توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  یک سوم سانتی متر بیشتر از ۴ سانتی متر چند سانتی متر است

  1 بازدید

  یک سوم سانتی متر بیشتر از ۴ سانتی متر چند سانتی متر است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  سانتی‌متر

  نمونه سوالات ریاضی سوم

  این عبارتها را کامل کنید

  1 ) 2 کیلوگرم = .............. گرم

  2 ) 5000 گرم = .............. کیلوگرم

  3 ) 4 کیلوگرم و 50 گرم = .............. گرم

  4 ) 1000 گرم = .............. نیم کیلو گرم

  1 ) 9 متر = .............. سانتیمتر

  2 ) 5 کیلومتر = .............. متر

  3 ) 7000 متر = .............. کیلومتر

  4 ) 700 سانتیمتر = .............. متر

  5 ) 3550 سانتیمتر = .............. متر و .............. سانتیمتر

  6 ) 5500 متر = .............. کیلومتر و .............. متر

  7 ) 10 کیلومتر = .............. متر

  8 ) 475 متر = .............. سانتیمتر

  9 ) 5 کیلومتر و 400 متر = .............. متر

  10) 4008 متر = .............. کیلومتر و .............. متر

  11) 1 کیلومتر = .............. متر

  12) 10 تا صدمتر = .............. متر

  13) 10 تا صدمتر = .............. کیلومتر

  14) 1000 متر = .............. کیلومتر

  15) 1 متر = .............. سانتیمتر

  16) 348 سانتمتر = .............. متر و .............. سانتیمتر

  17) 2 کیلومتر و 37 متر = .............. متر

  18) 2200 متر = 1 کیلومتر و .............. متر

  19 ) 2200 متر = 1 کیلومتر و .............. صد متر

  20 ) 30 تا صدمتر = .............. کیلومتر

  21 ) 30 تا صدمتر = .............. متر

  22 ) ا کیلومتر = .............. 500 متر

  23 ) 4034 متر = .............. کیلومتر و .............. متر

  24 ) 1 کیلومتر = .............. ده متر

  25 ) 5 کیلومتر = .............. ده متر

  26 ) 1 کیلومتر = .............. صد متر

  این عبارتها را کامل کنید

  1 ) نصف هر چیز از ربع آن .............. است .

  2 ) خمس هر چیز از ثلث آن .............. است .

  3 ) هر چیز از ثلث آن .............. است .

  4 ) دو ربع هر چیز با نصف آن .............. است .

  5 ) ربع هر چیز .............. از نصف آن است .

  6 ) ربع از خمس .............. است .

  7) یک سوم یعنی .............. قسمت از .............. قسمت مساوی و آن را به صورت .............. می نویسیم.

  8) سه پنجم یعنی .............. قسمت از .............. قسمت مساوی و آن را به صورت .............. می نویسیم.

  این سوالها را جواب دهید

  1 ) ثلث این عدد ها را بنویسید .

  24

  3

  27

  18

  2 ) ربع این عددها را بنویسید .

  20

  16

  8

  24

  3 ) نصف این عددها را بنویسید .

  20

  40

  12

  2

  کدام جمله درست و کدام جمله نادرست است ؟

  1) خمس هر چیز از ربع آن کوچکتر است.

  2 ) نصف هر چیز از ثلث آن کوچکتر است.

  3 ) ربع هر چیز از نصف آن کوجکتر است.

  4 ) ثلث هر چیز از ربع آن بزرگتر است.

  5 ) یک شبانه روز یک هفته است.

  6 ) یک ساعت یک شبانه روز است.

  در جای خالی کلمه مناسب بنویسید

  1) برای اندازه گیری جرم میوه ها از واحد .............. استفاده می کنیم .

  2) برای اندازه گیری جرم طلا از واحد .............. استفاده می کنیم .

  3) ترازو وسیله ای برای اندازه گیری .............. است .

  4) برای اندازه گیری جرم از وسیله ای بنام .............. استفاده می کنیم .

  5) با واحد .............. و .............. جرم را اندازه می گیریم .

  1 ) بلندی پرده اتاق 2 .......... است .

  2 ) طول قد مریم 128 .......... است .

  3 ) فاصله تهران تا قم 100 .............. است .

  4 ) طول فرش 3 ........... است .

  5 ) برای اندازه گیری طول اتاق از واحدی بنام .............. استفاده می کنیم

  6 ) فاصله بین شهرها را با واحد .............. اندازه می گیریم

  7 ) فاصله بین روستاها را با واحد .............. اندازه می گیریم

  8 ) برای اندازه گیری فاصله شهرها از .............. استفاده می کنیم که برابر است با 1000 ...........

  9 ) برای اندازه گیری فاصله های دور از واحد .............. استفاده می کنیم

  10) فاصله بین دو شهر ایلام تا خراسان را با واحد

  .......................اندازه گیری می کنید

  علامت مناسب = > < بگذارید

  1) یک کیلومتر دو تا 500 متر

  2 ) 7908 متر 8 کیلومتر

  3) 8 کیلومتر و 29 متر 8 کیلومتر و 299 متر

  4) 2 کیلومتر 2001 متر

  5) 5 کیلومتر 4950 متر

  مسئله های زیر را حل کنید

  1) جرم یک قوطی پر از روغن 5 کیلوگرم است اگر جرم روغن 4750 گرم باشد . جرم قوطی چقدر است ؟

  2) مادر زهرا 2 کیلو و 500 گرم شیرینی خرید . اگر مهمانها 1 کیلو و 250 گرم آنرا خورده باشند . چند گرم شیرینی باقی مانده است ؟

  3) جرم نوزادی 450 گرم از 4 کیلو بیشتر است . جرم این نوزاد چقدر است ؟

  4 ) جرم کودکی با لباس 6 کیلو و 300 گرم است . اگر جرم لباس او 400 گرم باشد . جرم کودک چقدر است ؟

  5) جرم یک پاکت پرتقال 3 کیلو و 200 گرم است . جرم پاکت سیب 500 گرم از جرم پاکت پرتقال سبکتر است . جرم پاکت سیب چقدر است ؟ چرم دو پاکت روی هم چقدر است ؟

  1) یک دوچرخه در یک مسابقه باید 5 کیلومتر را طی کند . اگر در فاصله 450 متری از خط پایان پنچر شود . دوچرخه سوار چه مقدار مسافت را طی کرده است ؟

  2) فاصله تهران تا قم 100 کیلومتر است و فاصله قم تا اصفهان 236 کیلومتر است . فاصله تهران تا اصفهان چقدر است ؟

  3 ) فاصله خانه علی تا مدرسه 2 کیلومتر و 349 متر است . او برای رفتن به مدرسه و برگشت به خانه چه مسافتی را هر روز طی می کند ؟ چند متر ؟

  4) فاصله خانه مهری تا مدرسه 5905 متر است و فاصله خانه دوستش مروارید تا مدرسه 4کیلومتر و 200 متر است . خانه کدام یک به مدرسه نزدیکتر است ؟ چند متر ؟

  5) فاصله تهران تا کرج 40 کیلومتر است و فاصله تهران تا دماوند 120 کیلومتر است . کدام شهر به تهران نزدیکتر است ؟ چقدر ؟ فاصله کرج تا دماوند چقدر است ؟


  6) علی باید تا خانه پیاده برود . فاصله مدرسه تا خانه 3 کیلومتر و 402 متر است . اگر علی 2004 متر راه رفته باشد ، چقدر دیگر باید طی کند تا به خانه برسد ؟

  7) دوچرخه سواری 895 متر را طی کرده است . او باید چقدر دیگر برود تا 1 کیلومتر راه رفته باشد ؟

  8) دو دونده مسافتی را در ساعت معینی دویدند . دونده اول 3900 متر دوید و دونده دوم 2 کیلومتر و 950 متر دوید . کدامیک پبیشتر دویدند ؟ چقدر ؟

  9 ) فاصله مدرسه تا پارک 8 کیلومتر و 150 متر است . فاصله مدرسه تا پارک چند متر است ؟

  10) در مسابقه ای که مسافت آن 900 متر بود کامران 510 متر و اتابک 780 متر و کیوان 720 متر دویده است . کدام یک با نقطه پایان فاصله بیشتری دارد ؟

  11) فاصله یک ده تا اصفهان 128 کیلومتر است . فاصله این ده تا شیراز 104 کیلومتر است . این ده به اصفهان نزدیکتر است یا شیراز ؟

  1 ) 40 متر سیم برق خریدیم خمس آن را برای سیم کشی بریدیم . چند متر سیم بریدیم ؟ چند متر سیم باقی مانده است ؟

  2 ) در یک جعبه 28 مهره سیاه و سفید وجود دارد . اگر ربع این مهره ها سفید باشد، چند مهره سفید داریم ؟ چند مهره سیاه داریم ؟

  3 ) امیر 50 گردو دارد و خمس آن را به خواهرش می دهد، چند گردو برایش باقی می ماند ؟

  4 ) گلفروشی 21 شاخه گل دارد، او ثلث آنها را فروخته است ، او چند گل فروخت ؟ او چند گل دیگر در مغازه اش دارد ؟

  5 ) در یک جعبه 35 سیب داریم اگر خمس آنها خراب باشد ، چند عدد سیب سالم داریم ؟

  6 ) در بشقابی 5 موز قرار داشت 3 تا از موزها خورده شد، چه کسری از موزها خورده شده است ؟ چه کسری از موزها خورده نشده است ؟

  7 ) خمس یک کتاب 30 صفحه ای چقدر می شود ؟

  8 ) کلاس پنج دبستان 28 دانش آموز دارد اگر ربع دانش آموزان غیبت کنند چند نفر در کلاس حاضر هستند ؟

  9 ) خمس محیط مربعی 6 سانتیمتر است. محیط مربع چند سانتیمتر است ؟

  10 ) ربع قطر دایره ای 2 سانتیمتر است . شعاع این دایره چقدر است ؟

  11 ) علی 32 گلدان دارد . او ربع آنها را رنگ کرده است . او چند گلدان را رنگ کرده است ؟

  12 ) کتاب سارا 24 صفحه دارد. اگر او ثلث کتاب را خوانده باشد ، چند صفحه دیگر از کتاب باقی مانده است و او باید بخواند ؟

  14 ) از 9 عدد خیار که در بشقاب بود 4 عدد خورده شد. چه کسری از خیار خورده شده است ؟

  15 ) خمس قطر دایره ای 3 سانتیمتر است شعاع این دایره چند سانتیمتر است ؟

   

  سوالهای تستی

  1) با ترازو می توانیم ............ دو چیز را مقایسه کنیم .

  الف) حجم ج) جرم

  ب ) قد د) وزن

  2) کدام جمله درست است وقتی کفه ترازو میزان بایستد

  الف) جرم وزنه یک کفه ترازو برابر با جرم جسم کفه دیگر است

  ب ) حجم دو جسم مساوی است

  ج ) جرم جسم بیشتراز جرم وزنه ها است

  د ) جرم وزنه ها بیشتر از جرم جسم است

  3) یک وزنه نیم کیلویی با کدام وزنه زیر برابر است

  الف) دو تا 250 گرمی ج ) یک 500 گرمی

  ب ) 5 صدگرمی د) هر سه مورد

  منبع مطلب : www.iranpooya4.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.iranpooya4.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ساغر : کسر یک سوم سانتی متر بیشتر از 4سانتیمتر چند سانتیمتر است

  فاطمه ستوده : ۴سانتی مترو۳میلیمتر

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 سال قبل
  1

  خ

  شمیل کریمی 1 سال قبل
  3

  یک سوم سانتی متر بیشتر از ۴ سانتی متر چند سانتی متر است

  0
  علی 1 ماه قبل

  یک سوم سانتی متر بیشتر از ۴سانتی متر چند سانتی متر است

  ساغر 2 سال قبل
  11

  کسر یک سوم سانتی متر بیشتر از 4سانتیمتر چند سانتیمتر است

  4
  فاطمه ستوده 1 سال قبل

  ۴سانتی مترو۳میلیمتر

  2
  مژده نهاوندی 1 سال قبل

  ۴سانتی مترو۳میلیمتر

  برای ارسال نظر کلیک کنید