ی «ی» را به «ی» تبدیل کرده ­اند. مثلاً به جای جائز، فائده، مصائب، مسائل، کائنات می ­نویسند: جایز، فایده، مصایب، مسایل، کاینات.

  اگر این گونه فارسی­ کردن رسم­الخط را بپذیریم نادرست نیست جز آن که به شیوه ی رسم­ الخط عربی عمل نکرده ­ایم. اما نکته ی مهم در این مورد کلماتی مانند مسأله، جرأت، هیأت، مسؤول، شؤون، رؤوس و... است.

  فرهنگستان زبان فارسی برای فارسی کردن این دست کلمات نیز قاعده ­ای گذاشته است و همزه ی بر روی پایه ی «الف» را به همزه بر روی پایه ی «ی» تبدیل کرده است، یعنی می ­نویسد: مسئله، شئون، جرئت، هیئت، نشئت، مسئول و...

  اگر این دستورالعمل برای فارسی کردن رسم ­الخط است (و چه بسا در برخی کتب آیین نگارش مینویسند: «مسئله» فارسی شده ی «مسأله» است) و هدف از آن حذف همزه ی عربی است (چنانکه جائز را می ­نویسیم جایز)، سؤال این است که آیا مسئله با وجود همزه، فارسی شده است؟ اگر چنین باشد پس باز هم این کلمات نیاز به فارسی ­تر شدن! دارند و باید بنویسیم: مسیله، شیون، جریت...

  به نظر نگارنده بهتر است در رسم ­الخط چنین کلماتی که هیچ جایگزین خطی فارسی برای آن نیست دست نبریم و آن را همانطور به شکل عربی بنویسیم؛ بی هیچ تجزم و تعصبی!

  تبصره- کلمه ی «هیأت» در عربی به معنی «شکل و صورت» است و همچنین «علم نجوم و ستاره شناسی». در فارسی این­گونه مرسوم شده است که در معنی «شکل، صورت، دسته و گروه»، «هیأت» نوشته شود و به معنی «علم نجوم و ستاره­شناسی»، «هیئت». - اگرچه در عربی هر دو معنی، به صورت «هیأت» نوشته می شود- پس،

  5-5-1) ترکیب­ های عربی

  در نوشتن ترکیبات عربی در فارسی باید به چند نکته توجه کرد:

  -  در ترکیب ­هایی که با «ب» پیشوندی شروع می ­شوند باید توجه کرد که این ب، حرف جر است نه حرف اضافه بنابراین نباید جدا نوشته شوند، مانند بلاشک، بلااستثنا، بلافصل، مابازا، بدون، بالعکس، بلاتکلیف

  - ترکیب­ هایی که در زبان عربی جدا نوشته می­ شوند، بویژه ترکیب حرف اضافه و اسم، بهتر است در فارسی هم جدا نوشته شوند. پس،

  منبع مطلب : sharif50.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sharif50.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  طرح تجارب

  کلماتی بنویسید که تنوین دار باشند:     

  حتماً - اولاً – ثانیاً – لطفاً - مخصوصاً – اتفاقاً – عمداً – دائماً – حقیقتاً – ذاتاً – مرتباً – مثلاً – واقعاً – کلاً -  مجدداً – مسلماً – مکرراً و ...

  کلماتی بنویسید که آخرشان «گر» داشته باشند:

  کارگر - رفتگر – سفالگر – مسگر – زرگر – برزگر – پژوهشگر – اشغالگر – غارتگر – جادوگر – کیمیاگر- گردشگر – تلاشگر و ...

  کلماتی بنویسید که «ال» در آنها به کار رفته باشد:

  فوق العاده – لوازم التحریر – نصف النهار – مسجدالحرام – سریع السیر – کثیر الانتشار– قائم الزاویه – متوازی الاضلاع – متساوی الساقین – مختلف الاضلاع – والفجر – العالم- عبدالعظیم - جوادالائمه – مشعرالحرام – عبدالرضا- عبدالکریم – عبدالرحیم و ...

  کلماتی بنویسید که تشدید در آنها به کار رفته باشد:

  نجّار- محمّد – امّا – قصّه – تهیّه – فعّالیّت – متوجّه – جمعیّت – بنّا – قنّاد – مسمومیّت – بچّه –  نقّاش – محلّه و ...

  کلماتی بنویسید که الف مقصوره داشته باشند:

  یحیی - کبری – صغری – مرتضی – مجتبی – عیسی – کسری – حتی – تعالی – علی – الی – علی رغم -  مصطفی – موسی و  ...

  کلماتی بنویسید که در آنها همزه به کار رفته باشد:

  ریئس – سؤال - رأی – رأس – جرأت – مأمور – تأثیر – تأسیس – متأسف – تألیفات – جزء – مؤدب – مؤثر – مؤمن – عزرائیل – لئیم – مطمئن – مسئولیت – جزئیات – توطئه – مائده – ناپلئون – تئاتر – پنگوئن – مسئول و ...

  جمع مکسر بنویسید(مفرد و جمع):

  (فایده- فواید)، (جسم – اجسام)، (خبر- اخبار)، (فکر – افکار)، (ادب – آداب)، (اثر – آثار)، (امام – ائمه)، (جد – اجداد)، (حرف – حروف)، (عضو – اعضا)، (قاعده – قواعد)، (قرن – قرون)، (دین – ادیان)، (طرف – اطراف)، (افق – آفاق)، (علامت – علائم)، (عید – اعیاد)، (عمق – اعماق)، (منظره – مناظر) و ...

  کلماتی بنویسید که اولشان با «پیش» شروع شود:

  پیش دبستان – پیش بند – پیشکسوت - پیش آمد – پیش گو – پیش داوری – پیش قدم – پیش گیری – پیش دستی – پیش خرید – پیش درآمد – پیش پرداخت و ...

  کلماتی بنویسید که «گذار و گزار» داشته باشند:

  گذار: قانون گذار – بنیان گذار – بنیادگذار – تخم گذار – علامت گذاری – شماره گذاری – نام گذاری – پایه گذاری – قیمت گذاری – ارزش گذار – سیاست گذار – نشانه گذار – فروگذار – تاجگذاری – بیمه گذار – تأثیرگذار و ...

  گزار: نمازگزار – شکرگزار – کارگزار – خدمت گزار – سپاسگزار – خبرگزاری – قیمت گزار- خواب گزار – سرمایه گزار – پیغام گزار و ...

  کلماتی بنویسید که اولشان با«خوش» شروع شود:

  خوشگل – خوش تیب - خوش مزه – خوش بختی – خوش مرام – خوش سلیقه – خوش خوراک – خوش هیکل – خوش خبر – خوش اخلاق – خوش باور – خوش خیال – خوش رو – خوش زبان – خوش حال -  خوش اخلاق – خوش بو و ...

  کلماتی بنویسید که در اول، وسط و آخرشان«ژ» به کار رفته باشد:

  «ژ» اول: ژاله – ژله – ژیان – ژاپن – ژولیده – ژنرال – ژیلت – ژن – ژست – ژیمناستیک و...

  «ژ» وسط: بیژن – اکسیژن – آلرژی – آنژین – منیژه – مژه – اورژانس – بلژیک و...

  «ژ» آخر: گاراژ – تیراژ – ماساژ – شارژ – گوژ – پاساژ – رژ و ...

  کلمات هم نویسه بنویسید(از نظر املا یکسان ولی از لحاظ تلفظ و معنا متفاوت هستند):

  (کِش – کُش)، (کِشتی – کُشتی)، (سَم – سُم)، (گِل – گُل)، (حَسَن – حُسن)، (شکر – شُکر)، (مَرد – مُرد)، (پَر – پُر)، (عالِم – عالَم)، (شش – شُش)،  و ...

  منبع مطلب : riaziroosta.blogfa.com

  مدیر محترم سایت riaziroosta.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی -

  جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی -

  به‌اصطلاح

  جا‌به‌جا

  رو‌به‌رو

  سر‌به‌سر

  خود‌به‌خود

  به‌تنهایی

  به‌ویژه

  به‌خصوص

  به‌دلیل

  به‌علت

  به‌صورت

  به‌وجود

  به‌سرعت

  به‌طور

  به‌خاطر

  به‌راحتی

  به‌کار بردن

  به‌دست‌آوردن

  به‌سربردن

  منبع مطلب : jsdp.rcisp.ac.ir

  مدیر محترم سایت jsdp.rcisp.ac.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ملیکا 5 روز قبل
  1

  سلام

  خیلی عالی هستند

  ولی مثال هاتون یکمی کمه اگه میشه بیشتر کنید.

  ممنون میشم

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  چشم عباس اقا

  خیلی خوب هست ممنونم 3 ماه قبل
  -1

  مهرناز خیری

  م 3 ماه قبل
  0

  حتی

  0
  م 3 ماه قبل

  لطفاً جواب بدین

  احسان 5 ماه قبل
  0

  بچه ها کلمه ای مثل تنها سراغ دارید که علامت جمع(ها) دارد ولی جمع نیست و کلمه قبل جمع هم معنی بده (تن)

  حسین 6 ماه قبل
  1

  من‌خیلی‌پیدا‌کردم مثلاً کاملاً واقعاً حتماً

  ذنولد 6 ماه قبل
  0

  لا نللنتاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  من گفتم ً داشته باشه

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  مثلاً

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  جمله سازی با کلمه های تنوین دار لطفا🙏

  بندع خدا 7 ماه قبل
  0

  خوبع

  من پیداکرردم

  زهره 8 ماه قبل
  1

  مخصوصا خصوصا بعدا کلا مثلا حتما

  آیلین 8 ماه قبل
  1

  ممنون موافقم

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  سلام من بیشتر می‌خوام مثل حتما

  1
  ابوالفضل غلامی 7 ماه قبل

  خیلی بد است

  هانیه 9 ماه قبل
  1

  کلماتی مثل کلمه ی حتی؟

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  مثل خصوصا ولی مطمئن نیستم 🙏

  فاطیما 1 سال قبل
  3

  کلماتی که مثل حتما نوشته میشن

  اتفاقا سریعا شدیدا عمدا اصلا فورا دقیقا

  2
  فاطیما 1 سال قبل

  یا مخصوصا

  برهان قلخانی 1 سال قبل
  2

  🤔🤔🤔🤔

  برهان قلخانی 1 سال قبل
  3

  چرا نمیشه 😔😠

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  😔😔چرا

  2
  ابوالفضل غلامی 7 ماه قبل

  چون کلمه با حتما نمیتویسی

  حسین 1 سال قبل
  2

  من نتونستم پیدا کنم پیگیری کنید

  1
  ابوالفضل غلامی 7 ماه قبل

  چطور

  mos.my 1 سال قبل
  1

  بسیار خوب و کاربردی بود . تشکر

  علی 2 سال قبل
  2

  میشه برام کلماتی که مثل مثال نوشته میشود

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید