توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات هم خانواده درس سوم فارسی سوم

  1 بازدید

  کلمات هم خانواده درس سوم فارسی سوم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  کلمات هم خانواده

  کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند.

  سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه
  سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا
  سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله
  سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت
  سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق
  سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع
  سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس
  سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد
  سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شِرک
  سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

  عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ريشه ي فعلي: ع ش ق)

  كتاب، مكتوب، كتيبه، كاتب، مكتب و… (ريشه ي فعلي: ك ت ب)

  تابيدن، تابناك، تابش، تابان، مهتاب، تابيده،
  رفتن، رفتار، رفتني، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
  گويا، گوينده، گفتن، گفت
  د ل انگيز، دلگير، دل نواز، د ل درد
  كتا ب فروش، كتا بدار، كتا بخانه
  رابط – مربوط – ارتباط – ربط
  عجله – عجول – عاجل و تعجیل
  تدریس – دروس – مدرس – درس
  عامل – معمول – عمال – عمل
  تعلیم – عالم – معلم – معلوم
  نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت
  غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال
  ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه
  مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه
  قصه : قصص ،‌ قصه ها
  تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم
  تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر
  تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز
  دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار
  هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش
  تابش : تابنده – تابان –تابندگي
  تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت

  هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت – جامع

  حاصل : تحصيل –محصول – محصل حصول
  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
  حس : حساس – محسوس – احساس
  حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك – متحرك
  خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
  زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
  سفر : مسافر – مسافرت
  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
  علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم
  فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر
  قصد : قاصد – مقصود – مقصد
  كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب
  كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف
  اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق
  ميلاد : مولود – ولد – ولادت
  ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
  نظم : ناظم – منظم – تنظيم
  جز : اجزا – مجزا
  حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق
  محل و محله
  احترام و محترم
  فعال و فعالیت
  طفل و اطفال
  ولی و اولیا
  فکر و افکار
  مدرسه و مدارس
  حال و احوال
  معروف و معرف
  صلح و مصالحه
  محیط و احاطه
  اختراع و مخترع
  حفظ ، حافظ
  محافظ و محافظت
  نظم ، ناظم
  منظم و تنظیم
  عجیب و عجایب
  خارج ، خروج و مخرج
  عدل ، عادل و عدالت
  مسئله و مسائل
  لحظه و لحظات
  ضعیف ، ضعف و ضعفا
  شجاع و شجاعت
  مرمت و ترمیم
  صدمه و صدمات
  معالجه و علاج
  هاجر ، مهاجر و هجرت
  منتظر و انتظار
  غروب ، غرب و مغرب

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس فارسی سوم−کلمات هم خانواده

  بازی کلمات هم خانواده در کلاس فارسی ...

  منبع مطلب : kheradedu.ir

  مدیر محترم سایت kheradedu.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فارسی

  ستایش:

  کلمات معنی دار:

  سنجاقک- صمیمی -کینه      

   درس اول:

    کلمات معنی دار: محله ی ما

     محله ـ ثبت نام  ـ عادت  ـ  اطراف  ـ  قنادی ـ برگزار شدن ـ فیروزه ای

      جمع کلمات مختلف :

        کلماتی که با ها جمع بسته می شوند.

  مثل:کتاب ،مداد، دفتر،بچه،درخت،کوچه ، خانه

        کلماتی که با ان جمع بسته می شوند .

  مثل :دختر،مادر،پدر،مرد ،برادر، خواهر

         بعضی از اسم هایی که به مصوت پایانی  (    ِ   ،  ه   ،  ـه )  ختم می شوند،نشانه ی جمع به صورت گان می آید.

   مثل: فرشته:فرشتگان

          راننده: رانندگان

            اسم هایی که به مصوت پایانی (   ا ،   ی   ) ختم میشوند نشانه ی جمع (( ان)) درآن ها به صورت  یان می آید.

   مثل: دانا:  دانایان                                                                               آقا:   آقایان

                                             روحانی : روحانیان

  بعضی از اسم ها با ات جمع بسته می شوند .

   مثل:   حیوان :حیوانات                                                            موجود :موجودات

               کلماتی که آخر آن ها    ه   ،   ـه    باشد مو قع جمع بستن ه حذف می شود.

  مثل: جمله :جملات                                                                   قطعه:قطعات

         خاطره : خاطرات                                                                 لحظه :لحظات       

  درس دوم :

  کلمات معنی دار: زنگ ورزش

  آغاز ـ نرم نرمک  ـ موضوع ـ بحث ـ حرفه ای ـ ترتیب ـ جلب نظر کردن ـ جنب و جوش ـ ماهرانه ـ مر بی

  قصه ی تنگ بلور :

  کلمات معنی دار :

  صنوبر ـ بیشه ـ بلور ـ پونه های وحشی ـ سفالی ـ حیرت ـ باستانی ـ تنگ

  مخالف کلمات :

  روشن : تاریک                سرما :گرما               سرد : گرم               خنده : گریه         

  خندان :گریان                 رفت : نرفت              آمد : نیامد                 سرما خوردگی : گرما زدگی

  چه موقع از ضرب المثل ((آشپز  که دوتا شد آش یا آش شور می شود یا بی نمک )) استفاده

   می کنیم ؟

  * هر وقت ۲ نفر درحال انجام یک کارباشند و درانجام آن کار با یک دیگر مشورت نکنند  وکاری را بدون  هماهنگی

   همدیگر انجام دهند ممکن است ، یک کار را  هردوی آنها انجام دهند و باعث خراب شدن آن کار شوند .

  این ضرب المثل حکایت حال آن ها می شود .   

         درس سوم: آسمان آبی ، طبیعت پاک

        کلمات معنی دار:

      آلودگی، اهمیت ، باعث ، دامنه ی کوه ، نشاط ، قله ف محیط ، گردش علمی ، دل پذیر ،

      دل نشین ، گزارش ، نماینده ، روزنامه دیواری

       شعر هم بازی :

       عبور کردن ، نگریست ، هم بازی

       هم خانواده :

      کلماتی که در نوشتن برخی حروف مانند هم باشند و از لحاظ معنایی با یکدیگر در ارتباط باشند

  . با هم هم خانواده هستند.

     مثل: علم ، عالم ، معلوم ، علیم ، علامه ، تعلیم ، معلم ، هم خانواده اند . با دقت کردن در این

   کلمات می بینید که حروف  " ع ل م " در مهمه ی آن ها وجود دارد و از لحاظ معنایی با همدیگر

   ارتباط دارند.

     شکر ، شاکر ، تشکر ، متشکر ،  ( ش ک ر ) حروف مشترک آن ها است .

   نظم ، ناظم ، منظم ، تنظیم ، منظوم ، نظام ، انتظامات ، ( ن ظ م ) حروف مشترک آن ها است.

    قصد ، قاصد ، مقصود

     صبر ، صابر ، صبور

    نظر ، ناظر ، منظور ، نظیر ، نظارت ، منتظر ، انتظار         

      درس ۴ : آواز گنجشک

       کلمات معنی دار: 

       بی صبرانه ، منتظر ، مشورت ، فرصت ، آزرده ، آلودگی صوتی ، منظم ، گوش خراش ،

       کم شنوایی ، فشفشه

      مورچه ریزه :

      تشکچه ، غصه

     استفاده از نشانه های نگارشی در جای مخصوص :

       در جمله وقتی نیاز به مکث داشته باشیم   کاما (  ، ) یا ویرگول  می گذاریم .     

  منبع مطلب : hamkelasisevom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hamkelasisevom.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  پری ماه : هم خانواده ی متوجه

  آذر : هم خانواده ی افتخارات

  غزل جون : یه سری چرتو پرت تحویل من میدید اصلا راضی نیستم از سایتتون

  مام : نوگوکوگر

  شبنم : هم خانواده ی هنر.شنوا.خواب.نماز

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 روز قبل
  1

  سلام یکمی زیاد بزارید

  ناشناس 3 روز قبل
  0

  خااتتتخخخ

  ناشناس 20 روز قبل
  1

  سلام لطفاً درست بنویسید

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  هم خانواده نماز و خواب

  4
  شبنم 5 ماه قبل

  هم خانواده ی هنر.شنوا.خواب.نماز

  ساغر غلامزاده 5 ماه قبل
  1

  من خیلی راضیم از این سایت

  ممنون واقعا عالیه

  خیلی خیلی ممنونم

  سپاس بی کران و فراوان از شما کسانی که این سایت را درست کردن خیلی ممنونم به دردم میخوره این هم خانواده ها

  ناشناس 5 ماه قبل
  3

  سلام هم خانواده محسن چی میشه لطفاً اگه میدونین بگین ممنون

  فاطمه 6 ماه قبل
  2

  فاطمه عالی

  دنیا 6 ماه قبل
  1

  ببخشید هم خانواده ی بلدرچين میشه بگید سه تا بگید لطفا

  دنیا 6 ماه قبل
  2

  ببخشید هم خانواده ی بلدرچين میشه بگید سه تا لطفا بگید

  حاسنات 6 ماه قبل
  0

  سلام ب دوستان خوب من حاسنات هستم ٩ ساله از مشهد مقدس این سایت خیلی خوب هست و یک چیزی میگم عه میشه هم خانواده ها را زیاد کنید ممنون میشم

  باتشکر از مدیر این سایت😍😍😍😉😉😉

  4
  مام 6 ماه قبل

  نوگوکوگر

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  ٨یلی بد است😡😡

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  سلام

  به دوستان

  میشه هم خا نواده عدل چی میشه با عصر و ربط و اصل و انصاف

  0
  ناشناس 5 ماه قبل

  هم خانواده عدل عادل عدالت ربط رابط

  رایان 8 ماه قبل
  0

  اختلاف

  آذر دخت 9 ماه قبل
  3

  هم خانواده افتخارات

  آذر 9 ماه قبل
  5

  هم

  خانواده ی

  افتخارات

  -2
  ناشناس 8 ماه قبل

  ن

  آذر 9 ماه قبل
  2

  هم خانواده ی افتخارات

  2
  زیبا 6 ماه قبل

  افتخار ،مفتخر

  ناشناس 9 ماه قبل
  2

  درس دهم یارمهربان

  زیااااا 9 ماه قبل
  1

  کلمی هم خانواد عظمت نوع احترام موفق چی میشن زود جواب بدین

  خطر 9 ماه قبل
  0

  خطر

  محمد 9 ماه قبل
  -2

  کلمات هم خانواده درس دهم یار مهربان

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  اول .ـ اوایل ـ ائلویت

  النا 9 ماه قبل
  3

  میشه لطفا کلمات هم خانواده ی درس ۸ کلاس سوم رو بزارید؟؟؟؟؟

  ناشناس 10 ماه قبل
  -2

  هم خانواده تعجب و علمی و عبور و دوست و افریده واموزگار

  مهدی 10 ماه قبل
  -1

  شاکر

  0
  رایان 8 ماه قبل

  شکر،متشکر،شکر

  غزل جون 10 ماه قبل
  4

  یه سری چرتو پرت تحویل من میدید اصلا راضی نیستم از سایتتون

  پری ماه 10 ماه قبل
  5

  هم خانواده ی متوجه

  1
  ناشناس 9 ماه قبل

  توجه عجب

  امیر 10 ماه قبل
  2

  متوجه

  ستایش 10 ماه قبل
  1

  سلام من‌زیاد‌راضی‌نیستم‌ولی‌میگم‌بد‌نیست

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  هم خانواده کاشت و مختلف چیه دوستان

  0
  ب ت چ 5 ماه قبل

  هم خانواده کاشت میشه کشت و مختلف میشه اختلاف

  سلدا 11 ماه قبل
  -1

  متوجه

  سارینا جمال زاده 11 ماه قبل
  0

  در مورد هم خانواده کلمه : متوجه درمورد مخالف کلمه دشمن

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  هم خانواده :ربط:رابطهتعجب : عجیب محصول:حاصل ، محصلاثر:آثار

  -1
  😄 10 ماه قبل

  درسته

  مهدی 1 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید