توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  یکی از راه های حفظ منابع طبیعی چیست

  1 بازدید

  یکی از راه های حفظ منابع طبیعی چیست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  یکی از را ه های حفظ منابع طبیعی چیست ؟

  یکی از را ه های حفظ منابع طبیعی چیست ؟


  يکی از راه های مناسب حفظ منابع طبيعی، بازيافت است

  توضیحات کامل دیگر :

  منابع طبیعی تجدید شونده (جنگلها و مراتع) ثروت ملی کشور محسوب میشوند که فقط به نسل حاضر تعلق نداشته، بلکه میراثی است که باید برای آیندگان باقی بماند. منابع طبیعی، نقش زیربنایی برای اقتصاد کشور دارد و زمینهساز حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار است.اگر بخواهیم در آینده جامعه پایداری داشته باشیم، بایستی در جهت احیا و توسعه این منابع ارزشمند بیش از پیش بکوشیم. نابودی جنگلها و مراتع، تصویری تاریک توأم با فقر، گرسنگی و آلودگیهای زیست محیطی را از آینده ترسیم میکند.

  جنگلها و مراتع در کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از فرسایش خاک، بروز سیلابهای مخرب، ایجاد محیطی دلپذیر برای تفریح و آسایش و همچنین تغذیه سفرههای آب زیرزمینی نقش بسیار زیادی دارد و ضرورت وجود این منابع را برای ادامه حیات در هر نقطه از این کره خاکی مشخص میکند.

  علاوه بر آن موضوعی که در سالهای اخیر همیشه بر نگرانیها افزوده است روند رو به رشد و سرعت در انهدام اکوسیستم هاست، دخل و تصرف در عرصه جنگل ها، مراتع و پوشش گیاهی در گذشته، سالها بلکه قرنها به طول میانجامید اما در حال حاضر با افزایش و رشد جمعیت و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و البته تا حدودی نیز بیتفاوتی انسان در قرن حاضر، تباه شدن محیط زیست و نابودی منابع طبیعی در زمانی کمتر و با سرعتی بیشتر صورت میگیرد.

  چند میلیون هکتار از جنگلها بویژه در شمال کشور از بین رفته است، رشد جمعیت و افزایش سکونتگاههای رسمی و غیررسمی در شهرها و حاشیه شهرها، استفاده نامناسب و غیراصولی از زمینها و مراتع بدون توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی، نابودی روستاها و مهاجرت روستاییان به شهرها، توزیع نامتعادل جمعیت در مناطق حاصلخیز، استفاده از تکنولوژی غیرضروری، برنامه ریزیهای کوتاه مدت، توجه نکردن نسل جدید به فواید منابع طبیعی و زیست محیطی زمینه ساز این دگرگونی و معدوم شدن بخش عمده منابع طبیعی، درختان و گیاهان شده است.

  برهمین اساس به منظور کنترل و نظارت مستمر بر منابع طبیعی و محیط زیست تدوین برنامههای جامع و نتیجه بخش در این حوزه امری الزامی و ضروری است که باید در دستور کار مسئولان محیطزیست قرار گیرد.

  علت چیست؟!

  تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی، جنگل زدایی و از بین بردن مراتعبه انگیزههای مختلف مانند توسعه صنعتی، تأمین سوخت و علوفه، سودجویی و سودای مالکیت سبب شده تا خاکی بدون حفاظ و فشرده و از هم پاشیده در برابر باد و باران تاب نیاورد. از سوی دیگر پوشش گیاهی به عنوان سپر و حفاظی خاک دانهها و ذرات خاک را در برابر باد حفظ کرده و مانع از حمل آنها توسط باد و به دنبال آن طوفان شن و پدیده ریزگردها میشود.

  البته در مرحله اول و شروع هر ایده و برنامه ای، نیازمند فرهنگسازی هستیم و حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی نیازمند اقدامات پیشگیرانه و مستمر است.باید همه سعی کنیم که فرهنگ حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی و بهرهگیری اصولی از محیط زیست فراگیر شود و این مهم در مرحله اول بر عهده مسئولان ذیربط، فعالان این عرصه و سپس رسانههای نوشتاری و بویژه دیداری است.

  آگاه کردن مردم از خسارت هایی که به علت کم توجهی در این عرصه به کشور و مردم ما وارد میشود،ضروری است، چرا که تخریب محیط زیست و طبیعت علاوه بر ضرر و زیان برای نسل حاضر باعث کاهش ذخایر طبیعی برای نسلهای آینده میشود و آنهاما را مؤاخذه خواهند کرد.

  سیاست‌های اجرایی که برای توسعه بخش منابع طبیعی در اولویت قرار دارند، عبارتند از:

  1- جلوگیری از تبدیل اراضی به سایر کاربری هایی که در نهایت موجب تخریب طبیعت می‌شود و در راستای توسعه پایدار نیست.

  2- اعمال و تسهیل مالی، بانکی برای بهره برداران عرصه‌های مرتعی و جنگلی.

  3- تقویت و اهمیت بیشتر به بیمه محصولات جنگلی و مرتعی. 4- ارتقای میزان آگاهی مرتع داران و جنگل نشینان با ارائه آموزش‌های علمی و عملی.

  5- ساماندهی دامداران ساکن در عرصه‌های جنگلی و مرتعی در جهت کاهش اتکای دام به مرتع و جنگل.

  6- شناسایی پتانسیل جنگل نشینان و مدون ساختن دانش بومی آنان و تلفیق با شیوه‌های نوین علمی و لحاظ کردن آنها در تدوین طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی به منظور مشارکتبیشتر اهالی در راستای رسیدن به اهداف موردنظر.

  7- جایگزینی سوخت فسیلی به جای چوب، به عنوان تأمین کننده سوخت روستاییان بویژه در مناطق جنگلی.

  8- کاهش کشت دیم در جنگل‌ها و مراتع و توسعه جنگل کاری مصنوعی و احیا و غنی‌سازی جنگل‌های طبیعی.

  منبع مطلب : www.asemankafinet.ir

  مدیر محترم سایت www.asemankafinet.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پایه ششم دبستان دخترانه امام صادق(ع) - نمونه سوالات علوم ششم درس 2

  درس دوم سرگذشت دفتر من

  الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

  1) از کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

  الف ) ساقه های محکم □    ب ) شاخه های چوبی
  ج ) برگ های پهن
  □     د ) تنه درختان تنومند □  

  2) آب اکسیژنه یک ماده ................. است .
  الف ) رنگ بر
  □   ب ) بو بر □    ج ) سمی □    د ) خوردنی □  

  3) به کمک آن می توان حجم زیادی از اطلاعات را روی آن ذخیره کرد .
  الف ) چوب
  □   ب ) کاغذ □    ج ) فلش □    د ) کتاب □  

  4) کدام ماده پس از مصرف و تبدیل شدن به زباله ، سالیان خیلی زیادی در طبیعت می ماند و دیر تجزیه می شود .
  الف ) چوب
  □    ب ) ظروف پلاستیک □   آهن □   د ) کتاب □ 

  5) کدام مواد زیر خاصیت رنگبریج ) دارند ؟
  الف ) نفتالین - ساولن
      □    ب ) الکل - بتادین
  ج ) الکل - جوهرنمک □       د ) کلر - وایتکس   

  6 ) با افزودن چه مواد ی به خمیر کاغذ، می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد ؟
  الف ) نشاسته و گچ
  □   ب ) شیمیایی □    ج ) آب ژاول و کلر □ د ) اسیدی

  جواب گزینه ها:

  1_2_3_4_5_6
  ج- الف- ج- ب- د- ب
  ..............................................................................................................................................................................
  ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

  1) ماده ی اصلی و اولیه در تهیه کاغذ ............................... است.

  2 ) یکی از راه های مناسب حفظ منابع طبیعی ............................... است.
  3 ) آب اکسیژنه در برابر نور و ............................... واکنش شیمیایی نشان می دهد و تجزیه می شود
  4 ) عمل گرفتن کربن دی اکسید هوا توسط درختان و تولید اکسیژن با استفاده از نور خورشید را ..................... می نامند
  5 ) روشهایی که به کمک آن بتوان مواد مصرف شده را حفظ نمود و دوباره مورد استفاده قرار داد را ..................... می گویند
  6 ) با افزودن مواد ............................... به خمیر کاغذ ، می توان انواع مختلفی از کاغذ را تهیه کرد

  جواب گزینه ها:

  1_2_3_4_5_6
  چوب -بازیافت -حرارت -فتوسنتز- بازیافت- شیمیایی
  .................................................................................................................................................................................
  ج ) جمله درست را با« ص»وجمله نادرست را با « غ»نشان دهید .

  1) برخی از کاغذها طبیعی و برخی دیگر مصنوعی اند .

  2) داروها جزو مواد مصنوعی هستند .
  3) بریدن درخت و انتقال آن به کارخانه تغییری شیمیایی محسوب می شود .
  4 ) در حال حاضر برای ذخیره حجم زیادی از اطلاعات از هارد و فلش استفاده می شود .
  5 ) مسلمانان در سمرقند در حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح به دانش ساخت کاغذ دست یافتند .
  6 ) بیشتر موادی که در اطراف ما هستند و ما از آن ها اسنفاده می کنیم طبیعی هستند .
  جواب گزینه ها:
  1_2_3_4_5_6

  همه مصنوعی اند- ص -فیزیکی- ص- ص- مصنوعی اند
  ...............................................................................................................................................................................
  د ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

  1) سه مورد از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

  کنده کاری و نقاشی روی سنگ ها ، دیوار غارها ، چوب درختان

  2) سه مورد از معایب و مزایای استفاده از روش های ثبت اطلاعات را در زمان های قدیم بنویسید؟

  مزایای استفاده :

  الف ) جلوگیری از قطع درختان برای تولید کاغذ

  ب ) محیط زیست گیاهان و جانوران سالم باقی می ماند و هوا پاکیزه می شود .

  ج ) به دلیل عدم تماس با مواد شیمیایی بیماری ها کمتر می شوند

  د ) موادی مثل چوب وسنگ به سادگی یافت می شوند . ( در دسترس هستند )
  معایب استفاده :

  الف ) به دلیل حجم و وزن زیاد تقریبا جابجایی آنها ممکن نیست .

  ب ) فضای زیادی را اشغال می کنند

  ج ) اطلاعات کمی را می توان روی آنها نوشت .

  د ) زمان زیادی برای نوشتن صرف می شود

  3 ) از کدام قسمت درخت می توان کاغذ تهیه کرد؟

  ساقه و تنه ی محکم و شاخه های درختان تنومند

  از کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟

  شاخه های کوچک و برگ و ریشه درخت

  4 ) آیا کاغذهایی نظیر شانه تخم مرغ، کارتن ها و جعبه های دستمال کاغذی را می توان بازیافت کرد؟ چرا؟

  خیر. چون قبلا بازیافت شده اند دیگر نمی توان آن ها را بازیافت کرد .

  5 ) هر یک از مشاغل زیر چه استفاده از کاغذ می کنند؟

  الف) خیاط : ........................................................

  ب)بانک:.................................................................

  ج) داروخانه :.....................................................................

  د)عکاس:..........................................................................

  ه)دانش آموز:......................................................

  و)پزشک:...........................................................

  خیاط برای طرح الگوی لباس بانک برای رسید بانکی ، اوراق بهادار و چاپ پول
  داروخانه برای قراردادن دارو درون پاکت و جعبه عکاس برای چاپ عکس و فتوکپی
  دانش آموز برای کتاب و دفتر پزشک برای نوشتن نسخه داروی بیماران
  6 ) چه کاغذهایی را نمی توان بازیافت کرد ؟
  کاغذهای آغشته به مواد غذایی و مواد شیمیایی ، کاغذهای کاربن دار ، کاغذهای روغنی ، کاغذهای با پوشش مومی مثل لیوان کاغذی ، عکس و . . .

  7) انواع کاغذ را نام ببرید ( چهار مورد )

  1) کاغذ تحریر 2 ) کاغذ رنگی 3 ) کاغذ اسکناس 4 ) کاغذ کاهی 5 ) کاغذ مات و براق 6 ) کاغذ خودکپی 7) پشت چسبدار 8 ) کاغذ انجیلی 9 ) کاغذ کادو

  8) کاربردهای کاغذ را نام ببرید ( چهار مورد )
  از کاربردهای کاغذ می توان به موارد زیر اشاره کرد . کتاب ، دفتر ، روزنامه ، چاپ عکس ، چاپ اسکناس ، تولید
  نقشه ، تولید مقوا ، کاغذ دیواری ، اشتنباخ جهت طراحی ، کاغذ انجیلی برای کارهای خیلی حساس و با ارزش

  9) مراحل تولید کاغذ در کارخانه را به اختصار شرح دهید .

  1) قطع درختان و کندن پوست آنها 2 ) خردکردن چوب ها و تبدیل آنها به چیپس 3 ) مخلوط کردن خرده های چوب ( چیپس ) با آب و تولید خمیر 4 ) اضافه کردن آب اکسیژنه و یا محلول های سفید کننده دیگر 5 ) عبور از
  غلتک ها برای گرفتن آب کاغذ و نازك و صاف کردن آن 6 ) برش کاغذ به اندازه های مورد نیاز بازار
  10 ) کدام مرحله ساخت کاغذ شیمیایی است ؟ چرا
  مرحله خمیر کردن چون در این مرحله موادی درون چوب از آن جدا می شود و با افزودن آب اکسیژنه و یا کلر رنگ خمیر سفید می شود و تمام این مراحل شیمیایی است .

  11) بازیافت چیست ؟ سه مورد از فواید بازیافت را بنویسید .

  بازیافت یعنی بکار بردن روشهایی که به کمک آن می توان مواد مصرف شده را حفظ نمود و دوباره مورد استفاده قرار داد. مزایا : 1 ) صرفه جویی در مصرف مواد طبیعی و خام . 2 ) کم شدن هزینه ها : پول کمتری خرج می شود برای تولید
  کالای جدید . 3 ) حفظ محیط زیست : پسماندها از طبیعت جمع می شوند و مورد استفاده ی مجدد قرار می گیرند .
  12 ) چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می کنید؟

  1 ) در مواقع ضروری از کاغذ استفاده کنیم . 2 ) در موقع نوشتن دقت کنیم که برگه های کاغذ از بین نروند .3) برگه های باطله را جداگانه در کسیه زباله بگذاریم و برای بازیافت تحویل مامورین شهرداری دهیم .

  13 ) مراحل بازیافت کاغذ را بنویسید .

  1 ) مردم کاغذها را درون ظرف های مخصوص قرار داده و تحویل مراکز بازیافت دهند . 2 ) خردکردن این کاغذها در کارخانه 3 ) مخلوط کردن آب با این مواد و تولید خمیر و استفاده از محلول ها و مواد شیمیایی 4 ) عبور از غلتک ها ی آهنی 5 ) برش و بسته بندی کاغذها

  14) چگونه می شود با کاغذهای باطله مقوا درست کرد . در دو سطر شرح دهید .

  کاغذهای باطله را خرد می کنیم و داخل یک ظرف با آب مخلوط می کنیم تا به شکل خمیر درآید . با یک وسیله ی چوبی یا فلزی شبیه وردنه آن را مسطّح می کنیم . در مرحله آخر جلوی نور خورشید می گذاریم تا خشک شود .

  15) مواد طبیعی و مصنوعی را با ذکر دو مثال توضیح دهید؟

  به موادی که به صورت خدادای در طبیعت وجود دارند و انسان هیچ نقشی در تولید آن نداشته است را مواد طبیعی می نامند . سنگ، پوست، چرم و چوب موادی هستند که در طبیعت یافت می شوند .
  بیش تر مواد و وسایلی که امروزه ما از آن ها استفاده می کنیم، به طور طبیعی یافت نمی شوند، بلکه آن ها را از مواد طبیعی می سازند. این مواد، مواد مصنوعی نامیده می شوند و ساخته دست بشر هستند . کیف و کفش ، کاغذ ، لباس ، لوازم خانگی ، دوچرخه و اتومبیل و . . .

  16) مصرف کاغذ در سراسر دنیا افزایش یافته است. به طوری که هرسال باید میلیون ها تن کاغذ تولید شود.

  آیا به نظر شما تولید این مقدار کاغذ به روش های سنتی و دستی امکان پذیر است؟

  خیر . اولا با توجه به پیشرفت علم بایستی کمتر از کاغذ استفاده کرد . ثانیا هر کشوری برای پیشرفت در علم و صرفه جویی در امر تولید و سرمایه باید برای تولید محصولات خود از جدیدترین روش ها و دستگاهها استفاده کند . ثالثا با توجه به افزایش جمعیت روش های سنتی دیگر جوابگوی تقاضای مردم نیست و باید از روش های جدید برای تولیدکاغذ استفاده شود که در مدت زمان کم تولید کاغذ بیشتری انجام شود .
  17 ) چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه ها، مزارع و ... به آن ها آسیب می رساند؟

  سبب آلودگی آب ، خاك و هوا می شود و در نهایت باعث نابودی تمام جانداران می شود .

  18 ) برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگلها در زندگی جانداران چه راههایی را پیشنهاد می کنید؟

  1) جلوگیری از چرای بی رویه دام ها 2 ) جلوگیری از ساخت و ساز د ر اطراف جنگل ها 3 ) نظارت شدید سازمان حفاظت محیط زیست از جنگل های کشور 4 ) دستگیری و جریمه سنگین برای کسانی که دزدانه درختان جنگل را قطع می کنند . 5 ) دولت برای تولید کاغذ درختان را قطع نکند و ماده دیگری را جایگزین چوب برای تولید کاغذ بکند 6 ) فرهنگ درختکاری بین مردم توسعه پیدا کند 6 ) وزارت کشاورزی هرساله اقدام به کاشت نهال کند .

  19) سه ماده ای که در صنعت رنگبری از آن ها استفاده می شود را نام ببرید .

  آب اکسیژنه ، آب ژاول ( وایتکس ) ، کُلر

  20 ) مصرف منابع طبیعی مثل قطع بیش از حد درختان جنگل، چه آسیبی به چرخه محیط زندگی خواهد زد؟

  1) درختان کربن دی اکسید هوا را می گیرند و اکسیژن تولید می کنند که اگر درختان نابود شوند هوا آلوده می شود

  2 ) بعضی از درختان غذا و پناهگاه موجودات هستند که اگر نباشند باعث نابودی جانداران می شود .

   3 ) درختان دربعضی نواحی جلوی سیل و طوفان و بسیاری از اتفاقات را می گیرند .

  21) چرا هنگام استفاده از وایتکس و جوهرنمک و مواد مشابه این ها باید درفضای باز باشیم و ماسک بزنیم ؟

  چون این مواد سمی هستند و حتی استنشاق این مواد باعث صدمه به دستگاه تنفسی بدن می شود .

  22) تولید بیش از حد مواد مصنوعی چه تاثیری روی زندگی جانداران و محیط زیست می گذارد ؟

  مواد مصنوعی از مواد طبیعی ساخته می شوند و اگر زیاد تولید شوند اولین تاثیر آن این است که ذخایر منابع طبیعی تمام می شود و دوم اینکه باعث بروز بیماری های مختلف در جانداران و بخصوص در انسان می شود و سوم اینکه پس از مصرف و رها کردن پسماند این مواد در طبیعت باعث آلودگی محیط زیست می شود .

  درختان و گیاهان ، هوا ، منابع سوختی ( نفت و گاز و . . . ) ، منابع معدنی ( طلا ، آلومینیم ، آهن و . . . ) ، آب

  ................................................................................................................................................................
  الف ) درختان و گیاهان : از قطع بی مورد درختان جلوگبری شود ، فرهنگ استفاده از منابع طبیعی و تفریح در طبیعت به مردم آموزش داده شود ، وزارت کشاورزی برای کشاورزانی که به کاشت نهال همت می گمارند هزینه ای در نظر بگیرد و به آنها کمک کند ، و مردمی که درخت و نهال می کارند مورد تشویق قرار گیرند . کسانی که دزدانه درختان جنگل را قطع می کنند دستگیر شو جریمه شوند . برنامه درختکاری فقط احتصاص به روز با هفته ی درختکاری نباشد بلکه هر موقع که شرایط فراهم بود این کار انجام شود .
  ................................................................................................................................................................
  ب ) هوا : از سوخت های فسیلی کمتر استفاده شود ، دولت کارخانه ها را به بیرون از شهرها ببرد ، از وسایل نقلیه عمومی برای رفت و آمد استفاده شود ، اتومبیل ها هر ساله به مراکز معاینه و نقص فنی مراجعه کنند ، در شهرهای شلوغ طرح ترافیک زوج و فرد اجرا شود . دولت و مردم برای پاکیزه شدن هوا اقدام به کاشت درخت و نهال کنند . کسانی که به هر دلیل و به هر شکل باعث آلودگی هوا و محیط زیست می شوند دستگیر و محاکمه شوند . دولت هموطنانی که نکات ایمنی را رعایت کرده و هرساله با اراده خود به مراکز معاینه نقص فنی برای اتومبیل خودشان مراجعه می کنند تشویق کند .
  ................................................................................................................................................................
  ج ) منابع سوختی ( نفت و گاز و . . . ) :
  از سوخت های فسیلی کمتر استفاده شود ، برای گرم کردن منزل بخاری را کم کنیم و لباس بیشتری بپوشیم ، در ساختمان سازی شهرداری ها نظارت کنند که تمام نکات ایمنی رعایت شود مخصوصا از نظر زلزله و عایق بودن در و پنجره در برابر ورود و خروج هوای سرد و گرم ، دولت باید انرژی دیگری را جایگزین سوخت های فسیلی بکند چون در حال تمام شده هستند ، ما نیز وظیفه داریم که زیادتر از نیاز مصرف نکنیم و به فکر آیندگان و فرزندانمان باشیم ، صاحبان وسایل نقلیه در مصرف بنزین وگاز دقت کنند که اسراف نکنند برای صرفه جویی در برق در ساعات اوج مصرف از وسایل پرمصرف استفاده نکنیم ، لامپ قسمت هایی از منزل و محل کار را که رفت و آمد نداریم خاموش کنیم ، در خرید لوازم خانگی به آرم مصرف انرژی آن دقت کنیم که مدلی را بخریم که بهترین بازده انرژی را داشته باشد . از لامپ های کم مصرف استفاده کنیم . از وسایل خانگی که انرژی زیادی مصرف می کند کمتراستفاده کنیم مثل اتو ، سماور برقی ، پلوپز ، بخاری برقی و . . .
  ................................................................................................................................................................
  د ) منابع معدنی ( طلا ، آلومینیم ، آهن و . . . ) : معادنی که از دل زمین استخراج می شوند بالاخره روزی تمام می شوند بنابرین ما باید در مصرف کلیه ی وسایلی که از آنها استفاده می کنیم صرفه جویی کنیم . بیشتر لوازم خانگی ، بدنه اتومبیل ها در و پنجره منازل و ستون های ساختمان ها و لوازم ادارت و لوازم و ابزار کار بسیاری از مشاغل از فلزاتی مثل آهن و آلومنیم ،مس و . . . است . پس با توجه به رشد جمعیت و نیاز بیشتر انسان ها به این مواد باید صرفه جویی کنیم که مواد خام این منابع تمام نشوند .
  ................................................................................................................................................................
  ه ) آب : آب یکی از نعمت های بزرگ خداوند است . بدون آب هیچ جانداری نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد . پس ما در این زمینه وظیفه داریم که آب را درست مصرف کنیم و بیهوده آن را هدر ندهیم هنگام پخت و پز و هنگام نظافت منزل و محیط کار و هنگام استحمام آب را هدر ندهیم ، هنگام استفاده از آب در طبیعت آن را آلوده نکنیم ، دولت وظیفه دارد که بر دفع زباله های صنعتی کارخانه ها و حتی دفع زباله ها و فاضلاب منازل هم نظارت کند و هم در نابودی این زباله ها و فاضلابها به شیوه علمی و بهداشتی اقدامات خود را انجام دهد اگر این کار درست انجام نشود باعث آلوده شدن آب ها و محیط زندگی می شود . در دریا نیز دولت مراقب باشد که نفت کش ها و کشتی ها آب را آلوده نکنند .
  24 ) جدول زیر موادی را نشان می دهد که در تهیه ی کاغذ به کار می روند . علت استفاده این مواد را درتولید کاغذ در ستون دوم بنویسید .

  ماده ی به کار رفته در تولید کاغذ علت استفاده

  پلاستیک *تهیه ی کاغذهای مقاوم - چاپ اُفست
  رنگ *تهیه ی کاغذهای رنگی
  نشاسته *برای استحکام بیشتر کاغذ
  کلر *برای سفید کردن کاغذ
  گچ *شفافیت در کاغذ
  آب اکسیژنه *برای سفید کردن کاغذ
  سوال های مربوط به آزمایشات علوم
  1 ) در یک بشر یا 100 میلی لیتر آب می ریزیم . 5 یا 6 دانه بلور پتاسیم پرمنگنات و یک قاشق چای خوری سرکه
  به مواد داخل بشر اضافه می کنیم . 6 یا 8 میلی لیتر آب اکسیژنه را به آرامی داخل بشر می ریزیم .
  الف ) از این آزمایش چه نتیجه ای گرفته می شود ؟ ( در دو سطر توضیح دهید )
  پتاسیم پرمنگنات رنگ بنفش دارد که در اثر تماس با ماده رنگ بر ( آب اکسیژنه ) در محیط اسیدی رنگ آن صورتی می شود .
  ب ) این آزمایش ، تغییر فیزیکی است یا شیمیایی ؟ چرا ؟
  شیمیایی چون به یک ماده دیگر تبدیل شده است .
  2 ) در یک بشر مقداری کاعذ رنگی خرد شده را با 50 میلی لیتر آب مخلوط می کنیم . 10 میلی لیتر آب اکسیژنه
  داخل بشر اضافه می کنیم . از این آزمایش چه نتیجه ای گرفته می شود ؟( در دو سطر توضیح دهید )
  بعد از مدتی رنگ کاغذهای از بین می رود و سفید می شوند . نتیجه این که آب اکسیژنه یک ماده ی رنگ بر است .
  پایان درس دوم
  برای مطالعه
  کاغذی بسیار نازك که معمولا برای چاپ کتاب های قطور و ارزشمند :
  Bible Paper کاغذ انجیلی
  استفاده می شود. این نوع کاغد به دلیل استفاده در چاپ انجیل به کاغذ انجیلی و همچنین کاغذ هندی
  نیز معروف است.
  India Paper

  منبع مطلب : paye6.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت paye6.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ایرنا

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  خوبه 2 سال قبل
  0

  خوشم اومد

  Zeinad says 2 سال قبل
  0

  نمیدونم کاشکی دوستان دوستان در جواب ها نظرات را بفرستن

  زهرا صادقی 2 سال قبل
  1

  عالی

  انیتا خیرگردزاده 2 سال قبل
  0

  سلام من انیتا خیرگردزاده

  انیتا خیرگردزاده 2 سال قبل
  0

  یونفن۷ ن

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید