توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  گیاهان بر اساس چه چیزی به گل دار و مخروط دار تقسیم می شوند

  1 بازدید

  گیاهان بر اساس چه چیزی به گل دار و مخروط دار تقسیم می شوند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  طبقه بندی گیاهان

  طبقه بندی گیاهان

  براي آسان شدن كار مطالعه گياهان روي كره زمين طبقه بندي آن ها ضرورت دارد.
  پيكر گياهان از سلول ساخته شده است.
  سلول ها به غذا و اكسيژن نياز دارند تا بتوانند به زندگي خود ادامه دهند، توليد مثل كنند و باعث رشد گياه شوند.

  در گياهان دستگاهي مانند دستگاه گوارش و تنفس جانوران وجود ندارد.
  تشخيص گياهان هميشه آسان نيست.
   تشخيص گياهان هميشه آسان نيست زيرا در بعضي از آنها ريشه، ساقه و برگ وجود ندارد.
  ارسطو گياهان را بر اساس نوع ساقه به سه دسته تقسيم بندي كرد.
  1 - درخت ها: گياهاني كه يك ساقه چوبي دارند.
  2 – درختچه ها: گياهاني كه چند ساقه چوبي دارند.
  3 – علف ها: گياهاني كه ساقه نرم دارند.
  لينه گياهان را براساس شكل و ساختمان گل و دانه تقسيم بندي كرد.
  روش تقسيم بندي لينه بسيار دقيق بود و امروزه هم مورد استفاده قرار مي گيرد.
  امروزه گياهان را بر اساس داشتن يا نداشتن آوند طبقه بندي مي كنند.
  آوندها مسير حركت مواد مختلف در گياهانند.
  بيشتر گياهان را گياهان گلدار تشكيل مي دهند و گوناگوني سرخس ها و بازدانه ها كمتر از آنهاست.
  خزه ها گروه كوچكي از گياهان به شمار مي آيند.
  تقسيم بندي گياهان:بدون آوند و بدون دانه: مثل خزه ها
   بدون دانه مثل سرخس
  گياهان آوند دار- دانه دار
   مخروط دار(باز دانه) مثل كاج و سرو
   گل دار(نهان دانه) مثل اكثرگياهان
  خزه ها ريشه، ساقه و برگ واقعي ندارند.
  در گياهان مخروط دار يا بازدانه، دانه ها روي پولك مخروط ها قرار دارند.
  در گياهان گل دار يا (نهان دانه)، دانه در داخل ميوه پنهان است.
  خزه ها:
  خزه ها رشته هاي باريكي دارند كه به جاي ريشه عمل مي كند.
  خزه ها اجزاي كوچك و سبز و برگ مانندي دارند كه دور بخشي به شكل ساقه قرار گرفته اند.
  خزه ها به جاي آنكه از رشد دانه به وجود آيند از رويش هاگ حاصل مي شوند.
  هاگ: هاگ سلولي است كه مي تواند به تنهايي رشد كرده و جاندار كاملي را تشكيل دهد.
  اگر هاگ هاي خزه پس از پاره شدن هاگدان در جاي مناسبي قرار گيرند رشد كرده و خزه جديدي را به وجود مي آورند.
  خزه ها آوند ندارند.
  خزه ها هميشه به طور گروهي مي رويند و نمي توان آن ها را به صورت تنها يافت.
  خزه ها فقط در جاي مرطوب زندگي مي كنند.
  انواع مختلفي از خزه ها در گيلان و مازندران در جنگل ها و روي تنه بعضي از درختان وجود دارند.
  سرخس ها:
  سرخس ها ريشه، ساقه و برگ دارند.
  سرخس ها ريشه، ساقه و برگ دارند اما گل نمي دهند.
  سرخس ها مانند خزه ها با هاگ زياد مي شوند.
  سرخس ها مخصوص مناطق مرطوب اند و به طور طبيعي در جنگل ها ي شمال ايران وجود دارند.
  محل زندگي سرخس ها: 

  1 – به طور طبيعي در جنگل هاي شمال ايران زندگي مي كنند.
  2 – گاهي در كنار استخرها، جوي ها و اطراف چاه ها مي رويند.
  هاگينه مجموعه هاگدان ها است.
  هاگينه مجموعه هاگدان هايي است  كه در داخل هر كدام تعداد بسيار زيادي هاگ وجود دارد.
  محل توليد هاگينه: در پشت برگ هاي سرخس
  نحوه توليد هاگينه: در ماه هاي معيني از سال در پشت برگ سرخس ها لكه هاي زردي ايجاد مي شود كه پس از مدتي به صورت برآمدگي هاي قهوه اي رنگي به نام هاگينه در مي آيند.
  اگر هاگ هاي سرخس در جاي مناسب و مرطوب بيفتند  تبديل به سرخس جديد مي شوند.
  بازدانه ها:
  در گياهان مخروط دار يا بازدانه، دانه ها روي پولك مخروطها قرار دارند.
  قديمي ترين درختان امروزي از بازدانه ها هستند (سن بعضي از اين درختان را تا پنج هزار سال هم تعيين كرده اند).
  مثال براي بازدانه ها: كاج و سرو
  كاج:
  كاج ها تقريبا در همه سال سبز هستند.
  كاج ها تقريبا در همه سال سبز هستند زيرا برگ هاي آنها مثل درختان ديگر در پاييز زرد نمي شود.
  كاج ها و سروها گل نمي دهند اما به جاي آن مخروط هايي دارند كه دانه ها در درون آن ها رشد مي كنند به همين علت به آنها مخروط دار مي گويند.
  نام ديگر بازدانه ها گياهان مخروط دار است.
  به بازدانه ها گياهان مخروط دار هم مي گويند زيرا به جاي گل مخروط هايي دارند كه دانه ها درون آنها رشد مي كنند.
  انواع مخروط:

  1 – مخروط نر

  2 – مخروط ماده
  درخت كاج:
  درخت كاج از جمله مهم ترين درختان هستند.
  بخشهاي مورداستفاده درخت كاج:

  1 – چوب كاج 

  2 – چوب و شيره كاج
  موارد مصرف چوب درخت كاج:

  1 – تهيه كاغذ

  2 – توليد تيرهاي پايه سيم برق و تلفن
   3 – تهيه تخته لازم براي بسياري از كارهاي نجاري و جعبه سازي
  موارد مصرف چوب و شيره درخت كاج: تهيه مواد صنعتي مختلف مثل

  1 – فيلم عكاسي

  2 – الكل
  3 – استون

  4 – مواد لازم براي تهيه صابون، رنگ و بعضي داروها
  نهان دانه ها:
  در گياهان گل دار يا (نهان دانه) دانه در داخل ميوه پنهان است.
  تمام بوته ها و درختاني كه گل مي دهند در گروه گياهان گل دار يا نهان دانه هستند.
  گياهان گل دار فراوان ترين و گوناگون ترين گياهان روي زمين هستند.
  نهان دانه ها ريشه، ساقه، برگ، گل، ميوه و دانه دارند.
  انواع نهان دانه ها:
  1 – تك لپه اي ها
  2 – دو لپه اي ها
  بيش تر بدانيد:
  مقايسه تك لپه اي ها و دو لپه اي ها:
  1 – از نظر اجزاي گل:   
  در تك لپه اي ها تعداد اجزاي گل مضربي از 3 است.
  در دولپه اي ها تعداد اجزاي گل مضربي از 2 يا 5 است.
   2 – از نظر نحوه قرار گرفتن آوند ها در برش عرضي ساقه:
   در دولپه اي ها روي يك دايره
   در تك لپه اي ها روي چند دايره
  3 – از نظر رگبرگ ها:
   در تك لپه اي ها موازي هم هستند.
    در دو لپه اي ها غير موازي اند.
  4 – از نظر دانه:
  در تك لپه اي ها دانه يك قسمتي
    در دولپه اي ها دانه دو قسمتي
  انواع اندام هاي گياهان نهان دانه:

  1 – اندام هاي رويا

  2 – اندام هاي زايا
  اندام هاي گياهان دانه دار:
  اندام هاي رويا:
  اندام هاي رويا اندام هايي هستند كه در رشد گياه موثرند.
  اندام هاي رويا شامل ريشه، ساقه و برگ مي شوند.
  وظيفه اندام هاي رويا: با جذب آب و موادلازم و انتقال آنها به سلول هاي غذا ساز و سپس رساندن مواد غذايي ساخته شده به همه سلول هاي گياه باعث رشد آن ها مي شوند.
  اندام هاي زايا:
  اندام هاي زايا شامل گل و ميوه مي شوند.
  اندام هاي زايا وظيفه تشكيل دانه و پراكنده شدن آن براي رشد گياه جديد را به عهده دارند.
  ريشه:
  وظيفه ريشه:
  1 – كار اصلي ريشه جذب آب و مواد لازم براي غذاسازي گياه در برگ است.
  2 – ريشه گياه را در خاك محكم نگه مي دارد.
  محل ريشه ها: ريشه ها متناسب با نوع گياه و نوع محيط در سطح خاك پخش مي شوند يا آنكه به اعماق آن فرو مي روند.
  گاهي ممكن است ريشه ها در آب يا هوا قرار داشته باشند.
  تاركشنده: ريشه گياه به كمك تارهاي كشنده كه مانند مو هستند آب و مواد معدني را جذب مي كند و آن ها را به برگ  مي رساند.
  وقتي دانه را مي كاريم اولين قسمتي كه از آن خارج مي شود ريشه است.
  انواع ريشه:

  1 – ريشه راست

  2 – ريشه افشان
  ريشه راست: ريشه اي است كه داراي ريشه اصلي و ريشه فرعي
  ريشه افشان: ريشه اي است كه تفاوتي بين ريشه اصلي و ريشه فرعي در آن وجود ندارد.
  ساقه:
  بيش تر ساقه ها را به علت آن كه در بالاي خاك قرار دارند آسان مي توان شناخت.
  دو كار اصلي ساقه ها: 
  1 – شاخه ها و برگ ها را روي خود نگه مي دارند.
  2 – آب و نمك هاي جذب شده از زمين را به برگ ها مي رسانند.
  كارهاي ديگر ساقه ها:  
  1 - ذخيره مواد
  2 – در بعضي گياهان مثل كاكتوس كار غذا سازي
  ۳– محل عبور آوند ها است.
  نيشكر نوعي ساقه است كه مقدار زيادي ماده قندي را در خود نگه مي دارد.
  انواع آوند:

  1 – آوند چوبي

  2 – آوند آبكش
  آوند چوبي: آب و مواد معدني (شيره خام)‌ را از ريشه به برگ مي رساند.
  شيره خام: آب و مواد معدني كه توسط گياه جذب مي شود.
  اوندهاي آبكش: مواد غذايي ساخته شده در  برگ (شيره پرورده) را به همه سلول ها مي برند.
  شيره پرورده: مواد غذايي ساخته شده در برگ
  تفاوت آوندهاي چوب و آبكش: تعداد و قطر آوند هاي چوبي بيشتر از آوند هاي ابكش است.
  در گياهان بياباني مانند كاكتوس برگ ها به تيغ تبديل شده اند و كار غذاسازي به عهده ساقه است.
  در ساقه چوبي، جوانه هايي در اطراف و انتهاي ساقه وجود دارد كه رشد طولي ساقه بر عهده آن ها است.
  انواع جوانه هاي روي شاخه: 
  1 – بعضي از اين جوانه ها به برگ تبديل مي شوند.
  2 – برخي ديگر از اين جوانه ها به شاخه تبديل مي شوند.
  گياهان چوبي علاوه بر رشد طولي، رشد قطري هم دارند.
  علت افزايش قطر تنه درختان: زياد شدن آوندها
  بيشتر قطر تنه درخت را آوندهاي چوب تشكيل مي دهد.
  بيشتر قطر تنه درخت را آوندهاي چوب تشكيل مي دهد چون آوند هاي چوبي خيلي بيشتر از آوندهاي آبكش افزايش مي يابند.
  پياز خوراكي و سيب زميني نوعي ساقه هستند كه زير زمين قرار گرفته اند (ساقه زيرزميني) و داراي اندوخته غذايي هستند.
  ساقه زيرزميني: نوعي ساقه كه در زير زمين قرار دارد.
  در ساقه بريده شده تنه درختان تعدادي حلقه وجود دارد.
  هر حلقه تيره و روشن در تنه درخت (ساقه بريده شده) مربوط به يك سال رشد درخت است.
  حلقه هاي تيره و روشن بيانگر تراكم آوندهاست.
  حلقه هاي موجود در تنه درختان مجموعه آوندهاي چوبي هستند.
  برگ:
  برگ كارخانه غذا سازي گياه است.
  بيش ترين مقدار سبزينه (كلروفيل) در برگ ذخيره شده است.
  سبزينه يا كلروفيل محل غذاسازي گياه است.
  برگ در گياهان مختلف به شكل هاي بسيار گوناگون ديده مي شود ولي كار اصلي برگ در همه گياهان تقريبا يكي است.
  روزنه: سوراخ هاي بسيار ريزي كه در پوسته نازك پوشاننده پشت و روي برگ ها وجود دارد.
  روزنه ها فقط با ميكروسكوپ ديده مي شوند.
  وظيفه روزنه: سلوهاي وسط برگ از اين راه، كربن دي اكسيد هوا را براي عمل غذاسازي و اكسيژن را  براي تنفس مي گيرند.
  گياهان هم به اكسيژن و هم به كربن دي اكسيد نياز دارند.
  گياهان كربن دي اكسيد را براي فتوسنتز و اكسيژ ن را براي تنفس نياز دارند.
  وظيفه رگبرگ ها: آب و مواد معدني لازم براي غذاسازي گياهان را از طريق ساقه به برگ مي رسانند.
  رگبرگ ها مجموعه اي از آوندها بوده و به آوندهاي ساقه و ريشه متصل اند.
  اجزاي برگ:

  1 – رگبرگ

  2 – دم برگ

  3 – پهنك
  لايه هاي برگ از بالا به پايين:

  1 - روپوست بالايي

  2 – سلو ل هاي  سبزينه دار
  3 – روپوست زيرين
  روزنه ها بيش تر در روپوست زيرين برگ قرا ردارند.
  دم برگ قسمتي است كه برگ به وسيله آن به ساقه متصل مي شود.
  پهنك قسمت مسطح برگ كه معمولا نازك است.
  شكل پهنك در برگ گياهان مختلف بسيار متفاوت است.
  لبه پهنك برگ ممكن است صاف يا دندانه دار يا داراي بريدگي هاي عميق باشد.
  انواع برگها:

  1 – ساده

  2 – مركب
  برگ ساده برگي است كه فقط يك دم برگ دارد.
  برگ مركب برگي است كه در آن، به هر دم برگ تعدادي برگچه متصل است.
  تفاوت سلول هاي روپوست و سلول هاي نگهبان روزنه:
  1 – سلولهاي نگهبان روزنه لوبيايي شكل هستد.
  2 – سلولهاي نگهبان روزنه كلروپلاست دارند ولي سلول هاي روپوست كلروپلاست ندارند.
  بيش تر بدانيد:
  سبز بودن برگ به علت وجود سبزينه (كلروفيل) است.
  مواد رنگي موجود دربرگ:

    1 – سبزينه (كلروفيل)          به رنگ سبز
    2 – گزانتوفيل                    به رنگ زرد
    3 – كاروتن                       به رنگ نارنجي
  مواد رنگي ديگري هم در برگ ها تشكيل مي شود كه به آنها منظره زيبايي مي دهد.
  علت زردشدن برگ ها در پاييز: در پاييز سبزينه تجزيه مي شود ولي دو ماده رنگي ديگر باقي مي ماند.
  فتوسنتز:
  گياه در برابر نورخورشيد، در اثر فتوسنتز، اكسيژن توليد ميكند ولي در تاريكي، اكسيژن توليد نمي كند.
  سبزينه (كلروفيل) درون دانه هايي به نام كلروپلاست قراردارد.
  كلروپلاست مانند آشپزخانه سلول هاي گياهي است.
  غذاسازي گياهان مانند تهيه غذا در آشپزخانه است.
  كلروفيل مولكول شيميايي است كه همانند سر آشپز تهيه غذا را به عهده دارد.
  در انجام غذا سازي مواد رنگي ديگر به مولكول كلروفيل كمك مي كنند.
  فتوسنتز يعني عمل غذاسازي در گياهان
  مراحل فتوسنتز:

  1 – بخش از فتوسنتز نيازمند نورخورشيد است.
  2 – قسمتي از فتوسنتز به نور احتياجي ندارد.
  مواد مورد نياز براي غذا سازي گياهان(فتوسنتز):

  1 – آب

  2 – كربن دي اكسيد.
  محصولات غذاسازي گياهان (فتوسنتز):

  1 – اكسيژن

   2 – مواد قندي
  مواد غذايي ذخيره در گياهان مختلف:

  1 – در خرما و نيشكر مواد قندي فراوان است.
  2 – در زيتون و بادام مواد چربي زياد است.
  گياه در سلول هاي برگ ابتدا مواد قندي را مي سازد و سپس آن ها را به مواد ديگري تبديل مي كند.
  مواد غذايي توليد شده در برگ از طريق آوند آبكش به جوانه ها، گل، ميوه و ساير قسمت هاي گياه برده مي شود.

  طبقه بندی گیاهان

  طبقه بندی گیاهان

  اهداف:

  آشنایی با انواع طبقه بندی در گیاهان، آشنایی با برخی واژهای متداول در شناسایی گیاهان

  بیشتر گیاهان آب و نمك ها را از راه ریشه خود از طریق زمین جذب می کنند و توسط لوله های باریكی به نام آوند به ساقه و برگ ها انتقال می دهند. به این مجموعه لوله ها و ارتباطات دستگاه آوندی می گویند. گیاهان را بر اساس داشتن این دستگاه به دونوع گیاهانآوند دار و گیاهان بدون آوند نامگذاری می کنند. سرخس ها، پنجه گرگ ها، و گیاهان گلدار جز گروه گیاهان آوند دار و گیاهانی شبیه جلبك ها و خزه ها جزء گیاهان بدون آوند محسوب می شوند.

  نوع دیگری از گروه بندی در گیاهان براساس تولید دانه است. از این نقطه نظر گیاهان به دو گروه بی دانه و دانه دار تفكیك می شوند. بر این اساس گیاهانی شبیه خزه ای ها و سرخس ها در گروه گیاهان بی دانه و بازدانگان و نهان دانگان در گروه گیاهان دانه دار طبقه بندی می شوند.

  در جدول زیر می توانید طبقه بندی گیاهان به طور کلی را ملاحظه نمایید.

  بارها در اخبار و مطبوعات شنیده و خوانده ایم که افراد که تغذیه گیاهی دارند از طول عمر بالاتری برخوردارند. اما جالب است که بدانیم برخی از گیاهان مانند نوعی کاج (sequoia tree) عمری حدود 5000 سال دارند. بر این اساس(طول عمر) گیاهان را به سه دسته تقسیم بندی می کنند:

  گیاه یك ساله گیاهی است كه دریك فصل رشد، چرخه ی زندگی خود را تكمیل كرده و سپس از بین می رود. در واقع همه ی گیاهان یك ساله، علفی هستند مثل لوبیا، آفتابگردان و . . . اما گیاهان دوساله گیاهانی هستند كه برای تكمیل چرخه ی زندگی خود دو دوره ی رویشی را طی می كنند.

  این گیاهان در اولین دوره ی رویشی، ریشه و ساقه ایجاد می كنند و تا پایان این دوره یك ساقه ی كوتاه و یك طوقه برگ دارند و ریشه عمل ذخیره ی مواد غذایی را بر عهده دارد. در دومین دوره رویشی گیاه ازمواد ذخیره ای برای تولید محور گل استفاده می كند و تولید میوه و دانه كرده و سپس از بین می رود.  نمونه ی گیاهان دوساله هویج، جعفری و پیازها هستند. 

  گیاهان چند ساله نیز به گیاهانی اطلاق می شود که چند سال به زندگی خود ادامه می دهد. بسیاری از گیاهان علفی شبیه ( داودی، نرگس و زنبق زرد) و همه ی گیاهان چوبی چند ساله اند. اغلب گیاهان چند ساله در طول عمر خود چندین مرتبه به بار می نشیند. اما برخی از گیاهان چند ساله ی علفی قبل از مرگ تنها یك بار تولید مثل می كنند مانند گیاه آگاو این گیاهان مواد غذایی مورد نیاز برای دوره ی بعدی رشد خود را در ریشه ی های گوشتی و ساقه های زیر زمینی ذخیره می كنند.

  جالب است بدانیم که بعضی از گیاهان چند ساله ی چوبی هر سال برگ های خود را می ریزانند و به گیاهان برگ ریز معروفند مثل نارون، افرا، مو و . . اما بعضی از گیاهان چند ساله، در طول سال تنها تعدادی از برگ های خود را از دست می دهند و به گیاهان همیشه سبز معروفند مثل كاج و سرو و مركبات.

  گوناگوني گياهان

  درس در يك نگاه:

  در فرآيند اين درس، دانش آموزان با گياهان دانه دار آشنا مي شوند و از طريق مشاهده و مقايسه در مي يابند كه در اين گياهان، ريشه ، ساقه ، برگ ، گل و دانه ها گوناگونند و با انجام فعاليت هاي مختلف مي توانند گياهان دانه دار را به دو گروه گل دار و مخروط دار طبقه بندي كنند.

  آن چه دانش آموزان در مورد «جانوران» مي دانند:

  سال اول: اجزاي اصلي گياه، ريشه، ساقه، برگ ، گل و ميوه است، گياه فايده هاي زيادي دارد.

  سال دوم: هر كدام از اجزاي گياه وظيفه ي خاصي دارد، در اثر رشد دانه گياه توليد مي شود. گياهان متنوع اند و زيستگاه هاي مختلفي دارند. محيط زيست را بايد پاكيزه نگه داريم.

  هدف ها: انتظار مي رود در فرآيند آموزش اين درس هر دانش آموز به هدف هاي زير برسد:

  دانستني ها و مهارت ها:

  1- از طريق مشاهده ي گياهان به گوناگوني شكل آن ها پي ببرد.

  2- ريشه و برگ گياهان مختلف را مشاهده،‌مقايسه و طبقه بندي كند.

  3- گل هاي مختلف را مشاهده و براساس گلبرگ ها طبقه بندي كند.

  4- از طريق جمع آوري اطلاعات با گياهان مخروط دار آشنا شود.

  5- دانه ها را مشاهده و طبقه بندي كند.

  6- از طريق مطالعه با روش طبقه بندي گياهان دانه دار توسط دانشمندان آشنا شده و يافته هاي خود را با طبقه بندي آنان مقايسه كند.

  نگرش ها:

  1- به مشاهده و مطالعه ي گياهان علاقه مند شود.

  2- در فعاليت گروهي احساس مسئوليت كند.

  3- نسبت به حفظ محيط زيست علاقه مند شده و احساس مسئوليت كند.

  دانستني ها براي معلم

  گياهان سبز:

  تنها موجودات زنده اي هستند كه مي توانند غذاي خود را به كمك نور خورشيد از آب و دي اكسيد كربن بسازند. در اين فرايند كه فتوسنتز ناميده مي شود، اكسيژن توليد مي شود كه موجودات زنده براي تنفس به آن نياز دارند. جانوران يا به غذايي كه گياهان مي سازند وابسته اند يا مستقيماً از گياهان تغذيه مي كنند و يا جانوران ديگري را مي خورند كه خود گياه خوارند. بدون گياهان همه ي جانوران ، از جمله انسان ها مي ميرند.

  طبقه بندي گياهان: بيش تر گياهان، آب و املاح را از راه ريشه ها جذب مي كنند و توسط لوله هاي باريكي به نام آوند به ساقه وبرگ ها انتقال مي دهند. به اين مجموعه لوله ها دستگاه آوندي مي گويند و بر اين اساس سلسله ي گياهان را به دو گروه بزرگ تقسيم مي كنند: گياهان بدون آوند(شامل جلبك ها و خزه ها) و گياهان آوندي(شامل پنجه گرگيان،‌دم اسبيان ، سرخس ها،‌مخروط داران و گياهان گل دار)

  گياهان گل دار: تكامل يافته ترين و پيچيده ترين گروه از سلسله ي گياهان اند. آن ها گل هايي دارند كه اندام هاي جنسي گياه را در بر مي گيرد. اندام هاي جنسي ، ميوه و دانه توليد مي كنند. دانه گياهكي است كه به همراه ذخيره اي از غذا در پوستي محافظ قرار گرفته است، به طوري كه در شرايط مناسب به سرعت گياهي جديد پديد مي آورد.

  گياهان گل دار را به دو گروه عمده ي تك لپه اي ها و دو لپه اي ها تقسيم مي كنند.

  تك لپه اي : با ويژگي هاي مشترك زير به راحتي تشخيص داده مي شوند:

  - گياهك درون دانه ي آن ها يك لپه (داراي ذخيره ي غذايي) دارد.

  - ريشه ي افشان دارد و برگ ها غالباً دم برگ ندارند، پهنك برگ در اغلب تك لپه اي ها كشيده و رگبرگ ها موازي هستند.

  - دستجات آوندي در ساقه ي اين گياهان پراكنده اند.

  - تعداد گل برگ هاي گل، اغلب 3 يا مضربي از اين عدد است.

  گياهان تك لپه اي در طبيعت فراوان هستند.مانند گندم، برنج، ذرت و خرما.

  دولپه اي ها داراي ويژگي هاي مشترك زير هستند:

  - گياهك يا جنين دانه دو لپه دارد.

  - اغلب آن ها ريشه ي راست دارند.

  - رگبرگ ها منشعب و غيرموازي و به شكل هاي گوناگون است.

  - تعداد قطعات گل 2 يا 5 يا مضربي از اين اعداد است.

  - دستجات آوندي در ساقه در روي يك دايره قرار دارند.

  دولپه اي ها نسبت به تك لپه اي ها گستردگي و تنوع بيش تري دارند، اكثر گل ها، سبزي ها، درخت چه ها و درختان گل دار از اين گروه اند.

  ريشه: ريشه ي بيش تر گياهان گل دار، در قاعده ي ساقه ي اصلي قرار دارد. ريشه طوري پخش مي شود كه گياه را ثابت و محكم در زمين نگه دارد. وظيفه ي مهم ديگر ريشه، جذب آب و نمك هاي معدني مورد نياز گياه از خاك است.

  انواع ريشه: ريشه ها را از روي شكل ظاهري به دو گروه تقسيم مي كنند: ريشه هاي راست و ريشه هاي افشان. در ريشه ي افشان تعداد زيادي ريشه ي كوچك از قاعده ي ساقه منشعب مي شود كه به طور گسترده و نه خيلي عميق در خاك پخش مي شوند. در ريشه ي راست، ريشه چه (ريشه ي كوچك دانه) ريشه ي اصلي را مي سازد و ريشه هاي فرعي از آن منشعب مي شوند. گاهي مثلاً در هويج و تربچه، ريشه ي اصلي در نتيجه ي ذخيره كردن مواد غذايي، متورم مي شود. در مناطق كويري ريشه ي بعضي از گياهان براي رسيدن به آن درون زمين پيش مي رود و ريشه ي افشان در زير سطح خاك به طور وسيعي گسترده مي شود. ريشه ي افشان كاكتوس در زير سطح زمين به طور وسيعي گسترده مي شود، تا به سرعت آب باران هاي نادر را جذب كند.

  ساختار ريشه: ريشه هاي جديد دائماً از نقطه اي بالاي نوك ريشه ي اصلي مي رويند. نوك ريشه را كلاهك ريشه حفاظت مي كند. كمي بالاتر دسته اي از تارهاي كشنده ي ظريف ريشه را احاطه مي كنند. اين تارها از سطح ريشه مي رويند و آب و نمك هاي معدني را از خاك جذب مي كنند. در مركز ريشه بافت خاصي وجود دارد كه آب را به بالا و به پيكر اصلي گياه هدايت مي كند.

  ساقه: ساقه معمولاً اندامي هوايي است كه اندام هاي ديگر گياه(برگ ها، جوانه ها، گل ها و ميوه ها) را بر روي خود نگه مي دارد و از طريق آوندهايش از يك سو آب و نمك را از ريشه به برگ ها مي رساند و از سوي ديگر مواد ساخته شده در برگ را به ساير اندام ها هدايت مي كند. با آن كه اغلب ساقه ها هوايي هستند، اما برخي از آن ها زير زميني و برخي ديگر آبزي اند. ساقه ها بر حسب نوع زيستگاه به سه دسته تقسيم مي شوند: ساقه هاي هوايي، ساقه هاي آبي و ساقه هاي زير زميني. ساقه هاي هوايي ممكن است راست، پيچنده، خزنده يا بالا روند باشند. ساقه هاي راست، چوبي (درختي) يا علفي اند. ساقه هاي راست چوبي مانند درخت چنار، بلوط، بيد و درختان ميوه به حد كافي استحكام دارند. يونجه، بادمجان و آفتابگردان ساقه ي علفي راست دارند. ساقه هاي پيچنده (نيلوفر)، بالا رونده (مو) و خزنده (توت فرنگي) استحكام چنداني ندارند.

  ساقه هاي آبزي نرم و انعطاف پذيرند و در بين سلول هاي سازنده ي آن ها فضاهاي بين سلولي هوادار وجود دارد،‌مثل نيلوفر آبي. ساقه هاي زير زميني سبزينه ندارند و از برگ هاي قهوه اي رنگ فلس مانند پوشيده شده اند.

  برگ: در بيش تر برگ ها بخش نازك و گسترده اي به نام پهنك و دنباله اي به نام دمبرگ وجود دارد. در پهنك برگ رگبرگ ها را مشاهده مي كنيد كه همان انشعابات آوندها هستند. شكل پهنك، وضع رگبرگ ها و طرز قرار گرفتن برگ ها بر روي ساقه گوناگون است. برگ ها از لحاظ شكل پهنك،‌ممكن است ساده يا مركب باشند. در برگ ساده پهنك به قطعات كوچكتر تقسيم نمي شود و لبه ي آن ممكن است صاف يا دانه دار باشد. در برگ مركّب، پهنك در اثر بريدگي هاي عميق، به قطعات كوچكتري تقسيم مي شود. رگبرگ ها نيز متنوع اند و ممكن است منشعب يا موازي باشند.

  گل : گل اندام هاي توليد مثل گياه را دربر مي گيرد. گل،‌ميوه و دانه توليد مي كند كه از آن ها نسل جديدي از گياه پديد مي آيد. گل هاي همه ي گياهان گلبرگ هاي رنگارنگ و معطر ندارند. گندميان گلبرگ ندارند و در بعضي از درختان گلبرگ ها آن قدر كوچك اند كه اصلاً متوجه وجود آن نمي شويد. بخش هاي گوناگون گل در انتهاي دمگل روي دايره هايي قرار مي گيرند. اين بخش ها، شكل ها و اندازه هاي متفاوتي دارند ولي وظيفه ي همه ي آن ها يكي است.

  گل حاوي اندام هاي توليد مثل گياه است. قسمت نر گل پرچم ناميده مي شود كه دانه هاي گرده را توليد مي كند. قسمت ماده مادگي نام دارد و بعد از لقاح ميوه و دانه توليد مي كند.

  دانه: گياهان گل دار و مخروط داران ، دانه توليد مي كنند. هر دانه، اگر در شرايط مناسب قرار گيرد مي تواند برويد و گياه جديدي توليد كند. دانه ي گياهان گل دار را در درون ميوه نمو مي يابد، اما در مخروط داران،‌دانه در درون مخروط رشد مي كند.

  قسمت هاي مختلف دانه: همه ي دانه ها سه قسمت دارند:

  1- پوسته كه همان پوشش دانه است كه از دانه محافظت مي كند.

  2- غذاي ذخيره شده در مغز دانه به رشد گياه جوان كمك مي كند.

  3- جوانه يا جنين كه گياهك جوان و بسيار ريزي در داخل دانه است.

  مخروطيان: مخروطيان گياهان درختي اند كه مخروط هايي حاوي دانه دارند. بيش تر مخروطيان درختان هميشه سبزي با برگ هاي محكم و شبيه سوزن اند كه مي توانند زمستان هاي سخت را از سر بگذارنند. معروف ترين آن ها درخت كاج است كه عمدتاً در مناطق سردسير مي رويند. مخروط هاي نر به صورت خوشه اي رشد مي كنند و كوچك تر از مخروط هاي مادهاند.مخروط هاي نر تعداد زيادي دانه ي گرده توليد مي كنند كه باد آن ها را مي پراكند چوبي ساخته شده اند و هر پولك حاوي دو يا چند دانه است. دانه ها رشد مي كنند و بال در مي آورند به نحوي كه وقتي پولك هاي مخروط رسيده از يكديگر جدا مي شوند باد دانه ها را تا فواصل دور پراكنده مي كند.

  چهار گونه درخت از مخروطيان:

  - سكويا – سدر – سرخ درا – كاج جنگلي

  منبع: كتاب معلم (راهنماي تدريس) علوم تجربي سوم دبستان ، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول 1381

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی 29 روز قبل
  0

  گیاهان بر چه اساسی به دو گروه مخروط دار وگل دار تقسیم شده اند

  خالد 2 ماه قبل
  0

  گیاهانی که گل نمی دهند می گویند

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  چی میشه

  کلاس ششم 4 ماه قبل
  0

  ممنون از سولات خوبتون

  0
  گلناز 3 ماه قبل

  جواب نهان زاد

  همتا اجلال پور 👍👍 8 ماه قبل
  0

  بیا 👍👍👍💩💩💩

  سوال 1 سال قبل
  0

  عضو

  پن

  مهراوه 1 سال قبل
  1

  گیاهان بر اساس چه چیزی به گبدارو مخروط دار تقسیم میشوند

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  خانمم گفت گیاه چیست سر کلاس گفتم به تو چه من و با سیم شارژر زد م من یک پسر بی ادبم

  0
  همتا اجلال پور 👍👍 8 ماه قبل

  خه خه خندیدن بامزه کی بودی تو

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  یک روز اقا مهلم گفت تو چه نازی زدم در گوشش زد با چوب کف پام خیلی از این معلم متنفرم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  جواب من فکر میکنم محل قرار گرفتن دانه باشد.ممنون

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید