توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  یک پرسش طرح کنید که بهترین روش برای پاسخ به آن استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی باشد

  1 بازدید

  یک پرسش طرح کنید که بهترین روش برای پاسخ به آن استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی باشد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  یک سوال بنویسید که پاسخ آن تنها با روش گردآوری اطلاعات از منابع چاپی و الکترونیکی به دست می آید صفحه 101 کتاب تفکر و سبک زندگی هفتم

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزگار پایه ی ششم بوشهر

  مضمون: روش گردآوری اطّلاعات(منابع چاپی و الکترونیکی)

  صلاحیت ها: تحلیل، استدلال

  زمان: ۴۵ دقیقه

  انتخاب روش جمع آوری اطّلاعات، به میزان زیادی به موضوعی که می خواهیم دربارهٔ آن اطّلاعات جمع آوری کنیم بستگی دارد. در این فعّالیّت دانش آموزان به کمک آموخته های قبلی خود و گفت و گو دربارهٔ راه های جمع آوری اطّلاعات روش مناسب را تشخیص و بر روی آن توافق می کنند.

  انتظارات عملکردی خاص:

  - شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب جمع آوری اطّلاعات

  - استنباط و نتیجه گیری از یافته ها

  - سنجش اطّلاعات، ارزیابی و به چالش کشیدن ایده ها و اعمال خود و دیگران

  - اصلاح و ارتقای نگرش های خود نسبت به پژوهش و یافته های علمی

  انتظارات عملکردی مشترک:

  - بررسی پدیده ها و روابط بین آنها

  - بررسی قوانین حاکم بر روابط بین پدیده ها

  - شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود

  مواد و وسایل آموزشی:

  کتاب کار

  فرایند اجرای فعّالیّت:

  تعدادی سؤال مانند سؤالات زیر را روی تابلو بنویسید که پاسخ به آنها مستلزم جمع آوری اطّلاعات به یکی از طرق مصاحبه، مشاهده یا مراجعه به منابع مکتوب( چاپی یا الکترونیک)باشد:

  دانش آموزان مدرسهٔ شما کدام برنامهٔ تلویزیونی را بیشتر دوست دارند؟

  تعداد گلبرگ ها یا شکل قرار گرفتن برگ ها روی ساقهٔ ده گیاه در خانه یا مدرسه را بررسی کنید؟

  صادرات محصولات کشور ایران در سال گذشته چه اقلام و به چه میزان بوده است؟

  اسامی پایتخت های ایران پس از اسلام را به ترتیب دورهٔ زمانی بنویسید؟

  از دانش آموزان سؤال کنید پاسخ هر یک از سؤالات فوق را از چه روشی بهتر، سریع تر وکامل تر به دست می آورید. از آنها انتظار می رود با توجّه به فعّالیّت های انجام گرفتهٔ قبلی در پاسخ سؤال یک به روش نظرسنجی)مصاحبه و پرسش نامه ( و در پاسخ سؤال دو به روش مشاهده اشاره کنند در غیر این صورت باید از طریق سؤالات مناسب آنها را به بیان روش های نظرسنجی)مصاحبه و پرسش نامه ( و مشاهده راهنمایی کنید.

  در ادامه، بحث را به این صورت مطرح کنید:

  در دو سؤال آخر آیا می توان از روش نظرسنجی و مشاهده به جواب رسید؟

  چرا آری و چرا خیر؟

  در صورتی که جواب دانش آموزان خیر است، برای پاسخ به این سؤالات از چه روشی استفاده می کنیم؟ استدلال دانش آموزان دربارهٔ انتخاب روش ها مورد تأکید است. سپس از دانش آموزان بخواهید جدول کتاب کار را به صورت انفرادی علامت بزنند. سپس در مورد هریک از سؤالات مانند روش بالا از آنها در کلاس پرسش شود و دلیل انتخاب پاسخ مورد بررسی قرار گیرد. اکنون از دانش آموزان بخواهید فعّالیّت کتاب کاررا انفرادی انجام دهند و نتایج را، سؤال به سؤال، در کلاس به بررسی بگذارید.

  توصیه های اجرایی:

  منبع مطلب : schoolmaster6.blogfa.com

  مدیر محترم سایت schoolmaster6.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تفکر و پژوهش : پایتخت کشور من

  مضمون : روش گرد آوری اطلاعات ( منابع مکتوب و الکترونیکی)

  صلاحیت ها : جست و جوی منابع مکتوب - گرد آوری اطلاعات - ارائه

  زمان : ۱ جلسه

  پیوست : ندارد

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  دانلود برگه ثبت مشاهدات درس                                                                  ۲۴۷کیلو بایت

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  فعالیت شماره ۱۴ عنوان فعالیت: پایتخت کشور من

  مضمون: روش گردآوری اطلاعات (منابع مکتوب و الکترونیکی)

  صلاحیت‏ها: جست و جوی منابع مکتوب(چاپی، الکترونیکی)، گردآوری اطلاعات، ارائه

  زمان: ۴۵دقیقه

  انتخاب روش جمع اوری اطلاعات. به میزان زیادی با موضوعی که می خواهیم در باره آن اطلاعات جمع آوری کنیم بستگی دارد. در این فعالیت دانش‌آموزان به کمک آموخته‌ها ی قبلی خود و گفت و گو در باره راههای جمع اوری اطلاعات روش مناسب را تشخیص و بر روی ان توافق می کنند.

  ·         طرح پرسش‌های مناسب و تشخیص مسئله

  ·        شناسایی و تشخیص منابع و شیوه‌های مناسب جمع‌آوری اطلاعات

  ·        برنامه‌ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود

  ·        استنباط و نتیجه‌گیری از یافته‌ها

  ·        سنجش اطلاعات، ارزیابی و به چالش کشیدن ایده‌ها و اعمال خود و دیگران

  ·       ارزشمند دانستن مطالعه و پژوهش

  ·       اصلاح و ارتقا نگرش‌های خود نسبت به پژوهش و یافته‌های علمی

  انتظارات عملکردی مشترک

  ·        بررسی پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها

  ·        بررسی قوانین حاکم بر روابط بین پدیده‌ها

  ·        شناسایی راه‌های چگونگی یادگیری خود

  مواد و وسایل آموزشی: ----------

  فرایند اجرای فعالیت:

  تعدادی سؤال مانند سؤالات زیر را روی تابلو بنویسید که پاسخ به آن‌ها مستلزم جمع‏آوری اطلاعات به یکی از طرق مصاحبه، مشاهده یا مراجعه به منابع مکتوب(چاپی یا الکترونیک) باشد:

  ·        دانش‌آموزان مدرسه‎ی شما کدام برنامه‎ی تلویزیونی را بیشتر دوست دارند؟

  ·        تعدادگلبرگ‌ها یا شکل قرار گرفتن برگ‎ها روی ساقه‌ی ده گیاه در خانه یا مدرسه را بررسی کنید؟

  ·        صادرات محصول کشور ایران در سال گذشته چه اقلام و به چه میزان بوده است؟

  ·        اسامی پایتخت‌‎های ایران پس از اسلام را به ترتیب دوره زمانی بنویسید؟

  از دانش‎آموزان سؤال کنید پاسخ هر یک از سؤالات فوق را از چه روشی بهتر، سریعتر و کاملتر بدست می‌آورید. از دانش‎آموزان انتظار می‌رود با توجه به فعالیت‎های انجام گرفته قبلی در پاسخ سؤال یک به روش نظر سنجی(مصاحبه و پرسش‎نامه) ودر پاسخ سؤال دو به روش مشاهده اشاره کنند در غیر این صورت باید از طریق سؤالات مناسب آن‌ها را به بیان روش‌های نظرسنجی(مصاحبه و پرسش‎نامه) و مشاهده راهنمایی کنید. در ادامه بحث را به این صورت مطرح کنید:-در دو سؤال آخر آیا می‌توان از دو روش قبلی یعنی نظرسنجی و مشاهده به جواب رسید؟ چرا آری و چرا خیر؟ در صورتی که جواب دانش‏آموزان خیر است، برای پاسخ به این سؤالات از چه وسایل و روشی استفاده می کنیم؟ استدلال دانش‏آموزان در باره انتخاب روش‏ها مورد تاکید است. سپس از دانش‏آموزان بخواهید جدول کتاب کار را به صورت انفرادی علامت بزنند و سپس در مورد هریک از سؤالات مانند روش بالا از آن‌ها در کلاس پرسش شود و دلیل انتخاب پاسخ مورد بررسی قرارگیرد.

  توصیه‏های اجرایی:

  در بین گزاره‏های جدول کتاب کار یکی از گزاره‏ها دارای دو گزینه‏ی پاسخ است؛ مهم این است که دانش‏آموزان استدلال صحیحی داشته باشند.

  فعالیت تکمیلی: --------

  پیوست‏:-----------

  منبع مطلب : 6shom-iran.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 6shom-iran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 16 روز قبل
  1

  خوب نیست

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید