توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کوچکترین عدد هفت رقمی چه عددی است

  1 بازدید

  کوچکترین عدد هفت رقمی چه عددی است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین عدد 7 رقمی با استفاده از ارقام در شماره 6427310 که تشکیل شده است و ارقام نباید تکرار شود؟

  سلام

  به نظر می رسد مانند یک کار مصاحبه.

  برای حل این مسئله ، باید از شماره داده شده اعداد منحصر به فردی دریافت کنید:

  6 4 2 7 3 1 0

  آنها را یکی یکی مرتب کنید. این بزرگترین شماره شما است - 7643210.

  مرتباً همان مرتبه را مرتب کنید - 0123467 - و اگر متأسفانه 0 را به عنوان شماره اول بدست آورید ، یک عدد 6 رقمی دریافت خواهید کرد که این چیزی نیست که ما می خواهیم ، بنابراین 0 و 1 - 1023467 را تغییر می دهیم.

  من توضیحی راجع به اینکه چرا مرتب سازی رقم ها عدد را بزرگترین یا کمترین می کند ، رد می شوم.

  سرانجام ، تفاوت 7643210-1023467 = 6619743 است

  منبع مطلب : svcministry.org

  مدیر محترم سایت svcministry.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  عدد نویسی

  در یک عدد ارزش هر رقم بستگی به مکان و مرتبه ای دارد که در آن قرار گرفته است .

   6= 1 × 6 یکان 60=10× 6 دهگان 600= 100× 6 صدگان 6000= 1000× 6 یکان هزار .

  پس ارزش مکانی هر رقم ، ده برابر اولین رقم جلوی آن می باشد.

   • برای تعیین عددهای یک مجموعه ی عددی متوالی که اعداد ابتدا و انتهای آن مشخص می شود . الف ) اگر از عدد ابتدا تا عدد انتها مورد نطر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی باشند ) از فرمول زیر استفاده می شود. 1 + ( عدد ابتدا - عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال  از عدد 97 تا عدد 2056 چند عدد داریم ؟              

   1960 = 1 + ( 97 - 2056)

  ب ) اگر تعداد اعداد بین دو عدد ابتدا و انتها مورد نظر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی نباشند ) 1 - ( عدد ابتداــــ عدد انتها ) = تعداد اعداد

   مثال : بین اعداد 97 تا 2056 چند عدد داریم ؟

   1958 = 1 - ( 97 - 2056 )

  تعداد اعداد

  9000 = ( 9+ 90 +900 ) - 9999

  روش دوم : رقم نه ( 9) را که تعداد تمام عددهای یک رقمی می باشد می نویسیم و تعدادی صفر ( 0 ) جلوی آن قرار می دهیم که با رقم 9 به تعداد رقمهای عدد مورد نظر باشد.

  شماره گذاری صفحات کتاب :برای شماره گذاری صفحات کتاب با توجه به تعداد صفحه ها از یک - دو - سه و .. . . رقمی استفاده می شود.

   در صفحه بندی کتابی که فقط 9 صفحه دارد ، 9 عدد یک رقمی به کار می رود.

   کتابی که 99 صفحه دارد ، 9 صفحه ی آن با اعداد یک رقمی و 90 صفحه ی آن با اعداد دو رقمی صفحه بندی می شود.         

   189 = 180 + 9 = ( 2 × 90 ) + 90

  کتابی که 999 صفحه دارد:              

    2889 = 2700 + 180 + 90 = ( 3 × 900 ) + ( 2 × 90 ) + 9

  سوال : کتابی دارای 450 صفحه می باشد ، در صفحه بندی این کتاب چند رقم به کار رفته است ؟

  در ابتدا صفحه هایی را که بااعداد سه رقمی صفحه بندی شده مشخص می کنیم.

   351 = ( 9 + 90 ) - 450 351 صفحه سه رقمی است ،

   پس : 1242 = 1053 + 180 +90 = ( 3 × 351 ) + ( 2 × 90 ) + ( 9)

  برای نوشتن کوچکترین و بزرگترین عددها بدون تکرار رقمها ، فقط تا عدد 10 رقمی ممکن است .زیرا عددهای با تعداد رقمهای بیشتر حتما رقم تکراری خواهند داشت .

   کوچکترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 9 8 7 6 5 4 3 2 10 بزرگترین عدد با استفاده از ده رقم بدون تکرار رقمها 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  روش نوشتن اعداد چند رقمی با رقمهای داده شده: مثال : با زقمهای « 5 ، 6 ، 3 ، 9 » چند عدد دو رقمی می توان نوشت ؟ چون اعداد دو رقمی دارای مرتبه های یکان و دهگان می باشند پس هر یک از رقمها یکبار در یکان و یکبار در دهگان قرار می گیرند و چون چهار رقم داریم . پس هر رقم چهار بار در یکان و چهار بار در دهگان قرار می گیرند.

   تعداد اعداد 16 = 4 × 4

   حال می خواهیم بدانیم با همین ارقام چند عدد سه رقمی می توان نوشت ؟

                      یکان      دهگان         صدگان

                64 = 4    ×      4       ×       4

  در هر دسته یک عدد با رقمهای تکراری نوشته می شود ( 55 -66 - 33 -99 ) پس دوازده رقم بدون تکرار رقمها 12= 4 - 16

  برای بدست آوردن تعداد عددها بدون تکرار رقمها ، از بالا ترین مرتبه تعداد رقمها را قرار می دهیم و در هر مرحله به ترتیب یک واحد از تعداد رقمها کم می کنیم.

  مثال: سوال: بارقمهای( 7-3-4-6 )چند عدد سه رقمی بدون تکرار رقمها می توان نوشت؟

                                      یکان     دهگان     صدگان

                            24  =    2     ×   3      ×     4

  سوال: با رقمهای (6-0-5-2-7 )چند عدد سه رقمی بدون تکراررقمها می توان نوشت؟

           یکان    دهگان    صدگان

     48 = 3   ×    4      ×   4      زیرا در بین رقمهای داده شده رقم صفر وجود داردکه این رقم درتعداد رقمهای سمت چپ عدد محسوب نمی شود.

  اگر در عدد های خواسته شده ،زوج یا فرد بودن در نظر گرفته شده باشد فقط رقمهای زوج یا فرد در تعداد رقمهای سمت چپ (یکان) محسوب می شود.

  مثال :با رقمهای (3-0-6-9-2 )چند عدد سه رقمی فرد می توان نوشت ؟ ( 3 و 9 ) فرد هستند.

                      یکان      دهگان       صدگان

              40 =   2    ×      5    ×       4           

  منبع مطلب : 2239053.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 2239053.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معلم5 فتحی

  تمرین عدد نویسی شماره1(کلاس پنجم)

  1-کدامیک از اعداد زیر را نمی توان نوشت؟

  الف)کوچکترین عدد هفت رقمی بدون تکرار     ب)بزرگترین عدد ده رقمی بدون تکرار

  ج)کوچکترین عد د12 رقمی با تکرار                      د)بزرگترین عدد 11 رقمی بدون تکرار

  2-اگر تو بخواهی با رقم های زوج کوچکترین عدد پنج رقمی بدون تکرار ارقام را بنویسی و

  اختلاف این عدد را با بزرگترین عد چهار رقمی فرد بدون تکرار ارقام بدست اورید چه عددی بدست می اید؟

  الف)10593                    ب)10592                    ج)359                       د)358

  3-بین اعداد 1تا100چند عدد دورقمی وجود داردکه مجموع رقم های ان کمتر از 3 باشد؟

  الف)3                      ب)8                         ج)6                          د)5

  4-در تساوی زیر بجای چند عدد حسابی می توان قرار داد؟(اعداد داخل مربع یکسان است)

  الف)1                       ب)2                        ج)3                     د) 4                    ×□=□+□

  5-محمد اعداد 1تا 99 را پشت سرهم و بدون فاصله نوشت تا یک عدد بزرگ بوجود امد

  سپس از ابتدا شروع به شمردنرقم های این عدد کرد تا به رقم هفتاد و سوم رسید

  تو می توانی بگویی رقم هفتاد و سوم این عددکدام است؟

  الف)1                       ب)5                            ج)7                              د)4

  6-سن 5 نفر 5عدد متوالی زوج است مجموع سن انها کدام است؟

  الف)143                         ب)144                              ج)130                            د)156

  7-اختلاف سن فعلی یک مادر و دختر31 سال و مجموع سن انها 55 سال است

  مادرهفت سال قبل چند ساله بوده است؟

  الف)43                            ب)36                          ج)26                              د)39

  8--یکی از دانش اموزان کلاس پنجمبه مناسبت جشن تولدش تعدادی شکلاتبه مدرسه اورد

  تا بین دوستانش تقسیم کند او حساب کرده بود به هر دانش اموز3 شکلات بدهد5تا اضافی می ماند

  واگربه هریک 4تا بدهد2تا کم میآید تعداد دوستان چندتا بوده است /

  الف)10                      ب)9                   ج)8                       د)11

  9-مجموع کوچکترین عدد ده رقمی بدون تکرار ارقام و بزرگترین عدد چهار رقمی کدام است؟

  الف)یک میلیارد و دویست و سی میلیون و چهار صد و شصت و شش هزار و هفتصد و هشتاد و هشت

  ب) یک میلیارد و بیست و سه میلیون و چهار صد و شصت و شش هزار و هفتصد و هشتاد و هشت

  ج) صدو بیست و سه میلیون و چهار صد و شصت و شش هزار و هفتصد و هشتاد و هشت

  د) یک میلیارد و بیست وسه میلیون و چهار صد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و پن

  10-عددی یازده رقمی را بصورت برعکس اخر به اول می نویسیم رقم صدگان هزار ان تبدیل به کدام ارزش مکانیمی شود؟    

       الف)صدگان هزار         ب)یکان میلیارد                  ج)دهگان میلیون                           د)یکان میلیون

  11-مجموع هشت عدد فرد متوالی 480 می باشد یکان بزرگترین عدد کدام است؟

  الف)3                              ب)5                              ج)7                               د)9

  12-کدامیک از عبارت های زیر نادرست است؟

  الف)حاصل ضرب دو عدد متوالی همیشه زوج است        ب)حاصل جمع سه عدد متوالی همیشه زوج است

  ج)حاصلضرب چند عدد فرد همیشه فرد است                    د)حاصلجمع چند عدد زوج همیشه زوج است

  13-احمد رقم های یک عدد را از جایی به دو قسمت تقسیم کرده و سپس انها را در هم ضرب می کند

  برای مثال از عدد 425 می تواند عدد( 100=4×25) و یا(210=5×42)را بدست اورد بکمک کاری که احمد انجام داده

  با کدامیک از اعداد زیر می توان به پاسخ صفر رسید؟

  الف)430003                           ب)305030                           ج)505005                               د)400505

  14-احمد خمس اکبرواکبرربع علی کتاب داردتعداد کتابهای علی چند تاست؟

  الف(5                    ب)4                  ج)20              د)10

  15-تعداد اعداد زوج متوالی 29تا 71کدام است؟

  الف)21                          ب)20                                     ج)19                                   د)22

  16-بجای چه عددی باید گذاشت تا تساوی همواره برقرار باشد؟

  الف)35                ب)34                         ج)32                    د)31                799 +4921=799+(+4890)

  17-احمد برای خرید چهارمداد 2800ریالی و پنج دفتر9900ریالی 3200ریال کم دارداحمدابتداچند ریال پول داشته؟

  الف)57500                      ب)59500                  ج)60700                     د)62700     

     

  18-ُاگراز اعداد 9 تا 1410را پشت سرهم و بدون فاصله بنویسیم عددی چند رقمی نوشته ایم؟

  الف)4533                          ب)4529                         ج)4525               د)4517

  19- در عدد9250000چند دستهی صدتایی وجود دارد؟

  الف)721                   ب)9250             ج)92500                   د)925000

  20- از صفر تا چهل و چهار را که باهم جمع کنیم یک عدد سه رقمی بوجود می اید

  حاصلجمع را به حروف نوشتیم شما بگویید چند نقطه در این حروف نویسی بکار رفته است؟

  الف)11                            ب)9                   ج)10                     د)2

  21-مجموع سن سه نفر116 است اولی 7 سال از سومی بزرگتر است و سومی7سال از دومی کوچکتر است

  سومی چند سال دارد؟                        الف)34                     ب)41                 ج)35                      د)33

  22-کدامیک صحیح است؟

  الف)حاصلضرب دو عدد فرد ممکن است فرد باشد

                     ب)بین اعداد 1 تا 100 ،یازده صفر است

  ج)در تقسیم همیشه خارج قسمت از باقیمانده کوچکتر است       

  د)هر عددی در مقسوم ومقسوم علیه ضرب شود در باقی مانده هم ضرب می شود

  منبع مطلب : fathi5.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت fathi5.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  انا : عق چ بده افتضاخ

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کمیل 4 روز قبل
  0

  عالی ی عالی

  هانی 15 روز قبل
  2

  فقط جوابو میخواهم

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  کاش خیلی زود بهش کمک میکردیم

  تفخد 9 ماه قبل
  1

  ابخزی

  کمک 10 ماه قبل
  0

  کمک

  اسرا 10 ماه قبل
  3

  سلام چرا کمک نمیکنید

  انا 10 ماه قبل
  4

  عق چ بده افتضاخ

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید