توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  گروهی از جانداران که بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند چه نام دارد

  1 بازدید

  گروهی از جانداران که بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند چه نام دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  علوم درس 12 ششم ابتدایی (جنگل برای کیست؟)

  1-      زنجیره ی غذایی چیست؟ به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود .

  2-      شبکه غذایی را تعریف کنید ؟ به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یکدیگر گفته می شود .

  3-      قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار دارند؟ آن ها تجزیه کننده هستند .

  4-      قارچها چگونه باعث بهبود و تقویت خاک می شوند ؟ با تجزیه بقایای بدن گیاهان و جانوران سبب بهبود و تقویت خاک می شوند .

  5-      کروکودیل ها انگل های درون دهان خود را چگونه از بین می برند؟ بعضی وقت ها کروکودیل ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند پرنده ی کوچکی وارد دهان کروکودیل می شود و انگل های درون دهان کروکودیل را می خورند.

  6-      چند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشته اند اما در حال حاضر وجود ندارند نام ببرید ؟ جانوران : دایناسور ها              گیاهان : درختان بسیار تنومند

  7-      به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن نسل یک نوع جاندار می شود ؟ وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می کند مانند تغییر شدید آب و هوا زیستگاه طوفان یا سیل   جاندار نمی توانند با آن ساز گار شوند و باعث نابودی آن ها می گردد.

  8-      مثالی برای نابودی برخی جانوران توسط انسان در کشورمان را بیان کنید .شیر ایرانی حدود 70 سال پیش در بخش هایی از ایران وجود داشتاما به علت های متفاوت مانند شکار توسط انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت .

  9-      منظور از درخت بومی چیست؟به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می کنند درخت بومی می گویند .

  10-چرا تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است ؟ زیرا درخت کاج موادی از ریشه ی خود در خاک ترشح می کند که از رشد بسیاری از گیاهان جلوگیری می شود .

  11-با قطع بی رویه ی درختان با گذشت زمان چه تغییری در جنگلهای کره ی زمین ایجاد می شود ؟ جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است قطع درختان جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می شود .

  12-رابطه ی غذایی بین مورچه و شته چگونه است ؟ به صورت همیاری زندگی می کنند و هر دو موجود از یکدیگر سود می برند مورچه ها شته ها را به بخش های جوان گیاه می رسانند شته از شیرهی گیاه به وسیله ی خرطوم خود تغذیه می کند و مورچه شهد خارج شده از شته را مصرف می کند .

  13-رابطه ی غذایی کرکس و شیر ها چگونه است ؟ به صورت هم سفرگی است . کرکس ها ته ماندهی شکار شیرها را می خورند (کرکس ها مرده خوار هستند )

  14-رابطه ی غذایی انگلی چگونه است ؟ در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند مانند پشه ها که نیش خود را از درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن ها را می مکند .

  15-یک زنجیره غذایی ساده نام ببرید. روباه-سنجاب – بلوط

  16-در زنجیره بالا کدام تولید کننده و کدام مصرف کننده است ؟ روباه و سنجاب مصرف کننده و بلوط تولید کننده است

  17-موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط به چند گروه تقسیم می شوند ؟ موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط در سه گروه زیر قرار میگیرند : 1- تولید کننده 2- مصرف کننده 3-تجزیه کننده ( گیاهان تولیدکننده – بانور خورشید فتوسنتز می کنند و غذاسازیانجام می دهند – جانوران مصرف کننده هستند – میکروب ها تجزیه کننده اند )

  18-قارچها در چه جاهایی رشد می کنند؟قارچها در خاک و آب به سر می برند و در مناطق جنگلی و بارانی رشد می کنند برخی قارچهای خوراکی و سمی که بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می کنند برخی قارچها بیماری های زیادی را به وجود می آورند .گونه ای دیگر از قارچبه نام مخمر هستند.گونه ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی های حمام می شود و گونه های دیگر قارچ موجب بیماری می شوند و برخی دیگر به عنوان دارو مصرف می شوند و بعضی نیز باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوباره ی گیاه می شوند. قارچهای تک سلولی مانند کپک میوه در محل میوه های خراب رشد می کنند .

  19-قارچها مواد مورد نیاز خود را چگونه به دست میآورند؟ قارچها برای رشد به مواد و رطوب نیازدارندکه این   مواد با تجزیه ی بقایای بدن موجودات خورده شده فراهم می شود .

  20-قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار می گیرند ؟ قارچها تجزیه کننده هستند .

  21-آیا قارچهای تکسلولی و پرسلولی وجود دارد ؟ قارچها به صورت تک سلولی و پرسلولی هستند از قارچهای پرسلولی می توان به قارچهای چتری خوراکی یا سمی و از قارچهای تک سلولی می توان به مخمر و کپک ها اشاره نمود.

  22-همزیستی چیست؟ همزیستی به انواع ارتباط های غذایی میان موجودات زنده گفته می شود که برای تامین غذا به صورت همسفرگی همیاری رقابت انگلی و حتی شکار و شکارچی است .

  23-زندگی همسفرگی چیست؟در زندگی همسفرگی یک موجود سود می برد ودیگری نه سود می برد و نه زیان مانند ماهی بادکش دار و کوسه ماهی

  24-زندگی همیاری چیست؟در این نوع زندگی هر دو موجود سود می برند مانند شته و مورچه

  25-زندگی رقابتی چیست؟ در این نوع زندگی رقابت وجود دارد مثلا گیاهان قد بلند بیشتر از نور خورشید استفاده می کنند .

  26-زندگی انگلی چیست؟در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان مانند منبع تغذیه عمل می کند مانند کرم کدو یا زالو و شپش

  27-زندگی شکار و شکارچی چیست؟ در این زندگی موجودی موجود دیگر را شکار می کند و می خورد مانند گنجشک و عقاب

  28-چه شغل هایی در ارتباط با محیط های طبیعی وجود دارد ؟ جنگل بانی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست

  علوم تجربی : درس 12 جنگل برای کیست ؟ (ششم ابتدایی) Sixth Grade

  درس 12           جنگل برای کیست ؟

  1- زنجیره غذایی چیست ؟

  به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود.

  2- شبکه غذایی را تعریف کنید.

  به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یک دیگر گفته می شود.

  3- قارچ ها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار می گیرند ؟

  آن ها تجزیه کننده هستند.

  4- قارچ ها چگونه باعث بهبود و تقویت خاک می شوند ؟

  با تجزیه بقایای بدن گیاهان و جانوران سبب بهبود و تقویت خاک می شوند.

  5- کروکودیل انگل های درون دهان خود را چگونه ازبین می برند ؟

  بعضی وقت ها کروکودیل ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند ، پرنده ی کوچکی وارد دهان کروکودیل می شود و انگل های درون دهان کروکودیل را می خورد.

  6- چند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشته اند اما در حال حاضر وجود ندارند ، نام ببرید.

  جانوران : دایناسورها

  گیاهان : درختان بسیار تنومند

  7- به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن نسل یک نوع جاندار می شود ؟

  وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می کند ( مانند تغییر شدید آب و هوا ، زیستگاه ، طوفان یا سیل ) جانداران نمی توانند با آن سازگار شوند و باعث نابودی آن ها می گردد.

  8- مثالی برای نابودی برخی جانوران توسط انسان در کشورمان را بیان کنید.

  شیر ایرانی حدود 70 سال پیش در بخش هایی از ایران وجود داشت ، اما به علّت های متفاوت مانند شکار توسط انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت.

  9- منظور از درخت بومی چیست ؟

  به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می کنند ، درخت بومی می گویند.

  10- چرا تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است ؟

  زیرا درخت کاج موادی از ریشه خود در خاک ترشح می کنند که از رشد بسیاری از گیاهان جلوگیری می شود.

  11- با قطع بی رویه ی درختان ، با گذشت زمان چه تغییری در جنگل های کره ی زمین ایجاد می شود ؟

  جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است . قطع درختان جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می شود.

  12- رابطه ی غذایی بین مورجه و شته چگونه است ؟ توضیح دهید.

  به صورت همیاری زندگی می کنند و هر دو موجود از یکد دیگر سود می برند . مورچه ها ، شته ها را به بخش های جوان گیاه می رسانند . شته از شیره ی گیاه به وسیله ی خرطوم خود تغذیه می کند و مورچه ، شهد خارج شده از شته را مصرف می کند.

  13- رابطه ی غذایی کرکس و شیرها چگونه است ؟

  به صورت هم سفرگی است . کرکس ها ته مانده ی شکار شیرها را می خورند.

  (کرکس ها مردار خوار هستند .)

  14- رابطه غذایی انگل چگونه رابطه ی است ؟

  در زندگی انگلی ، موجود انگل ، از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند. مانند پشه ها که نیش خود را درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن ها را می مکند.

  صفحه 81 کتاب درسی

  الف ) یک زنجیره غذایی برای جانداران شکل روبه رو بنویسید.

  در این زنجیره کدام تولید کننده و کدام مصرف کننده اند ؟

  روباه و سنجاب مصرف کننده و بلوط تولید کننده است.

  مصرف کننده ی اول و مصرف کننده دوم را در زنجیره ای که نوشته اید ، مشخص کنید.

  سنجاب مصرف کننده ی اول و روباه مصرف کننده دوم است.

  در این زنجیره زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است ؟

  غذای سنجاب بلوط است و روباه از سنجاب تغذیه می کند.

  ب) زنجیره های غذایی را در شکل مقابل پیدا و آن ها را رسم کنید.

  ساقه ی گندم ---> موش ---> جغد

  هویج ---> خرگوش ---> عقاب

  هویج ---> خرگوش ---> روباه

  بلوط ---> سنجاب ---> عقاب

  ساقه ی گندم ---> موش ---> مار ---> عقاب

  سوسک ---> گنجشک ---> مار

  آیا در زنجیره هایی که رسم کرده اید ، گیاهان و جانوران مشترکی وجود دارند ؟ آن ها را مشخص کنید.

  بله ، هویج ، خرگوش ، موش

  ایستگاه فکر                              صفحه 81

  دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در یک محیط ، شبکه ی غذایی رسم می کنند . اکنون شما نیز با استفاده از جانوران و گیاهان مشترک این زنجیره ها ، یک شبکه ی غذایی رسم کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سمانه : قارچ های گروهی جانداران اند که بقایای موجودات زنده را تجربه میکنند

  ♡Ayda♡ : باواا همه چیز رو میارید جز اونی که ما میخوایمممم

  س : ..

  فاطمه شاهوردی : جواب گروهی از جاندارن که بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند

  ناشناس : سئوالا خوبه ولی اون. سئوالی که من میخواستم نبود جاخالی هم نداشت

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 7 روز قبل
  0

  نمیدونم خیلی سخته

  ناشناس 16 روز قبل
  0

  قارچ ها و باکتری ها جوابش میشه

  ناشناس 19 روز قبل
  0

  ا

  عارف فهیمی 1 ماه قبل
  2

  قارچ ها و باکتری ها

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  صد در صد مطمعن هستم که قارچ ها میشود

  هالان 2 ماه قبل
  1

  گروهی از جانوران که بقایای موجودات زنده را تجزیه میکنند جای خالی نام دارد

  ندا 3 ماه قبل
  2

  میشه یکی جوابش رو بده

  ناشناس 3 ماه قبل
  4

  سئوالا خوبه ولی اون. سئوالی که من میخواستم نبود جاخالی هم نداشت

  ♡Ayda♡ 3 ماه قبل
  6

  باواا همه چیز رو میارید جز اونی که ما میخوایمممم

  💙استقلال💙 3 ماه قبل
  2

  من نمیدونم چرا وقتی که من یه چیزه دیگه ای میزنم توی گوگل یه چیزه دیگه ای میاره

  لطفا همان سوال رو که میکنیم جوابش رو بزارین

  0
  پرسپولیس 16 روز قبل

  قارچ ها و باکتری ها

  سمانه 12 ماه قبل
  6

  قارچ های گروهی جانداران اند که بقایای موجودات زنده را تجربه میکنند

  0
  لیلا 17 روز قبل

  ممنون گلم

  0
  ♡Ayda♡ 3 ماه قبل

  مرسی گلم

  𝓽𝓪𝓻𝓪 1 سال قبل
  2

  قارچ‌ها

  0
  ۰۰۰۰۰ 3 ماه قبل

  مطمئنی

  hami 1 سال قبل
  0

  قارچ ها

  غلام 1 سال قبل
  0

  جواب شو بدین

  غلام 1 سال قبل
  0

  جواب شو بدین

  نلزنین 1 سال قبل
  0

  فکر کنم مورچه باشه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  🙄🙄

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  نه

  فاطمه شاهوردی 1 سال قبل
  0

  لطفا اگه جواب رو میدونین بگید

  0
  بله 2 ماه قبل

  جواب سوال:قارچ ها

  فاطمه شاهوردی 1 سال قبل
  4

  جواب گروهی از جاندارن که بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند

  1
  پرسپولیس 16 روز قبل

  قارچ ها و باکتری ها

  0
  الینا 18 روز قبل

  قارچ

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  باشه

  س 1 سال قبل
  4

  ..

  ؟؟ 1 سال قبل
  0

  من در این مطلب چیزی بلد نبودم که اومدم تو گوگل سرچ کردم تو جواب این سوال بگو خنگ

  hasti 1 سال قبل
  0

  خدایی من یه چی دیگه سرچ میکنم شما یه چیز دیگه میارید تاسف داره

  اسمم یت 1 سال قبل
  2

  نمیدونم

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  نمیدونم

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  تروخدا جواب بدین

  -1
  پرسپولیس 16 روز قبل

  جواب میشه

  قارج ها و باکتری ها تجزیه کنند

  اسمم یادم نی 1 سال قبل
  0

  🙄😏

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  نه

  برای ارسال نظر کلیک کنید