توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات هم خانواده درس سوم فارسی سوم

  1 بازدید

  کلمات هم خانواده درس سوم فارسی سوم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  کلمات هم خانواده

  کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند.

  سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه
  سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا
  سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله
  سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت
  سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق
  سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع
  سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس
  سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد
  سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شِرک
  سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

  عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ريشه ي فعلي: ع ش ق)

  كتاب، مكتوب، كتيبه، كاتب، مكتب و… (ريشه ي فعلي: ك ت ب)

  تابيدن، تابناك، تابش، تابان، مهتاب، تابيده،
  رفتن، رفتار، رفتني، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
  گويا، گوينده، گفتن، گفت
  د ل انگيز، دلگير، دل نواز، د ل درد
  كتا ب فروش، كتا بدار، كتا بخانه
  رابط – مربوط – ارتباط – ربط
  عجله – عجول – عاجل و تعجیل
  تدریس – دروس – مدرس – درس
  عامل – معمول – عمال – عمل
  تعلیم – عالم – معلم – معلوم
  نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت
  غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال
  ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه
  مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه
  قصه : قصص ،‌ قصه ها
  تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم
  تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر
  تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز
  دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار
  هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش
  تابش : تابنده – تابان –تابندگي
  تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت

  هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت – جامع

  حاصل : تحصيل –محصول – محصل حصول
  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
  حس : حساس – محسوس – احساس
  حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك – متحرك
  خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
  زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
  سفر : مسافر – مسافرت
  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
  علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم
  فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر
  قصد : قاصد – مقصود – مقصد
  كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب
  كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف
  اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق
  ميلاد : مولود – ولد – ولادت
  ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
  نظم : ناظم – منظم – تنظيم
  جز : اجزا – مجزا
  حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق
  محل و محله
  احترام و محترم
  فعال و فعالیت
  طفل و اطفال
  ولی و اولیا
  فکر و افکار
  مدرسه و مدارس
  حال و احوال
  معروف و معرف
  صلح و مصالحه
  محیط و احاطه
  اختراع و مخترع
  حفظ ، حافظ
  محافظ و محافظت
  نظم ، ناظم
  منظم و تنظیم
  عجیب و عجایب
  خارج ، خروج و مخرج
  عدل ، عادل و عدالت
  مسئله و مسائل
  لحظه و لحظات
  ضعیف ، ضعف و ضعفا
  شجاع و شجاعت
  مرمت و ترمیم
  صدمه و صدمات
  معالجه و علاج
  هاجر ، مهاجر و هجرت
  منتظر و انتظار
  غروب ، غرب و مغرب

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس فارسی سوم−کلمات هم خانواده

  بازی کلمات هم خانواده در کلاس فارسی ...

  منبع مطلب : kheradedu.ir

  مدیر محترم سایت kheradedu.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فارسی

  ستایش:

  کلمات معنی دار:

  سنجاقک- صمیمی -کینه      

   درس اول:

    کلمات معنی دار: محله ی ما

     محله ـ ثبت نام  ـ عادت  ـ  اطراف  ـ  قنادی ـ برگزار شدن ـ فیروزه ای

      جمع کلمات مختلف :

        کلماتی که با ها جمع بسته می شوند.

  مثل:کتاب ،مداد، دفتر،بچه،درخت،کوچه ، خانه

        کلماتی که با ان جمع بسته می شوند .

  مثل :دختر،مادر،پدر،مرد ،برادر، خواهر

         بعضی از اسم هایی که به مصوت پایانی  (    ِ   ،  ه   ،  ـه )  ختم می شوند،نشانه ی جمع به صورت گان می آید.

   مثل: فرشته:فرشتگان

          راننده: رانندگان

            اسم هایی که به مصوت پایانی (   ا ،   ی   ) ختم میشوند نشانه ی جمع (( ان)) درآن ها به صورت  یان می آید.

   مثل: دانا:  دانایان                                                                               آقا:   آقایان

                                             روحانی : روحانیان

  بعضی از اسم ها با ات جمع بسته می شوند .

   مثل:   حیوان :حیوانات                                                            موجود :موجودات

               کلماتی که آخر آن ها    ه   ،   ـه    باشد مو قع جمع بستن ه حذف می شود.

  مثل: جمله :جملات                                                                   قطعه:قطعات

         خاطره : خاطرات                                                                 لحظه :لحظات       

  درس دوم :

  کلمات معنی دار: زنگ ورزش

  آغاز ـ نرم نرمک  ـ موضوع ـ بحث ـ حرفه ای ـ ترتیب ـ جلب نظر کردن ـ جنب و جوش ـ ماهرانه ـ مر بی

  قصه ی تنگ بلور :

  کلمات معنی دار :

  صنوبر ـ بیشه ـ بلور ـ پونه های وحشی ـ سفالی ـ حیرت ـ باستانی ـ تنگ

  مخالف کلمات :

  روشن : تاریک                سرما :گرما               سرد : گرم               خنده : گریه         

  خندان :گریان                 رفت : نرفت              آمد : نیامد                 سرما خوردگی : گرما زدگی

  چه موقع از ضرب المثل ((آشپز  که دوتا شد آش یا آش شور می شود یا بی نمک )) استفاده

   می کنیم ؟

  * هر وقت ۲ نفر درحال انجام یک کارباشند و درانجام آن کار با یک دیگر مشورت نکنند  وکاری را بدون  هماهنگی

   همدیگر انجام دهند ممکن است ، یک کار را  هردوی آنها انجام دهند و باعث خراب شدن آن کار شوند .

  این ضرب المثل حکایت حال آن ها می شود .   

         درس سوم: آسمان آبی ، طبیعت پاک

        کلمات معنی دار:

      آلودگی، اهمیت ، باعث ، دامنه ی کوه ، نشاط ، قله ف محیط ، گردش علمی ، دل پذیر ،

      دل نشین ، گزارش ، نماینده ، روزنامه دیواری

       شعر هم بازی :

       عبور کردن ، نگریست ، هم بازی

       هم خانواده :

      کلماتی که در نوشتن برخی حروف مانند هم باشند و از لحاظ معنایی با یکدیگر در ارتباط باشند

  . با هم هم خانواده هستند.

     مثل: علم ، عالم ، معلوم ، علیم ، علامه ، تعلیم ، معلم ، هم خانواده اند . با دقت کردن در این

   کلمات می بینید که حروف  " ع ل م " در مهمه ی آن ها وجود دارد و از لحاظ معنایی با همدیگر

   ارتباط دارند.

     شکر ، شاکر ، تشکر ، متشکر ،  ( ش ک ر ) حروف مشترک آن ها است .

   نظم ، ناظم ، منظم ، تنظیم ، منظوم ، نظام ، انتظامات ، ( ن ظ م ) حروف مشترک آن ها است.

    قصد ، قاصد ، مقصود

     صبر ، صابر ، صبور

    نظر ، ناظر ، منظور ، نظیر ، نظارت ، منتظر ، انتظار         

      درس ۴ : آواز گنجشک

       کلمات معنی دار: 

       بی صبرانه ، منتظر ، مشورت ، فرصت ، آزرده ، آلودگی صوتی ، منظم ، گوش خراش ،

       کم شنوایی ، فشفشه

      مورچه ریزه :

      تشکچه ، غصه

     استفاده از نشانه های نگارشی در جای مخصوص :

       در جمله وقتی نیاز به مکث داشته باشیم   کاما (  ، ) یا ویرگول  می گذاریم .     

  منبع مطلب : hamkelasisevom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hamkelasisevom.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  آذر : هم خانواده ی افتخارات

  ناشناس : هم خانواده نماز و خواب

  شبنم : هم خانواده ی هنر.شنوا.خواب.نماز

  غزل جون : یه سری چرتو پرت تحویل من میدید اصلا راضی نیستم از سایتتون

  مام : نوگوکوگر

  تنهایی لاتی تره : خب من هم خانواده ی کلاس سومو میخواستم تو کتاب نی همینجوری مینویسن

  محمدداودزاده : هم خانواده مغرور

  النا : میشه لطفا کلمات هم خانواده ی درس ۸ کلاس سوم رو بزارید؟؟؟؟؟

  آذر دخت : هم خانواده افتخارات

  عشگان : عالیه این سایت اصلا حرف نداره مهشره

  ناشناس : درس دهم یارمهربان

  ناشناس : سلام هم خانواده محسن چی میشه لطفاً اگه میدونین بگین ممنون

  ناشناس : هم خانواده رسم ومعروف چیست

  ناشناس : هم خانواده مهاجر

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 20 روز قبل
  1

  من هم خانواده تفکرو می خوام

  -1
  آیناز 12 روز قبل

  فکر تفکر افکار

  هم خانواده آلوده 21 روز قبل
  1

  هم خانواده آلوده چیست؟؟

  ناشناس 28 روز قبل
  4

  هم خانواده مهاجر

  0
  ناشناس 28 روز قبل

  هجرت

  ناشناس 1 ماه قبل
  2

  سلام دل انگیز برقراری عزیز

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  سلام هم خانواده ی روان چی میشه ؟

  0
  ناشناس 23 روز قبل

  روانه

  محدثه جوون💋 1 ماه قبل
  1

  من هم‌خانواده میخواستم نه معنی 🙄🔴

  زینب 8 ماه قبل
  -1

  سلام میشه عم خانواده هنر و خواب رو بذارید ممنون میشم

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  هم خانواده ی معلوم چیست

  0
  آیناز 12 روز قبل

  علم عالم تعلیم علوم علمی معلوم علامه

  ابوالفضل 8 ماه قبل
  -2

  تومینویسی چرا سرعت

  .... 9 ماه قبل
  -1

  .......

  یسنا 9 ماه قبل
  1

  یسنا بهترین چیز برای درس

  0
  آیناز 12 روز قبل

  متحد

  0
  یسنا 9 ماه قبل

  میشه هم خانواده اتحاد روبزارید🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  اصغر 9 ماه قبل
  -1

  ببللببنقممبنبنفنبنلنفنعنللعمعگلگلگفکعکلگعلنلنعگلنلنعنلنکع

  ناشناس 9 ماه قبل
  -2

  هم خانواده صنابع

  -1
  مهدین 7 ماه قبل

  صنعت

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  سلام من یسنا هستم میشه هم خانواده ی معروف رو بگید🙏🌹😍

  -1
  پریسا 7 ماه قبل

  معرفت،معروف

  -1
  معرفی 9 ماه قبل

  معرفی

  ناشناس 9 ماه قبل
  2

  هم خانواده، مجاهد، منطقه، اعضا، رو میخوام

  -2
  پریسا 7 ماه قبل

  جهد،مجتهد،جهاد

  -2
  سارینا 9 ماه قبل

  هم خانواده مجاهد ؟

  ناشناس 9 ماه قبل
  4

  هم خانواده رسم ومعروف چیست

  ناشناس 9 ماه قبل
  -2

  هم خانواده ربط

  -2
  اصغر 9 ماه قبل

  به تو چه

  -2
  اصغر 9 ماه قبل

  به تو چه

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  هم خانواده متقاطع

  0
  اصغر 9 ماه قبل

  میدونم اما نمیگم

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  متضاد کامل نو و بیرون

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  ارزش

  ناشناس هستم . 10 ماه قبل
  0

  سلام به دوستان عزیز 🙏

  من معلم کلاس سوم هستم .

  ممنون از سایت خوبتون ولی شما نبايد این ها رو قرار بدید چون دانش آموزان ممکن تقلب کنند اما اگر معلم در کلاس مجازی کلمات هم معنی، هم خانواده و مخالف رو بزاره تقلب حساب نمیشه.

  سوگند 11 ماه قبل
  0

  من هم خانواده ی صدا را میخواهم ممنون میشم بگید 😇

  0
  سوگند 9 ماه قبل

  صادر عزیزم

  هم خانواده عادل 11 ماه قبل
  -2

  اخعهتنح

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  هم خانواده ی درس چی میشه؟

  1
  اعظم زارع 10 ماه قبل

  دروس

  من 11 ماه قبل
  2

  دشمن مخالف میشه دوست

  0
  بی نام 7 ماه قبل

  اره

  زهرا لطفی سرگزی 11 ماه قبل
  0

  هم خانواده ی درس

  0
  اعظم زارع 10 ماه قبل

  دروس

  زهرا لطفی سرگزی 11 ماه قبل
  -2

  زهرا لطفی سرگزی

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  سلام

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  تلتیابلزژعزهب

  عرفان 12 ماه قبل
  -1

  خیلی بد است

  محمدداودزاده 1 سال قبل
  6

  هم خانواده مغرور

  محمدداودزاده 1 سال قبل
  2

  سلام .من هم خانواده مغرور

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  هم منی کلمه‌ی کاشف را لطفاً بگید

  1
  بی ادب 10 ماه قبل

  با ادب

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  دباپلابالپاا

  -1
  اعظم زارع 10 ماه قبل

  اسکل

  -1
  ناشناس 1 سال قبل

  ممنون میشم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  هم خانواده انضباط

  0
  مهم، 1 سال قبل

  منضبط،ضبط

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام هم خانواده حسن چی میشه ممنون میشم بهم بگید

  -1
  اعظم زارع 10 ماه قبل

  احسان و محسن و احسن

  -1
  مهم، 1 سال قبل

  احسان،محسن،احسن

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  هم خانواده اهمیت

  -2
  مهم، 1 سال قبل

  مهم

  FAEZEH 1 سال قبل
  -2

  خیلی عالی

  من الان کلاس سوم هستم

  نظر من اینه که شما هم از این نگاه کنید خیلی کمک میکه

  -1
  بد نیست عشقم شوهرم 1 سال قبل

  من پسر هستم عشقن

  تنهایی لاتی تره 1 سال قبل
  6

  خب من هم خانواده ی کلاس سومو میخواستم تو کتاب نی همینجوری مینویسن

  نازنین 1 سال قبل
  3

  هم خانواده ربط چی میشه

  -1
  اعظم زارع 10 ماه قبل

  ارتباط

  -1
  اعظم زارع 10 ماه قبل

  رابطه

  1
  چرته من کلاس یازدهم هستم 10 ماه قبل

  رابطه

  -1
  ناشناس 12 ماه قبل

  ارتباط، مربوط

  کیانا اندرز گویی 1 سال قبل
  1

  خوب

  محمد رضا 1 سال قبل
  0

  عالیییییه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  خااتتتخخخ

  مریم 1 سال قبل
  -1

  کلمه ی شرکت رو اگر بذارید هم خوامواده ممنون میشم

  -1
  چرته من کلاس یازدهم هستم 10 ماه قبل

  شرط

  -2
  مهم، 1 سال قبل

  شراکت،مشترک،اشتراک

  عشگان 1 سال قبل
  5

  عالیه این سایت اصلا حرف نداره مهشره

  عشگان 1 سال قبل
  -2

  اثر

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام لطفاً درست بنویسید

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  هم خانواده نماز وخواب و هنر و نیاز

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  نیاز و نیاز مند

  خواب و خوابگاه

  نماز و نماز خانه

  ناشناس 2 سال قبل
  7

  هم خانواده نماز و خواب

  7
  شبنم 2 سال قبل

  هم خانواده ی هنر.شنوا.خواب.نماز

  ساغر غلامزاده 2 سال قبل
  1

  من خیلی راضیم از این سایت

  ممنون واقعا عالیه

  خیلی خیلی ممنونم

  سپاس بی کران و فراوان از شما کسانی که این سایت را درست کردن خیلی ممنونم به دردم میخوره این هم خانواده ها

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  سلام هم خانواده محسن چی میشه لطفاً اگه میدونین بگین ممنون

  1
  مهم، 1 سال قبل

  احسان،احسن،حسن

  -1
  ناشناس 1 سال قبل

  حسن

  فاطمه 2 سال قبل
  1

  فاطمه عالی

  دنیا 2 سال قبل
  -2

  ببخشید هم خانواده ی بلدرچين میشه بگید سه تا بگید لطفا

  دنیا 2 سال قبل
  2

  ببخشید هم خانواده ی بلدرچين میشه بگید سه تا لطفا بگید

  حاسنات 2 سال قبل
  2

  سلام ب دوستان خوب من حاسنات هستم ٩ ساله از مشهد مقدس این سایت خیلی خوب هست و یک چیزی میگم عه میشه هم خانواده ها را زیاد کنید ممنون میشم

  باتشکر از مدیر این سایت😍😍😍😉😉😉

  6
  مام 2 سال قبل

  نوگوکوگر

  0
  عالی 2 سال قبل

  عالی

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  ٨یلی بد است😡😡

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  سلام

  به دوستان

  میشه هم خا نواده عدل چی میشه با عصر و ربط و اصل و انصاف

  0
  ناشناس 2 سال قبل

  هم خانواده عدل عادل عدالت ربط رابط

  رایان 2 سال قبل
  -2

  اختلاف

  آذر دخت 2 سال قبل
  5

  هم خانواده افتخارات

  آذر 2 سال قبل
  8

  هم

  خانواده ی

  افتخارات

  آذر 2 سال قبل
  2

  هم خانواده ی افتخارات

  3
  زیبا 2 سال قبل

  افتخار ،مفتخر

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  درس دهم یارمهربان

  زیااااا 2 سال قبل
  2

  کلمی هم خانواد عظمت نوع احترام موفق چی میشن زود جواب بدین

  خطر 2 سال قبل
  0

  خطر

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  اول .ـ اوایل ـ ائلویت

  النا 2 سال قبل
  5

  میشه لطفا کلمات هم خانواده ی درس ۸ کلاس سوم رو بزارید؟؟؟؟؟

  غزل جون 2 سال قبل
  6

  یه سری چرتو پرت تحویل من میدید اصلا راضی نیستم از سایتتون

  پری ماه 2 سال قبل
  3

  هم خانواده ی متوجه

  1
  ناشناس 2 سال قبل

  توجه عجب

  امیر 2 سال قبل
  1

  متوجه

  ستایش 2 سال قبل
  1

  سلام من‌زیاد‌راضی‌نیستم‌ولی‌میگم‌بد‌نیست

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  هم خانواده کاشت و مختلف چیه دوستان

  0
  ب ت چ 2 سال قبل

  هم خانواده کاشت میشه کشت و مختلف میشه اختلاف

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید