توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمه صلاه چند بار در آیه ۱۰۳ سوره نسا آمده است

  1 بازدید

  کلمه صلاه چند بار در آیه ۱۰۳ سوره نسا آمده است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  آیه 103 سوره نساء


  فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی‌ جُنُوبکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (103)

  «1» منهج الصادقین، جلد 3، صفحه 101.

  تفسیر اثنا عشری، ج‌2، ص: 557

  چون تذکر به ذات الهی، موجب استعداد بنده است به فیض ربانی، و ورود رحمت و نعمت بر او، و دفع زحمت و نقمت از او، و از این جهت بعد از امر به صلاة می‌فرماید:

  فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ: پس چون بجا آوردید نماز خوف را بر وجه ادا و فارغ شدید از آن، فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً: پس یاد خدا کنید و متذکر نام نامی الهی شوید در حالت ایستادن که شمشیر می‌زنید، و در حالت نشستن که تیر می‌اندازید، وَ عَلی‌ جُنُوبکُمْ‌: و در حالتی که به پهلوهای خود افتاده‌اید و زخم خورده‌اید. و قول اشهر و اکثر آنست که یاد کردن خداوند تعالی است در همه حال.

  و در زاد المسیر آورده که ذکر به معنی خوف است، یعنی بترسید از خدا «قِیاماً» به وقت نصرت در امور، و «قُعُوداً» در حال اشتغال به اکل و شرب و مصاحبت با خلق، «وَ عَلی‌ جُنُوبکُمْ» و در زمان توجه به منام، و مژده‌ «أَلَّا تَخافُوا» نتیجه این خوف است. در کنز آورده: مراد امر است به مداومت بر ذکر در جمیع احوال، چنانچه در حدیث قدسی وارد شده که حق تعالی خطاب فرمود: یا موسی اذکرنی فانّ ذکری حسن علی کلّ حال. «1» یعنی: ای موسی یاد کن مرا در همه احوال، که یاد من در هر حالی نیکو است. و یا مراد تعقیب است به ادعیه بعد از صلاة، همچنانکه اصحاب ما روایت کرده‌اند. و گویند کلام محتاج است به اضمار، ای: فاذا اردتم الاتیان بالصّلوة فأتوا بها علی حسب احوالکم فی الاتیان. یعنی: چون خواهید که به نماز مشغول شوید، پس اتیان نمائید به آن بر هر نحوی که مقدور شما باشد از ضعف خوف و شدت آن، «قِیاماً» خواه مسایفه و مقارعه باشد، و «قُعُوداً» و خواه در حین مرامات، «وَ عَلی‌ جُنُوبکُمْ» و خواه در حینی که مجروح شده بر پهلو افتاده باشید. وجه این قول آنست که کلام در معرض ذکر صلاة خوف است، پس مناسب آن باشد که‌

  «1» منهج الصادقین، جلد 3، صفحه 104.

  تفسیر اثنا عشری، ج‌2، ص: 558

  به این معنی حمل کرده شود.

  فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ: پس چون ایمن شوید از خوف، و یا اقامت نمائید در شهرهای خود، پس بگزارید نماز را بر وجه کمال در کمیت و کیفیت و تعدیل ارکان و حفظ شرایط آن. إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً: بدرستی که نماز، باشد بر مؤمنان فرض موقت، یعنی محدود به اوقات، که اخراج آن از اوقات آن جایز نیست. و این دلیل است بر آنکه نماز واجب الاداء است در حال مسایفه و اضطراب در معرکه حرب. و تعلیل امر است به اتیان به آن به هر نحو که ممکن باشد.

  در عقاب الاعمال صدوق رحمه اللّه به حذف اسانید از ابی عبد اللّه علیه السّلام روایت نموده که: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: من صلّی الصّلوة بغیر وقتها وقعت سوداء مظلمة یقول ضیّعک اللّه کما ضیّعتنی، و اوّل ما یسئل العبد اذا وقف بین یدی اللّه عزّ و جلّ عن الصّلوة فان زکت صلاته زکی سایر عمله و ان لم تزکّ لم یزکّ عمله. فرمود پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: هر که نماز گزارد به غیر وقت آن، واقع شود سیاه و تاریک؛ می‌گوید در عالم معنی:

  ضایع کند خدا تو را همچنانکه مرا ضایع کردی. و اول چیزی که سؤال کرده می‌شود از بنده وقتی که محضر الهی در موقف بایستد، نماز است. پس اگر تزکیه باشد نمازش، پاکیزه و مقبول باشد سایر اعمال او؛ و اگر تزکیه نباشد نمازش، تزکیه و پاک نگردد عملش.

  تنبیه: بدان که نماز در میان واجبات، ده صفت مخصوصه دارد:

  اول- انّ الصّلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر، یعنی نماز صحیح که مقبول درگاه الهی باشد، البته مکلف را از معاصی و کار بد باز دارد. پس هرگاه شخص، کثرت معاصی و گناهان را در خود ملاحظه کند، مشخص می‌شود که نماز او خالی از نقص نیست.

  دوم- الصّلوة معراج المؤمن، پس در هر نماز صحیح، البته باید ترقی در مرتبه قرب به خداوند عالم حاصل شود.

  تفسیر اثنا عشری، ج‌2، ص: 559

  سیم- الصّلوة عمود الدّین، «1» پس اهتمام در آن را باید زیاده بر همه امور دین نماید.

  چهارم- الصّلوة ان قبلت قبل ما سواها و ان ردّت ردّ ما سواها، «2» یعنی اگر نماز قبول شد، طاعات دیگر هم قبول می‌شود؛ و اگر رد شد، غیر آن هم رد شود، یعنی ثمرات بر آنها مترتب نگردد.

  پنجم- اوّل ما یحاسب به العبد الصّلوة و اوّل ما ینظر فیه من عمل بن ادم الصّلوة، «3» اول چیزی که محاسبه شود نماز است، و اول چیزی که در نامه اعمال ملاحظه شود نماز باشد. اگر صحیح نیست، نظر به باقی اعمال او نمی‌کنند.

  ششم- پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه طاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین هنگام وصیت فرموده‌اند: من استخفّ بالصّلوة لا تناله شفاعتنا و لیس منّا. «4» یعنی: هر که سبک شمارد نماز را، شفاعت ما به او نمی‌رسد و از ما محسوب نیست.

  هفتم- هر که بمیرد و نماز خود را درست نکرده باشد، بر دین حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نمی‌میرد. چنانکه اشاره فرمودند به شخصی که نماز کرد و رکوع و سجود را به طور کامل به عمل نیاورد که: لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی. «5» مراد آنست که ایمان در وقت مردن از او سلب شود، یا عذاب او در حین موت، عذاب کفار باشد.

  هشتم- آنکه در نماز، جمع شده مجموع عبادات و مطلوبات و فوائد روحی و جسدی و دنیائی و آخرتی.

  نهم- آنکه یک نماز بهتر است از بیست حج، و هر حجی بهتر است از

  «1» بحار الانوار، جلد 82، ص 218 حدیث 26، از امام باقر علیه السّلام.

  «2» بحار الانوار، جلد 82، ص 236، حدیث 64، مضمون حدیث.

  «3» بحار الانوار، جلد 82، ص 236، حدیث 64، مضمون حدیث.

  «4» فروع کافی، جلد 3، کتاب الصلوة، صفحه 269 و 270، حدیث 7 و 15.

  «5» فروع کافی، جلد 3، کتاب الصلوة، صفحه 268، حدیث 6.

  تفسیر اثنا عشری، ج‌2، ص: 560

  خانه‌ای که پر باشد از طلا، و آن را در راه خدا تصدق کند.

  دهم- اینکه نمازهای پنجگانه مثل نهر جاری هستند به جهت تطهیر گناهان. هر نمازی کفاره گناهانی است که ما بین آن نماز باشد. مراد صغایر است نه کبائر.


  منبع مطلب : wiki.ahlolbait.com

  مدیر محترم سایت wiki.ahlolbait.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ------ احمد پاک منش------

  وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذینَ کَفَرُوا ۚ إِنَّ الْکَافِرِینَ کَانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبینًا [101]

  وَإِذَا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرَائِکُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَیٰ لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَأَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ کَانَ بکُمْ أَذًی مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ مَرْضَیٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَکُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَکُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْکَافِرِینَ عَذَابًا مُهِینًا [102]

  فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَیٰ جُنُوبکُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا [103]

  إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَی الصَّلَاةِ قَامُوا کُسَالَیٰ یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا [142]

  لَٰکِنِ الرَّاسخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بمَا أُنْزلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزلَ مِنْ قَبْلِکَ ۚ وَالْمُقِیمِینَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا عَظِیمًا [162

  همان طور که می بینید در سوره نساء 7بار کلمه صلاة تکرار شده است.

  منبع مطلب : ahmad2010.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ahmad2010.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  چند بار در سوره ی نسا ء کلمه ی صلاه تکرار شده است  یک بار در ایه ی    142


  یک بار در ایه ی   102

  سه بار در ایه ی   103


  یک بار در ایه ی   101


  یک بار در ایه ی   77


  یک بار در ایه ی   43


  منبع مطلب : amirhossain20.blogfa.com

  مدیر محترم سایت amirhossain20.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 11 روز قبل
  0

  کلمه ی صلاه چند باردر سوره ینساع ایهی ۱۰۳امده

  مهدی 11 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید